Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77869917

Aktualna strona: 9200

Wydrukowano: 836

Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin

Ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin


Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EUR.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki ogranizacyjnego Gminy Miasto Szczecin podpisane zostały następujące umowy:

  1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata obejmujące placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.;
  2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
  3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
  4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem Gminy Miasto Szczecin proszę kierować do p. Elżbiety Bendykowskiej - Głównego Specjalisty w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, pok. 4 - tel. 91 424 58 68, e-mail: ebendyk@um.szczecin.pl


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin