Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

W dniu 29 września 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna.

Całkowita wartość projektu:4 278 153,73 zł
Dofinansowanie z EFRR: 3 004 499,02 zł

Planowane przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Szczecinie, położonych przy ulicach: ul. Bogusława 18, ul. Dąbrówki 22-24,ul. Papieża Jana Pawła II 8a, ul. Kopernika 8 oficyna, ul. Krzywoustego 76, ul. Krzywoustego 77, ul. Krzywoustego 75, ul. Monte Cassino 10, ul. Niemcewicza 35, ul. Śląska 35 OF lewa, ul. Śląska 35 OF prawa, ul. Drzymały 14 oficyna, ul. Firlika 48 oficyna, ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna lewa, ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna prawa. Zakres rzeczowy projektu: projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Szczecinie. W większości przypadków zostały docieplone ściany zewnętrzne budynków, wymienione okna w lokalach mieszkalnych. W budynkach, w których nie zaplanowano modernizacji instalacji c.o. (w tym: ul. Księcia Bogusława X 18, ul. Księżnej Dąbrówki 22-24, ul. Bolesława Krzywoustego 75,76,77 oraz ul. Niemcewicza 35), zamontowane są indywidualne liczniki ciepła i ciepłej wody.

Cel tematyczny: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych w Szczecinie poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji energetycznej obiektów.

Cele szczegółowe projektu:
1) obniżenie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania obiektów i podgrzania c.w.u.,
2) obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii,
3) obniżenie emisji CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego, 4) podniesienie estetyki budynków wchodzących w
zakres projektu.

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) - 1
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 7 449,00
  • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe](CI 31) – 166

baner z logo EU i Fundusze Europejskie

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/01/03, odpowiedzialny/a: dyrektor biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/01/04 10:09:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/01/04 10:09:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/03 12:26:14 nowa pozycja