Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77405105

Aktualna strona: 70745

Wydrukowano: 4430

Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zaproszenie do składania oferty cenowej na "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na "Prowadzenie całodobowego pogotowia interewncyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016 roku w podziale na części.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami w poniższych załącznikach.

Uwaga do zapytania ofertowego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin niniejszym informuje, że w zapytaniu ofertowym na "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016
w podziale na części" oraz we wszelkich załączonych do przedmiotowego zapytania dokumentach wprowadza się poniższą zmianę:

- zamiast "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin w styczniu 2016 w podziale na części" powinno być "Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt na terenie miasta Szczecin
w styczniu i lutym 2016 w podziale na części",

- zamiast "Termin zakończenia: 31.01.2016" w punkcie III ust. 2 zapytania ofertowego z dnia 18.12.2016 znak: WGKiOŚ-XV.6150.30.2015.JK powinno być "Termin zakończenia: 29.02.2016".

Pozostała treść zapytania ofertowego i załączników pozostaje bez zmian.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin