Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77239483

Aktualna strona: 70625

Wydrukowano: 4430

Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ochrona miejsc bytowania kotów podwórkowych


OCHRONA MIEJSC BYTOWANIA KOTÓW PODWÓRKOWYCH

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin przypomina o obowiązku właścicieli, zarządców i administratorów budynków mieszkalnych brania czynnego udzia-łu w zapewnianiu opieki i ochrony bezdomnym kotom. Apelujemy także o współpracę ze społecznymi opiekunami kotów (wolontariusze), zwłaszcza przy organizowaniu i ochronie miejsc bytowania zwierząt, które mogą je zabezpieczać przed mrozem, opadami atmosferycz-nymi czy zagrożeniem pochodzącym od ludzi, psów, itp. Obowiązek ten pośrednio wynika zarówno z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr106 poz. 1002 z późn. zm.), jak i uchwały Nr IX/181/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt do-mowych. W trosce o los zwierząt prosimy o udzielanie pomocy społecznym opiekunom i tym mieszkańcom wrażliwym na los bezdomnych kotów, którzy udostępniają im schronienie lub zamierzają zorganizować zwierzętom takie miejsca. Jednocześnie jest rzeczą oczywistą, że spoczywa na nich obowiązek utrzymania miejsc bytowania zwierząt w należytej czystości.Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin