Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Projekt pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”, nr projektu INT152

 

W dniu 27.12.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” w ramach programu Współpracy Meklemburgia – pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została podpisana pomiędzy Landesförderninstitut Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale w Schwerinie a Partnerem Wiodącym projektu - Hanzatyckim Miastem Anklam.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin na mocy Porozumienia Partnerskiego z dn. 04.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu Hanzatyckiego Miasta Anklam i Gminy Miasto Szczecin: 2.980.573,86 Euro

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań po stronie Miasta Anklam i Gminy Miasto Szczecin: 2.533.487.77 Euro

Celem wspólnego projektu miast Anklam i Szczecina jest wykorzystanie istniejących muzeów – Muzeum Otto Lilienthala w Anklam i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, aby w oparciu o potencjał polskiej i niemieckiej historii techniki na Pomorzu przyczynić się do wzrostu atrakcyjności wspólnego dziedzictwa kulturowego tego regionu, prezentowanego w zabytkowych zespołach budowli.

Główne działania w ramach projektu:

- przygotowanie i realizacja działań w ramach pedagogiki muzealnej dotyczącej historii techniki na Pomorzu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- realizacja dwóch szkoleń dla nauczycieli i pedagogów muzealnych – jedno w Polsce i jedno w Niemczech poświęconych wdrażaniu i realizacji zajęć w oparciu o program edukacji muzealnej o tematyce historii techniki na Pomorzu opracowany przez polsko-niemiecką grupę ekspertów;

- stworzenie wirtualnego Muzeum - strona internetowa dotycząca historii techniki na Pomorzu oraz aplikacji muzealnej z funkcjami audioprzewodnika w trzech wersjach językowych oraz języku migowym;

- opracowanie publikacji popularnonaukowej „Historia techniki na Pomorzu” po 1000 egzemplarzy w języku niemieckim i polskim;

- wykonanie prac instalacyjnych wraz z montażem systemów audiowizualnych w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;

- przygotowanie i zainstalowanie wystawy interaktywnej (Eksperymentarium) w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie;

- remont zabytkowego kościoła Św. Mikołaja w Anklam oraz budowa nowego poziomu podłóg w nawie głównej obiektu, remont krypty północnej jako centralnego pomieszczenia podłączeń instalacji zewnętrznych i rozdzielni technicznej;

- wyposażenie kościoła Św. Mikołaja w Anklam jako pomieszczenia wystawienniczego na potrzeby wystawy Lilienthal Lab oraz odrestaurowanie i wyposażenie w media techniczne zakrystii;

-montaż wystawy interaktywnej w Otto Lilienthal Muzeum w Anklam.

 

Realizatorem działań nieinwestycyjnych po stronie Gminy Miasto Szczecin jest  Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a w zakresie robót budowlanych spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych po stronie Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu: 1.202.595,55 Euro

Otrzymane dofinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu: 1.022.206,21 Euro

 

Projekt zakończy się 30.06.2022 r.

 

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2020/01/21, odpowiedzialny/a: Joanna Ostatek, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2021/04/01 13:55:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2021/04/01 13:55:05 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/10/23 13:20:55 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/21 13:22:44 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/21 13:22:13 nowa pozycja