Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin

2021 rok

Prezydent Miasta Szczecin wychodząc naprzeciw postulatom środowisk artystycznych zadecydował o poszerzeniu katalogu nagród przyznawanych co roku twórcom i artystom związanym ze Szczecinem. Poza nagrodą za całokształt działalności artystycznej oraz nagrodą za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody wprowadzono nową kategorię – za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które zostały zrealizowane w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody.

W dniu 23 lutego br. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w nowym brzmieniu. Obecnie czekamy na publikację tego dokumentu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego a tym samym jego wejście w życie. W związku z powyższym, w roku bieżącym oraz latach następnych Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin będzie przyznawana w trzech kategoriach na podstawie Uchwały z dnia 23 lutego 2021r.

O nowych zasadach oraz związanej z nimi procedurze a także obowiązujących terminach na składanie wniosków będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nowy formularz umożliwiający zgłaszanie kandydatów do kategorii nagrody za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury zamieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin niezwłocznie po wejściu w życie Uchwały. Nabór wniosków nastąpi jednak nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu.

udostępnił: Wydzial Kultury, wytworzono: 2021/03/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydzialu, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/03/02 13:18:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/03/02 13:18:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/03/02 13:10:16 nowa pozycja