Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE: 1 679 348,40 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 679 348,40 zł

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 późn. zm.);
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej. (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=8395AFE88AAB42828D46A0DB1B994FB5

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i realizacji Programu znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie: https://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_2023/

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/05/18, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2023/05/18 08:53:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2023/05/18 08:53:34 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/05/17 08:57:10 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/04/27 08:48:50 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/04/27 08:47:24 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/30 15:14:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/30 14:49:46 nowa pozycja