Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Utrzymanie czystości w mieście - problem psich odchodów

Działania podjęte przez Miasto Szczecin w zakresie utrzymania czystości - problem psich odchodów

"Działania podjęte przez Miasto Szczecin w zakresie utrzymania czystości - problem psich odchodów"

Gmina Miasto Szczecin wspiera i inicjuje działania, których celem jest zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt domowych w zakresie odpowiedzialności związanej z pozostawionymi  na spacerze „skarbami” po pupilu. Działania te prowadzone są od kilku lat z wzrastającą intensywnością, jak również i różnorodnością. Trzeba stwierdzić, iż sytuacja utrzymania czystości w zakresie „psich” nieczystości jest daleka od ideału jednak zainteresowanie oraz poczucie odpowiedzialności mieszkańców ostatnio bardzo wzrosły.

Działania te są realizowane zarówno przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin, przez zakłady budżetowe odpowiedzialne za pas drogowy jak i zieleń w mieście tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Usług Komunalnych.

Nie bez znaczenia jest rola służb porządkowych egzekwujących od właścicieli obowiązek utrzymania czystości po pupilu. Strażnicy Miejscy egzekwują zatem obowiązki właścicieli psów poprzez mandaty jak i pouczenia. Działania Straży Miejskiej w tej kwestii są zintensyfikowane: rozliczani są zarówno właścicieli i opiekunowie psów z obowiązku sprzątania po nich w miejscach publicznych, ale też zarządcy terenów z oczyszczania chodników. Od 2009 roku Straż Miejska korzysta z kamer miejskich do łapania sprawców na „gorącym uczynku”.

Psia infrastruktura w mieście to psie wybiegi, czyli ogrodzone obszerne tereny, na których bezpiecznie i bez uciążliwości dla innych mieszkańców można wyprowadzić psa.
- jak dotąd Szczecin posiada pięć wybiegów dla psów:

  • przy ul. Chopina,
  • przy ul. Arkońskiej,
  • przy ul. Koralowej
  • przy ul. Taczaka,
  • na prawobrzeżu przy ul. Botanicznej

W imieniu Miasta Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w latach 2005 – 2008 zakupił 7 odkurzaczy, służących do zbierania psich odchodów. Pierwsze próby zostały przeprowadzone 12 kwietnia 2005 r. na terenach zieleńców Miejskich. Sprzęt ten został wprowadzony do eksploatacji na terenach parków miejskich, zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych. Miasto liczy, iż odkurzacze te pomogą utrzymać czystość w mieście, lecz fakt zakupu nie zwalnia właścicieli psów z obowiązku sprzątania
po pupilach.

Gmina Miasto Szczecin w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy od 2003 roku organizuje przedsięwzięcie zatrudnienia osób bezrobotnych do robót publicznych. Roboty rozpoczynają się w kwietniu i trwają do września. Pracę znajduje ok. 100 osób bezrobotnych, które pracują na terenach stanowiących własność Gminy. Do współpracy zaproszono rady osiedla, jako lokalnego gospodarza na terenach będących w granicach działania poszczególnych rad. Dzięki temu uzyskiwane są na bieżąco informacje związane z lokalizacjami terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu ujęcia ich w harmonogramie robót publicznych. Z grupy tej wyznaczone są osoby do obsługi ww. odkurzaczy.

Obecnie na terenie miasta jest zlokalizowanych 67 specjalnych koszy na psie odchody. Uwzględniając jednakże stanowisko Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie iż: umieszczanie odchodów zwierzęcych w pojemnikach na odpady komunalne jest dozwolone liczba pojemników do których można wyrzucić te nieczystości wzrasta o ok. 2000 szt. koszy ulicznych.

Utworzona została i jest administrowana strona www.egos.pl (ekologiczna gospodarka odpadami dla szczecina) w ramach, której w katalogu odpady utworzono folder psia kupa. W ramach folderu są zamieszczone informacje dotyczące działań miasta, oraz komunikaty czy bieżące wiadomości dot. problemu.

W ramach prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Szczecina, Zakład Usług Komunalnych opróżnia pojemniki na psie odchody ustawione w parkach, zieleńcach,  na głównych placach Szczecina. W kwietniu br. w miejscach najchętniej uczęszczanych przez mieszkańców Szczecina wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi zostało zamontowanych 20 dystrybutorów wyposażonych w zestawy higieniczne.

Zestawy te są dużym ułatwieniem dla właścicieli w posprzątaniu po swoim pupilu - zawierają torebkę z łopatką. Produkt jest ekologiczny, wykonany z makulatury recyklingowej.

ZUK obsługuje wyłącznie pojemniki oznaczone swoim logo – jako zarządca terenów rekreacyjnych. Pojemniki ustawione na terenach osiedli są obsługiwane przez administratorów i zarządców posesji.

W 2009 roku zakupiono łącznie 200 000 szt. papierowych zestawów higienicznych. Zestawy te są dużym ułatwieniem dla właścicieli w posprzątaniu po swoim pupilu - zawierają torebkę z łopatką. Produkt jest ekologiczny, wykonany z makulatury recyklingowej. Na każdym woreczku została powielona informacja o możliwości wyrzucania nieczystości do wszystkich koszy ulicznych.

W 2009 roku rozpoczęto także montaż dystrybutorów przystosowanych do lokalizacji na słupach, lampach wyposażonych w woreczki plastikowe. Pod koniec 2010 roku uzupełniono zapasy biodegradowalnych worków foliowych o 65 000 szt.

W 2011 roku jest wprowadzana kampania „Szczecin Miastem czystej zieleni – posprzątaj po swoim psie” której adresatem są dzieci z szczecińskich przedszkoli, Rady Osiedli oraz mieszkańcy dla których problem czystości Miasta jest ważną sprawą.

W ramach prelekcji pracownicy WGKIOŚ oraz Straży Miejskiej odwiedzili 11 szczecińskich przedszkoli w których zostały przeprowadzone prezentacje multimedialne gry zabawy, konkursy których tematyka przedstawiała uczestniczącym w nich dzieciom wiadomości o podjętych przez Miasto działaniach ułatwiających utrzymanie czystości w Mieście.

Rekwizyty wykorzystywane podczas prezentacji w szczecińskich przedszkolach
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śrdowiska, wytworzono: 2011/04/27, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Tomasz Holona, dnia: 2011/04/27 09:20:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Holona 2011/04/27 09:20:52 modyfikacja wartości
Tomasz Holona 2011/04/27 09:19:14 nowa pozycja