Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wytyczne do sprawozdań finansowych

za rok 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostały zmienione formularze sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Jednocześnie sprawozdanie finansowe zostało rozszerzone o informację dodatkową, której zakres wskazany został w załączniku nr 12. Wprowadzenie dodatkowego elementu sprawozdania finansowego w postaci Informacji dodatkowej narzuca ujawnienie w sposób usystematyzowany informacji na temat zdarzeń, które zachodziły w jednostce w danym roku. 

W związku z powyższym zostały opracowane podstawowe wytyczne, które należy uwzględnić przy sporządzaniu Informacji dodatkowej.

Wytyczne składają się z części opisowej i tabel (załączniki nr 1-10), które należy wypełnić i przekazać wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

 

U W A G A !

W dniu 18.1.2019 r. zmodyfikowano załącznik o nazwie "Informacja dodatkowa - 2018 - załączniki_1_10"

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/01/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/02/24 11:27:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:27:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:20:51 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 08:02:09 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 08:00:22 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 08:00:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 12:49:17 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 11:27:42 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 10:55:24 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 10:51:41 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/02 14:45:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/02 14:44:36 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/02 14:23:57 nowa pozycja