Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach otwartego konkursu głównego dla PL02

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłasza główny nabór wniosków
w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 13 190 181 EUR, tj. 54 553 270 PLN.

1. Cel Programu
Celem Programu jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

2. Obszar programowy
Obszar programowy nr 2 dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014: „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”.

3. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do osiągnięcia jednego z niżej wymienionych celów ogólnych:
Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;
Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej[2].
Projekty składane przez organizacje pozarządowe w ramach celu nr 4 tematycznie powinny być zgodne z jednym z celów 1 - 3.

4. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji:
Wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, zgodnie z art. 6.2 ust. 1 Regulacji, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (PGL LP), itp., z tym że:

* podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, muszą być zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków. 

 

Więcej informacji dostępne na stronie: 

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,93,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-otwartego-konkursu-glownego-dla-pl02.html

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/04/02, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/04/02 10:05:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/04/02 10:05:52 nowa pozycja