Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67377896

Aktualna strona: 17124

Wydrukowano: 0

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna


Darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje:

  • osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,
  • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osobom, które ukończyły 65. lat,
  • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatantom,
  • weteranom,
  • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • osobom, które są w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

W sytuacji, gdy nie spełniają Państwo wymienionych kryteriów ustawowych uprawniających do otrzymania darmowej porady prawnej mogą Państwo otrzymać pomoc również nieodpłatnie w Biurze Porad Obywatelelskich dla mieszkańców Szczecina prowadzonym  przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze. Informacje o Biurze Porad Obywatelskich znajdą Państwo tutaj.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości - serwis zewnętrzny

Darmowa pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

Darmowa Pomoc Prawna - link zewnętrzny do serwisu rządowego

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin