Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin

Ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EUR.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki ogranizacyjnego Gminy Miasto Szczecin podpisane zostały następujące umowy:

  1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata obejmujące placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.;
  2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
  3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
  4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem Gminy Miasto Szczecin proszę kierować do p. Elżbiety Bendykowskiej - Głównego Specjalisty w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, pok. 4 - tel. 91 424 58 68, e-mail: ebendyk@um.szczecin.pl

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2013/01/23, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2019/03/04 12:42:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2019/03/04 12:42:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/06/05 10:17:55 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/01/29 13:19:55 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2013/01/23 09:06:27 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2013/01/23 09:02:35 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2011/03/25 11:38:16 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2011/03/25 11:37:13 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2008/05/27 14:23:46 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2008/05/27 14:23:27 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2007/04/19 09:10:41 modyfikacja wartości
Elżbieta Bendykowska 2007/04/18 10:19:33 nowa pozycja