Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inicjatywa lokalna - podstawa prawna

Podstawa prawna INICJATYWY LOKALNEJ w Szczecinie:

  • art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723) 
  • uchwała nr XXXV/956/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 5321)
  • Zarządzenie Nr 328/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2019 r.w sprawie Regulaminu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

     
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/08/02, odpowiedzialny/a: Alicja Szczepańska, wprowadził/a: Alicja Gawrońska, dnia: 2019/08/02 11:05:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Gawrońska 2019/08/02 11:05:26 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/05 08:29:18 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/04 13:58:27 nowa pozycja