Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77978174

Aktualna strona: 775

Wydrukowano: 0

Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń


 

Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń

(SP 53, I LO, VI LO)

 

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w partnerstwie z:

 

Powiatem Stargardzkim / Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

Uniwersytetem Szczecińskim

 

Termin realizacji: 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

 

Szkoła Ćwiczeń to zespół zaplanowanych działań szkół i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesów uczenia się nauczycieli i studentów. To szkoła, w której przyszli nauczyciele – obecnie studenci ostatnich kierunków studiów pedagogicznych mają doświadczać praktycznej weryfikacji poznawanej podczas studiów teorii, a już pracujący doskonalić swój warsztat pracy. Adresatami projektu są również młodzi stażem dyrektorzy szkół.

Celem projektu jest realizacja zajęć w ramach 4 kompetencji kluczowych:

  • matematycznych,
  • przyrodniczych,
  • informatycznych,
  • językowych.

Odpowiedzialni za realizację związanych z tym zadań są dyrektorzy szkół wchodzący w skład Zespołu Merytorycznego projektu: dyrektor I LO w Szczecinie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie oraz dyrektor VI LO w Szczecinie – kierownik Zespołu.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Szczeciński i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.

Ponadto do współpracy zostały zaproszone: Gmina Police i Powiat Stargard, ponieważ na terenie tych samorządów od lat funkcjonuje dobrze zorganizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin