Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Budowa Parku Majowe w Szczecinie

W dniu 5 grudnia 2016 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: Budowa Parku Majowe w Szczecinie.

Wartość całkowita: 2 705 760,02 zł*

Dofinansowanie z FS: 890 670,39 zł*

*Wartość z Aneksu nr 4 z dn. 14.11.2019

Projekt polega na budowie parku w ramach, którego przewidziano następujące działania:

W zakresie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania planuje się:

 1. Likwidację nawierzchni betonowej stanowiącej dojazd do garaży przy ul. W. Gombrowicza
 2. Likwidację nawierzchni betonowej z płyt typu ‘jumbo’ stanowiącej dojazd do transformatora przy ul. M. Wańkowicza
 3. Likwidację nawierzchni z chodnikowych płytek betonowych
 4. Likwidację starego boiska do gry w koszykówkę

W zakresie adaptacji istniejących elementów zagospodarowania planuje się:

 1. Nowe ukształtowanie terenu oraz istniejących skarp
 2. Wymianę nawierzchni stanowiącej dojazd do transformatora przy ul. M. Wańkowicza
 3. Wymianę nawierzchni stanowiącej dojazd do garaży przy ul. W. Gombrowicza
 4. Zachowanie boiska do gry w siatkówkę

W zakresie nowych elementów zagospodarowania:

 1. Budowę alejek parkowych
 2. Budowę nawierzchni stref wejściowych
 3. Budowę nawierzchni dróg dojazdowych
 4. Budowę schodów
 5. Budowę pergoli
 6. Budowę altany
 7. Budowę placu zabaw
 8. Montaż siłowni na powietrzu
 9. Montaż elementów małej architektury
 10. Wykonanie zaleceń gospodarki drzewostanem
 11. Wykonanie rzeki żwirowej
 12. Wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów ozdobnych

W zakresie projektu elektrycznego:

 1. Budowę nowej linii zasilającej
 2. Montaż lamp parkowych
 3. Montaż podświetlenia stref wejściowych

Celem projektu: zwiększenie powierzchni terenów zieleni na obszarze niezagospodarowanym, zdegradowanym i zanieczyszczonym działalnością człowieka. Celem ekologicznym jest poprawa stanu środowiska naturalnego w obszarze oddziaływania projektu poprzez polepszenie stanu funkcjonującej zieleni, jakości gleb, wód podziemnych i powietrza. Celami pośrednimi projektu są cele: społecznościowy, środowiskowy i gospodarczy.

Widok na plac zabaw leżący w parku

Wskaźniki produktu i rezultatu pn:

- Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej – 1 szt.,

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

- Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami /pracami w ramach projektów – 2,21 ha.

W Parku Majowe zasadzono: 117 drzew liściastych m.in. klony, buki, brzozy, jarząby, miłorząby, kasztanowce, lipy, śliwy),
24 drzewa iglaste (sosny, świerki, jodły), ponad 1500 krzewów liściastych (m.in. berberysy, derenie, forsycje, krzewuszki, lawendy, tawuły) oraz 226 iglastych (jałowce, sosny górskie). Wiosną zakwitnie ponad półtora tysiąca krokusów. Nie zapomniano
o najmłodszych mieszkańcach. Na terenie parku jest plac zabaw, ścieżka zdrowia oraz siłownia pod chmurką. Wytyczona jest także żwirowa rzeka, która obsiana została roślinami.

Spacerować można po utwardzonych alejkach i przy sztucznym oświetleniu.

Baner ze znakiem fundatorów projektu

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/01/03, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2020/08/07 12:02:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2020/08/07 12:02:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/04 10:08:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/03 12:29:49 nowa pozycja