Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333585

Aktualna strona: 65657

Wydrukowano: 0

Darmowa pomoc prawna


Szanowi Państwo,

Miasto Szczecin od początku 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na zorganizowaniu funkcjonowania na terenie naszego miasta 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Realizacja zadania jest rezultatem wejścia w życie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. Dzięki jej zapisom stworzony został dla osób uprawnionych dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, a przyjęcia interesantów będą się odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 20.00.

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług świadczonych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezydent Miasta


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości - serwis zewnętrzny

Darmowa pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

Darmowa Pomoc Prawna - link zewnętrzny do serwisu rządowego

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin