Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Referatu ds. systemu gospodarowania odpadami

Wykaz nr 4/2012

WYKAZ NR 4/2012

z dnia 19 lipca 2012r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat grunt położony na terenie Miasta wg niżej przedstawionego wykazu.:

 

 

Lp.

Nr działki

Nr obrębu

Lokalizacja

Pow. w m2

Przeznaczenie

Miesięczna opłata za dzierżawę terenu

1.

2/50, 2/51

2008

Zawadzkiego 145

3.126

Targowisko – handel, usługi

7.407,25 + VAT

 

 

 

 

Termin płatności czynszu:

  • do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

  • Stawki opłat mogą ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia  25.07.2012 r. do dnia 14.08.2012 r.

IV
udostępnił: wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2012/08/03, odpowiedzialny/a: Wioletta Lisińska, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2012/08/03 12:42:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2012/08/03 12:42:13 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2012/08/03 12:39:10 nowa pozycja