Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1103/20 z dnia 03.09.2020


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.), Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że w dniu 03.09.2020 r. została wydana decyzja Nr 1103/20 znak WUiAB-II.6740.690.2017.AŚ; UNP: 81287/WUiAB/-I/17 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku biurowego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, budowę budynku plombowego usługowego przy ul. Małkowskiego 10, budowę parkingu podziemnego wrazz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejących oficyn przy ul. Małkowskiego 7, 8, 9 i przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 i 2 oraz 6 w Szczecinie na działkach o nr ewid.:151, 67, 27/9, 27/10, 27/11, 27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36, 27/37, 27/38, 90, 25/3 dr z obr. 1035, dz. nr 2 dr z obr. 1042, w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja kwartału nr 36 polegająca na budowie budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, budowa budynku plombowego usługowego przy ul. Małkowskiego 10, budowę parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz przebudowa istniejących oficyn przy ul. Małkowskiego 7, 8, 9 i przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 i 2 oraz 6 w Szczecinie”.

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:20, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się przez interesanta na wizytę przez Internet pod adresem internetowym: https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl/. W sytuacji umówienia wizyty przez interesanta należy powiadomić telefonicznie o dacie i godzinie spotkania z osobą prowadzącą sprawę.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 08.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r. Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.


udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2020/09/07, odpowiedzialny/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, wprowadził/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, dnia: 2020/09/07 14:15:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Śpiewak-Nowicka 2020/09/07 14:15:29 nowa pozycja