Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78000267

Aktualna strona: 860

Wydrukowano: 0

Działanie 8.3

Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół


 

 

Projekt pn. „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Okres realizacji projektu od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 października 2022 roku.

Realizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 44, Szkoła Podstawowa nr 54, Szkoła Podstawowa nr 61, Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 69, Szkoła Podstawowa nr 71, VII Liceum Ogólnokształcące, VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Wartość projektu 8 367 617,57 zł -  dofinansowanie ze środków europejskich wynosi  7 949 236,69  zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- 24 852 godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, biologii, chemii, fizyki
i geografii prowadzonych metodą eksperymentu,

- 3 960 godzin laboratoriów informatycznych dla uczniów,

- 1 600 godziny kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli,

- 2 742 godziny doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,

- wyposażenie pracowni przedmiotowych 23 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne
oraz narzędzia TIK.

 

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeniowe do projektu dostępne będą na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół.

 

Harmonogram Kursów doskonalących kompetencje cyfrowe Nauczycieli


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin