Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zaproszenie do składania oferty cenowej na "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na "Prowadzenie całodobowego pogotowia interewncyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016 roku w podziale na części.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami w poniższych załącznikach.

Uwaga do zapytania ofertowego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin niniejszym informuje, że w zapytaniu ofertowym na "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016
w podziale na części" oraz we wszelkich załączonych do przedmiotowego zapytania dokumentach wprowadza się poniższą zmianę:

- zamiast "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016 w podziale na części" powinno być "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin
w styczniu i lutym 2016 w podziale na części",

- zamiast "Termin zakończenia: 31.01.2016" w punkcie III ust. 2 zapytania ofertowego z dnia 18.12.2016 znak: WGKiOŚ-XV.6150.30.2015.JK powinno być "Termin zakończenia: 29.02.2016".

Pozostała treść zapytania ofertowego i załączników pozostaje bez zmian.

Załączniki:

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śrdowiska UM SZCZECIN, wytworzono: 2015/12/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydzialu, wprowadził/a: Daria Radzimska, dnia: 2015/12/22 14:27:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Radzimska 2015/12/22 14:27:20 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/22 14:25:35 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/22 14:22:59 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/22 14:21:19 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/22 14:14:35 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/22 14:14:12 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 14:03:35 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 13:21:59 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 13:20:54 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 13:19:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 13:19:29 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 13:19:04 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 13:11:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2015/12/18 13:06:11 nowa pozycja