Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
 

Ustawowy termin przewidziany na założenie gminnej ewidencji wynosi 2,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18.03.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474).
 

Ewidencją objęte są obiekty użyteczności publicznej, sakralne, architektura przemysłowa, obiekty techniki, kamienice, wille oraz nekropolie i parki.
Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, zwięzły opis cech i wartości kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza zabytku.

Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

Przykład karty ewidencyjnej

Gminna Ewidencja Zabytków - wykaz zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. OSTATNIA AKTUALIZACJA:  18.10.2019

Niniejszy wykaz nie obejmuje obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których lista znajduje się w osobnym wykazie. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawarty jest w opracowaniu "Zasady ochrony krajobrazu archeologicznego miasta Szczecina" autorstwa Anny Uciechowskiej - Gawron, wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 r.
 

udostępnił: Miejski Konserwator Zabytków, wytworzono: 2007/02/06, odpowiedzialny/a: Małgorzata Gwiazdowska, wprowadził/a: Elwira Wolender, dnia: 2019/10/18 10:17:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elwira Wolender 2019/10/18 10:17:10 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/09/23 13:27:32 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/07/02 08:55:54 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 09:12:45 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 08:41:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/21 15:15:09 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/10/01 08:00:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 14:58:40 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 13:34:14 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/06/18 14:43:17 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/05/02 14:05:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/13 14:27:03 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/04 11:06:04 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/29 14:26:55 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/08 14:16:59 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/01 07:49:33 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/21 15:18:19 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/20 08:32:01 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/17 14:12:43 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/08/10 13:14:09 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/07/28 11:41:55 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/07/04 09:59:25 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/03/27 15:22:58 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/03/27 15:22:23 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2016/08/25 07:57:38 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2016/04/04 11:14:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/03/19 14:54:52 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/03/18 13:47:46 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/02/19 09:44:01 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/02/18 11:30:35 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2014/04/01 12:54:58 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2013/05/29 15:28:22 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2013/04/03 14:44:23 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2013/01/09 11:47:06 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2012/12/12 15:05:23 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2012/12/05 07:59:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2012/11/16 09:29:22 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2012/09/04 14:23:16 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/07/31 08:55:51 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/07/31 08:51:38 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/07/31 08:45:08 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/07/31 08:41:40 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/07/31 08:33:51 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/07/20 09:02:22 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/07/20 09:00:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Gwiazdowska 2012/05/22 14:11:26 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2010/06/02 14:47:14 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/14 08:25:13 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2008/02/12 08:13:17 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2008/02/08 15:22:29 modyfikacja wartości