Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II

W dniu 26 marca 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00 na realizację projektu pn.: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II w ramach osi priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:334 464 842,48 zł

Dofinansowanie z FS: 174 691 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną: a) w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła (wraz z placem Rodła) do Ronda Giedroycia; b) w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo; c) w ciągu pl. Żołnierza Polskiego (wraz z pl. Żołnierza) - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).

Zadanie 2 Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz z niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego.

Zadanie 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).

Zadanie 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.

Zadanie 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.

Zadanie 6. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin wraz z niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego ul. Wiszesława.

Zadanie 7. Przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba.

Zadanie 8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.

Zadanie 9. Przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska.

Zadanie 10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych w mieście. Realizacja celu głównego możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  • skrócenie czasu podróży;
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów;
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji;
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko (akustyczne i atmosferyczne);
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat;
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury.

 

Planowane wskaźniki produktu w ramach projektu:

  • Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra wyniesie 12,88 km toru podwójnego.
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyniesie 2 szt.

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 11:04:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 11:04:44 nowa pozycja