Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79327091

Aktualna strona: 73304

Wydrukowano: 0

Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Wstępny test rynku dotyczący przedsięwzięcia polegającego na Budowie Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie


Szanowni Państwo

 

Gmina Miasto Szczecin planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

BUDOWIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PARKINGIEM KUBATUROWYM ORAZ OBIEKTEM WIELOFUNKCYJNYM NA PLACU ZAWISZY CZARNEGO
W SZCZECINIE.

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Naszą intencją jest przeprowadzenie wstępnego testu rynku celem poznania Państwa zdania / opinii na temat m.in. możliwości udziału w ww. przedsięwzięciu, atrakcyjności przedsięwzięcia z komercyjnego punktu widzenia, sposobie zagospodarowania/użytkowania obiektu wielofunkcyjnego, określenia kierunku rozwoju przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PODMIOTY

potencjalnie zainteresowane udziałem w planowanym przedsięwzięciu,

 

DO UDZIAŁU W TEŚCIE RYNKU

dotyczącym przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie.

 

Zapraszamy do wyrażenia opinii odnośnie założeń realizacji przedsięwzięcia oraz wskazania preferowanych przez Państwa zasad współpracy, w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie stanowiącej załącznik  (wersja edytowalna do pobrania z niniejszej strony) w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Odpowiedzi będą służyły doprecyzowaniu zakresu i struktury przedsięwzięcia realizowanego z udziałem partnera prywatnego.

 

Zapraszamy również  do spotkania się z nami celem omówienia / doprecyzowania Państwa odpowiedzi udzielonych w ankietach.

Terminy do ustalenia indywidualnie pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi, proponujemy spotkania na przełomie  stycznia / lutego i w miesiącu lutym 2020 roku.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Małgorzata Bil-Modranka – kierownik Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
Urząd Miasta Szczecin, e-mail: mbil@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 60;

Krzysztof Gajewski – główny specjalista w Biurze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
Urząd Miasta Szczecin, e-mail: kgajew@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 59.

 

Licząc na owocna współpracę i wymianę uwag

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                          Ryszard Słoka

                                                                                                Sekretarz Miasta Szczecin


 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin