Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IIIA

W dniu 23 maja 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr RPZP.02.06.00-32-A001/16-00 na realizację projektu pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IIIA w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 4 800 082,34 zł

Dofinansowanie z EFRR: 4 007 217,97 zł

 

Planowane przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Malczewskiego 2.

 

Budynek położony jest na terenie gminy Miasto Szczecin należącej do Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne ograniczenie energochłonności budynków oraz ograniczenie kosztów związanych z dostawą energii finalnej i jej zużyciem.

 

Numer i nazwa Celu Tematycznego: 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

 

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto. Celem szczegółowym projektu jest natomiast zmniejszenie energochłonności budynków publicznych. Wskaźniki produktu:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) - 1
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 7 041,00

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 10:23:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 10:23:27 nowa pozycja