Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór na małe granty w programie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”

Rusza nabór na małe granty w programie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
28 czerwca 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Funduszu Małych Grantów w programie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć". Całkowita pula środków do rozdysponowania na projekty wynosi 2 502 360 zł.


Fundusz Małych Grantów przeznaczony jest na dofinansowanie projektów, których głównym celem jest:

  1. zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,
  2. zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć.

W ramach wskazanych celów wspierane będą działania w następujących obszarach:

  • Rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym (cel ogólny nr 1);
  • Wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć (cel ogólny nr 2).

O dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Grantów mogą ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe (NGOs).

Minimalna kwota dofinansowania w ramach Funduszu Małych Grantów to 20 853 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 208 530 zł. 

Czas realizacji projektów wynosi od 12 do 18 miesięcy

Wnioski można składać od 28 czerwca do 16 września 2013 roku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Operatora programu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MPiPS poświęconej programowi 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/06/28, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/07/03 09:54:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/07/03 09:54:42 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/07/03 09:54:35 nowa pozycja