Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79567605

Aktualna strona: 6071

Wydrukowano: 0

Inicjatywa lokalna

Co to jest inicjatywa lokalna?


Gmina Miasto Szczecin, realizując obowiązek ustawowy, po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, oddając w ich ręce nowe narzędzie współpracy, jakim jest INICJATYWA LOKALNA.

Poprzez rozwój partycypacji Miasto kładzie nacisk na animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów.

Projekty realizowane w ramach INICJATYWY LOKALNEJ to odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się i wielopłaszczyznowej współpracy.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańca i urzędu.

Celem inicjatywy lokalnej jest:

  • włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
  • wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
  • realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

Wkład mieszkańców może polegać na:

  • pracy społecznej
  • świadczeniach pieniężnych
  • świadczeniach rzeczowych

Urząd wspiera realizację zadania w sposób:

  • finansowy - poprzez sfinansowanie zakupów materiałów i usług niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej – w zakresie możliwości Gminy,
  • organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy,
  • rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz przekazanie materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy.

Wsparcie Miasta może nastąpić poprzez np. udostępnienie sali na spotkanie, zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, wypożyczenie flipcharta, stołów, namiotów, transport. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin