Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Referatu ds. systemu gospodarowania odpadami

Wykaz Nr 1/2016

WYKAZ NR   1   /2016

z dnia 08.12.2016

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz.U. z 2016 r. tekst jednolity, poz. 2147, poz. 2260) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Adres nieruchomości

 

 

Nr
KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

łączna (m²)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłata za dzierżawę

wraz

z należnym podatkiem VAT

 

nr

obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

przedmiotu dzierżawy

 

2.

ul. Tadeusza Wendy

SZ1S/00210593/0

1084

12/10

841,7

użytek Bp wraz z budynkiem o powierzchni 185,96 m2

  1. usługi kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno-edukacyjne, upowszechniania kultury, obiekty nauki i szkolnictwa wyższego, studia i pracownie artystyczne, usługi wystawienniczo - targowe, rozrywki,
  2. usługi towarzyszące: turystyczne, hotelarstwa, pobytu kwalifikowanego (klubowego), ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, gastronomii, handlu, bussinesu,
  3. sezonowe usługi: wystawienniczo - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych o charakterze kulturalno- rozrywkowym,
  4. do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe związane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz dopuszcza się obecne zagospodarowanie terenu i sposób użytkowania, z możliwością prowadzenia prac remontowych

518,25

 

przeprowadzenie prac remontowych, zagospodarowanie terenu oraz budynku na cele biurowe

 

 

Termin płatności czynszu:

  • do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat, mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane

 

Wykaz  wywiesza  się  na okres 21 dni

od dnia 09.12.2016. r. do dnia 30.12.2016

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/24, odpowiedzialny/a: Wioletta Lisińska, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2017/01/24 12:13:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2017/01/24 12:13:19 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2017/01/24 12:05:52 nowa pozycja