Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78017887

Aktualna strona: 6974

Wydrukowano: 642

Wydawanie wymogów i uzgadnianie aneksów OC do projektów budowlanych


Wydawanie wymogów OC do projektów budowlanych , udzielanie wytycznych do opracowania aneksów OC oraz uzgadnianie opracowanych aneksów :

 • Podstawy prawne:
  • art. 1 i 2 ustawy zdnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 241 poz. 2416 z 2006 r. z poźniejszymi zmianami) ,
  • art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami ), 
  • § 3 pkt. 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. Nr 96 poz. 850 z 2002 r.)
  • wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego Nr BZK.III.G-524-28/8 z dnia 26 sierpnia 2008r.
 • Zakres wymogów:
  • budownictwo ochronne ( podwójna funkcja podpiwniczeń oraz garaży i parkingów podziemnych jako budowli ochronnej),  
  • zapewnienie możliwości ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach,
  • zaopatrzenie mieszkańców w wodę w sytuacjach kryzysowych ze źródeł awaryjnych,
  • oświetlenie ( zapewnienie zaciemniania i prowadzenia ewakuacji w sytuacjach kryzysowych.
 • Opracowany aneks obrony cywilnej do projektu budowlanego wymaga uzgodnienia z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin