Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

zmiany decyzji o war. zabud. Nr 53/21 z dnia 27.05.2021r. dla bud jednorodzinnego przy ul. Zorzy Polarnej (wcześniej ul. Gradowej), dz. nr 7/14 obręb 4179


 

                                                                                                                                                           Szczecin, 01.09.2021r.

Znak sprawy:WUiAB-V.6730.214.2021.PG

UNP: 35151/WUiAB/-XX/21

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

strony postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej nazmiany decyzji Nr 53/21 z dnia 27.05.2021r.o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Zorzy Polarnej (wcześniej ul. Gradowej)  w Szczecinie (dz. nr 7/14 obręb 4179), że zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)zostały zebrane wszystkie dowody w sprawie jw. W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Z wnioskiem w tej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej – tel. (91) 42 4245570 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Osoba prowadząca: Paulina Gładysz


udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2021/09/02, odpowiedzialny/a: Paulina Gładysz, wprowadził/a: Paulina Gładysz, dnia: 2021/09/02 11:14:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Gładysz 2021/09/02 11:14:45 nowa pozycja