Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na uaktualnione szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o płatność.

Szkolenie odbędzie się:

w Szczecinie - 29 października 2012 r. w godz. 10.00 - 15.30 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego przy ul. Kuśnierskiej 12b

Szkolenie obejmować będzie:

• wykład odnośnie poprawnego sporządzenia wniosku o płatność:

- omówienie wniosku,

- omówienie załączników do wniosku o płatność,

- omówienie zasad rozliczenia zaliczek.

• przedstawienie praktycznego przykładu wypełnienia wniosku o płatność z wskazaniem najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o płatność będzie oparte o nowe przykłady załączników oraz rozszerzone o zagadnienia dotyczące rozliczania zaliczek.

Grupa szkoleniowa liczyć może maksymalnie 20 osób.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wysyłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres: momilanowicz@wzp.pl

O zarejestrowaniu uczestnika szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń dla każdego terminu osobno.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu otrzymają zwrotne potwierdzenie rejestracji z dokładną godziną i miejscem szkolenia przy pomocy poczty elektronicznej.

Szkolenie finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce promocja. 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/10/16, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/10/26 11:49:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/10/26 11:49:56 nowa pozycja