Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dodatkowe Informacje

 

  • Gminna Ewidencja Zabytków - wykaz zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). OSTATNIA AKTUALIZACJA:  18.10.2019 r.

 Niniejszy wykaz nie obejmuje obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których lista znajduje się w osobnym wykazie poniżej. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawarty jest w opracowaniu "Zasady ochrony krajobrazu archeologicznego miasta Szczecina" autorstwa Anny Uciechowskiej - Gawron, wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 r.

 

ZAWIADOMIENIE

             Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie
z prawem (Dz.U. nr 113 poz. 661 ze zm. z 2019 r. poz. 1886) 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia 

o zamiarze włączenia kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków następujących zabytków, położonych w Szczecinie pod adresami:

ul. Michałowskiego 3 - willa z ogrodzeniem od frontu,

ul. Michałowskiego 6 – willa,

ul. Michałowskiego 7 - willa z ogrodzeniem od frontu,

ul. Michałowskiego 8 – willa,

ul. Michałowskiego 10 – willa z ogrodzeniem od frontu,

ul. Michałowskiego 11 – willa z ogrodzeniem od frontu,

ul. Michałowskiego 45 – willa,

ul. Michałowskiego 46 – willa z ogrodzeniem od frontu,

ul. Michałowskiego 49 – willa,

ul. Michałowskiego 50 – budynek mieszkalny z ogrodzeniem od frontu,

ul. Michałowskiego 51 - budynek mieszkalny jednorodzinny z ogrodzeniem od frontu.

 

 

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków
ZAWIADOMIENIA WSKAZANE JAKO WARUNKI W WYDANYM POZOLENIU KONSERWATORSKIM, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–3, § 13 ust. 2 pkt 1–3, § 14 ust. 3 pkt 1–3, § 16 ust. 2
pkt 1–3, § 17 ust. 2 pkt 1–3 w/w rozporządzenia, przekazuje się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
tel. 91 4245654, 91 4351172, 91 4245850, 91 4245849
fax. 91 4351154
IV
udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/05/09, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Elwira Wolender, dnia: 2020/03/23 15:13:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elwira Wolender 2020/03/23 15:13:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:12:01 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:10:01 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/12/18 14:07:32 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/12/18 13:52:24 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/30 11:01:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:14:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:11:32 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/09/23 13:26:22 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/09/23 13:24:37 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/07/02 08:54:24 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 09:05:51 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 09:00:38 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 08:40:15 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/05/20 15:22:19 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/04/04 15:38:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/03/28 09:12:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/02/25 14:02:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/02/01 10:38:51 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/08 09:50:59 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/02 13:20:56 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/02 13:18:25 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/02 12:40:12 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/21 15:14:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/19 11:42:16 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/19 11:24:40 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/11/15 15:26:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/11/09 11:58:52 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/10/18 12:20:56 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/10/01 07:59:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/09/21 14:14:52 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/09/13 13:23:17 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/09/13 13:22:30 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/09/13 13:22:01 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/09/12 14:21:48 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/09/12 13:18:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/26 10:47:14 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 14:57:42 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 13:31:06 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 11:16:40 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/06/18 14:40:36 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/05/07 12:02:12 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/05/04 13:31:17 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/05/02 14:03:59 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/13 14:24:45 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/10 15:26:24 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/04 11:04:23 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2018/02/13 13:03:21 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/29 14:25:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/13 11:20:27 modyfikacja wartości