Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Zakres udzielanej pomocy prawnej

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z następujących dziedzin prawa:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • sprawa z zakresu działalności gospodarczej - pomoc de minimis
 • inne.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje jedynie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna w przypadku osób spełniających powyższe warunki kwalifikuje się jako pomoc de minimis (więcej informacji na temat pomocy de minimis).

Dokumenty niezbędne do uzyskania Nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku pomocy de minimis:

W przypadku składania fałszywych zeznań odnośnie pomocy de minimis zastosowanie ma art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568, 875.) oraz art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Możliwe jest również otrzymanie porady dotyczącej przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tej sytuacji powyższe wymogi nie obowiązują.

 

Nieodpłatna Mediacja

W przypadku konieczności skorzystania z Nieodpłatnej Mediacji należy przesłać zapotrzebowanie na adres mrk@um.szczecin.pl lub zadzwonić na poniższe numery telefonu (od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30, z wyłączeniem dni ustatwowo wolnych od pracy):

 • 91 4245 5075
 • 91 4245 5027

 


udostępnił: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, wytworzono: 2020/10/09, odpowiedzialny/a: Krzysztof Murawski, wprowadził/a: Krzysztof Murawski, dnia: 2021/10/07 14:27:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Murawski 2021/10/07 14:27:07 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2021/10/07 13:53:08 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2021/10/07 13:52:56 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/12/03 08:35:52 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/12/03 08:24:34 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/12/03 08:23:20 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/12/03 08:19:18 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/12/03 08:18:47 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/10/09 11:32:33 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/10/09 09:02:49 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/10/09 09:02:29 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/05/21 14:54:52 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/05/21 14:52:36 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2019/01/24 10:47:49 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2018/12/28 17:31:48 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2018/12/28 17:30:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/14 10:57:30 nowa pozycja