Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76616371

Aktualna strona: 26097

Wydrukowano: 0

Wykaz informacji udostępnianych na wniosek

Numer sprawy Data złożenia Przedmiot wniosku Jednostka organizacyjna Data załatwienia Dokumenty *
67473/WO/-III/19 2019/10/04 dotyczy liczby pracowników Urzędu Miasta Szczecin ze stażem ponad 35 lat. Wydział Organizacyjny 2019/10/11 dokument (.pdf,  293 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66789/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy basenu przeciwpożarowego przy al. Piastów w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/08 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66872/WS/-VIII/19 2019/10/03 dotyczy budżetu przeznaczonego na promocję kultury fizycznej i rekreację za lata 2015-2019. Wydział Sportu 2019/10/10 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67029/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/03 dotyczy inwestycji na nieruchomosci przy ul. Popiełuszki w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/17 dokument (.pdf,  1.44 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66940/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy udostępnienia treści pism podmiotom, osobom spoza urzędu przesłanych na wymienione skrzynki mailowe w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz naruszeń danych osobowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/16 dokument (.pdf,  637 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67025/WOŚ/-VIII/19 2019/10/01 dotyczy wykazu placówek oświatowych, które otrzymały dofinansowanie zakupu wyposażenia. Wydział Oświaty 2019/10/04 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65262/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/27 dotyczy postępowań o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02 dokument (.pdf,  292 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65163/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07 dokument (.pdf,  6.21 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65164/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/04 dokument (.pdf,  6.21 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64629/WSS/-IV/19 2019/09/25 dotyczy liczby osób niepełnosprawnych oraz wydanych kart parkingowych. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/02 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64754/WZFM/-I/19 2019/09/25 dotyczy inwestycji przy ul. Gwiazdy Polarnej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/10/04 dokument (.pdf,  551 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64440/BMKZ/-IV/19 2019/09/24 dotyczy wskazanych nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26 dokument (.pdf,  372 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65031/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67201/BIP/-I/19 2019/09/24 dotyczy dostępu do drogi publicznej wskazanych nieruchomości. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/07 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64444/BAM/-I/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Architekta Miasta 2019/10/02 dokument (.pdf,  68 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64596/WGK/-V/19 2019/09/24 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu w ciągu Al. Jana Pawła II w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/08 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  8.59 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64145/BMKZ/-IV/19 2019/09/23 dotyczy nieruchomości przy ul. Cynkowej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26 dokument (.pdf,  371 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63710/WIM/-II/19 2019/09/20 dotyczy inwstycji Obwodnica Śródmieścia Szczecin- etap VI Wydział Inwestycji Miejskich 2019/10/03 dokument (.pdf,  2.31 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63715/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/20 dotyczy dokumentacji budowlanej wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07 dokument (.pdf,  1.21 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  187 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62934/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02 dokument (.pdf,  53.73 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62947/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy czasowej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02 dokument (.pdf,  4.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62867/WSS/-IV/19 2019/09/19 dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Spolecznej. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/03 dokument (.pdf,  1.64 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64545,64547/BDO/-XXIII/19 2019/09/17 dotyczy wskazanych konkursów ofert w gminie na realizację zadań publicznych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/02 dokument (.pdf,  723 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62174/IOD/-III/19 2019/09/17 dotyczy zatrudnienia IOD Inspektor Ochrony Danych 2019/09/20 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62141/BAM/-I/19 2019/09/17 dotyczy wskazania czy nieruchomości są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61627/WOŚr/-VIII/19 2019/09/16 dotyczy opieki nad zielenią w mieście. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/30 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61415/WGK/-V/19 2019/09/16 dotyczy wskazania poszczególnych kosztów w zakresie elementów tzw. małej architektury. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/24 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60879/WGK/-V/19 2019/09/15 dotyczy oznakowania ciągów rowerowych i pieszo - ro Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/27 dokument (.pdf,  415 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60601/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/25 dokument (.pdf,  351 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60551/BAM/-I/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości znajdują się na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60605/WZKiOL/-X/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/16 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60548/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości są objęte ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/24 dokument (.pdf,  402 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60595/WOŚr/-VIII/19 2019/09/13 dotyczy uzasadnienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie oszustwa przy inicjatywie "Kwiaty na ul. Kwiatowej". Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/20 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63545/WIM/-II/19 2019/09/12 dotyczy ekspertyzy zleconej Pracowni Projektowo Budowlenej A-PLUS w zakresie dotyczacym Portu Jachtowego Wydział Inwestycji Miejskich 2019/09/25 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60386/WUiAB/-XX/III19 2019/09/12 dotyczy pozwolenia na przyłączenie pieca gazowego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/17 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60069/BRM/-I/19 2019/09/12 dotyczy listy zmian nazw ulic, placów w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 kwtienia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Biuro Rady Miasta 2019/09/20 dokument (.pdf,  222 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59871/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/11 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/19 dokument (.pdf,  1.17 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59402/WOŚr/-VIII/19 2019/09/10 dotyczy zgłaszania przypadków spalania śmiec/odpadów. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/19 dokument (.pdf,  415 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59497/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/10 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/13 dokument (.pdf,  569 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59429/WO/-III/19 2019/09/10 dotyczy stałych świadczeń przenaczanych na działalność statutową Fundacji Unia Metropolii Polskich Wydział Organizacyjny 2019/09/24 dokument (.pdf,  486 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59296/WGK/-V/19 2019/09/10 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/17 dokument (.pdf,  25.79 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59061/WGK/-V/19 2019/09/09 dotyczy zgłoszonych przez Radę Osiedla Pogodno wniosku do budżetu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58903/BAM/-I/19 2019/09/09 dotyczy wskazania na jakim etapie jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/18 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58319/WGK/-V/19 2019/09/05 dotyczy zmiany oznakowania. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  395 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57930/BIP/-I/19 2019/09/04 dotyczy programów/działań antydyskryminacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/17 dokument (.pdf,  2.60 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  501 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58010/WZiON/-XXXIX/19 2019/09/04 dotyczy budynku przy ul. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/11 dokument (.pdf,  805 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57720/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/03 dotyczy statystyk w zakresie mieszkalnictwa. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/17 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57938/WOŚ/-VIII/19 2019/09/03 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/26 dokument (.pdf,  2.36 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57018/WZFM/-I/19 2019/09/02 dotyczy planowanych inwestycji w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Szczecińskiej 21 A w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/09/09 dokument (.pdf,  971 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57720/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy Jarmarku Jakubowego 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/09 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57400/WZKiOL/-X/19 2019/09/02 dotyczy zgromadzenia z dnia 31.08.2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/09 dokument (.pdf,  367 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57303/WOŚ/-VIII/19 2019/09/02 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/05 dokument (.pdf,  4.40 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57404/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy ewentualnych kosztów udostępniania informacji publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/05 dokument (.pdf,  303 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57248/BIP/-I/19 2019/08/31 dotyczy edukacji mieszkańców w zakresie urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/12 dokument (.pdf,  476 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56897/BIP/-I/19 2019/08/30 dotyczy wymiany urządzeń grzewczych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/03 dokument (.pdf,  177 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57255/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/05 dokument (.pdf,  62.79 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56843/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56542/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56546/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy festynów organizowanych przez Radę Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56543/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy budżetu Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56781/WZiON/-XXIII/19 2019/08/29 dotyczy budynku przy al. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/03 dokument (.pdf,  49 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56765/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin w trakcie upałów oraz innych podejmowanych czynności. Wydział Organizacyjny 2019/09/10 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56735/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy ilości wydanych zaświadczeń i wniosków o których mowa w ustawie z dnia 7 sierpnia 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszach. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/04 dokument (.pdf,  209 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56179/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy wskazanych nieruchomości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10 dokument (.pdf,  463 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56181/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanych nieruchomościach. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10 dokument (.pdf,  516 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56180/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10 dokument (.pdf,  577 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56272/WSO/-CIV/19 2019/08/28 dotyczy Profilu Kandydata na Kierowcę oraz wydanych praw jazdy. Wydział Spraw Obywatelskich 2019/09/10 dokument (.doc,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58013/WGK/-V/19 2019/08/27 dotyczy odbioru linii autobusowej 88 z 2011 roku. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/10 dokument (.pdf,  44 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56080/WSO/-CIV/18 2019/08/27 dotyczy badań w zakresie elektromobilności. Biuro Obsługi Interesantów 2019/09/06 dokument (docx,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  350 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  312 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  349 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  190 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  346 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55811/WK/-I/19 2019/08/26 dotyczy umów zawartych z firmą SUREX od 2013 do 2019 r. Wydział Kultury 2019/09/06 dokument (.pdf,  2.78 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.78 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56296/WKiAW/-I/19 2019/08/26 dotyczy odpowiedzi na ankietę przesłana przez CBA w 2016 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/09/04 dokument (.pdf,  1.74 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55577/BIP/-I/19 2019/08/23 dotyczy rozwoju elektromobilności Biuro Informacji Publicznej 2019/08/29 dokument (.pdf,  536 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55610/WIM/-II/19 2019/08/23 dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej..." Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/27 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55017/WInf/-I/19 2019/08/21 dotyczy systemu obiegu dokumentów. Wydział Informatyki 2019/08/30 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54416/WGK/-V/19 2019/08/20 dotyczy kosztu funkcjonowania diabelskiego młynu na Łasztowni. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54488/BPM/-III/19 2019/08/20 dotyczy praw osób LGBT. Biuro Prezydenta Miasta 2019/09/03 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54265/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/03 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54411/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu ul. Kaszubskiej na odcinku ul. Narutowicza do ul. Drzymały. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30 dokument (.pdf,  7.84 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56861/WGK/-V/19 2019/08/16 dotyczy zamontowania w autobusach klimatyzatorów. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30 dokument (.pdf,  116 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54320/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy organizacji wydarzenia Pyromagic w latach 2008- 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/23 dokument (.pdf,  544 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54324/WK/-I/19 2019/08/12 dotyczy umów zawartych z firmą Surex. Wydział Kultury 2019/08/26 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.15 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.32 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.81 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.50 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.17 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.50 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.15 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55009/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy uprawnień pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/22 dokument (.pdf,  452 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53097/WOŚ/-VIII/19 2019/08/09 dotyczy dotacji dla NOVA Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych. Wydział Oświaty 2019/08/14 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52657/WGK/-V/19 2019/08/08 dotyczy umowy na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecina Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/21 dokument (.pdf,  1.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52339/BIP/-I/19 2019/08/08 dotyczy wskazanych dokumentów np. strategii, konsultacji itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/20 dokument (.pdf,  334 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52009/BIP/-I/19 2019/08/07 dotyczy wniosku 47330/BIP/-I/19. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14 dokument (.pdf,  300 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48077/WOŚ/-VIII/19 2019/08/07 dotyczy prywatnej szkoły podstawowej L. Piwoni przy ul. Piotra Skargi 23 w Szczecinie Wydział Oświaty 2019/07/30 dokument (.pdf,  516 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52342/BDO/-XXIII/19 2019/08/07 dotyczy ewidencji stowarzyszeń i klubów sportowych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/12 dokument (.pdf,  378 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51278/WZFM/-I/19 2019/08/05 dotyczy wysokości spłat zobowiązań Miasta Szczecin w latach 2014-2018. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/08/14 dokument (.pdf,  2.09 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50768/WGK/-V/19 2019/08/02 dotyczy projektu organizacji ruchu obejmującego skrzyżowanie al. Piastów z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/14 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50707/BIP/-I/19 2019/08/01 dotyczy wniosków, petycji, skarg itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14 dokument (.pdf,  392 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50773/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/01 dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/07 dokument (.pdf,  227 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50572/BDO/-XXVIII/19 2019/07/31 dotyczy liczby wniosków zgłoszonych do SBO 2020. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/14 dokument (.pdf,  354 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50822/WGK/-V/19 2019/07/31 dotyczy selektywnego segregowania śmieci. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/20 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50240/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/30 dotyczy budowy Parku logistycznego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/13 dokument (.pdf,  712 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50221/WGK/-V/19 2019/07/30 dotyczy stałej organizacji ruchu w ciagu ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Koński Kierat. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07 dokument (.pdf,  19.24 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49769/WS/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy kwoty brutto przeznaczonej na klub koszykarski KING SZCZECIN Wydział Sportu 2019/07/30 dokument (.pdf,  108 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52972/WOŚ/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji Ministra Finansów w zakresie wysokości przyznanych środków na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w roku 2019. Wydział Oświaty 2019/08/12 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49817/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49812/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49816/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49487/WUiAB/-XXIII/19; 50300/WUiAB/-XXIII/19; 50304/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/27 dotyczy stoisk sprzedaży kwiatów. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/06 dokument (.pdf,  4.37 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49767/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/27 dotyczy wpływów do budżetu Gminy Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/08/06 dokument (.pdf,  461 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49239/WGK/-V/19 2019/07/25 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu dot. l. Szymanowskiego na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Moniuszki Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/02 dokument (.pdf,  1.88 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48944/WOŚr/-0/19 2019/07/24 dotyczy realizacji zadań dotycząych zieleni publicznej w pasach drogowych Wydział Ochrony Środowiska 2019/08/02 dokument (.pdf,  904 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48997/BRM/-I/19 2019/07/24 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2019/08/02 dokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48687/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/23 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50082/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw tzw. "Megaustawy" Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01 dokument (.pdf,  607 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48266/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy skanu aktualnej umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Biuro Informacji Publicznej 2019/07/24 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48695/WIM/-II/19 2019/07/22 dotyczy spółki KBUD. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/02 dokument (.pdf,  518 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50078/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy m.in. stypendiów edukacyjnych, cen wynajmu mieszkania, wielkości terenów zielonych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/02 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.28 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48767/WSS/-IV/19 2019/07/22 dotyczy uchwał w zakresie zasad przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie. Wydział Spraw Społecznych 2019/08/01 dokument (.pdf,  207 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48574/WGK/-V/19 2019/07/21 dotyczy stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 10. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07 dokument (.pdf,  34.05 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48199/WGK/-V/19 2019/07/19 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/26 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47946/WINF/-I/19 2019/07/19 dotyczy produktów elektronicznych Wydawnictwa Wolters Kluwer Wydział Informatyki 2019/08/01 dokument (.pdf,  180 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48709/WKS/-IV/19 2019/07/17 dotyczy średniego wynagrodzenia brutto na poszczególnych stanowiskach Wydział Księgowości 2019/07/24 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47590/WGK/-V/2019 2019/07/17 dotyczy graniotowych zabytkowych płyt chodnikowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/31 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47401/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/17 dotyczy dokumentów zbycia nieruchomości przy ul. Chmurnej w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/07/24 dokument (.pdf,  324 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47859/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy stosowania przez samorządy modeli współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2019/07/19 dokument (.pdf,  358 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47253/WUiAB/-XXIII/19; 47255/WUiAB/-XXIII/19; 47259/WUiAB/-XXIII/19; 47261/WUiAB/-XXIII/19; 47266/WUiAB/-XXIII/19. 2019/07/16 dotyczy stoisk kwiatów przy pl. Sprzymierzonych w Szczecinie na działkach 5/6, 20/1 z obrębu 1033. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/31 dokument (.pdf,  512 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47330/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy pism wysłanych do dyrektórów szkół w zakresie promowania projektów SBO oraz ilości wniosków składancyh w trybie dostępu do informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/22 dokument (.pdf,  359 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46888/WGK/-V/19 2019/07/15 dotyczy wskazania zarządcy targowiska Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/18 dokument (.pdf,  160 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47340/BIP/-I/19 2019/07/15 dotyczy inwestycji w pasie drogowym przy ul. Pomorskiej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/17 dokument (.pdf,  254 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46164/BOI/-CIV/19 2019/07/11 dotyczy licencji na świadczenie usług przewozu taksówką Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/17 dokument (.pdf,  211 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45506/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/09 dotyczy wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10 dokument (.pdf,  308 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45591/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków do SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/24 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45939/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji megaustawy Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/18 dokument (.pdf,  196 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45990/WInf/-I/19 2019/07/09 dotyczy otwierania/udostępniania zbiorów danych Wydział Informatyki 2019/07/23 dokument (.pdf,  1.35 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45063/WKiAW/-I/19 2019/07/08 dotyczy planu audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018 oraz sprawozdania z planu audytu Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/09 dokument (.pdf,  277 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.02 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.97 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.83 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.06 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.17 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  807 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.07 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  943 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.43 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.31 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  528 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  278 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46622/BIP/-I/19 2019/07/06 dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Biuro Informacji Publicznej 2019/07/18 dokument (.pdf,  222 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44570/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy dostępu mieszkańców nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X do drogi publicznej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/12 dokument (.pdf,  209 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44742/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy pozwolenia na budowę i zgłoszenia wymianyy dachu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16 dokument (.pdf,  267 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44567/WGK/-V/19 2019/07/04 dotyczy parkowania aut wzdłuż ul. Księcia Bogusława X w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/09 dokument (.pdf,  410 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44107/WKiAW/-I/19 2019/07/02 dotyczy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/03 dokument (.pdf,  200 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44772/BIP/-I/19 2019/07/02 dotyczy warstw studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz warstw miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/12 dokument (.pdf,  296 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47355/BIP/-I/19 2019/07/01 dotyczy m.in. kwot inwestycji wpisywanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2019/07/23 dokument (.pdf,  2.92 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43870/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/01 dotyczy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku dla potrzeb funkcji biurowej oraz wskazania czasu trwania postępowania administracyjnego . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/04 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43856/WZFM/-I/19 2019/06/30 dotyczy zadłużenia oraz kosztów obsługi zobowiązań dłużnych ponoszonych przez Gminę Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/03 dokument (.pdf,  1.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43517/WS/-VIII/19 2019/06/29 dotyczy wpływów do kasu miejskiej z tytułu opłat za koszystanie z obiektów sportowych przez kluby piłkarskie Wydział Sportu 2019/07/09 dokument (.pdf,  671 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43515/BOI/-CIV/19 2019/06/29 dotyczy zgody na sprzedaż piwa w dniach 29.06-30.06.19 r. na terenie Gminy Miasta Szczecin. Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/02 dokument (.pdf,  59 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44583/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/27 dotyczy budowy drogi 31 na odcinku Radziszewo A6/31- Gryfino. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43214/1/BIP/-I/19 2019/06/27 dotyczy remontu budynku basenu i sali gimnastycznej (pawillon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08 dokument (.pdf,  370 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43548/BAM/-I/19 2019/06/26 dotyczy strefy rewitalizacji oraz objęcia działek strefą rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2019/07/02 dokument (.pdf,  473 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42848/BIP/-I/19 2019/06/26 dotyczy wymiany nawierzchni na ul. Lubczyńskiej, remontu torowisk, nawierzchni na ul. Kaszubskiej. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08 dokument (.pdf,  1.43 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42841/WOŚr/-VIII/19 2019/06/26 dotyczy umowy CRU/19/0002659. Wydział Ochrony Środowiska 2019/07/03 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42150/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/24 dotyczy zgłoszenia budowy schodów terenowych na działce nr 2/29 obreb 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/08 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44139/BIP/-I/19 2019/06/24 dotyczy postępowania nieważnościowego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/03 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42844/WZFM/-I/19 2019/06/24 dotyczy przewidzianych inwestycji. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/05 dokument (.pdf,  5.58 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43296/BIP/-I/19 2019/06/21 dotyczy ekspertyz ornitologiczno - hiropterologicznych dla budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. J. Malczewskiego 22 Biuro Informacji Publicznej 2019/06/28 dokument (.pdf,  275 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41754/WGK/-V/19 2019/06/21 dotyczy publicznego transportu zbiorowego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/05 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42591/BIP/-I/19 2019/06/20 dotyczy nadzoru archiwalnego w województwie zachodniopomorskim Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26 dokument (.pdf,  186 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41514/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy umów na prototypowanie Placu Orła Białego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/02 dokument (.pdf,  200 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43820/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy m.in. nieruchomości przekazanych kościołom i związkom wyznaniowym z terenu gminy, symboli religijnych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01 dokument (.pdf,  1.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  593 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  696 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  575 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  419 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41170/BRM/-I/19 2019/06/18 dotyczy nagrania video z ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/07/02 dokument (.pdf,  364 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41189/WGK/-V/19 2019/06/17 dotyczy informacji o maksymalnych obciążeniach dopuszczalnych na ul. Piaskowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/27 dokument (.pdf,  182 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42365/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/17 dotyczy lokali mieszkalnych sorzedanych od 1980 roku do 1994 roku przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/26 dokument (.pdf,  330 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40239/WO/-III/19 2019/06/14 dotyczy zatrudnienia p. Michała Wilkockiego. Wydział Organizacyjny 2019/06/26 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42490/BIP/-I/19 2019/06/14 dotyczy różnicy między dostępem a sużebnością dostępu do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26
40346/WOŚ/-VIII/19 2019/06/14 dotyczy likwidacji szkół i klas. Wydział Oświaty 2019/07/01 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40235/BMKZ/-IV/19 2019/06/13 dotyczy nieruchomości przy ul. Południowej 29 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/18 dokument (.pdf,  442 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39735/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/12 dotyczy zabudowy na działce 2/29 obr. 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/21 dokument (.pdf,  301 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39708/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy zabezpieczenia przed kolizją z ptakami szklanej elewacji z efektem lustra w budynku kompleksu hotelowo-biurowo-handlowego po dawnym domu towarowym Posejdon. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/25 dokument (.pdf,  247 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39707/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy działki 2/6 z obr. 2051 przy ul. Laurowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/18 dokument (.pdf,  405 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39717/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/24 dokument (.pdf,  278 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39271/BMKZ/-IV/19 2019/06/10 dotyczy wskazania osób, które opracowały pisma oraz otrzymały nagrody za utworzenie gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/14 dokument (.pdf,  448 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39514/BIP/-I/19 2019/06/10 dotyczy wydatków Prezydenta Miasta Szczecin i podległych urzedników Biuro Informacji Publicznej 2019/06/24 dokument (.pdf,  3.94 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38984/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy skomunikowania nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X 44 z drogą publiczną. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25 dokument (.pdf,  325 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38685/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy wyburzenia nieruchomości przy pl. Lotników 7 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25 dokument (.pdf,  227 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38994/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy obiektu sportowego przy ul. Orlej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/19 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38979/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy pomnika Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/03 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38613/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/06 dotyczy nieruchomości oznaczonej jako nr 5/3 z obr. 2151. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/12 dokument (.pdf,  345 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38165/WOŚ/-VIII/19 2019/06/05 dotyczy liczby dzieci w przedszkolach w Szczecinie w roku szkolnym 2018/2019. Wydział Oświaty 2019/06/12 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38271/BIiRO/-I/19 2019/06/05 dotyczy danych osobowych ornitologa. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2019/06/11 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37702/WOŚ/-VIII/19 2019/06/03 dotyczy danych w zakresie szkół podstawowych Wydział Oświaty 2019/07/29 dokument (.pdf,  3.31 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37677/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy sesji Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/06/07 dokument (.pdf,  489 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  743 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38037/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy danych osób przygotowujących projekty uchwał i wskazanej umowy. Biuro Rady Miasta 2019/06/17 dokument (.pdf,  558 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37074/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/31 dotyczy decyzji pozwalającej na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/11 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37359/BRM/-I/19 2019/05/31 dotyczy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 Biuro Rady Miasta 2019/06/14 dokument (.pdf,  1.49 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37379/WGK/-I/19 2019/05/31 dotyczy wskazania osoby odpowiedzialnej za rozebranie pominka Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/12 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37498/WIM/-0/19 2019/05/31 dotyczy projektu zagospodarowania terenu. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/13 dokument (.pdf,  388 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36478/WGK/-V/19 2019/05/29 dotyczy dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej terenu Al. Kwiatowej w latach 2011/2012. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/26 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38152/WZiON/-0/19 2019/05/29 dotyczy aktów notarialnych nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/06/14 dokument (.pdf,  451 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36741/BAM/-I/19 2019/05/29 dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/06/03 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36502/BRM/-I/19 2019/05/29 dotyczy nagrań sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/06/12 dokument (.pdf,  399 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36091/BRM/-I/19 2019/05/28 dotyczy projektów uchwał. Biuro Rady Miasta 2019/06/07 dokument (.pdf,  691 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  743 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37567/BIP/-I/19 2019/05/28 dotyczy pism protestacyjnych w sprawie ferm norek, chlewni i kurników i decyzji o pozowleniu na budowę wskazanych ferm. Biuro Informacji Publicznej 2019/06/04 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35512/WIM/-II/19 2019/05/26 dotyczy przebudowy ul. Lubczyńskiej . Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/07 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35605/BMKZ/-IV/19 2019/05/24 dotyczy wskazania czy nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/05 dokument (.pdf,  169 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35417/WIM/-II/19 2019/05/23 dotyczy budowy boiska sportowego przy ul. Orlej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/04 dokument (.pdf,  541 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34877/WOŚ/-VIII/19 2019/05/22 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/05/24 dokument (.pdf,  405 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34534/WOŚ/-VIII/19 2019/05/21 dotyczy listy szkól podstawowych, ilości uczniów oraz klas zlikwidowanych w roku 2019/2020 Wydział Oświaty 2019/06/11 dokument (.pdf,  1.13 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  283 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34531/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy wydanej decyzji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/04 dokument (.pdf,  387 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34376/BRM/-I/19 2019/05/21 dotyczy zorganizowania na terenie Miasta Szczecin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019. Biuro Rady Miasta 2019/05/31 dokument (.pdf,  780 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36266/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/29 dokument (.pdf,  354 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33934/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy opinii prawnej omawianej na posiedzeniu Komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Biuro Rady Miasta 2019/05/31 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34107/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dotyczy pisma z podziękowaniami wręczanego przez Prezydenta podczas imprezy "Pod Platanami". Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/06/03 dokument (.pdf,  357 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33965/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy wyborów do poszczególnych Rad Osiedli w latach 2011/2015. Biuro Rady Miasta 2019/05/31 dokument (.pdf,  1.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34111/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dot. kontroli Fundacji Niezłomni im. Mjr Szendzielorza Łupaszi Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/05/23 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29163/BIP/-I/19, 29164/BIP/-I/19, 29166/BIP/-I/19 2019/05/17 dotyczy utworzenia toru motocrossowego Biuro Informacji Publicznej 2019/04/29 dokument (.pdf,  487 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33643/WZFM/-I/19 2019/05/17 dotyczy inwestycji sfinansowanych z kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/29 dokument (.pdf,  2.20 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33479/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/16 dotyczy warunków zabudowy dla kwartału 21 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/22 dokument (.pdf,  503 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32341/BAM/-I/19 2019/05/14 dotyczy placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/05/28 dokument (.pdf,  1.55 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32178/WO/-III/19 2019/05/13 dotyczy szkoleń dla pracowników UM z zakresu dostępu do informacji publicznej Wydział Organizacyjny 2019/05/27 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32060/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/13 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę chodnika i schodów terenowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/28 dokument (.pdf,  484 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  528 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  602 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35247/BIP/-I/19 2019/05/12 dotyczy wyników ekspertyz dotyczących możliwości występowania w granulacie wypełniającym sztuczne nawierzchni boisk sportowych w Szczecinie substancji szkodliwych dla dzieci Biuro Informacji Publicznej 2019/05/24 dokument (.pdf,  377 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.18 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.26 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.04 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31817/WO/-III/19 2019/05/10 dotyczy zmian personalnych na stanowiskach urzędniczych. Wydział Organizacyjny 2019/05/24 dokument (.pdf,  891 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  667 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  574 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  574 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31939/BMKZ/-IV/19 2019/05/10 dotyczy wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/05/14 dokument (.pdf,  422 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31995/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 9/43 i 9/65 obr. 4002. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/27 dokument (.pdf,  1.36 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31992/WGK/-V/19 2019/05/10 dotyczy budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/22 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31989/BAM/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości pprzy ul. Goleniowskiej 62 - rewitalizacja Biuro Architekta Miasta 2019/05/15 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35183/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nierychomości przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24 dokument (.pdf,  503 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32001/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24 dokument (.pdf,  354 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32998/BIP/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości przy ul. Goleniowskiej 62 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/05/20 dokument (.pdf,  356 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31977/WZKiOL/-X/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/14 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31512/WOŚ/-VIII/19 2019/05/09 dotyczy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Oświaty 2019/05/24 dokument (.pdf,  461 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31490/WGK/-V/19 2019/05/09 dotyczy automatów przyjmujących zużyte butelki. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/23 dokument (.pdf,  478 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31482/BIP/-I/19 2019/05/09 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Biuro Informacji Publicznej 2019/05/14 dokument (.pdf,  372 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31038/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy działki 8/9 obr. 1035. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20 dokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30532/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy wskazania czy TBS Prawobrzeże otrzymał dofinansowanie z UE na działania w kwartale 21. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20 dokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33136/BIP/-I/19 2019/05/07 dotyczy wprowadzenia w mieście ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/16 dokument (.pdf,  237 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30536/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy służebności nieruchomości przy ul. Bogusława X 44. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/31 dokument (.pdf,  404 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  223 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30526/BGM/-X/19 2019/05/06 dotyczy dokumentacji wydzielelnia działki nr 210 obr. 1035. Biuro Geodety Miasta 2019/05/14 dokument (.pdf,  396 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30107/WInf/-I/19 2019/05/05 dotyczy informatyzacji Urzędu Wydział Informatyki 2019/05/06 dokument (.pdf,  390 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29803/WZFM/-I/19 2019/04/30 dotyczy umów zaliczanych do długu publicznego w latach 2014-2015. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/06 dokument (.pdf,  1.39 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29489/WOŚ/-VIII/19 2019/04/29 dotyczy ilości dzieci uczęszczających do klas trzecich gimnazjum na terenie Szczecina w roku szkolnym 2014/2015. Wydział Oświaty 2019/04/30 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31275/BIP/-I/19 2019/04/29 dotyczy organizacji ruchu oraz składowania ziemi przy ul. Wendeńskiej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/09 dokument (.pdf,  602 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29153/WZP/-0/19 2019/04/27 dotyczy prowadzonych lub planowanych pracach w obrebie Strefy Ekonomicznej Trzebusz. Wydział Zarządzania Projektami 2019/05/06 dokument (.pdf,  249 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29210/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/09 dokument (.pdf,  413 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29228/BAM/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/30 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29204/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy nieruchomości przy ul. Panieńskiej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/07 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29330/BIP/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomości wydane były pozwolenia wodno prawne. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/08 dokument (.pdf,  378 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29208/WZKiOL/-X/19 2019/04/26 dotyczy wskaznia czy dana nieruchomość jest przedmiotem świadczeń rzeczowych . Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/06 dokument (.pdf,  197 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29205/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy postępowania reprywatyzacyjnego. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/02 dokument (.pdf,  312 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29231/WIM/-II/19 2019/04/25 dotyczy przekazania kopii umowy z inżynierem kontraktu dla zadania "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31- rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/05/08 dokument (.pdf,  492 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28929/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy dokumentów pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08 dokument (.pdf,  235 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28552/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Felczaka 31 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29140/WZFM/-I/19 2019/04/25 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/29 dokument (.pdf,  290 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28370/WOŚ/-VIII/19 2019/04/24 dotyczy liczby planowanych nowych miejsc wychowania przedszkolnego od września 2019 r. Wydział Oświaty 2019/04/30 dokument (.pdf,  299 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27902/WZiON/XXXIX/19 2019/04/23 dotyczy stanu prawnego działek z obrębu 1035 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/05/07 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29761/BIP/-I/19 2019/04/22 dotyczy prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/06 dokument (.pdf,  788 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27947/WS/-VIII/19 2019/04/19 dotyczy obiektu przy ul. Orlej w Szczecinie Wydział Sportu 2019/05/06 dokument (.pdf,  888 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26508/WK/-I/19 2019/04/19 dotyczy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury 2019/04/25 dokument (.pdf,  391 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27464/BAM/-I/19 2019/04/19 dotyczy uchwały Krajobrazowej. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28396/BGM/-X/19 2019/04/19 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest objęta kolejowym terenem zamkniętym. Biuro Geodety Miasta 2019/04/26 dokument (.pdf,  508 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27464/BAM/-0/19 2019/04/17 dotyczy Uchwały Krajobrazowej. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27110/BAM/-I/19 2019/04/17 dotyczy wskazania instytucji które badały procedurę konkursową na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27322/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/16 dotyczy służebności przechodu i przejazdu do drogi powiatowej- ul. Bałuki- dla działki nr 8/9 z obrębu 1035 położonej w kwartale nr 21 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/24 dokument (.pdf,  222 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27322/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/16 dotyczy dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława 44 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/24 dokument (.pdf,  222 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26732/BAM/-I/19 2019/04/16 dotyczy decyzji o unieważnieniu konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26509/WOŚ/-VIII/19 2019/04/15 dotyczy sprawozdań budżetowych przedszkoli integracyjnych. Wydział Oświaty 2019/04/25 dokument (.pdf,  576 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28453/BIP/-I/19 2019/04/15 dotyczy wyłączenia z ruchu odcinka ul. Bogusława X Biuro Informacji Publicznej 2019/04/25 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26512/BAM/-I/19 2019/04/15 dotyczy wskazania czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26 dokument (.pdf,  332 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26221/WZFM/-I/19 2019/04/14 dotyczy zadań publicznych finansowych ze środków GMS w 2018 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/15 dokument (.pdf,  177 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26751/BGM/-X/19 2019/04/12 dotyczy decyzji BGM/I/31/2/68/11 Biuro Geodety Miasta 2019/04/18 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25495/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu nr 450/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24 dokument (.pdf,  431 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25498/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu 452/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24 dokument (.pdf,  407 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25278/BRM/-I/19 2019/04/10 dotyczy wyborów do rad osiedli. Biuro Rady Miasta 2019/04/23 dokument (.pdf,  824 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24677/WKiAW/-I/19 2019/04/08 dotyczy audytów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/04/10 dokument (.pdf,  339 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24488/WZFM/-I/19 2019/04/08 dotyczy prosepektu informacyjnego dla działki nr 3/6, 3/39, 3/41, 3/42 z obrębu 3082 przy ul. Duńskiej w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/16 dokument (.pdf,  861 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24757/BS/-IV/19 2019/04/08 dotyczy korzystania przez Miasto z funduszy EOG Biuro Strategii 2019/04/17 dokument (.pdf,  459 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24969/BMKZ/-IV/19 2019/04/08 dotyczy dokumentów w zakresie kamienicy po dawnym Hotelu Piast w Szczecin. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/16 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24186/BZP/-I/19 2019/04/05 dotyczy linku do strony internetowej z publikacją zamówień publicznych Biuro ds. Zamówień Publicznych 2019/04/09 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24003/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/12 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23999/BMKZ/-IV/19 2019/04/05 dotyczy określenia statusu konserwatorskiego nieruchomości w Szczecinie przy ul. Starkiewicza. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08 dokument (.pdf,  431 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24005,25222/BAM/-I/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy dana działka znajduje się w obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/17 dokument (.pdf,  296 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24691/WO/-III/19 2019/04/05 dotyczy zjawiska mobbingu w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/04/18 dokument (.pdf,  159 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24483/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy planów budynku przy ul. Janosika 4-7 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/11 dokument (.pdf,  194 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25932/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy własności lokali w oficynach. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/18 dokument (.pdf,  363 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24296/BIP/-I/19 2019/04/05 dotyczy liczby osób zameldowanych w Szczecinie oraz wypłat z programu 500 plus. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/10 dokument (.pdf,  226 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23486/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/04 dotyczy wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy oraz polityki mieszkalnictwa socjalnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11 dokument (.pdf,  115 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23152/BMKZ/-IV/19 2019/04/03 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08 dokument (.jpg,  624 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23029/BIP/-I/19 2019/04/03 dotyczy szacowania kosztów inwestcyji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/12 dokument (.pdf,  331 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23254/WInf/-I/19 2019/04/03 dotyczy EZD. Wydział Informatyki 2019/04/17 dokument (docx,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23150/WZKiOL/-X/19 2019/04/03 dotyczy nierchumości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/04/12 dokument (.pdf,  208 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23654/BAM/-I/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka leży w obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/17 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23666/WGK/-VIII/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/17 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22652/WO/-III/19 2019/04/02 dotyczy praktyk i staży w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2019/04/09 dokument (.pdf,  384 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22873/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/02 dotyczy zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/09 dokument (.pdf,  273 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23403/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/01 dotyczy dokumentów określających aktualny stan prawny dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława X w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11 dokument (.pdf,  362 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22306/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/29 dotyczy wniosku o uwłaszczenie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/12 dokument (.pdf,  432 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25508/BIP/-I/19 2019/03/29 dotyczy aktualnego przeznaczenia działki gruntowej. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/15 dokument (.pdf,  268 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23436/BRM/-I/19 2019/03/29 dotyczy zgłoszeń kandydatów do rad miejskich i osiedlowych. Biuro Rady Miasta 2019/04/11 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21913/BNW/-I/19 2019/03/28 dotyczy skanu umowy. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/04/05 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21589/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/28 dotyczy Studium Wykonalności budowy tramwaju wzdłuż ulicy 26 Kwietnia wraz z podaniem szacowanych kosztów inwestycji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21600/WO/-III/19 2019/03/27 dotyczy regulaminu oceny pracowników samorządowych Wydział Organizacyjny 2019/03/28 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21265/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/27 dotyczy komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania w 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21138/WO/-III/19 2019/03/26 dotyczy Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Wydział Organizacyjny 2019/04/09 dokument (.pdf,  2.11 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  913 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.02 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21047/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/25 dotyczy kontaktów osób z dzikimi zwierzętami w 2016 i 2017 r. w dzielnicy Głębokie - Pilchowo w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/19 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20367/WZFM/-I/19 2019/03/22 dotyczy emisji obligacji w latach 2016- 2019. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/03/25 dokument (.pdf,  731 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20468/BMKZ/-IV/19 2019/03/22 dotyczy ratowania i remontu zabytkowego dworu "Sienno" w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/03 dokument (.pdf,  361 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20465/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy decyzji administracyjnych skutkujących wypłatą odszkodowania. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/03 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20494/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/21 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Potulickiej 1 w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/26 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19947/BRM/-I/19 2019/03/21 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/05/30 dokument (.pdf,  2.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21945/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy korzystania przez Urząd z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych oraz bezpieczeństwa informacji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01 dokument (.pdf,  548 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19267/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/20 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/27 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19663/WSS/-IV/19 2019/03/20 dotyczy dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1997 - 2018 Wydział Spraw Społecznych 2019/04/03 dokument (.pdf,  337 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19550/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/20 dotyczy wniosków o wydanie zezwolenia na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19152/BIP/-I/19 2019/03/19 dotyczy kamienicy przy ul. Krasińskiego 85 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01 dokument (.pdf,  569 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19226/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy aktów notarialnych, operatów szacunkowych, protokołów uzgodnień kamienic przy ul. Bogusława X Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28 dokument (.pdf,  3.20 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21770/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy uprzątnięcia terenu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19174/BOI/-CIV/19 2019/03/19 dotyczy danych dotyczących rejestru wyborców Biuro Obsługi Interesantów 2019/03/27 dokument (.pdf,  60 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19228/WOś/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy kryteriów naboru do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2019/03/20 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19230/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy pozwolenia na budowę ul. Zapadła 13 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/22 dokument (.pdf,  68 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19631/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/19 dotyczy zaświadczeń wydawanych na podstawie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/02 dokument (.pdf,  353 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18725/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/18 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/20 dokument (.pdf,  2.88 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18666/BNW/-I/19 2019/03/18 dotyczy regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/18 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18430/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/17 dotyczy wskazania liczby umów i kwoty z tytułu sprzedaży lokali w latach 1990- 2018. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/29 dokument (.pdf,  406 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18680/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/17 dotyczy długości kadencji jednostek pomocniczych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/28 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18413/BS/-IV/19 2019/03/16 dotyczy aktualnego stanu prac nad projektem nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin. Biuro Strategii 2019/03/20 dokument (.pdf,  776 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21116/BGM/-X/19 2019/03/15 dotyczy podziału wnętrza kwartału 21 działek przynależnych do kamienic przy ul. Ks. Bogusława X oraz Pl. Zgody 1 Biuro Geodety Miasta 2019/03/27 dokument (.pdf,  232 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18722/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/15 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/26 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21015/BIP/-I/19 2019/03/15 dotyczy podwyżek ceny maksymalnej dla taksówek osobowych od daty jej ustalenia Biuro Informacji Publicznej 2019/03/28 dokument (.pdf,  322 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20299/WIM/-II/19 2019/03/15 dotyczy wariantu koncepcji projektowej oraz stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektowo - kosztorysową zadania pn. "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego" w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/26 dokument (.pdf,  388 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17566/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/14 dotyczy mieszkania przy ul. Bogusława w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28 dokument (.pdf,  3.20 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17551/BNW/-I/19 2019/03/13 dotyczy Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/20 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17656/WKs/-IV/19 2019/03/13 dotyczy wysokości wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w okresie od dnia 1.01.2018 r. Wydział Księgowości 2019/03/27 dokument (.pdf,  529 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17258/WO/-III/19 2019/03/13 dotyczy pełnomocnictw i upoważnień posiadanych przez dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Organizacyjny 2019/03/25 dokument (.pdf,  676 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16727/BIP/-I/19 2019/03/11 dotyczy obiektu tymczasowego przy ul. Karpiej 1 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/25 dokument (.pdf,  953 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17195/BMKZ/-IV/19 2019/03/11 dotyczy postępowania w zakresie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi elewacjami frontowymi kamienicy przy ul. Zwycięstwa 3 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/13 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16476/BRM/-I/19 2019/03/10 dotyczy nowelizacji statutu Miasta w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie funkcjonowania organów publicznych. Biuro Rady Miasta 2019/03/25 dokument (docx,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17115/BRM/-I/19 2019/03/09 dotyczy udostępnnienia protokołu z obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biuro Rady Miasta 2019/03/19 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.73 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  445 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16143/BIP/-I/19 2019/03/08 dotyczy umów zawartych przez MOSRiR na ochronę mienia i monitoring stadionu, regulaminu stadionu oraz instrukcji ppoż Biuro Informacji Publicznej 2019/03/11 dokument (.pdf,  235 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16561/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy liczby instalacji spalania paliw stałych, które znajdują się w lokalach będących własnością Gminy Miasto Szczecin Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/21 dokument (.pdf,  611 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20061/WIM/-II/19 2019/03/08 dotyczy zadania pn. "Kanalizacja deszczowa DN 1000- trasa przebiegu wzdłuż obwodnicy etap VI". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/22 dokument (.pdf,  584 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16234/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/12 dokument (.pdf,  334 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24563/BRM/-I/19 2019/03/08 dotyczy skargi w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Biuro Rady Miasta 2019/04/23 dokument (.pdf,  203 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18682/BIP/-I/19 2019/03/07 dotyczy numerów służbowych telefonów służbowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/20 dokument (.pdf,  383 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16473/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/07 dotyczy ilości podań o najem lokali komunalnych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/15 dokument (.pdf,  270 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15355/WKs/-IV/19 2019/03/05 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2019/03/08 dokument (.pdf,  445 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15177/WInf/-I/19 2019/03/04 dotyczy liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic Szczecina. Wydział Informatyki 2019/03/11 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14677/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/03 dotyczy wskazania miejsca publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/03/11 dokument (.pdf,  295 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14661/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy umów na sterylizację wolno żyjących kotów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/13 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15405/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona po zakończeniu budowy pętli autobusowo - tramwajowej Mierzyn Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/14 dokument (.pdf,  148 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15624/BDO/-XXVIII/19 2019/02/27 ddotyczy wskazania sposobu doboru osób do fokusowych konsultacji społecznych SBO. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/03/07 dokument (.pdf,  362 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14093/BIP/-I/19 2019/02/27 dotyczy pisma przewodniego do SKO w sprawie skargi/odwołania na działalność Prezydenta z 28.12.2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/08 dokument (.pdf,  269 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15628/BRM/-I/19, 16998/BRM/-I/19 2019/02/27 dotyczy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie darmowej komunikacji dla kibiców Pogoni Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/03/13 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/26 dotyczy dopłat na zasadach określonych w ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/01 dokument (.pdf,  246 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13341/WIM/-II/19 2019/02/26 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31- rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/11 dokument (.pdf,  226 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13233/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/06 dokument (.doc,  36 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13226/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/04 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13219/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wskazania czy dane działki znajdują się w obszarze rewitalizacji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/28 dokument (.pdf,  355 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13189/BIP/-I/19 2019/02/25 dotyczy wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" z wnioskiem w zakresie modernizacji dachu budynku przy ulicy Zakątek 1,3 lub budynku przy ulicy Zakątek 5,7,9 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/03/05 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13223/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy objęcia nieruchomości położonych w Szczecin Płonia uproszczonym planem urządzenia lasu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/08 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13193/BMKZ/-IV/19 2019/02/25 dotyczy formy ochrony konserwatorskiej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/11 dokument (.pdf,  412 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13239/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie kampusu akademików ZUT. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/08 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13196/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wysokości stawki opłaty adiacenckiej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/04 dokument (.pdf,  642 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12818/BRM/-I/19 2019/02/24 dotyczy liczby radnych zasiadających w Radzie Miasta Szczecin oraz ich szkoleń Biuro Rady Miasta 2019/03/06 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12916/WS/-VIII/19 2019/02/24 dot. kosztów wezwania zewnętrznej ochrony na stadion w dniu 18.01.2019 r. Wydział Sportu 2019/02/26 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11949/WZFM/-I/19 2019/02/20 dotyczy kosztów funkcjonowania Urzedu za rok 2018 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/02/27 dokument (.pdf,  571 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15616.15618/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/20 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/15 dokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11863/BDO/-XXVIII/19 2019/02/20 dotyczy działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych prowadzonych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/03/05 dokument (.pdf,  402 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10580/BDO/-XXVIII/19 2019/02/15 dotyczy nieprawidłowości podczas głosowania SBO 2018, SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/02/27 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10596/BIP/-I/19 2019/02/15 dot. wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zachodniopomorska Szczeciińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach POWR.02.10.00-00-5002/18 Biuro Informacji Publicznej 2019/02/27 dokument (.pdf,  292 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10986/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/14 dotyczy funkcjonowania w obrocie prawnym ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/27 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10197/BIP/-I/19 2019/02/13 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji deweloperskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2005 - 2011 Biuro Informacji Publicznej 2019/02/26 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9660/BRM/-I/19 2019/02/12 dotyczy liczby skarg, wniosków i petycji złożonych do Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/02/26 dokument (.pdf,  1003 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9632/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/12 dotyczy dokumentacji związanej z przekroczenia w Szczecinie norm ołowiu w wodzie przenaczonej do spożycia przez ludzi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/02/26 dokument (.pdf,  335 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9712/WO/-III/19 2019/02/12 dotyczy petrycji rozpatrzonych przez Urząd w latach 2015/2018 Wydział Organizacyjny 2019/02/14 dokument (.pdf,  173 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8893/BPM/-III/19 2019/02/08 dotyczy spraw z zakresu działalności promocyjnej i komunikacyjnej Gminy Miasto Szczecin w 2018 r. Biuro Prezydenta Miasta 2019/02/22 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8346/WZiON/-XXIII/19 2019/02/06 dotyczy decyzji zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/02/12 dokument (.pdf,  3.87 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  365 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8461/WInf/-I/19 2019/02/06 dotyczy ilości dzieci urodzonych w latach 2015/2018 z podziałem na dzielnice Szczecina Wydział Informatyki 2019/02/08 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8032/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/05 dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/02/05 dokument (.pdf,  417 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10132/BIP/-I/19 2019/02/04 dotyczy wydatków z roku 2018 na zadania zrealizowane przez klub sportowy koszykówki KING Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/02/14 dokument (.pdf,  471 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7697/WO/-III/19 2019/02/04 dotyczy treści umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/02/18 dokument (.pdf,  883 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7431/BIP/-I/19 2019/02/03 dotyczy ilości mediacji przerowadzonych przez organ od dnia 1 czerwca 2017 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/13 dokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9244/BIP/-I/19 2019/02/01 dotyczy zmiany zameldowania, zamieszkania, prac interwencyjnych Biuro Informacji Publicznej 2019/02/14 dokument (.pdf,  552 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7326/BDO/-XXVIII/19 2019/02/01 dotyczy nieodpłatnych porad prawnych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/02/06 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9875/BIP/-I/18 2019/02/01 dotyczy udostępionych dokumentów urzędowych w sprawie skargi. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/13 dokument (.pdf,  622 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7140/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/01 dotyczy umowy oraz kwoty dla Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie za współpracę przy organizacji konskursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/15 dokument (.pdf,  1.13 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.69 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  396 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7673/BIP/-I/19 2019/01/31 dotyczy działań na rzecz młodzieży. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/26 dokument (.pdf,  5.51 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6689/BIP/-I/19 2019/01/30 dotyczy zwalczania smogu w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/02/05 dokument (.pdf,  638 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6402/BOU/-I/19 2019/01/30 dotyczy archiwum zakładowego. Biuro Obsługi Urzędu 2019/02/07 dokument (.pdf,  235 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5771/WO/-III/19 2019/01/28 dotyczy stanowisk kierowniczych w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/03/27 dokument (.pdf,  1.98 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6395/WK/-I/19 2019/01/28 dotyczy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydział Kultury 2019/02/04 dokument (.pdf,  369 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5974/BPM/-III/19 2019/01/28 dotyczy ankiety w sprawie działań Urzędu prowadzonych w mediach społecznościowych w roku 2018 Biuro Prezydenta Miasta 2019/02/11 dokument (.pdf,  421 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5884/WOŚ/-VIII/19 2019/01/27 dotyczy powołania społecznego inspektora pracy w latach 2015- 2018 w placówkach oświatowych. Wydział Oświaty 2019/01/30 dokument (.pdf,  185 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5674/WOŚ/-VIII/19 2019/01/25 dotyczy Przedszkola Publicznego nr 74 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2019/01/29 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5425/BIP/-I/19 2019/01/24 dotyczy interpelacji radnego Dariusza Mateckiego i kosztu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2019 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/25 dokument (.pdf,  218 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4813/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/23 dotyczy przetargu na obsługę roweru miejskiego oraz nieprawidłowości związanych z brakiem naprawy rowerów Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/31 dokument (.pdf,  509 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4901/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/23 dotyczy inwestycji prowadzonej przez Delux Inwestment Sp. z o.o. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/31 dokument (.pdf,  250 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4810/WOŚ/-VIII/19 2019/01/23 dotyczy dotacji oświatowej. Wydział Oświaty 2019/01/30 dokument (.pdf,  250 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4469/BS/-IV/19 2019/01/22 dotyczy strategii i projektów na rzecz integracji migrantów Biuro Strategii 2019/02/04 dokument (.pdf,  585 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4754/BIP/-I/19 2019/01/22 dotyczy inwestycji budowlanych - mieszkań deweloperskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2005 - 2011 Biuro Informacji Publicznej 2019/01/28 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6060/BIP/-I/19 2019/01/21 dotyczy modeli drukarek, kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/31 dokument (.pdf,  207 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (xlsx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3852/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/18 dotyczy prac ziemnych w obrębie zbiornika wodnego w rejonie ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/28 dokument (.pdf,  869 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4044/BIP/-I/19 2019/01/17 dotyczy organizacji Festiwalu Camerimage w Szczecinie w roku 2019 Biuro Informacji Publicznej 2019/01/22 dokument (.pdf,  197 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2998/WO/-III/19 2019/01/16 dotyczy Pełnomocnika Prezydenta Jana Stopyry. Wydział Organizacyjny 2019/01/30 dokument (.pdf,  388 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6250/BIP/-I/19 2019/01/16 dotyczy braku zajęć w szkołach i udziału Prezydenta na lekcjach Biuro Informacji Publicznej 2019/01/30 dokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2710/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/15 dotyczy schodów w granicach działki nr 2/29 z obr.3096 prz ul. Bandurskiego 97 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/22 dokument (.pdf,  247 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2713/IOD/-I/19 2019/01/14 dotyczy oceny ryzyka pod kątem ochrony danych oosbowych (RODO) w związku z monitoringiem wizyjnym miejsc publicznych Inspektor Ochrony Danych 2019/01/16 dokument (.pdf,  415 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2456/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/14 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę obiektów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz czasu trwania postępowania administracyjnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/24 dokument (.pdf,  232 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2546/WO/-III/19 2019/01/14 dotyczy skarg na Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego oraz jej zwierzchników. Wydział Organizacyjny 2019/01/17 dokument (.pdf,  509 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  557 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2106/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/10 dotyczy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/21 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1954/WS/-VIII/19 2019/01/10 dotyczy stadionu przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Wydział Sportu 2019/01/17 dokument (.pdf,  410 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1777/WZKiOL/-X/19 2019/01/09 dotyczy nieruchomości położeonej przy ul. Ku Słońcu 67 i 67 c w Szczecinie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/01/11 dokument (.doc,  39 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1772/BMKZ/-IV/19 2019/01/09 dotyczy nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 67 oraz Ku Słońcu 67c Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/01/21 dokument (.jpg,  587 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1235/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/08 dotyczy zakazu przewozu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach i skuterach elektrycznych komunikacją miejską. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/22 dokument (.pdf,  961 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1382/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/08 dotyczy projektu remontu Al. Papieża Jana Pawła II. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/22 dokument (.pdf,  198 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  6.56 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
390/BIP/-I/19 2019/01/02 dotyczy wskazanych inwestycji. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/16 dokument (.pdf,  3.81 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81009/WZKiOL/-X/18 2018/12/21 dotyczy wykrycia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/12/31 dokument (.pdf,  143 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80468/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/20 dotyczy wniosków o zezwolenie na utrzymanie psów raz uznanych za agresywne Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/28 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80717/WO/-III/18 2018/12/20 dotyczy wysokości wynagrodzenia pracowników, którzy prowadzili czynności kontrolne pojazdów w ramach nadzoru. Wydział Organizacyjny 2019/01/02 dokument (.pdf,  733 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80467/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/19 dotyczy prowadzenia przez Miasto Szczecin monitoringu jakości powietrza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/12/27 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80210/BRM/-I/18 2018/12/19 dotyczy wyboru dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji. Biuro Rady Miasta 2018/12/24 dokument (docx,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80250/WOŚ/-VIII/18 2018/12/18 dotyczy dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych. Wydział Oświaty 2018/12/27 dokument (.pdf,  537 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79822/BIP/-I/18 2018/12/17 dotyczy wskazania czy na działkach zostały ustanowione formy ochorony przyrody. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/24 dokument (.pdf,  263 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79768/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/14 dotyczy wskazania danych statystycznych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/27 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79438/WIM/-II/18 2018/12/13 dotyczy ul. Urlopowej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/12/19 dokument (.pdf,  267 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79425/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/13 dotyczy wskazania czy wnioskowane działki położone są na obszarze rewitalizacji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/18 dokument (.pdf,  312 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79818/BIP/-I/18 2018/12/13 dotyczy planów lub zamierzeń inwestycyjnych względem wskazanej działki Biuro Informacji Publicznej 2018/12/18 dokument (.pdf,  182 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78945/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/11 dotyczy uchwały krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/13 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77862/BRM/-I/18 2018/12/06 dotyczy noworozpoczętej kadencji Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2018/12/14 dokument (.pdf,  602 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78006/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/06 dotyczy projektu tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Fałata w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/12/19 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77262/BIP/-I/18 2018/11/29 dotyczy korespondencji mailowej z dnia 30 listopada 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05 dokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76587/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/29 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/13 dokument (.pdf,  290 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77257/BIP/I/18 2018/11/29 dotyczy ostatniej edycji SBO. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05 dokument (.pdf,  328 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77264/BIP/-I/18 2018/11/29 dotyczy ostatniej edycji SBO. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05 dokument (.pdf,  324 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76382/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/28 dotyczy projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/11 dokument (.pdf,  212 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76016/BIP/-I/18 2018/11/27 dotyczy zakupu dekoracji bożonarodzeniowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/29 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75895/WInf/-I/18 2018/11/27 dotyczy BZP/62/18 Wydział Informatyki 2018/12/04 dokument (xlsx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75475/BIP/-I/18 2018/11/23 dotyczy zestawień tabelarycznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05
77144/boi/-8 2018/11/23 dotyczy danych statystycznych z rejestru wyborców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/12/03 dokument (.pdf,  39 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75105/WOŚ/-VIII/18 2018/11/22 dotyczy liczby uczniów klas pierwszych szkół licealnych. Wydział Oświaty 2018/11/28 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74960/WKs/-IV/18 2018/11/22 dotyczy przychodów,wydatków Miasta w walutach obcych. Wydział Księgowości 2018/12/05 dokument (.pdf,  350 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75109/WOŚ/-VIII/18 2018/11/22 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2018/11/26 dokument (.pdf,  6.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75880/BIP/-I/18 2018/11/22 dotyczy toalet publicznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/27 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74865/WInf/-I/18 2018/11/21 dotyczy elektornizacji zamówień publicznych. Wydział Informatyki 2018/12/03 dokument (.doc,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74471/BDO/-XXVIII/18 2018/11/20 dotyczy ewaluacji SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/12/04 dokument (.pdf,  375 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74352/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy nieruchomości przy ul. Południowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/03 dokument (.pdf,  52 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74549/BIP/-I/18 2018/11/19 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74358/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/11/23 dokument (.pdf,  293 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74304/WZKiOL/-X/18 2018/11/19 dotyczy informacji czy wskazane działki są przedmiotem świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/11/21 dokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74231/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej inwestycji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/20 dokument (.pdf,  1.70 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74336/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/19 dotyczy wskazania czy działka znajduje się na obszarze górniczym lub terenie górniczym. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/20 dokument (.pdf,  269 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74064/WO/-III/18 2018/11/16 dotyczy działań promujących prawo petycji wśród mieszkańców miasta. Wydział Organizacyjny 2018/11/22 dokument (.pdf,  107 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74942/BIP/-I/18 2018/11/16 dotyczy bonifikat i wykazu gruntów objętych użytkowaniem wieczystym. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26 dokument (.pdf,  681 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73961/BDO/-XXVIII/18 2018/11/16 dotyczy wygranego zadania SBO 2019 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/11/29 dokument (.pdf,  322 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73441/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/14 dotyczy odebranych odpadów z gospodarstw domowych w 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/16 dokument (.pdf,  216 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72987/BDO/-XXVIII/18 2018/11/13 dotyczy budżetu obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/11/21 dokument (.pdf,  825 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73322/BIP/-I/18 2018/11/13 dotyczy informacji i dokumentacji zabudowy działki przy ul. Żaglowej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26 dokument (.pdf,  352 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72975/BRM/-I/18 2018/11/11 dotyczy pism zawierających stanowisko i podpisanych przez Przewodniczącą Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2018/11/22 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72856/IOD/-I/18 2018/11/09 dotyczy ilości pism wysyłanych na adres iod@um.szczecin.pl Inspektor Ochrony Danych 2018/11/23 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72973/BIP/-I/18 2018/11/09 dotyczy wydania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w pasie drogowym. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/14 dokument (.pdf,  274 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72843/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/09 dotyczy inwestycji "Osiedle Tarasy - Krzekowo". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/15 dokument (.pdf,  264 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71964/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/05 dotyczy rocznych wydatków na remont i budowę dróg. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/15 dokument (.pdf,  65 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71595/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/03 dotyczy spalania odpadów przy ul. Paproci i Świętojańskiej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/13 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72334/BGM/-X/18 2018/11/02 dotyczy decyzji BGM-I.6831.103.2017.IF Biuro Geodety Miasta 2018/11/13 dokument (.pdf,  2.33 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71854/WK/-I/18 2018/11/02 dotyczy sprawozdań finansowych Domu Kultury "Słowianin". Wydział Kultury 2018/11/16 dokument (.pdf,  535 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70931/BOI/-CIV/18 2018/10/30 dotyczy licencji na przewóz osób taksówką oraz ilości korporacji w mieście. Biuro Obsługi Interesantów 2018/11/05 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72320/BIP/-I/18 2018/10/26 dotyczy projektu czasowej organizacji ruchu ul. Gila w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/08 dokument (.pdf,  435 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69866/BPM/-III/18 2018/10/25 dotyczy filmiku zamieszczonego na YouTube. Biuro Prezydenta Miasta 2018/11/09 dokument (docx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69979/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/25 dotyczy inwestycji pn. "Osiedle Tarasy-Krzekowo". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/08 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69758/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazanej działki. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/30 dokument (.pdf,  289 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69736/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazanej działki. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/10/29 dokument (.pdf,  300 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69737/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazania czy działka znajduje się w obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/07 dokument (.pdf,  321 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71050/BIP/-I/18 2018/10/24 dotyczy dokumentacji wskazanej działki. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/02 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71612/BIP/-I/18 2018/10/23 dotyczy ilości zamówionych drobnych gadżetów w latach 2014 - 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/06 dokument (.pdf,  303 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69335/WO/-III/18 2018/10/23 dotyczy postępowań dyscyplinarnych oraz skarg wobec Dyrektor Biura Dialogu Obywateskiego. Wydział Organizacyjny 2018/11/06 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69309/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/23 dotyczy dokumentacji nasadzeń drzew i krzewów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/06 dokument (.pdf,  423 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68868/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/10/19 dotyczy wskazania liczby wniosków o lokalizacje inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/09 dokument (.pdf,  286 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69344/BNW/-I/18; 70963/BNW/-I/18 2018/10/19 dotyczy protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZWiK z dn. 18.10.2018 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/10/31 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67960/WInf/-I/18 2018/10/16 dotyczy indeksowania stron BIP. Wydział Informatyki 2018/10/26 dokument (.pdf,  531 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67951/WO/-III/18 2018/10/16 dotyczy danych w zakresie zatrudnienia. Wydział Organizacyjny 2018/10/30 dokument (.pdf,  687 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68385/WS/-VIII/18 2018/10/15 dotyczy infrastruktury sportowej. Wydział Sportu 2018/10/19 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67467/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/15 dotyczy ul. Glogera 26 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/18 dokument (.pdf,  174 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68102/BIP/-I/18 2018/10/13 dotyczy zezwoleń na zjazd samochodu marki Porsche w celu wykonania sesji zdjęciowej. Biuro Informacji Publicznej 2018/10/19 dokument (.pdf,  319 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66525/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/11 dotyczy oświetlenia na ul. Owocowej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/26 dokument (.pdf,  246 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66974/WZiON/-XXXIX/18 2018/10/11 dotyczy umów rozporządzających gruntem przy ul. Nad Strumieniem w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/10/19 dokument (.pdf,  622 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66065/BMKZ/-IV/18 2018/10/09 dotyczy budynku przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/10/16 dokument (.jpg,  379 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65475/WSS/-IV/18 2018/10/08 dotyczy programu "Leczenie niepłodności matodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecina na lata 2019-2021". Wydział Spraw Społecznych 2018/10/17 dokument (.pdf,  244 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66148/WSS/-IV/18 2018/10/08 dotyczy zgody na wykorzystywanie znaku DPS Romera. Wydział Spraw Społecznych 2018/10/15 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65225/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/07 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/16 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64899/WSS/-IV/18 2018/10/05 dotyczy projektu programu polityki zdrowotnej pn. Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecin na lata 2019- 2021. Wydział Spraw Społecznych 2018/10/05 dokument (.pdf,  913 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64651/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/04 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/10 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63571/WO/-III/18 2018/09/30 dotyczy wynagrodzenia radców prawnych. Wydział Organizacyjny 2018/10/12 dokument (.pdf,  751 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63568/BDO/-XXVIII/18 2018/09/28 dotyczy stowarzyszenia "Strefa Kobiet" oraz "Lambda". Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/16 dokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63572/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/28 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/12 dokument (.pdf,  182 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63256/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/27 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/05 dokument (.pdf,  73 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62917/BDO/-XXVIII/18 2018/09/26 dotyczy nieodpłatnych porad prawnych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/10 dokument (.pdf,  2.02 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62817/BDO/-XXVIII/18 2018/09/26 dotyczy posiedzenia zespołu SBO oraz zadania SZCZECIN BEZ SMOGU. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/10 dokument (.pdf,  1.12 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63083/WZFM/-I/18 2018/09/24 dotyczy informacji nt. przewidzianych inwestycji . Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/10/04 dokument (.pdf,  8.08 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62460/WIM/-II/18 2018/09/24 dotyczy zadania pn. Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/09/27
62083/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/21 dotyczy wskazania czy zostało wydane pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/01 dokument (.pdf,  216 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62082/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/21 dotyczy wskazania czy prowadzone jest postępowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/01 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61543/BDO/-XXVIII/18 2018/09/20 dotyczy zadania Szczeciński Skuter Miejski. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/04 dokument (.pdf,  76 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61255/BDO/-XXVIII/18 2018/09/19 dotyczy SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/03 dokument (.pdf,  539 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  382 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.15 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  402 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60866/WInf/-I/18 2018/09/19 dotyczy kosztu wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo księgowego ZSI-FK. Wydział Informatyki 2018/09/24 dokument (docx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61424/WIM/-II/18 2018/09/19 dotyczy podłogi sportowej. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/09/28 dokument (.pdf,  179 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61296/BIP/-I/18 2018/09/19 dotyczy zadania Szczecin Bez Smogu. Biuro Informacji Publicznej 2018/10/01 dokument (.pdf,  53 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60285/WOŚ/-VIII/18 2018/09/18 dotyczy ilości punktów przyznawanych podczas rekrutacji. Wydział Oświaty 2018/09/21 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58737/BDO/-XXVIII/18 2018/09/16 dotyczy odrzucenia projektu SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/26 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61857/BDO/-XXVIII/18 2018/09/14 dotyczy wskazania członków Zespołu Opiniującego głosujących za odrzuceniem wskazanego projektu. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/21 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57835/BPM/-III/18 2018/09/12 dotyczy partycypowania finansowego lub organizacyjnego Gminy Miasto Szczecin oraz uczestnictwa urzędników w Marszu Równości. Biuro Prezydenta Miasta 2018/09/13 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57354/BIP/-I/18 2018/09/11 dotyczy umowy oraz informacji na temat wykonania serwisu, konserwacji i obsługi ekspolatacyjnej węzłów cieplnych i kotłowni, stacji zmiękczania lub przepompowni/hydroforni. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/14 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57560/BIP/-I/18 2018/09/11 dotyczy rejestru wyborców, spisu wyborców i wskazania liczby osób zameldowanych przy ul. Niklowej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/24 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58018/WOŚ/-VIII/18 2018/09/11 dotyczy dofinansowania do zakupu wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne. Wydział Oświaty 2018/09/13 dokument (.pdf,  308 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57106/BOI/-CIV/18 2018/09/10 dotyczy rejestru wyborców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/09/11 dokument (.pdf,  99 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56950/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/09/10 dotyczy realizacji zadania pn. "Syrenie Stawy- centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/20 dokument (.pdf,  54 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56720/WInf/-IV/18 2018/09/09 dotyczy rejestru umów. Wydział Informatyki 2018/09/14 dokument (docx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56547/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/09/07 dotyczy przystanków autobusowych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/12 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56625/BDO/-XXVIII/18 2018/09/07 dotyczy organizacji pn. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/12 dokument (.pdf,  233 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56768/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/07 dotyczy wskazanego pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/09/18 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56083/BDO/-XXVIII/18 2018/09/06 dotyczy zestawienia Komisji Konkursowej oraz kryteriów wyboru członków wskazanej komisji. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/20 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56997/WZFM/-I/18 2018/09/06 dotyczy inwestycji w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 50. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/09/14 dokument (.pdf,  1.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54735/BRM/-I/18 2018/09/02 dotyczy uchwały Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2018/09/14 dokument (.pdf,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54725/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/31 dotyczy parkletów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/05 dokument (.pdf,  224 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53720/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/28 dotyczy drogi dla rowerzystów w ciągu Al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/10 dokument (.pdf,  350 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53416/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/27 dotyczy propozycji inwestycji wszystkich rad osiedli. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/10 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54174/BIP/-I/18 2018/08/25 dotyczy dzierżawy terenów przedsiębiorstwom rozrywki. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/31 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55780/BIP/-I/18 2018/08/24 dotyczy spisu wyborców i spisu ludności. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/07 dokument (.pdf,  117 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52770/BIP/-I/18 2018/08/24 dotyczy petycji, skarg i wniosków. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/07 dokument (.pdf,  123 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54120/BIP/-I/18 2018/08/22 dotyczy organizacji imprez masowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/03 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (xlsx,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (xlsx,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52355/BDO/-XXVIII/18 2018/08/22 dotyczy SBO 2018. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/05 dokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52359/BMKZ/-IV/18 2018/08/22 dotyczy postępowania w BMKZ w związku z inwestycja Gminy Miasto Szczecin. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/08/29 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52012/BIP/-I/18 2018/08/21 dotyczy prawidłowości zrealizowanych zamówień publicznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52307/BNW/-I/18 2018/08/21 dotyczy wysokości wynagrodzeń prezesów wszytskich spółek komunalnych. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/08/31 dokument (.pdf,  331 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51971/WS/-VIII/18 2018/08/21 dotyczy kosztorysu z realizacji dotacji przekazanej do klubu piłkarskiego MKS Pogoń SzczecinS.A. Wydział Sportu 2018/08/28 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51483/BIP/-I/18 2018/08/20 dotyczy boiska przy ul. Orlej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51819/BGM/-X/18 2018/08/20 dotyczy terminu wprowadzenia do systemu ewidencji miast, ulic i adresów ulicy Brzeskiej. Biuro Geodety Miasta 2018/08/27 dokument (.pdf,  59 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51310/WOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2018/08/20 dokument (.pdf,  244 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51328/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy wskazanej decyzji WGKiOŚ z 2009 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/05 dokument (.pdf,  361 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51359/WZiON/-XXXIX/18 2018/08/17 dotyczy terenu położonego w rejonie ulic: Szymborskiej-Maciejowickiej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/08/24 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51306/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Miejskich m. Szczecin. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/31 dokument (.pdf,  503 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51295/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Gumieńce. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/30 dokument (.pdf,  254 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51294/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy wiat przystankowych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/22 dokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53210/BIP/-I/18 2018/08/13 dotyczy aplikacji alert. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27 dokument (.pdf,  52 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49720/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/08 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/17
48877/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/06 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/09 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48423/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/03 dotyczy postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/08 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47287/WZFM/-I/18 2018/07/30 dotyczy zadłużenia Gminy Miasto Szczecin i jednostek zależnych. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/08/09 dokument (.pdf,  1.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47306/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/30 dotyczy rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/09 dokument (.pdf,  2.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46987/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/27 dotyczy aplikacji alert. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/10 dokument (.pdf,  299 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47437/BIP/-I/18 2018/07/27 dotyczy wskazanej działki. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/07 dokument (.pdf,  42 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46854/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/27 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/03 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47023/WO/-III/18 2018/07/27 dotyczy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/10 dokument (.pdf,  67 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39888/BMKZ/-IV/18 2018/07/27 dotyczy kamienic przy ul. Krasińskiego. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/09 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42864/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/25 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/12 dokument (.pdf,  352 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46055/WInf/-I/18 2018/07/25 dotyczy wskazanych projektów. Wydział Informatyki 2018/07/26 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45767/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/23 dotyczy toalet przenośnych typu toi-toi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/31 dokument (.pdf,  205 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45415/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/20 dotyczy wydanytch decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/31 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44818/BOI/-CIV/18 2018/07/18 dotyczy ilości mieszkanców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/19 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44951/BMKZ/-IV/18 2018/07/18 dotyczy karty ewidencji wskazanego zabytku. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/24 dokument (.jpg,  453 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46525/BIP/-I/18 2018/07/18 dotyczy prowadzenia mediów i wskazanych wydatków. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/31 dokument (.pdf,  72 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44805/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy ilości przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wydział Oświaty 2018/07/19 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45248/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2018/07/24 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BIiRO-ii.1431.2.2018.JO 2018/07/18 dotyczy budowy przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 w Szczecinie. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2018/07/31 dokument (.pdf,  42 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44825/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydział Oświaty 2018/08/02 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44963/BIP/-I/18 2018/07/18 dotyczy środków finansowych i niefinansowych oraz współpracy z organizacjami Kościoła Katolickiego. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/31 dokument (.pdf,  131 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45030/WMiRSPN/-0/18 2018/07/16 dotyczy kserokopii pisma. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/07/19 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44298/BMKZ/-IV/18 2018/07/16 dotyczy metryk wskazanych postępowań. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/27 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44743/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/07/16 dotyczy wskazanych ogrodów działkowych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/07/23 dokument (.pdf,  87 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44268/BOU/-I/18 2018/07/16 dotyczy wskazanej korespondencji. Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/30 dokument (.pdf,  149 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44086/BOI/-CIV/18 2018/07/14 dotyczy zezwolenia na zgromadzenie. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/18 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43918/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/13 dotyczy aplikacji alert. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/27 dokument (.pdf,  434 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43728/BS/-IV/18 2018/07/12 dotyczy największego pracodawcy w Szczecinie. Biuro Strategii 2018/08/16 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43173/BIP-I/18 2018/07/10 dotyczy elektronicznego zarządzania dokumentami. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/23 dokument (.pdf,  302 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42850/BOI/-CIV/18 2018/07/09 dotyczy wykazu tablic rejestracyjnych. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/11 dokument (.PDF,  12.80 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42516/WZiON/-XXXIX/18 2018/07/09 dotyczy wskazanej działki. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/07/12 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42678/BS/-IV/18 2018/07/09 dotyczy remontu kamienic z pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych. Biuro Strategii 2018/07/17 dokument (.pdf,  122 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42698/BOU/-I/18 2018/07/09 dotyczy poprzednio udzielonej odpowiedzi POD unp: 41612/BOU/-I/18 Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/16 dokument (.pdf,  185 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44122/BIP/-I/18 2018/07/07 dotyczy profili lub stron na portalach społecznościowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/17 dokument (.pdf,  89 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42253/BMKZ/-IV/18 2018/07/05 dotyczy odpowiedzi na wezwanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/17 dokument (.pdf,  211 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41845/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/05 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/10 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41821/WOŚ/-VIII/18 2018/07/04 dotyczy PP nr 72 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2018/07/10 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41019/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/02 dotyczy kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/16 dokument (.pdf,  463 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41889/BIP/-I/18 2018/07/01 dotyczy inicjatywy uchwałodawczej osób trzecich, budżetu obywatelskiego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz liczby osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2017r. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/05 dokument (.pdf,  71 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41241/WZKiOL/X/18 2018/06/30 dotyczy ilości samochodów służbowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/07/10 dokument (.pdf,  223 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40631/WZFM/-I/18 2018/06/29 dotyczy wzrostu zadłużenia Miasta Szczecin w trzech ostatnich latach. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/07/02 dokument (.pdf,  941 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40634/BS/-IV/18 2018/06/29 dotyczy powstania nowych miejsc pracy. Biuro Strategii 2018/07/11 dokument (.pdf,  36 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40913/BIP/-I/18 2018/06/29 dotyczy Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/02 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40264/WS/-VIII/18 2018/06/28 dotyczy środków przekazywanych przez samorząd klubom na szkolenia sportowe. Wydział Sportu 2018/07/09 dokument (.pdf,  438 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41612/BOU-I/18 2018/06/27 dotyczy sali ślubów . Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/04 dokument (.pdf,  609 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40016/BS/-IV/18 2018/06/27 dotyczy zadłużenia Miasta Szczecin. Biuro Strategii 2018/07/10 dokument (.pdf,  474 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40620/WZiON/-XXXIX/18 2018/06/27 dotyczy nieruchomosci położonych przy ul. Witkiewicza w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/07/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39873/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/26 dotyczy kwot z tytułu opłat za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/03 dokument (.pdf,  521 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39877/WOŚ/-VIII/18 2018/06/26 dotyczy danych statystycznych i finansowych wskazanych szkół. Wydział Oświaty 2018/07/10 dokument (.pdf,  1.64 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40257/WUiAB/-XXIII/18 2018/06/25 dotyczy uchwały dotyczącej obiektów małej architektury. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/04 dokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39498/BMKZ/-IV/18 2018/06/25 dotyczy ulicy Cukrowej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/05 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39487/BS/-IV/18 2018/06/25 dotyczy ładowarek do aut elektrycznych. Biuro Strategii 2018/07/02 dokument (.pdf,  107 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39264/BOI/-CIV/18 2018/06/23 dotyczy liczby pojazdów zarejestrowanych w mieście Szczecin. Biuro Obsługi Interesantów 2018/06/26 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39118/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy alertu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/06 dokument (.pdf,  322 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41512/IOD/-I/18 2018/06/22 dotyczy IOD Rady Miasta Szczecin Inspektor Ochrony Danych 2018/07/04 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39360/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy uchwały o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/03 dokument (.pdf,  521 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39245/WS/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy kwot dotacji przekazywanych klubom sportowym w 2017 r. Wydział Sportu 2018/07/05 dokument (.pdf,  492 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39062/BIP/-I/18 2018/06/21 dotyczy członków rad i komisji funkcjonujących w miastach na prawach powiatu.. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/29 dokument (.pdf,  75 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38895/WOŚ/-VIII/18 2018/06/21 dotyczy przedszkoli. Wydział Oświaty 2018/07/05 dokument (.pdf,  2.48 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38739/BIP/-I/18 2018/06/20 dotyczy nośników reklamowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/29 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38412/WOŚ/-VIII/18 2018/06/19 dotyczy subwencji oświatowych Wydział Oświaty 2018/06/29 dokument (.pdf,  170 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39990/BIP/-I/18 2018/06/19 dotyczy aktualnych umów na usługi poligraficzne. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/03 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38411/WOŚ/-VIII/18 2018/06/19 dotyczy subwencji oświatowych Wydział Oświaty 2018/06/29 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38078/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/18 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/02 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37910/BMKZ/-IV/18 2018/06/18 dotyczy rozbiórki wskazanych kamienic. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/26 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37406/BPM/-III/18 2018/06/14 dotyczy uchwały krajobrazowej. Biuro Prezydenta Miasta 2018/06/21 dokument (.pdf,  232 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37413/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/13 dotyczy decyzji i zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich, do pętli Pomorzany wraz z rozbudowa pętli". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/25 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38919/BOU/-I/18 2018/06/13 dotyczy planów adaptacji pomieszczeń na salę ślubów. Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/03 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37382/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/13 dotyczy umów zawartych z Przesiębiorstwem Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp. z .o.o. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/26 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36531/BS/-IV/18 2018/06/11 dotyczy listy unijnych, zrealizowanych obiektów i przedsięwzięć w Szczecinie ze środków Unii Europejskiej od wstąpienia Polski do UE. Biuro Strategii 2018/06/25 dokument (.pdf,  473 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35698/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/07 dotyczy wycinki drzew przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/12 dokument (.pdf,  3.99 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34443/WGKiOŚ/-VII/18 2018/06/04 dotyczy remontu mostu japońskiego w Parku Kasprowicza oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/13 dokument (.pdf,  270 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35780/BNW/-I/18 2018/06/04 dotyczy spółki Remondis. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/06/18 dokument (.pdf,  311 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34426/WSS/-IV/18 2018/06/02 dotyczy wywiadów środowiskowych. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/05 dokument (.pdf,  301 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34711/BPM/-0/18 2018/06/01 dotyczy uchwały krajobrazowej. Biuro Prezydenta Miasta 2018/06/14 dokument (.pdf,  418 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34313/WSS/-IV/18 2018/06/01 dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawych. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/11 dokument (.pdf,  301 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34203/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/05/30 dotyczy mieszkań komunalnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/06/11 dokument (.pdf,  845 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34145/BMKZ/-IV/18 2018/05/30 dotyczy kamienicy przy al. Piastów 16. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/05 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33834/BMKZ/-IV/18 2018/05/30 dotyczy kamienicy byłego Hotelu "Piast". Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/12 dokument (.jpg,  741 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  189 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33498/WIM/-II/18 2018/05/29 dotyczy budowy linii tramwajowej. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/06/11 dokument (.pdf,  76 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33808/WSS/-IV/18 2018/05/29 dotyczy wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/05 dokument (.pdf,  193 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33636/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/28 dotyczy programu "Jedna ulica rocznie". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/30 dokument (.pdf,  387 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28091/BMKZ/-IV/18 2018/05/28 dotyczy wskazanych umów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09
33526/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/28 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu przy ul. Felczaka w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/07 dokument (.pdf,  429 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36491/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/25 dotyczy opracowania modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/06/12 dokument (.pdf,  252 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33008/WIM/-II/18 2018/05/24 dotyczy decyzji ZRiD Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/28 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31979/WIM/-II/18 2018/05/22 dotyczy przebudowy ulic: Niemierzyńska, Arkońska od al. Wojska Polskiego- etap I i II. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/06/05 dokument (.pdf,  187 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32293/BRM/-I/18 2018/05/22 dotyczy załącznika do Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2018/05/25 dokument (.pdf,  1.93 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32321/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/22 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/22 dokument (.pdf,  393 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33029/BIP/-/18 2018/05/21 dotyczy przekazywania środków publicznych na rzecz wskazanego podmiotu. Biuro Informacji Publicznej 2018/05/30 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32026/BMKZ/-IV/18 2018/05/21 dotyczy załącznika wskazanego pisma. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/01 dokument (.jpg,  369 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31699/WO/-III/18 2018/05/20 dotyczy średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto na poszczególnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2018/05/28 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34086/BIP/-I/18 2018/05/18 dotyczy wskazanej spółki. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/01 dokument (.pdf,  88 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31404/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/17 dotyczy pozwolenia na budowę . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/24 dokument (.pdf,  27 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30984/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/16 dotyczy wskazanych projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/28 dokument (.pdf,  384 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30858/WIM/-II/18 2018/05/16 dotyczy SPP nr 59 w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/28 dokument (.pdf,  30 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30384/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/14 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/28 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30379/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/14 dotyczy projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego dla wskazanej działki. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/21 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30437/WIM/-II/18 2018/05/14 dotyczy inwestycji przy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/22 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30250/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/05/11 dotyczy operatu wyceny wartości gruntu. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/05/18 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30348/BIP/-I/18 2018/05/11 dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce- Kwiatkowskiego". Biuro Informacji Publicznej 2018/05/15 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29887/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/10 dotyczy realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/16 dokument (.pdf,  448 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30051/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/10 dotyczy kopii warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/16 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29777/WOŚ/-VIII/18 2018/05/09 dotyczy spełnienia wymagań określoonych we wskazanym rozporządzeniu. Wydział Oświaty 2018/05/21 dokument (.pdf,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29184/BIP/-I/18 2018/05/08 dotyczy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego. Biuro Informacji Publicznej 2018/05/09 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29362/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/08 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/18 dokument (.pdf,  615 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29405/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/08 dotyczy projektu budowlanego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/16 dokument (.pdf,  190 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29200/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/08 dotyczy Masztu Maciejewicza. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/22 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29396/BMKZ/-IV/18 2018/05/08 dotyczy kopii wskazanych dokumentów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/22 dokument (.jpg,  576 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  341 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29107/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/21 dokument (.pdf,  311 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29114/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/21 dokument (.pdf,  346 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28697/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/04 dotyczy prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/09 dokument (.pdf,  324 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28686/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/04 dotyczy rocznego kosztu sprzątania bulwarów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/17 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28375/WO/-III/18 2018/05/02 dotyczy zakresu umocowania p. Pawlickiego. Wydział Organizacyjny 2018/05/15 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28146/BNW/-I/18 2018/04/30 dotyczy udziałowców Spółki Remondis Szczecin Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28149/BNW/-I/18 2018/04/30 dotyczy dochodów Prezydenta Miasta Szczecin z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28152/BNW/-I/18 2018/04/29 dotyczy okresów pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz osiągniętych dochodów. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28154/WO/-III/18 2018/04/28 dotyczy oświadczeń majątkowych byłego skarbnika. Wydział Organizacyjny 2018/05/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29500/WO/-III/18 2018/04/27 dotyczy protokołu z postępowania rekrutacyjnego nr 40/18. Wydział Organizacyjny 2018/05/09 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28087/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy karty adresowej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/08 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28085/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy wskazanych umów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09 dokument (.pdf,  501 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28070/WSS/-IV/18 2018/04/26 dotyczy polityki i programu zdrowotnego 2017 Wydział Spraw Społecznych 2018/05/10 dokument (.pdf,  466 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28089/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy kosztów związanych z promocją Miasta Szczecin w kwartalniku " Renowacje i zabytki" o numerze 3/2016. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27298/BNW/-I/18 2018/04/25 dotyczy udziału Gminy Miasto Szczecin w spółkach prawa handlowego działajacych w sferze sportu. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/09 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28093/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/25 dotyczy uchwały krajobrazowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/09 dokument (.pdf,  65 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26871/BIP/-I/18 2018/04/23 dotyczy Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Biuro Informacji Publicznej 2018/04/24 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26932/WO/-III/18 2018/04/23 dotyczy ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych. Wydział Organizacyjny 2018/04/26 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26566/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/22 dotyczy ścieżki rowerowej na Bulwarze Piastowskim Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04 dokument (.pdf,  338 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26563/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/22 dotyczy napraw i remontów torowiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04 dokument (.pdf,  172 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26476/BIP/-I/18 2018/04/19 dotyczy wskazanych nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2018/04/26 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26499/BMKZ/-IV/18 2018/04/19 dotyczy pisma Miejskiego Konserwatora Zabytków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/04/25 dokument (.jpg,  308 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25909/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/18 dotyczy liczby decyzji w związku z przekroczeniem hałasu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26470/BIP/-I/18 2018/04/18 dotyczy remontu ulicy Kwiatowej. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/23 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24939/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/16 dotyczy Zespołu ds. bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/25 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25277/WGKiOŚ/-XIII/18 2018/04/16 dotyczy czynności i zadań realizowanych przez Radę Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/28 dokument (.pdf,  257 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24939/BIP/-I/18 2018/04/16 dotyczy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Biuro Informacji Publicznej 2018/04/25 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25351/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/13 dotyczy zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/27 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24646//WIM/-I/18 2018/04/13 dotyczy podłogi w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół nr 11 w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2018/04/25 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24640/BGM/-X/18 2018/04/13 dotyczy terenu Żelechowo- Łękno Biuro Geodety Miasta 2018/04/24 dokument (.pdf,  546 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25682/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/13 dotyczy zagospodarowania działek w sąsiedztwie istniejącego zbiornika wodnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/25 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24245/BIP/-I/18 2018/04/12 dotyczy dzierżawy terenów miejskich przedsiębiorstwom rozrywki. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/18 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24184/BNW/-I/18 2018/04/11 dotyczy bieżącego doradztwa podatkowego Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/04/24 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24086/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/04/11 dotyczy wykazu lokali Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/04/25
23524/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/10 dotyczy planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/10 dokument (.pdf,  280 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23893/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/10 dotyczy stałej organizacji ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/17 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25153/BIP/-I/18 2018/04/09 dotyczy drogi Panieńskiej, Środowej, Targ Rybny i Rynek nowy Biuro Informacji Publicznej 2018/04/16 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23274/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/09 dotyczy porządku, czystości i deratyzacji. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/23 dokument (.pdf,  1.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23559/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/09 dotyczy ostateczności decyzji Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/24 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23290/BRM/-VIII/18 2018/04/06 dotyczy uchwały Krajobrazowej Biuro Rady Miasta 2018/04/18 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22921/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/06 dotyczy odłowu zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/20 dokument (.pdf,  560 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22536/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/05 dotyczy usługi odławiania zwierzyny Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/18 dokument (.pdf,  255 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22536/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/05 dotyczy korespondencji w sprawie budowy ściezki rowerowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/18 dokument (.pdf,  255 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33721/BIP/-I/18 2018/04/04 dotyczy kamienicy dawnego hotelu "Piast". Biuro Informacji Publicznej 2018/05/30 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22922/BRM/-I/18 2018/04/04 dotyczy uchwały Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2018/04/16 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21992/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/03 dotyczy pozwoleń związanych z nasadzaniem krzewów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/16 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23962/BIP/-I/18 2018/04/03 dotyczy korespondencji pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/11 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21717/WUiAB/-XXIII/18 2018/03/30 dotyczy pozwolenia na budowę przy ul. Krakowskiej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/04 dokument (.pdf,  240 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22543/BIP/-I/18 2018/03/27 dotyczy najmu pomieszczeń i wykazu jednostek związanych z wydawaniem dowodów osobistych i prawa jazdy. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/06 dokument (.pdf,  57 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23359/BIP/-I/18 2018/03/27 dotyczy wskazanych inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2018/04/09 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21310/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/26 dotyczy toczących się postępowań. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/04/06 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21312/BIP/-I/18 2018/03/26 dotyczy zarządców wskazanych działek Biuro Informacji Publicznej 2018/03/29 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20339/WSS/-IV/18 2018/03/25 dotyczy bonu opiekuńczego Wydział Spraw Społecznych 2018/03/30 dokument (.pdf,  170 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20394/BGM/-X/18 2018/03/23 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość znajduje się w obrębie portu morskiego lub przystani morskiej. Biuro Geodety Miasta 2018/03/29 dokument (.pdf,  56 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19672/BOI/-CIV/18 2018/03/21 dotyczy informacji z bazy pesel Biuro Obsługi Interesantów 2018/03/23 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19402/BPM/-III/18 2018/03/21 dotyczy wartości brutto aktualnie świadczonej usługi monitoringu mediów. Biuro Prezydenta Miasta 2018/04/05 dokument (.pdf,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18794/WZFM/-I/18 2018/03/19 dotyczy kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/03/29 dokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19787/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/19 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/28
18527/WKs/-IV/18 2018/03/16 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2018/03/21 dokument (.pdf,  115 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18612/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29
18618/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29 dokument (.jpg,  556 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18609/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29 dokument (.jpg,  295 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20981/BIP/-I/18 2018/03/16 dotyczy stadionu przy ul. Twardowskiego, boiska przy ul. Orlej, hali sportowej przy ul. Szafera, klubu Pogoń Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2018/03/29 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18615/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29 dokument (.jpg,  545 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17793/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/13 dotyczy postępowań w stosunku do wskazanych nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/20 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17574/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/13 dotyczy parku Wolności Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/21 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17571/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/13 dotyczy wskazanego budynku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/19
17217/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/12 dotyczy radnych Rady Osiedla Majowe Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/19 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19232/BIP/-I/18 2018/03/12 dotyczy ilości otrzymanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, podjętych uchwał, przeprowadzonych konsultacji społecznych, interpelacji radnych oraz liczby petycji. Biuro Informacji Publicznej 2018/03/20 dokument (.pdf,  33 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17220/WUiAB/-XXIII/18 2018/03/12 dotyczy pozwoleń na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/23 dokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17225/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/12 dotyczy ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/20 dokument (.pdf,  422 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16541/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/09 dotyczy informacji finansowych rad osiedli Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/22 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15815/WS/-VIII/18 2018/03/06 dotyczy sekcji piłki nożnej mężczyzn Wydział Sportu 2018/03/19 dokument (.pdf,  694 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15771/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/05 dotyczy rejestru cen i wartości nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/09 dokument (.pdf,  319 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15418/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/05 dotyczy planowanych remontów Mostu Długiego i Portowego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/09 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15503/WO/-III/18 2018/03/05 dotyczy wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto na poszczególnych stanowiskach we wskazanych biurach i wydziałach Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2018/03/19 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15421/BSiMSP/-0/18 2018/03/05 dotyczy nieruchomości gruntowych które w latach 2015-2016 Gmina nabyła jako spadkobierca ustawowy Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa 2018/03/16 dokument (.pdf,  38 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15150/WZiON/-XXXIX/18 2018/03/04 dotyczy opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/04/06 dokument (.pdf,  89 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15169/WKiAW/-I/18 2018/03/03 dotyczy dokumentów kontrolnych związanych z rzeźbą "Fryga" Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2018/03/06 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15202/BPM/-III/18 2018/03/02 dotyczy kosztów i rozliczeń delegacji zagranicznych Prezydenta Miasta w latach 2015-2018. Biuro Prezydenta Miasta 2018/03/16 dokument (xlsx,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14759/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/01 dotyczy programu Kawka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/12 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14570/WZKiOL/-X/18 2018/03/01 dotyczy kwoty umowy o utrzymanie w czystości zbiorników wody gaśniczej. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/03/02 dokument (.pdf,  170 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13915/BMKZ/-IV/18 2018/02/27 dotyczy wskazanej nieruchomości Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/07 dokument (.pdf,  68 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13916/BIP/-I/18 2018/02/27 dotyczy Parku im. Jana Kasprowicza Biuro Informacji Publicznej 2018/03/06 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13913/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/27 dotyczy wskazanych działek Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/05 dokument (.pdf,  247 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13484/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/26 dotyczy kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Panieńskiej 10 i Środkowej 6 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/12 dokument (.pdf,  48 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13486/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/02/26 dotyczy postępowań administracyjnych nieruchomosci przy ul. Kniewskiej 9,11,13 w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/09 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13719/BMKZ/-IV/18 2018/02/26 dotyczy wpisu do rejestru zabytków budynków przy ul. Kniewskiej 9,11,13 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/05 dokument (.jpg,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13722/BMKZ/-IV/18 2018/02/26 dotyczy decyzji konserwatora w sprawie nieruchomości przy ul. Panieńskiej 10 i ul. Środkowej 6 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/05 dokument (.jpg,  268 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13704/BPM/-III/18 2018/02/26 dotyczy listy wyjazdów Prezydenta Miasta w latach 2012-2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018/02/27 dokument (.pdf,  1.05 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13709/BNW/-I/18 2018/02/26 dotyczy spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/03/12 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13221/WIM/-II/18 2018/02/23 dotyczy wskazanych pism Wydział Inwestycji Miejskich 2018/03/08 dokument (.pdf,  327 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12987/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/23 dotyczy lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2023 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/02 dokument (.pdf,  359 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12924/WZiON/-XXXIX/18 2018/02/22 dotyczy umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/02/28 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12710/BDO/-XXVIII/18 2018/02/21 dotyczy BOP/SP/2018/30 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2018/02/27 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12704/BDO/-XXVIII/18 2018/02/21 dotyczy BOP/SP/2018/31 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2018/02/27 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11887/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/19 dotyczy ekspertyzy technicznej Tramprojekt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/02 dokument (.pdf,  703 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12207/BMKZ/-IV/18 2018/02/19 dotyczy nieruchomosci przy ul. Cukrowej 67. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/05 dokument (.pdf,  371 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11863/BNW/-I/18 2018/02/19 dotyczy regulaminu konkursów na członków zarządów spółek miejskich Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/03/05 dokument (.pdf,  521 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11890/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/19 dotyczy informacji o sposobie naprawy torowiska na ul. Krzywoustego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/28 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11942/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/19 dotyczy raportu oraz danych źródłowych w gospodartwach domowych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/26 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11981/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/19 dotyczy pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/02/26 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13218/BIP/-I/18 2018/02/17 dotyczy wskazanych pomników w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2018/03/01 dokument (.pdf,  42 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11568/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/17 dotyczy dokumenów związanych z odławianiem i transportem zwierząt w latach 2012-2017. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/02 dokument (.pdf,  722 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11565/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/16 dotyczy przebudowy ul. Kolumba w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/22 dokument (.pdf,  65 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11577/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/16 dotyczy przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/26 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11572/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/16 dotyczy przebudowy ul. Jagiellońskiej, al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/23 dokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13925/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/15 dotyczy stałej organizacji ruchu w ciągu ul . Stoisława na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Potulickiej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/27 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11249/WMiRSPN/0/18 2018/02/15 dotyczy wskazanej nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/02/23 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10662/XXXIX/18 2018/02/13 dotyczy postępowania przetargowego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin przy al. Jedności Narodowej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/02/16 dokument (.pdf,  27 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12403/BIP/-I/18 2018/02/13 dotyczy inwestycji w przestrzeni publicznej z inicjatywy mieszkańca. Biuro Informacji Publicznej 2018/02/21 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10012/BIP/-I/18 2018/02/12 dotyczy ilości dokumentów elektronicznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/02/23 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9755/WSS/-IV/18 2018/02/11 dotyczy wczesnej rehabilitacji dzieci i systemu wsparcia ich rodzin Wydział Spraw Społecznych 2018/02/28 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9695/BIiRO/-I/18 2018/02/09 dotyczy przetargu na budowę sali gimanstycznej w SP 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35 w Szczecinie Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2018/02/16 dokument (.pdf,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10220/BMKZ/-IV/18 2018/02/09 dotyczy postanowienia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie braku zgodny na uzgodnienie aneksu do projektu budowlanego Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/02/13 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9671/WS/-VIII/18 2018/02/09 dotyczy opisu warunków koncesji- świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo- Sportową w Szczecinie. Wydział Sportu 2018/02/27 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9650/WOŚ/-VIII/18 2018/02/09 dotyczy liczby dzieci we wszystkich przedszkolach w latach 2008-2016 Wydział Oświaty 2018/02/13 dokument (.pdf,  75 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9704/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/08 dotyczy "Łowczego Miejskiego" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/23 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9122/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/08 dotyczy inwestycji pn. "Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/14 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9196/WInf/-I/18 2018/02/08 dotyczy asysty technicznej OTAGO Wydział Informatyki 2018/02/16 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9038/WInf/-I/18 2018/02/07 dotyczy opinii Wydział Informatyki 2018/02/16 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8731/BDO/-XXVIII/18 2018/02/06 dotyczy zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2018/02/16 dokument (.pdf,  252 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8692/WInf/-I/18 2018/02/06 dotyczy posiadania zarchiwizowanych danych kadrowo-płacowych Wydział Informatyki 2018/02/16 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8695/WKiAW/-I/18 2018/02/06 dotyczy listy audytów i kontroli wewnętrznych w obszarach związanych z marketingiem i promocją w latach 2013-2017. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2018/02/14 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7518/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/01 dotyczy ilości ławek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/15 dokument (.pdf,  350 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7680/BMKZ/-IV/18 2018/01/31 dotyczy działań, kontroli i kar w sparwie Dworu Sienno Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/02/07 dokument (.pdf,  705 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8398/BIP/-I/18 2018/01/30 dotyczy pojętych uchwał. Biuro Informacji Publicznej 2018/02/09 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6400/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/01/29 dotyczy zezwoleń na zbieranie odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/08 dokument (.pdf,  641 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6396/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/01/29 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/02/06 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5871/WOŚ/-VIII/18 2018/01/26 dotyczy kwot dotacji przypadających na ucznia we wskazanych okresach Wydział Oświaty 2018/02/08 dokument (.pdf,  617 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5655/WUiAB/-XXIII/18 2018/01/25 dotyczy dokumentacji budowy Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/02/01 dokument (.pdf,  204 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7556/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/01/25 dotyczy aktualnej wersji projektu przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/02 dokument (.pdf,  372 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5438/WIM/-II/18 2018/01/25 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie". Wydział Inwestycji Miejskich 2018/01/30 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5577/WOŚ/-VIII/18 2018/01/24 dotyczy liczby placówek oświatowych na Prawobrzeżu Szczecina. Wydział Oświaty 2018/01/31 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5389/BIP/-I/18 2018/01/23 dotyczy kosztów związanych w finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Biuro Informacji Publicznej 2018/01/25 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4799/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/01/22 dotyczy zgłaszanych roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/01/24 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6489/BIP/-I/18 2018/01/22 dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Biuro Informacji Publicznej 2018/01/30 dokument (.pdf,  92 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4426/BIP/-I/18 2018/01/20 dotyczy listy nieruchomości bedących własnością Gminy Miasta Szczecin wraz ze wskazaniem danych kontaktowych administratora oraz listy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/01/29 dokument (.pdf,  36 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4348/WUiAB/-XXIII/18 2018/01/19 dotyczy projektu przebudowy budynku przy ul. Niepodległości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/01/23 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4344/WZiON/-XXXIX/18 2018/01/19 dotyczy uchwał i opłat adiacenckich Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/02/02 dokument (.pdf,  514 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4362/BIP/-I/17 2018/01/19 dotyczy świadczenia usług telefonii komórkowej Biuro Informacji Publicznej 2018/01/23 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4342/BS/-IV/18 2018/01/19 dotyczy programu Dom Absolwenta Biuro Strategii 2018/02/06 dokument (.pdf,  47 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3549/WUiAB/-XXIII/18 2018/01/17 dotyczy pozwolenia na budowę budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 13 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/01/26 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3470/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/01/16 dotyczy zasobu mieszkań komunalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/01/26 dokument (.pdf,  367 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5972/WUiAB/-XXIII/18 2018/01/16 dotyczy miejsca składowania śmieci Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/01/30 dokument (.pdf,  47 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3421/WS/-VIII/18 2018/01/16 dotyczy skanu umowy z Netto sp. z o.o. Wydział Sportu 2018/01/29 dokument (.pdf,  227 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3546/BMKZ/-IV/18 2018/01/16 dotyczy budynku przy ul. Kolumba 78-80 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/01/24 dokument (.jpg,  421 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3310/WUiAB/-XXIII/18 2018/01/15 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę 1311/09 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/01/18 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3316/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/01/15 dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/01/24 dokument (.pdf,  344 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2816/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/01/12 dotyczy organizacji ruchu w ciągu ulicy Stołczyńskiej, Celulozowej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/01/17 dokument (.pdf,  369 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2816/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/01/12 dotyczy poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy przystankach autobusowych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/01/17 dokument (.pdf,  211 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2450/WO/-III/18 2018/01/11 dotyczy kwoty nagród wypłaconych w 2017 r. Wydział Organizacyjny 2018/01/24 dokument (.pdf,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2447/WO/-III/18 2018/01/11 dotyczy nagród wypłaconych w Biurze Srategii w latach 2016 i 2017 Wydział Organizacyjny 2018/01/24 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2811/WOŚ/-VIII/18 2018/01/11 dotyczy przyznawania liczby etatów na czas nieokreslony w Przedszkolu Publicznym nr 74 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2018/01/15 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2377/WZiON/-XXXIX/18 2018/01/10 dotyczy wskazania czy Gmina jest właścicielem działki Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/01/15 dokument (.pdf,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1368/BPM/-III/18 2018/01/05 dotyczy sprawozdań przedstawionych na podstawie wskazanej umowy Biuro Prezydenta Miasta 2018/01/22 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
417/WIM/-II/18 2018/01/02 dotyczy budowy boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie- etap I Wydział Inwestycji Miejskich 2018/01/05 dokument (.pdf,  1.24 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1840/BIP/-I/18 2018/01/02 dotyczy liczby urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz stanu zadłużenia Gminy Biuro Informacji Publicznej 2018/01/09 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82948/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/12/31 dotyczy programu dofinansowań indywidualnych dla przydomowych oczyszczalni Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/01/03 dokument (.pdf,  216 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
83136/BOP/-XXVIII/17 2017/12/28 dotyczy pozostałych dokumentów przygotowanych w związku z ewaluacją SBO 2018 Biuro ds. Zamówień Publicznych 2018/01/10 dokument (.pdf,  732 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
83055/BIP/-I/17 2017/12/28 dotyczy skanów wskazanych umów Biuro Informacji Publicznej 2018/01/03 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82353/WSS/-IV/17 2017/12/28 dotyczy działań z zakresu polityki senioralnej Wydział Spraw Społecznych 2018/01/08 dokument (.pdf,  512 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82063/WMiRSPN/-XXIII/17 2017/12/27 dotyczy postępowan w stosunku do wskazanej nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/01/03 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81834/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/12/27 dotyczy ulicy Lubczyńskiej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/01/10 dokument (.pdf,  43 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82042/BMKZ/-IV/17 2017/12/27 dotyczy wpisu do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/12/28 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82012/WO/-III/17 2017/12/27 dotyczy listy pracowników Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2018/01/10 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81362/WOŚ/-VIII/17 2017/12/21 dotyczy środków pieniężnych przekazanych na wyposażenie świetlicy Wydział Oświaty 2017/12/29 dokument (.pdf,  160 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80891/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/12/20 dotyczy planów sytuacyjnych zarządzania ruchem dla ulic: Szosa Stargardzka, Kaszubska, Stoisława Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/01/02 dokument (.pdf,  237 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80790/WSS/-IV/17 2017/12/18 dotyczy ofert i umowy zawartej na 2015 r w ramach realizacji programu "Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy u dzieci w wieku 3-7 lat" Wydział Spraw Społecznych 2017/12/29 dokument (.pdf,  162 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80429/WIM/-II/17 2017/12/18 dotyczy zadania pn. " Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2017/12/28 dokument (.pdf,  1.09 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80100/WOŚ/-VIII/17 2017/12/15 dotyczy wysokości stawek dla szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych Wydział Oświaty 2017/12/20 dokument (.pdf,  279 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80298/BOP/-XXVIII/17 2017/12/15 dotyczy dokumentów przygotowanych w ramach ewaluacji SBO 2018 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/12/28 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80254/BOP/-XXVIII/17 2017/12/15 dotyczy statystyk oddanych głosów w SBO 2018 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/12/28 dokument (.pdf,  84 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79784/BPM/-III/17 2017/12/14 dotyczy domeny publicznej Biuro Prezydenta Miasta 2018/01/18 dokument (.pdf,  35 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79486/WIM/-II/17 2017/12/13 dotyczy wskazanej decyzji ZRiD Wydział Inwestycji Miejskich 2017/12/21 dokument (.pdf,  85 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79499/WUiAB/-XXIII/17 2017/12/13 dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wskazanych działek Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/12/18 dokument (.pdf,  33 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80978/BIP/-I/17 2017/12/11 dotyczy reklam i informacji urzędowych dla okresu 01.09.2017r. do 31.01.2018r. Biuro Informacji Publicznej 2017/12/21 dokument (.pdf,  76 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78856/WS/-VIII/17 2017/12/08 dotyczy boiska przy ul. Orlej w Szczecinie Wydział Sportu 2017/12/20 dokument (.pdf,  270 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79234/WPiOL/-XX/17 2017/12/08 dotyczy zagregowanej wartości podstawy opodatkowania podatkiem rolnym i leśnym Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2017/12/20 dokument (.pdf,  55 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78857/WOŚ/-VIII/17 2017/12/08 dotyczy Publicznego Przedszkola nr 74 w Szczecinie Wydział Oświaty 2017/12/19 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78007/BNW/-I/17 2017/12/06 dotyczy korespondencji Gminy Miasto Szczecin Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2017/12/20 dokument (.pdf,  501 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78380/BMKZ/-IV/17 2017/12/06 dotyczy Dowru "Sienno" Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/12/18 dokument (.pdf,  825 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77967/BOP/-XXVIII/17 2017/12/05 dotyczy pięciu lat działań SBO Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/12/13 dokument (.pdf,  207 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77999/BOP/-XXVIII/17 2017/12/05 dotyczy zaproszeń na Galę Obywatelską Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/12/13 dokument (.pdf,  194 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77964/WOŚ/-VIII/17 2017/12/04 dotyczy dokumentów w postaci skarg i innych pism podmiotów prywatnych Wydział Oświaty 2017/12/12 dokument (.pdf,  35 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77595/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/12/04 dotyczy chodniku przy ul. Gorkiego Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/12/18 dokument (.pdf,  749 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77119/BIP/-I/17 2017/12/01 dotyczy zakupu kotłów na biomasę Biuro Informacji Publicznej 2017/12/13 dokument (.pdf,  90 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77426/BMKZ/-IV/17 2017/12/01 dotyczy prac remontowych rzeźby/fontanny "Labirynt" Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/12/11 dokument (.pdf,  39 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77424/BMKZ/-IV/17 2017/12/01 dotyczy pracowników prowadzących postępowanie w sprawie zagospodarowania terenu i remontu rzeźby/fontanny "Labirynt" w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/12/11 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77716/WUiAB/-XXIII/17 2017/12/01 dotyczy pisma przesłanego w sprawie konkursu "Łasztownia - Nowe Serce Miasta". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/12/13 dokument (.pdf,  35 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77496/BOP/-XXVIII/17 2017/11/24 dotyczy zadań inwestycyjnych na które zostały oddane głosy nieważne Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/12/04 dokument (.pdf,  642 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75557/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/11/23 dotyczy SBO 2017 - Różane Ogrody w Kijewie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/12/07 dokument (.pdf,  234 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74863/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/11/21 dotyczy zebranej zwierzyny dziko żyjącej w roku 2017 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/11/28 dokument (.pdf,  354 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77895/WKs/-IV/17 2017/11/21 dotyczy średnich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Urzędu Miasta Szczecin Wydział Księgowości 2017/12/05 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74394/WZiON/-XXXIX/17 2017/11/17 dotyczy sprzedaży z bonifikatą lub nieodpłatnego oddania, przekazania, darowania na własność przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych na rzecz stowarzyszeń lub fundacji Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/11/23 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73468/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/11/15 dotyczy protokołów ze spotkań Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/11/23 dokument (.pdf,  193 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73472/BS/-IV/17 2017/11/14 dotyczy wartości zrealizowanych przez samorząd 2004-2017 współfinansowanych z funduszy UE Biuro Strategii 2017/11/27 dokument (.pdf,  372 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73473/BIP/-I/17 2017/11/14 dotyczy załącznika do Zarządzenia nr 252/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 czerwca 2017 r. Biuro Informacji Publicznej 2017/11/15 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72928/BNW/-I/17 2017/11/13 dotyczy umów obejmujących doradztwo podatkowe i prawne Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2017/11/27 dokument (.pdf,  211 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73988/WSS/-IV/17 2017/11/13 dotyczy miejskich jednostek pomocy społecznej Wydział Spraw Społecznych 2017/11/24 dokument (.pdf,  159 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72863/WZKiOL/-X/17 2017/11/10 dotyczy działania projektu w zakresie bezpieczeństwa publicznego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017/11/23 dokument (.pdf,  848 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72585/BS/-IV/17 2017/11/10 dotyczy Mostu Kłodnego Wydział Inwestycji Miejskich 2017/11/22 dokument (.pdf,  47 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72550/WMiRSPN/-XXIII/17 2017/11/09 dotyczy ekspertyzy technicznej inwestycji przy ul. Studziennej 15 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/11/16 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72208/WMiRSPN/-XXIII/17 2017/11/08 dotyczy Raportu o stanie miast Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/11/21 dokument (.pdf,  303 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71056/WUiAB/-XXIII/17 2017/11/03 dotyczy dokumentacji technicznej pozwolenia na budowę nr 1416/2017 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/11/06 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71672/WUiAB/-XXIII/17 2017/11/03 dotyczy inwestycji pn. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa przy Al. Wojska Polskiego i ul. Miłaszewskich na działkach 61/14 i 61/11 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/11/15 dokument (.pdf,  47 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71131/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/11/03 dotyczy opinii na temat ruchu rowerowego na ul. Scznieckiej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/11/14 dokument (.pdf,  298 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71347/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/11/03 dotyczy liczby rowerów BIKE_S oraz liczby udanych wypożyczeń BIKE_S od 1 kwietnia 2017 r. do 2 listopada 2017 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/11/09 dokument (.pdf,  224 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73134/BIP/-I/17 2017/11/02 dotyczy siłowni pod chmurką przy SP 65 oraz miejsc zbiórek i schronów Biuro Informacji Publicznej 2017/11/14 dokument (.pdf,  50 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71674/WOŚ/-VIII/17 2017/11/02 dotyczy pisma o przyznanie limitu godzin w ramach projektu projakościowego Wydział Oświaty 2017/11/08 dokument (.pdf,  204 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70967/WO-III/17 2017/11/02 dotyczy pełnomocnictw Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Wydział Organizacyjny 2017/11/14 dokument (.pdf,  38 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70593/BIP/-I/17 2017/10/30 dotyczy umorzonych klubom sportowym zobowiązań finansowych Biuro Informacji Publicznej 2017/11/08 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70453/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/30 dotyczy zagospodarowania terenu wokół budynku na działkach 8/2 z obrębu 2148 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/11/06 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72125/BIP/-I/17 2017/10/30 dotyczy nośników reklamowych Biuro Informacji Publicznej 2017/11/08 dokument (.pdf,  43 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70911/BGM/-X/17 2017/10/29 dotyczy podziału nieruchomości Biuro Geodety Miasta 2017/11/08 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69850/WOŚ/-VIII/17 2017/10/27 dotyczy LO dla Dorosłych Wydział Oświaty 2017/11/06 dokument (.pdf,  242 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70033/BOP/-XXVII/17 2017/10/27 dotyczy konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta na 2018 r. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/11/03 dokument (.pdf,  193 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70241/BNW/-I/17 2017/10/27 dotyczy zakupu udziałów w spółce MTS i Remondis Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2017/11/06 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70138/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/10/27 dotyczy planów remontów ulic i chodników Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/11/10 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69705/BPM/-III/17 2017/10/26 dotyczy usługi monitoringu mediów Biuro Prezydenta Miasta 2017/11/09 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69531/BPM/-III/17 2017/10/26 dotyczy umów w ramach kórych wydawana jest gazeta "Szczecin się zmienia" Biuro Prezydenta Miasta 2017/10/27 dokument (.pdf,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69624/BPM/-III/17 2017/10/26 dotyczy namiotu Miastosfera Łasztownia 360 Biuro Prezydenta Miasta 2017/11/09 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70844/BIP/-I/17 2017/10/26 dotyczy zawieranych umów oraz profilu na portalu Facebook Biuro Informacji Publicznej 2017/11/02 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70315/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/10/25 dotyczy inteligentnych technologii oświetlenia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/11/07 dokument (.pdf,  264 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69559/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/25 dotyczy inwestycji Centrum Logistyczne Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/11/06 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69539/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/25 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/11/02 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68792/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/10/23 dotyczy umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a firmą Eurovią Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/10/31 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68957/WOŚ/-VIII/17 2017/10/23 dotyczy kształtowania się sieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Szczecinie w latach 1945-2015 Wydział Oświaty 2017/11/02 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68756/WS/-VIII/17 2017/10/23 dotyczy klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin S.A. Wydział Sportu 2017/10/31 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68563/WS/-VIII/17 2017/10/23 dotyczy skanu umowy koncesji na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie Wydział Sportu 2017/10/23 dokument (.pdf,  8.91 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70547/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/23 dotyczy punktacji prac w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Międzyodrza w tym Łasztowni Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/10/31 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68809/BMKZ/--IV/17 2017/10/21 dotyczy części zabytkowej willi położonej przy ul Słowackiego w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/10/31 dokument (.pdf,  274 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68608/WUiAB/-0/17 2017/10/20 dotyczy podjęcia uchwały dot. obiektów małej architektury Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/11/02 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68568/WOŚ/-VIII/17 2017/10/19 dotyczy informacji nt. "Orlików" Wydział Oświaty 2017/11/02 dokument (.pdf,  103 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68171/BPM/-III/17 2017/10/19 dotyczy materiałów graficznych Biuro Prezydenta Miasta 2017/11/02 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68150/WOŚ/-VIII/17 2017/10/17 dotyczy ilości zatrudnionych nauczycieli wychowania fizycznego Wydział Oświaty 2017/10/31 dokument (.pdf,  266 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68146/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/17 dotyczy zapoznania się z projektem budowlanym dot. inwestycji przy ul. Strzeleckiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/11/06 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66607/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/12 dotyczy wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/10/23 dokument (.pdf,  72 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66833/BZP/-I/17 2017/10/12 dotyczy zamówień publicznych "Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej polegającej na przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych punktów osnowy geodezyjnej na terenie miasta Szczecin". Biuro ds. Zamówień Publicznych 2017/10/26 dokument (.pdf,  84 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65773/WZiON/-XXXIX/17 2017/10/09 dotyczy wskazanych działek Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/10/13 dokument (.pdf,  331 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65634/WOŚ/-VIII/17 2017/10/09 dotyczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych SOKRATES przy ul. Hożej 3 w Szczecinie Wydział Oświaty 2017/10/12 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65350/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/06 dotyczy usunięcia budynków Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/10/17 dokument (.pdf,  307 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65267/BOP/-XXVIII/17 2017/10/05 dotyczy spotkania konsultacyjnego Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/10/12 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64779/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/10/03 dotyczy zakładu recyklingu gruzu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/10/17 dokument (.pdf,  711 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64376/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/03 dotyczy pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/10/16 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64488/WO/-III/17 2017/10/03 dotyczy zarządzenia dotyczącego polityki antymobbingowej w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2017/10/06 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64151/WUiAB/-XXIII/17 2017/10/02 dotyczy projektu budynku przy ul. Niepodległości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/10/10 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63510/WUiAB/-XXIII/17 2017/09/29 dotyczy reklam na al. Wojska Polskiego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/10/10 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66092/BRM/-I/17 2017/09/29 dotyczy aktywności radnych zasiadających w komisji ds. kultury Biuro Rady Miasta 2017/10/12 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63818/WSS/-IV/17 2017/09/28 dotyczy oferty WSS-IV.4.2017.WP Wydział Spraw Społecznych 2017/10/10 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60605/WKs/-IV/17 2017/09/21 dotyczy korzystania ze wsparcia podmiotu zewnętrznego w odzyskiwaniu podatku VAT Wydział Księgowości 2017/10/02 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61061/WUiAB/-XXIII/17 2017/09/21 dotyczy przebiegu historycznych czynności urzędowych związanych z inwestycją przy ul. Okulickiego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/09/27 dokument (.pdf,  480 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59584/BIP/-I/17 2017/09/19 dotyczy wskazanych inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2017/09/27 dokument (.pdf,  46 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58534/BPM/-III/17 2017/09/18 dotyczy materiałów graficznych Biuro Prezydenta Miasta 2017/09/19 dokument (.pdf,  411 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60369/BZP/-I/17 2017/09/18 dotyczy postępowania na dokończenie zadania pn. " Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie". Biuro ds. Zamówień Publicznych 2017/09/21 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62431/BIP/-I/17 2017/09/18 dotyczy obsługi prawnej Biuro Informacji Publicznej 2017/09/29 dokument (.pdf,  63 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58112/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/09/15 dotczy remontu głównych alteri komunikacyjnych miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/09/26
58162/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/09/15 dotyczy ofert wskazanej inwestycji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/09/20 dokument (.pdf,  244 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57481/WUiAB/-XXIII/17 2017/09/13 dotyczy legalności obiektu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/09/27 dokument (.pdf,  136 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57440/WS/-VIII/17 2017/09/13 dotyczy Morskiego Klubu Sportowego Wydział Sportu 2017/09/19 dokument (.pdf,  200 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57961/BOI/-CIV/17 2017/09/12 dotyczy regulaminów, instrukcji i procedur Biuro Obsługi Interesantów 2017/09/19 dokument (.pdf,  3.51 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56955/BPM/-IV/17 2017/09/12 dotyczy profilu Szczeciński Budżet Obywatelski na facebook Biuro Prezydenta Miasta 2017/09/19 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60349/BZP/-I/17 2017/09/11 dotyczy postępowania na dokończenie zadania pn. " Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie". Biuro ds. Zamówień Publicznych 2017/09/21 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56253/BIP/-I/17 2017/09/11 dotyczy dokumentacji związanej z "Przebudową Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie". Biuro Informacji Publicznej 2017/09/25 dokument (.pdf,  46 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56011/WO/-III/17 2017/09/08 dotyczy wysokości najwyższego i najniższego wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2017/09/22 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70336/BMKZ/-IV/17 2017/09/08 dotyczy korespondencji w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/09/13 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55143/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/09/06 dotyczy projektu organizacji ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/09/14 dokument (.pdf,  208 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54535/BRM/-I/17 2017/09/05 dotyczy list podpisów zebranych w sprawie poparcia/sprzeciwu odbudowy linii tramwajowej na al. Wojska Polskiego. Biuro Rady Miasta 2017/09/07 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53699/WZiON/-0/17 2017/09/01 dotyczy całości akt sprzedaży wskazanej nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/09/13 dokument (.pdf,  474 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53482/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/08/31 dotyczy zegara słonecznego w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/09/14 dokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53050/WZiON/-XXXIX/17 2017/08/30 dotyczy decyzji Wojewody Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/09/13 dokument (.pdf,  364 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53053/BIP/-I/17 2017/08/30 dotyczy operatu geodezyjno-prawnego Biuro Informacji Publicznej 2017/09/12 dokument (.pdf,  54 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52187/WUiAB/-XXIII/17 2017/08/29 dotyczy rozbiórki reklam wolnostojących w latach 2015, 2016, 2017 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/09/08 dokument (.pdf,  332 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52489/WIM/-II/17 2017/08/29 dotyczy zmian w organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Modrej i ul. Koralowej Wydział Inwestycji Miejskich 2017/09/11 dokument (.pdf,  35 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50896/BIP/-I/17 2017/08/23 dotyczy umowy dzierżawy terenu pod namiot Opery Zamku Biuro Informacji Publicznej 2017/08/25 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50702/WOŚ/-VIII/17 2017/08/22 dotyczy kwot dotacji dla szkół Wydział Oświaty 2017/09/05 dokument (.pdf,  193 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50701/WOŚ/-VIII/17 2017/08/22 dotyczy stawki dotacji w przedszkolu publicznym oraz protokołów kontroli. Wydział Oświaty 2017/08/25 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51560/BZP/-I/17 2017/08/21 dotyczy informacji o inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie Biuro ds. Zamówień Publicznych 2017/08/25 dokument (.pdf,  441 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50698/BIP/-I/17 2017/08/21 dotyczy zadłużenia z tytułu nieuregulowanych należności z wynajmu komunalnego zasobu mieszkaniowego. Biuro Informacji Publicznej 2017/08/28 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50321/BIP/-I/17 2017/08/21 dotyczy umowy dzierżawy wskazanej działki Biuro Informacji Publicznej 2017/08/21 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50284/BRM/--I/17 2017/08/21 dotyczy dokumentów wytworzonych w związku z pismem złożonym do rady miasta w styczniu 2017 r. ws. większej jawności w działalności zespołu opiniującego w szczecińskim budżcie obywatelskim Biuro Rady Miasta 2017/08/30 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50538/WIM/-II/17; 50540/WIM/-II/17; 50553/WIM/-II/17 2017/08/21 dotyczy dokuemntacji dla inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/25 dokument (.pdf,  10.08 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50298/BOP/-XXVIII/17 2017/08/21 dotyczy terminu otwarcia konkursu ofert-nieodpłatna pomoc prawna Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/08/23 dokument (.pdf,  306 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50506/WUiAB/-XXIII/17 2017/08/21 dotyczy decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/08/29 dokument (.pdf,  248 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50113/WUiAB/-XXIII/17 2017/08/20 dotyczy budowy szlabanów w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Jaracza, Młodzieży Polskiej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/08/25 dokument (.pdf,  130 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49530/WIM/-II/17 2017/08/16 dotyczy dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną z Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1" Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/22 dokument (.pdf,  212 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49535/WIM/-II/17 2017/08/16 dotyczy "Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 1" Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/22 dokument (.pdf,  187 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49540/WIM/-II/17 2017/08/16 dotyczy "Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1" Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/22 dokument (.pdf,  189 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48799/BOI/-CIV/17 2017/08/14 dotyczy podania liczny punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % Biuro Obsługi Interesantów 2017/08/16 dokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48815/BIP/-I/17 2017/08/14 dotyczy liczby przycisków, detektorów, przejść dla pieszych oraz liczby przejazdów dla rowerzystów Biuro Informacji Publicznej 2017/08/21 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48805/WUiAB/-XXIII/17 2017/08/12 dotyczy pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/08/21 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48264/BIP/-I/17 2017/08/10 dotyczy przebudowy wskazanych ulic i placów Biuro Informacji Publicznej 2017/08/24 dokument (.pdf,  68 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48229/WZiON/-XXXIX/17 2017/08/10 dotyczy spisu aktów notarialnych zakupu nieruchomości pod drogi publiczne Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/08/10 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47583/WSS/-IV/17 2017/08/08 dotyczy ilości schornisk dla bezdomnych na terenie miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych 2017/08/14 dokument (.pdf,  356 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46905/WUiAB/-XXIII/17 2017/08/03 dotyczy decyzji Prezydenta Miasta - lokal przy ul. Moniuszki 6/1 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/08/16 dokument (.pdf,  771 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47038/BIP/-I/17 2017/08/03 dotyczy umowy o świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego Biuro Informacji Publicznej 2017/08/08 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46932/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/08/03 dotyczy zmiany przebiegu trasy autobusu linii 88 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/08/11 dokument (.pdf,  466 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46627/BPM/-III/17 2017/08/02 dotyczy planów zorganizowania cyklicznego festiwalu w Szczecinie Biuro Prezydenta Miasta 2017/08/08 dokument (.pdf,  187 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46418/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/08/01 dotyczy szkiców geodezyjnych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/08/16 dokument (.pdf,  184 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46423/WIM/-II/17 2017/08/01 dotyczy umowy z Inżynierem kontraktu Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/09 dokument (.pdf,  430 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46414/WIM/-II/17 2017/08/01 dotczy szkicy geodezyjnych Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/09 dokument (.pdf,  174 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46424/WIM/-II/17 2017/08/01 dotyczy szkiców geodezyjnych Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/08 dokument (.pdf,  1.79 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46411/WIM/-II/17 2017/08/01 dotyczy szkiców geodezyjnych dla zadania budowa boiska przy SP nr 56 Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/09 dokument (.pdf,  169 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46419/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/08/01 dotyczy szkiców geodezyjnych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/08/16 dokument (.pdf,  184 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46412/WIM/-II/17 2017/08/01 dotyczy szkiców geodezyjnych dla zadania pn. Budowa boiska ZSO nr 1 w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/09 dokument (.pdf,  166 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45908/BOP/-XXVIII/17 2017/07/31 dotyczy informacji o spotkaniach organizacji pozarządowych POD PLATANAMI w latach 2007- 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/08/11 dokument (.pdf,  2.67 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45904/BIP/-I/17 2017/07/31 dotyczy liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2017/08/07 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46426/wuIab/-xxiii/17 2017/07/31 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę obiektów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz czasu trwania postępowania administracyjnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/08/14 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46476/BOP/-XXVIII/17 2017/07/31 dotyczy informacji na temat kwot, dokumentów dot. stowarzyszenia SENS w latach 2007-2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/08/14 dokument (.pdf,  30 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46142/WUiAB/-XXIII/17 2017/07/31 dotyczy pozwolenia na budowę słupa reklamowego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/08/14 dokument (.pdf,  263 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46409;46422/WIM/-II/17 2017/07/31 dotyczy szkiców geodezyjnych inwestycji pn. Dokończenie rozbudowy Szkoły Piodstawowej Nr 59 wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/10 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45661/WSS/-IV/17 2017/07/28 dotyczy umowy na podstawie której Gmina Miasto Szczecin zleciła prowadzenie domów opieki społecznej szpitalowi Wydział Spraw Społecznych 2017/08/10 dokument (.pdf,  2.83 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41723/WIM/-II/17 2017/07/27 dotyczy korespondencji między wskazanymi podmiotami Wydział Inwestycji Miejskich 2017/08/09 dokument (.pdf,  72 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45335/BOP/-xxviii/17 2017/07/27 dotyczy SBO 2018 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/08/10 dokument (.pdf,  90 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45432/WSS/-IV/17 2017/07/27 dotyczy konkursu ofert Wydział Spraw Społecznych 2017/08/10 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44842/BRM/-I/17 2017/07/25 dotyczy udzielonej poprzednio odpowiedzi przez Biuro Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2017/07/26 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45903/BIP/I/17 2017/07/25 informacja na temat rozbiórki kamienic i budowy drogi Biuro Informacji Publicznej 2017/08/02 dokument (.pdf,  344 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44661/BRM/-I/17 2017/07/24 dotyczy uchwał Rady Miasta w sprawie usytuowania obiektów małej architektury Biuro Rady Miasta 2017/07/27 dokument (.pdf,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43941/WGKiOŚ/- VIII/17 2017/07/20 dotyczy projektu organizacji ruchu na terenie działki 253/9 w obrebie 2069 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/08/07 dokument (.pdf,  1.12 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43940/WUiAB/-XXIII/17 2017/07/20 dotyczy zgłoszenia/pozwolenia na budowę parkingu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/07/21 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43864/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/07/19 dotyczy planu gospodarki niskoemisyjnej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/08/01 dokument (.pdf,  1.39 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44230/WOŚ/-VIII/17 2017/07/18 dotyczy poprzednio udzielonej odpowiedzi w zakresie ilości punktów przyznanych przez Komisję Nagród Wydział Oświaty 2017/07/21 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43417/BMKZ/-IV/17 2017/07/17 dotyczy numerów budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/07/20 dokument (.pdf,  311 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43325/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/07/17 dotyczy dokumentacji dotyczacej inwestycji związanych z budową lokalnych oczyszczalni ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/07/25 dokument (.pdf,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43332/WZKiOL/-X/17 2017/07/17 dotyczy zbiorników retencyjnych znajdujących się na terenie miasta Szczecin Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017/07/27 dokument (.pdf,  163 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37445/WUiAB/-XXIII/17 2017/07/16 dotyczy decyzji w sprawie budowy, rozbiurki i przebudowy fabryki cukru Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/06/29 dokument (.pdf,  315 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44993/WOŚ/-VIII/17 2017/07/14 dotyczy kwoty subwencji oświatowej w 2017 r. Wydział Oświaty 2017/08/29 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43311/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/07/14 dotyczy aktualnej listy przewoźników, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie zbiorowym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/07/24 dokument (.pdf,  270 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43505/WZKiOL/-X/17 2017/07/14 dotyczy ochotniczych i państwowych straży pożarnych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017/07/26 dokument (.pdf,  1.02 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  480 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43841/BIP/-I/17 2017/07/13 dotyczy zbycia działki gruntu nr 11 z obrębu 2064 Biuro Informacji Publicznej 2017/07/20 dokument (.pdf,  38 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44212/BIP/I/17 2017/07/13 informacja dot. kosztów utrzymania i eksploatacji drukarek i kopiarek Biuro Informacji Publicznej 2017/07/21 dokument (.pdf,  27 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44326/BIP/I/17 2017/07/13 informacja na temat wskazanych inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2017/07/24 dokument (.pdf,  932 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43732/BIP/-I/17 2017/07/12 dotyczy użytkowania służbowych samochodów osobowych Biuro Informacji Publicznej 2017/07/21 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43738/WS/-VIII/17 2017/07/12 dotyczy hali widowiskowo-sportowej Wydział Sportu 2017/07/26 dokument (.pdf,  726 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42193/BIP/-I/17 2017/07/10 dotyczy umów dzierżawy gruntów pod lokale gastronomiczne Biuro Informacji Publicznej 2017/07/12 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41854/WZFM/-i/17 2017/07/10 dotyczy wskazania rozpoczętych i planowanych inwestycji w promieniu 1km od działki Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2017/07/13 dokument (.pdf,  1.56 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42004/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/07/10 dotyczy miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/07/26 dokument (.pdf,  151 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  395 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41933/WUiAB/-XXIII/17 2017/07/10 dotyczy treści decyzji o warunkach zabudowy nr 103/16 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/07/17 dokument (.pdf,  279 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42207/BRM/-I/17 2017/07/08 dotyczy udostępnienia zapisu dźwięku z posiedzenia komisji ds. Gospodarki Komunalnej Biuro Rady Miasta 2017/07/17 dokument (.pdf,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41726/BPM/-III/17 2017/07/05 dotyczy prezentacji Skarbnika Miasta Szczecin podczas Sesji Rady Miasta Biuro Prezydenta Miasta 2017/07/19 dokument (.pdf,  47 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41708/BRM/-I/17 2017/07/05 dotyczy pisma przedstawionego na posiedzeniach Miejskiej Komisji Wyborczej Biuro Rady Miasta 2017/07/19 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40539/WZiON/-XXXIX/17 2017/07/03 dotyczy ilości wniosków o wykup prawa wieczystego użytkowania w latach 2015-2016 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/07/11 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41045/BS/-IV/17 2017/07/03 dotyczy umowy o dofinansowanie Biuro Strategii 2017/07/13 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40060/WOŚ/-VIII/17 2017/07/02 dotyczy kserokopii dokumentu przyznania nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów jednostek oświatowych Wydział Oświaty 2017/07/13 dokument (.pdf,  161 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40111/BIP/-I/17 2017/07/02 dotyczy faktur związanych ze zużyciem wody we wszytskich budynkach Urzędu Miasta Szczecin za rok 2014. Biuro Informacji Publicznej 2017/07/04 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37245/BOP/-XXVIII/17 2017/06/30 dotyczy zapytan kierowanych na adresy związane z SBO 2018 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/06/30 dokument (.pdf,  381 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40027/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/06/30 dotyczy podpisów pod protestem