Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

Obwieszczenie art10 Kpa - ul. Melodyjna dz. 13/13 z obrębu 3046 - budowa budynku jednorodzinnego


 

Nasz znak: WUiAB-V.6730.141.2020.MW                                      

UNP:24783/WUiAB/-XX/20

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art.10 § 1 i art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2020 r., poz.256)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Melodyjnej w Szczecinie (dz. nr 13/13 z obrębu 3046).

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art.10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. W ww. terminie strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu), tel. 91-42-45-569.


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/06/30, odpowiedzialny/a: Monika Wyrwicz, wprowadził/a: Monika Wyrwicz, dnia: 2020/06/30 12:08:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Wyrwicz 2020/06/30 12:08:49 nowa pozycja