Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

obw. o wydanej decyzji Nr 200/19 o war. zabudowy - budowa budynku jednorodzinnego dz. nr 13/21 ob. 3046 przy ul. Melodyjnej w Szczecinie


 

Nasz znak: WUiAB-VI.6730.173.2019.MW                                      

UNP: 44619/WUiAB/-XX/19

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2018 r., poz.2096)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że w dniu 05.11.2019 r.  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 200/19, znak: WUiAB-VI.6730.173.2019.MW, UNP:44619/WUiAB/-XX/19, dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 13/21 z obrębu 3046 przy ulicy Melodyjnej w Szczecinie.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.: od dnia 07.11.2019 r. do dnia 21.11.2019 r., w tym terminie można zapoznać się treścią decyzji w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej - pok. 255.

W oparciu o art.49b ww. ustawy w przypadku zawiadomienia strony zgodnie
z art.49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2019/11/07, odpowiedzialny/a: Monika Wyrwicz, wprowadził/a: Monika Wyrwicz, dnia: 2019/11/07 08:44:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Wyrwicz 2019/11/07 08:44:49 nowa pozycja