Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80654254

Aktualna strona: 32426

Wydrukowano: 0

Wykaz informacji udostępnianych na wniosek

Numer sprawy Data złożenia Przedmiot wniosku Jednostka organizacyjna Data załatwienia Dokumenty *
46962/WOŚ/-VIII/20 2020/07/16 dotyczy przyjęcia do prowadzenia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Wydział Oświaty 2019/07/25 dokument (.pdf,  1.11 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11661/BIP/-I/20 2020/02/12 dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej pod wskazanym adresem Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17 dokument (.pdf,  229 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10936/BPM/-III/20 2020/02/10 dotyczy raportu o stanie gminy. Biuro Prezydenta Miasta 2020/02/24 dokument (.pdf,  707 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10842/WSS/-IV/20 2020/02/10 dotyczy półsanatoriów studenckich. Wydział Spraw Społecznych 2020/02/13 dokument (.pdf,  208 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14591/BIP/-I/20 2020/02/10 dotyczy zwiedzania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie oraz Akademii Sztuki. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/24 dokument (.pdf,  435 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10333/WIM/-II/20 2020/02/08 dotyczy decyzji ZRID nr 10/82011. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/10 dokument (.pdf,  176 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10144/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/07 dotyczy rozbiórki budynków. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/18 dokument (.pdf,  204 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10286/BAM/-I/20 2020/02/07 dotyczy wskazania czy dane działki znajdują się w obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/02/11 dokument (.pdf,  72 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9961/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy pism dotyczących budynku przy ul. Niklowej 11 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17 dokument (.pdf,  4.04 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  5.37 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  476 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10753/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11933/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy ofert wygranych organizacji w konkursie BDO/ID/2020/001 Biuro Informacji Publicznej 2020/02/13 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.88 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  13.25 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  14.37 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  7.00 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  7.32 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10737/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13 dokument (.pdf,  205 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10746/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13 dokument (.pdf,  233 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9963/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy przekazania nieudostepnionych na BIP odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej za okres 2019.02.06- 2020.02.06, wykazu nieopublikowanych odpowiedzi oraz wykazu spraw zarejestrowanych za lata 2015- 2020. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/20 dokument (.pdf,  696 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10742/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13 dokument (.pdf,  209 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10749/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13 dokument (.pdf,  317 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10752/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13 dokument (.pdf,  234 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10291/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu który znajduje się w budynku przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/10 dokument (.pdf,  190 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10298/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla działki 139/5 obręb 1037. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/17 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  8.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9944,9948,9952,9957/WGK/-V/20 2020/02/06 dotyczy zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/17 dokument (.pdf,  295 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9164/BIP/-I/20 2020/02/05 dotyczy pozwoleń na budowę stacji bazowych telefonii komókowych wydanych wobec instytucji kościelnych Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17 dokument (.pdf,  417 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9446/WK/-I/20 2020/02/05 dotyczy umowy z Dyrektorem Filharmonii Szczecińskiej, planu finansowego na rok 2019, 2020 oraz sprawozdania za rok 2018. Wydział Kultury 2020/02/19 dokument (.pdf,  180 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9369/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/05 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/18 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9939/WIM/-II/20 2020/02/05 dotyczy decyzji o usunięciu drzewa na terenie działki 9/12 obręb 2148. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/20 dokument (.pdf,  5.46 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9122/WOŚr/-VIII/20 2020/02/04 dotyczy zmian w zakresie uchwały antysmogowej lub programu czystego powietrza. Wydział Ochrony Środowiska 2020/02/18 dokument (.pdf,  2.36 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9139/BIP/-I/20 2020/02/04 dotyczy podwyższenia opłat za wywóz odpadów Biuro Informacji Publicznej 2020/02/14 dokument (.pdf,  1.33 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8690/WKiAW/-I/20 2020/02/03 dotyczy zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2020/02/06 dokument (.pdf,  204 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11668/BIP/-I/20; 11670/BIP/-I/20, 11674/BIP/-I/20 2020/02/03 dotyczy wskazania czy wobec działki o nr 9/17 obręb Dąbie 51 toczą się postępowania reprywatyzacyjne bądź inne postępowania administracyjne. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/12 dokument (.pdf,  250 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8214/WS/-VIII/20 2020/02/03 dotyczy obiektu sportowego przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. Wydział Sportu 2020/02/17 dokument (.pdf,  128 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  7.89 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.53 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  120 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  6.40 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9475/WUiAB/-XXIII/19 2020/02/03 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz czasu trwania postępowań administracyjnych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/17 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9180/BRM/-I/20 2020/02/03 dotyczy uchwały w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką". Biuro Rady Miasta 2020/02/14 dokument (docx,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8225/WZiON/-XXXIX/20 2020/02/02 dotyczy sprzedaży wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/02/17 dokument (.pdf,  544 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8270/BIP/-I/20 2020/02/02 dotyczy toalet publicznych oraz toalet i łazienek w budynkach Urzędu Miasta oraz Filii Biuro Informacji Publicznej 2020/02/14 dokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7999/BIP/-I/20 2020/01/30 dotyczy budowy kaplicy przy ul. Bronowickiej Biuro Informacji Publicznej 2020/01/31 dokument (.pdf,  212 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7416/BDO/-XXVIII/20 2020/01/30 dotyczy otwartego konkursu ofert BDO/ID/2020/004 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/30 dokument (.pdf,  226 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6966/BDO/-XXVIII/20 2020/01/29 dotyczy zadania pn. Butelkomaty dla Szczecina. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/11 dokument (.pdf,  299 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8625/WIM/-II/20 2020/01/29 dotyczy dokumentacji projektowej oraz kosztów przebudowy ul. Lubczyńskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/10 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6933/WS/-VIII/20 2020/01/29 dotyczy Klubu Sportowego Wiskord Szczecin. Wydział Sportu 2020/02/11 dokument (.pdf,  1.13 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7032/BNW/-I/20 2020/01/28 dotyczy zawartych ubezpieczeń. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2020/02/06 dokument (.pdf,  491 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6435/WSS/-IV/20 2020/01/28 dotyczy działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wydział Spraw Społecznych 2020/01/29 dokument (.pdf,  208 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9537/BIP/-I/20 2020/01/28 dotyczy publikacji wyników poszczególnych edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Informacji Publicznej 2020/02/10 dokument (.pdf,  1.11 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6444/BRM/-I/20 2020/01/27 dotyczy pism w sprawie skargi z dnia 14 maja 2018 r. Biuro Rady Miasta 2020/02/10 dokument (.pdf,  10.46 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6513/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/27 dotyczy projektu budowlanego nieruchomości przy ul. Zaściankowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/05 dokument (.pdf,  240 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6437/BIP/-I/20 2020/01/27 dotyczy pism wpływających do organu w okresie 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2020/02/10 dokument (.pdf,  512 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6414/BDO/-XXVIII/20 2020/01/27 dotyczy dokumentacji złożonej przez K.S. Wiskord. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/05 dokument (.pdf,  500 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6895/BRM/-I/20 2020/01/24 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Rady Miasta 2020/02/07 dokument (.pdf,  908 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6937/BMKZ/-IV/20 2020/01/24 dotyczy ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Struga w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/04 dokument (.pdf,  372 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5949/WZKiOL/-X/20 2020/01/24 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/01/27 dokument (.pdf,  180 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5446/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/23 dotyczy stanu prawnego nieruchomości przy ul. Husarów 1 w Szczecinie, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/05 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.42 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  597 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5915/BIP/-I/20 2020/01/23 dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/03 dokument (.pdf,  446 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5237/BDO/-XXVIII/20 2020/01/22 dotyczy ewaluacji SBO 2020 oraz prototypowania Placu Orła Białego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/04 dokument (.pdf,  488 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6887/BIP/-I/20 2020/01/22 dotyczy inwestycji zlokalizowanej na działce 16/2 (obręb 1002) pomiędzy ulicami Niemierzyńską i Krasińskiego. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/29 dokument (.pdf,  334 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4864/WSS/-IV/20 2020/01/22 dotyczy polityki zdrowotnej miasta. Wydział Spraw Społecznych 2020/02/04 dokument (.pdf,  1.18 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4857/BDO/-XXVIII/20 2020/01/21 dotyczy spotkania i przekazania nagród członkom Zespołu Opiniującego SBO, które odbyło się w styczniu 2018 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/04 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4896/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy gospodarki odpadami. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/27 dokument (.pdf,  3.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4902/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy wolontariatu w Radzie Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/23 dokument (.pdf,  521 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4861/BIP/-I/20 2020/01/21 dotyczy działań podjętych przez Radę Osiedla Gumieńce w latach 2014 - 2019 w związku z brakiem budynków oświatowych oraz przeludnionych szkołach na terenie dzielnicy Gumieńce Biuro Informacji Publicznej 2020/01/29 dokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4886/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy uczestnictwa właściceli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/23 dokument (.pdf,  301 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5923/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/01/20 dotyczy umów zawartych pomiędzy Gminy Miasto Szczecin a Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Morza. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/01/28 dokument (.pdf,  236 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7481/BIP/-I/20 2020/01/20 dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi Biuro Informacji Publicznej 2020/01/31 dokument (.pdf,  1.60 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4652/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/20 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/31 dokument (.pdf,  570 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4045/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/19 dotyczy pozwolenia na budowę portu jachtowego "Marina Dąbie". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/29 dokument (.pdf,  472 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4049/WIM/-II/20 2020/01/19 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/01/30 dokument (.pdf,  305 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4024/BRM/-I/20 2020/01/18 dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2020/02/03 dokument (.pdf,  1.06 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4984/WZION/-XXX/20 2020/01/17 dotyczy nieruchomosci gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/31 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5055/WOŚr/-VIII/20 2020/01/17 dotyczy Planu Urządzenia Lasów Miejskich Wydział Ochrony Środowiska 2020/01/30 dokument (.pdf,  345 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3672/WZiON/-II/20 2020/01/16 dotyczy daty i kosztów pozyskiwania działki pod inwestycję kolej metroplitarna. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/02/03 dokument (.pdf,  371 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3326/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/15 dotyczy wszelkiej dokumentacji budowalnej dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/30 dokument (.pdf,  884 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3220/WGK/-V/20 2020/01/15 dotyczy przebyudowy ul. Grota - Roweckiego oraz projektu przejścia podziemnego przy ul. Wyzwolenia Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/21 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3292/BDO/-XXVIII/20 2020/01/14 dotyczy wyników głosowania w poszczecgólnych edycjach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/29 dokument (.pdf,  517 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2454/WIM/-II/20 2020/01/13 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła kominikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/01/14 dokument (.pdf,  324 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2582/BMKZ/-IV/20 2020/01/13 dotyczy protokołu ostatniej kontroli dawnej drukarni. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/01/21 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  647 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  665 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  611 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2533/BDO/-XXVIII/19 2020/01/13 dotyczy konkursu BDO/ID 2020/004. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/16 dokument (.pdf,  179 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.80 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2173/BDO/-XXVIII/20 2020/01/10 dotyczy wszelkich dokumentów, notatek, analiz itp o których mówiła Dyrektor BDO na konferencji prasowej w dniu 7 stycznia 2020 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/12/24 dokument (.pdf,  371 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1507/BRM/-I/20 2020/01/09 dotyczy zawiadomienia p. Rafała Miszczuka o zdarzeniu w OKW Nr 163 w Szczecinie Biuro Rady Miasta 2020/01/14 dokument (.pdf,  382 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1885/BRM/-I/20 2020/01/09 dotyczy Komisji Rewizyjnej Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2020/01/16 dokument (.pdf,  266 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1892/WS/-VIII/20 2020/01/09 dotyczy usług w zakresie sportowym dla weteranów Wydział Sportu 2020/01/21 dokument (.pdf,  223 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1591/WZiON/-XXXIX/20 2020/01/09 dotyczy odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/14 dokument (.pdf,  344 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  594 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1555/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/08 dotyczy pozwolenia na budowę nieruchomości przy ul. Mochnackiego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/22 dokument (.pdf,  208 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1297/BIP/-I/20 2020/01/08 dotyczy lotów dronem. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/22 dokument (.pdf,  407 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1169/BPM/-III/20 2020/01/08 dotyczy monitoringu mediów dla Gminy Miasto Szczecin Biuro Prezydenta Miasta 2020/01/24 dokument (.pdf,  410 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1162/WZKiOL/-X/20 2020/01/07 dotyczy zgromadzenia publicznego z dnia 10.10.2019 r. przy ul. Papieża Pawła VI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/01/13 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1210/BIP/-I/20 2020/01/07 dotyczy kwoty przekazanej na organizację Sylwestra Miejskiego 2018/2019. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/10 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1012/BDO/-XXVIII/20 2020/01/07 dotyczy ilości głosów oddanych na projekt Spacerowy Szczecin Zachwycająca Wielkopolska. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/16 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
901/WS/-VIII/20 2020/01/05 dotyczy środków publicznych przekazanych Klubowi Pogoń Szczecin w roku 2019 Wydział Sportu 2020/01/15 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
166/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/02 dotyczy liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz dokonanych zgłoszeń w zakresie wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/10 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
358/WMiRSPN/-XXIII/19 2020/01/02 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/01/21 dokument (.pdf,  268 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
91392/BOI/-CIV/19 2019/12/29 dotyczy ilości przeprowadzonych kontroli podmiotów zajmujących się przewozem osób. Biuro Obsługi Interesantów 2020/01/09 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
90186/WOŚ/-VIII/19 2019/12/24 dotyczy organu prowadzącego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wydział Oświaty 2020/01/02 dokument (.pdf,  511 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
91935/WGK/-V/19 2019/12/23 dotyczy remontu ul. Smoczej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/09 dokument (.pdf,  113 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
88438/WUiAB/-XXVIII/19 2019/12/19 dotyczy dokumentacji wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/24 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.00 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
89052/BAM/-I/19 2019/12/19 dotyczy wskazanych działek. Biuro Architekta Miasta 2019/12/24 dokument (.pdf,  65 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
89025/BIP/-I/19 2019/12/19 dotyczy wycinki topoli na terenie ogrodu za budynkiem Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/12/20 dokument (.pdf,  236 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
87982/BIP/-I/19 2019/12/18 dotyczy organizacji w latach 2015 - 2019 marszów równości, festiwali różnorodnosci, zgromadzeń LGBT Biuro Informacji Publicznej 2020/01/02 dokument (.pdf,  725 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
87369/BIP/-I/19 2019/12/17 dotyczy umów ze wskazanymi podmiotami i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz tych podmiotów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/03 dokument (.pdf,  1.18 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  295 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
87327/BMKZ/-IV/19 2019/12/17 dotyczy kamienicy przy ul. Św. Ducha 1 w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/03 dokument (.jpg,  723 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  256 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
87828/WKs/-IV/19 2019/12/17 dotyczy płatności bezgotówkowych. Wydział Księgowości 2019/12/30 dokument (.pdf,  429 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
87247/BMKZ/-IV/19 2019/12/16 dotyczy kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/12/30 dokument (.pdf,  562 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77336/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/12/14 dotyczy stawek czynszu dzierżawnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/28 dokument (.pdf,  571 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77823/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/14 dotyczy powierzchni mieszkania i garażu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26 dokument (.pdf,  341 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
86917/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/13 dotyczy obiektu przy ul. Klonowica 20 D w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/23 dokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
86921/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/13 dotyczy projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/18 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
86442/BRM/-I/19 2019/12/13 dotyczy pisma złożonego do Biura Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/12/20 dokument (.pdf,  180 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
86676/BAM/-I/19 2019/12/13 dotyczy zaktualizowania danych w zakresie podjętej uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Biuro Architekta Miasta 2019/12/20 dokument (.pdf,  260 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
86427/BIP/-I/19 2019/12/11 dotyczy poprzednio udzielonej odpowiedzi przez Diuro Dialogu Obywatelskiego i korespondencji przesłanej organom ścigania. Biuro Informacji Publicznej 2019/12/19 dokument (.pdf,  356 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
85864/BIP/-I/19 2019/12/11 dotyczy wykazów nieruchomości oraz lokali użytkowych Biuro Informacji Publicznej 2019/12/19 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
84425/WGK/-V/19 2019/12/09 dotyczy zwierząt zabitych w latach 2009- 2019. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/20 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
85197/BRM/-I/19 2019/12/09 dotyczy prac w Radzie Miasta w zakresie Samorządowej Karty Praw Rodzin oraz uchwały przeciw ideologii "LGBT". Biuro Rady Miasta 2019/12/20 dokument (.pdf,  142 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
85195/BPM/-III/19 2019/12/09 dotyczy delegacji zagranicznych Prezydenta Miasta Szczecin. Biuro Prezydenta Miasta 2019/12/17 dokument (.pdf,  167 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
85210/BIiRO/-I/19 2019/12/09 dotyczy dokumnetów związanych z odbudową boiska przy LO z Oddziałami Integracyjnymi przy Al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2019/12/23 dokument (.pdf,  728 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
84843/BIP/-I/19 2019/12/09 dotyczy faktur i umów zużycia paliwa gazowego z ostatnich 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12 dokument (.pdf,  304 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
84834/BIP/-I/19 2019/12/09 dotyczy faktur i umów dotyczących zużycia paliwa gazowego dla każdego punktu poboru gazu lub licznika z okresu ostatnich 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12 dokument (.pdf,  304 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
83616/WK/-I/19 2019/12/05 dotyczy wydatków na kulturę tj. imprezy, wydawnictwa itp. Wydział Kultury 2019/12/12 dokument (.pdf,  1.88 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
85080/WGK/-V/19 2019/12/05 dotyczy ścieżki rowerowej przy ul. Małej Odrzańskiej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/29 dokument (.pdf,  356 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
83674/WGK/-V/19 2019/12/05 dotyczy montażu ozdób świątecznych na Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/11 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
83515/WGK/-V/19 2019/12/04 dotyczy projektu przebudowy al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/10 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
83613/BIP/-I/19 2019/12/04 dotyczy wydatków na kulturę - wynagrodzenia pracowników Wydziału Kultury Biuro Informacji Publicznej 2019/12/11 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82673/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/02 dotyczy liczby pozwoleń i zgłoszeń robót budowlanych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/06 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82663/BIP/-I/19 2019/12/02 dotyczy nieruchomości przy ul. Arkońskiej Biuro Informacji Publicznej 2019/12/13 dokument (.pdf,  269 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.14 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.12 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82251/WKiAW/-I/19 2019/12/01 dotyczy audytu wewnętrznego. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/12/02 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82204/WZKiOL/-X/19 2019/11/30 dotyczy wskazania podmiotu organizującego zgromadzenie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/12/11 dokument (.pdf,  368 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82013/WZKiOL/-X/19 2019/11/29 dotyczy wskazania czy działka została przeznaczona jako nieruchomość na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/11/29 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82167/BIP/-I/19 2019/11/29 dotyczy wysokości kwot przekazanych ze środków publicznych Radnemu Rady Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Osiedla Podjuchy p. Maciejowi Szyszko oraz Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Biomaszyna oraz Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury Biuro Informacji Publicznej 2019/12/13 dokument (.pdf,  545 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  359 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81704/WGK/-V/19 2019/11/28 dotyczy projektu organizacji ruchu obowiązującego dnia 28.04.2019 r. dla ulic Zwierzynieckiej, Kurzej i Niedźwiedziej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/18 dokument (.jpg,  117 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  57 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  21.96 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.66 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  5.05 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  6.48 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81378/BIP/-I/19 2019/11/28 dotyczy konkursu BDO/ID/2020/001 Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12 dokument (.pdf,  790 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81341/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/28 dotyczy wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Duńskiej w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/12/12 dokument (.pdf,  1.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81244/BDO/-XXVIII/19 2019/11/27 dotyczy ilości zaangażowancyh pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego w Szczeciński Budżet Obywatelski Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/12/11 dokument (.pdf,  287 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
85188/BIP/-I/19; 81009/BIP/-I/19 2019/11/27 dotyczy wskazania nieruchomości przekazanych podmiotom związanym z kościołem katolickim oraz gruntów przeznaczonych na funkcje sakralne. Biuro Informacji Publicznej 2019/12/11 dokument (.pdf,  877 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80861/WZKiOL/-X/19 2019/11/26 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomosci została wydana decyzja o przeznaczeniu jej na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/11/28 dokument (.pdf,  193 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80807/WZiON/-XXXIX/19 2019/11/26 dotyczy wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/12/02 dokument (.pdf,  252 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81081/BMKZ/-IV/19 2019/11/26 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/11/29 dokument (.pdf,  361 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81042/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/26 dotyczy przeznaczenia wskazanej działki. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/04 dokument (.pdf,  474 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80085/WIM/-II/19 2019/11/25 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31- rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/12/13 dokument (.pdf,  474 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80225/WOŚ/-VIII/19 2019/11/25 dotyczy kontroli w zakresie wydatków z dotacji oświatowej. Wydział Oświaty 2019/12/06 dokument (.pdf,  613 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79797/WGK/-V/19 2019/11/24 dotyczy alertu numeru 34990. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/29 dokument (.pdf,  519 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79790/WIM/-II/19 2019/11/24 dotyczy przebudowy od ul. Lubczyńskiej do ul. Kniewskiej. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/12/09 dokument (.pdf,  232 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79846/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/22 dotyczy rzutu piwnicy wskazanego lokalu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/05 dokument (.pdf,  255 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80060/BIP/-I/19 2019/11/22 dotyczy podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych - sieć 5G Biuro Informacji Publicznej 2019/12/06 dokument (.pdf,  278 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79141/WGK/-V/19 2019/11/21 dotyczy projektu organizacji ruchu w ciągu ul. Podgórnej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/03 dokument (.jpg,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.46 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.20 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.47 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.73 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.60 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79216/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/21 dotyczy działki nr 18/1 obręb 2051. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/25 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78833/BIP/-I/19 2019/11/20 dotyczy wydatków na kulturę w latach 2010 -2020 Biuro Informacji Publicznej 2019/12/03 dokument (.pdf,  1.18 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78983/BIP/-I/19 2019/11/20 dotyczy kopii uzasadnienia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kopii umowy z podmiotami, które zajmują się odholowywaniem pojazdów Biuro Informacji Publicznej 2019/12/03 dokument (.pdf,  392 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.48 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.50 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80984/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy działki położonej przy ul. Emilii Plater i ul. Miedzianej Biuro Informacji Publicznej 2019/11/27 dokument (.pdf,  500 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78183/WSS/-IV/19 2019/11/18 dotyczy dofinansowania dla prywatnych żłobków. Wydział Spraw Społecznych 2019/11/25 dokument (.pdf,  280 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78179/BDO/-XXVIII/19 2019/11/18 dotyczy danych statystycznych ewidencji stowarzyszeń. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/11/20 dokument (.jpg,  618 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78556/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy liczby złożonych wniosków o prawo jazdy oraz sporządzonych w 2018 r. aktów urodzenia. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/21 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78108/WS/-VIII/19 2019/11/18 dotyczy dofinansowania zawodów Triathlon Szczecin w latach 2017, 2018 i 2019 Wydział Sportu 2019/11/21 dokument (.pdf,  144 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77790/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy umów najmu, dzierżawy lub użytkowania Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/12/02 dokument (.pdf,  708 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78059/BIP/-I/19 2019/11/17 dotyczy wskazania właściciela cmentarza żydowskiego, znajdującego się na terenie Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/11/26 dokument (.pdf,  316 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77741/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/15 dotyczy garaży blaszanych na terenach byłej ul. Wkrzańskiej (obecnie Królewskiego) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/25 dokument (.pdf,  249 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77602/WOŚ/-VIII/19 2019/11/15 dotyczy wydatków ponoszonych w roku 2019 w przedszkolach publicznych. Wydział Oświaty 2019/11/27 dokument (.pdf,  1.40 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77668/WOŚ/-VIII/18 2019/11/15 dotyczy ilości miejsc w przedszkolach i liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Wydział Oświaty 2019/11/19 dokument (.pdf,  83 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77146/BDO/-XXVIII/19 2019/11/14 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/14 dokument (.pdf,  445 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77407/BDO/-XXVIII/19 2019/11/14 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/14 dokument (.pdf,  800 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77428/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/14 dotyczy metrażu wskazanego domu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26 dokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77017/WZFM/-I/19 2019/11/13 dotyczy kwoty zakończonych inwestycji miejskich w roku 2016, 2017 i 2018. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/11/18 dokument (docx,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76246/WMiRSPN/-0/19 2019/11/12 dotyczy korespondencji w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/26 dokument (.pdf,  826 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78133/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/12 dotyczy powierzchni użytkowej części mieszkalnej oraz garażu wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26 dokument (.pdf,  341 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76359/BIP/-I/19 2019/11/12 dotyczy kart ocen zadań z edycji SBO 2020. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/20 dokument (.pdf,  317 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76276/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/12 dotyczy dzierżawienia garaży Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/25 dokument (.pdf,  299 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76485/BPM/-III/19 2019/11/12 dotyczy przemówień i ogłoszeń Prezydenta w związku z organizacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości Biuro Prezydenta Miasta 2019/11/18 dokument (.pdf,  1.37 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76280/WGK/-V/19 2019/11/11 dotyczy umieszczenia znaków w obrębie skrzyżowania ulic Harcerzy i Arkońskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/14 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76367/WGK/-V/19 2019/11/11 dotyczy liczby i kosztu tablic z nazwami ulic. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/20 dokument (.pdf,  71 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75849/BAM/-I/19 2019/11/08 dotyczy prac konkursowych w Konkursie na zagospodarowanie Placu Orła Białego Biuro Architekta Miasta 2019/11/14 dokument (.pdf,  46 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75894/BAM/-I/19 2019/11/08 dotyczy konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie Biuro Architekta Miasta 2019/11/14 dokument (.pdf,  46 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77445/BIP/-I/19 2019/11/08 dotyczy liczby użytkowników wieczystych, liczby osób zameldowanych w mieście, liczby obcokrajowców Biuro Informacji Publicznej 2019/11/19 dokument (.pdf,  1.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75844/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/07 dotyczy planowanych przebudów w rejonie Szczawiowa- Włościańska. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/15 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75987/WGK/-V/19 2019/11/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu w ciągu Al. Papieża Jana Pawła II /odcinek pl. Grunwaldzki - pl. Żołnierza Polskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/14 dokument (.pdf,  342 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75986/WOŚ/-VIII/19 2019/11/07 dotyczy progów punktowych w szkołach. Wydział Oświaty 2019/11/14 dokument (.pdf,  270 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75332/WSO/-CIV/19 2019/11/06 dotyczy ilości zarejestrowanych pojazdów za lata 2018 i 2019 Wydział Spraw Obywatelskich 2019/11/14 dokument (.pdf,  374 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  307 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75388/BIP/-I/19 2019/11/06 dotyczy udzielonych przez organ odpowiedzi na petycje złożone w roku 2019 Biuro Informacji Publicznej 2019/11/18 dokument (.pdf,  1.58 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.90 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.99 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  777 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.59 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.49 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.35 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.19 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.09 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.26 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  363 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74803/WGK/-V/19 2019/11/05 dotyczy wskazania ile drzew jest przeznaczonych do wycinki w związku z przebudową torowiska na Pl. Szarych Szeregów i węźle Wyszyńskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/18 dokument (.pdf,  144 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74770/WOŚ/-VIII/19 2019/11/04 dotyczy ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Wydział Oświaty 2019/11/08 dokument (.pdf,  2.90 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74425/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/31 dotyczy dokumentacji budowlanej instalacji wodnej we wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/15 dokument (.pdf,  242 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74427/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/31 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/14 dokument (.pdf,  446 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74139/BIP/-I/19, 74399/BIP/-I/19, 74398/BIP/-I/19, 74400/BIP/-I/19 2019/10/29 dotyczy nieruchomości stanowiących własność TBS-Prawobrzeże i innych Biuro Informacji Publicznej 2019/11/05 dokument (.pdf,  642 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73445/WIM/-II/19 2019/10/29 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31- rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/11/05 dokument (.pdf,  12.75 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73553/WInf/-I/19 2019/10/29 dotyczy środków przeznaczonych na zakup i amortyzację sprzętu informatycznego w latach 2015-2018. Wydział Informatyki 2019/11/07 dokument (docx,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75610/BIP/-I/19 2019/10/28 dotyczy przebudowy Alei Wojska Polskiego wSzczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/07 dokument (.pdf,  401 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.49 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.50 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.34 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.44 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  675 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.43 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.09 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72953/BIP/-I/19 2019/10/24 dotyczy zadania pn. "Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie". Biuro Informacji Publicznej 2019/10/28 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73501,75162,72635/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/10/24 dotyczy udostępnienia wskazanych w piśmie dokumentów. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/07 dokument (.pdf,  351 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72273/WZiON/-XXXIX/19 2019/10/23 dotyczy nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa zbytych na terenie Szczecina w latach 2009- 2019 z bonifikatą na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/11/04 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72276/WZiON/-XXXIX/19 2019/10/23 dotyczy nieruchomości zbytych z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2009- 2019 . Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/10/30 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71529/WZKiOL/-X/19 2019/10/21 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomości wydana została decyzja o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/10/22 dokument (.pdf,  224 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71522/BMKZ/-IV/19 2019/10/21 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/10/24 dokument (.pdf,  361 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71517/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/21 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/04 dokument (.pdf,  560 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72946/BIP/-I/19 2019/10/21 dotyczy wysokości opłat lokalnych, podatków, użytkowania wieczystego jakie płaci TBS Prawobrzeże za działki 8/6 8/9 obręb Śródmieście. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/31 dokument (.pdf,  269 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71246/WOŚ/-VIII/19 2019/10/18 dotyczy dotacji oświatowych. Wydział Oświaty 2019/10/31 dokument (.pdf,  366 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72266/BIP/-I/19 2019/10/17 dotyczy TBS Prawobrzeże. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/24 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70939/BIP/-I/19 2019/10/15 dotyczy postępowania z zabytkowymi płytami chodnikowymi. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/18 dokument (.pdf,  296 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70415/BIP/-I/19 2019/10/11 dotyczy sieci kanalizacyjnej na wskazanym terenie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/17 dokument (.pdf,  334 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69279/BNW/-I/19 2019/10/11 dotyczy umowy na budowę "Fabryki Wody". Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/10/25 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69556/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/11 dotyczy wniosku zgłaszającego budowę na wskazanej działce. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/22 dokument (.pdf,  309 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69152/WGK/-V/19 2019/10/10 dotyczy stawek za odbiór, transport odpadów. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/18 dokument (docx,  36 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69659/WGK/-V/19 2019/10/10 dotyczy Hanza Tower. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/21 dokument (.pdf,  236 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68872/WIM/-II/19 2019/10/10 dotyczy wskazanych wystąpień pokontrolnych i pism. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/10/17 dokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.26 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  8.67 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.54 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68461/BDO/-XXVIII/19 2019/10/09 dotyczy I Spotkania Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/23 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68280/BIP/-I/19 2019/10/09 dotyczy odpowiedzi na wskazane petycje oraz dokumentów związanych z rewitalizacją Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/21 dokument (.pdf,  487 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.44 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.53 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67935/BDO/-XXVIII/19 2019/10/08 dotyczy SBO 2020. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/22 dokument (.pdf,  380 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67473/WO/-III/19 2019/10/04 dotyczy liczby pracowników Urzędu Miasta Szczecin ze stażem ponad 35 lat. Wydział Organizacyjny 2019/10/11 dokument (.pdf,  293 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66789/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy basenu przeciwpożarowego przy al. Piastów w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/08 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66872/WS/-VIII/19 2019/10/03 dotyczy budżetu przeznaczonego na promocję kultury fizycznej i rekreację za lata 2015-2019. Wydział Sportu 2019/10/10 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67029/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/03 dotyczy inwestycji na nieruchomosci przy ul. Popiełuszki w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/17 dokument (.pdf,  1.44 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66940/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy udostępnienia treści pism podmiotom, osobom spoza urzędu przesłanych na wymienione skrzynki mailowe w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz naruszeń danych osobowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/16 dokument (.pdf,  637 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67025/WOŚ/-VIII/19 2019/10/01 dotyczy wykazu placówek oświatowych, które otrzymały dofinansowanie zakupu wyposażenia. Wydział Oświaty 2019/10/04 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65262/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/27 dotyczy postępowań o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02 dokument (.pdf,  292 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65164/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/04 dokument (.pdf,  6.21 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65163/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07 dokument (.pdf,  6.21 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64629/WSS/-IV/19 2019/09/25 dotyczy liczby osób niepełnosprawnych oraz wydanych kart parkingowych. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/02 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64754/WZFM/-I/19 2019/09/25 dotyczy inwestycji przy ul. Gwiazdy Polarnej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/10/04 dokument (.pdf,  551 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64440/BMKZ/-IV/19 2019/09/24 dotyczy wskazanych nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26 dokument (.pdf,  372 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65031/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67201/BIP/-I/19 2019/09/24 dotyczy dostępu do drogi publicznej wskazanych nieruchomości. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/07 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64444/BAM/-I/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Architekta Miasta 2019/10/02 dokument (.pdf,  68 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64596/WGK/-V/19 2019/09/24 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu w ciągu Al. Jana Pawła II w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/08 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  8.59 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64145/BMKZ/-IV/19 2019/09/23 dotyczy nieruchomości przy ul. Cynkowej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26 dokument (.pdf,  371 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63710/WIM/-II/19 2019/09/20 dotyczy inwstycji Obwodnica Śródmieścia Szczecin- etap VI Wydział Inwestycji Miejskich 2019/10/03 dokument (.pdf,  2.31 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63715/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/20 dotyczy dokumentacji budowlanej wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07 dokument (.pdf,  1.21 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  187 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62867/WSS/-IV/19 2019/09/19 dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Spolecznej. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/03 dokument (.pdf,  1.64 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62934/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02 dokument (.pdf,  53.73 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62947/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy czasowej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02 dokument (.pdf,  4.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64545,64547/BDO/-XXIII/19 2019/09/17 dotyczy wskazanych konkursów ofert w gminie na realizację zadań publicznych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/02 dokument (.pdf,  723 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62174/IOD/-III/19 2019/09/17 dotyczy zatrudnienia IOD Inspektor Ochrony Danych 2019/09/20 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62141/BAM/-I/19 2019/09/17 dotyczy wskazania czy nieruchomości są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61415/WGK/-V/19 2019/09/16 dotyczy wskazania poszczególnych kosztów w zakresie elementów tzw. małej architektury. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/24 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61627/WOŚr/-VIII/19 2019/09/16 dotyczy opieki nad zielenią w mieście. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/30 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60879/WGK/-V/19 2019/09/15 dotyczy oznakowania ciągów rowerowych i pieszo - ro Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/27 dokument (.pdf,  415 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60601/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/25 dokument (.pdf,  351 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60551/BAM/-I/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości znajdują się na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60548/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości są objęte ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/24 dokument (.pdf,  402 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60595/WOŚr/-VIII/19 2019/09/13 dotyczy uzasadnienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie oszustwa przy inicjatywie "Kwiaty na ul. Kwiatowej". Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/20 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60605/WZKiOL/-X/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/16 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60386/WUiAB/-XX/III19 2019/09/12 dotyczy pozwolenia na przyłączenie pieca gazowego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/17 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60069/BRM/-I/19 2019/09/12 dotyczy listy zmian nazw ulic, placów w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 kwtienia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Biuro Rady Miasta 2019/09/20 dokument (.pdf,  222 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63545/WIM/-II/19 2019/09/12 dotyczy ekspertyzy zleconej Pracowni Projektowo Budowlenej A-PLUS w zakresie dotyczacym Portu Jachtowego Wydział Inwestycji Miejskich 2019/09/25 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59871/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/11 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/19 dokument (.pdf,  1.17 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60555/WZiON/-XXXIX/19 2019/09/11 dotyczy opłaty adiacenckiej dla wskazanych nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/23 dokument (.pdf,  384 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59429/WO/-III/19 2019/09/10 dotyczy stałych świadczeń przenaczanych na działalność statutową Fundacji Unia Metropolii Polskich Wydział Organizacyjny 2019/09/24 dokument (.pdf,  486 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59296/WGK/-V/19 2019/09/10 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/17 dokument (.pdf,  25.79 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59497/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/10 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/13 dokument (.pdf,  569 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59402/WOŚr/-VIII/19 2019/09/10 dotyczy zgłaszania przypadków spalania śmiec/odpadów. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/19 dokument (.pdf,  415 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59061/WGK/-V/19 2019/09/09 dotyczy zgłoszonych przez Radę Osiedla Pogodno wniosku do budżetu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58903/BAM/-I/19 2019/09/09 dotyczy wskazania na jakim etapie jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/18 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58319/WGK/-V/19 2019/09/05 dotyczy zmiany oznakowania. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  395 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57930/BIP/-I/19 2019/09/04 dotyczy programów/działań antydyskryminacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/17 dokument (.pdf,  2.60 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  501 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58010/WZiON/-XXXIX/19 2019/09/04 dotyczy budynku przy ul. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/11 dokument (.pdf,  805 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57938/WOŚ/-VIII/19 2019/09/03 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/26 dokument (.pdf,  2.36 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57720/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/03 dotyczy statystyk w zakresie mieszkalnictwa. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/17 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58802/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy Jarmarku Jakubowego 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/09 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57400/WZKiOL/-X/19 2019/09/02 dotyczy zgromadzenia z dnia 31.08.2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/09 dokument (.pdf,  367 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57303/WOŚ/-VIII/19 2019/09/02 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/05 dokument (.pdf,  4.40 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57404/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy ewentualnych kosztów udostępniania informacji publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/05 dokument (.pdf,  303 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57018/WZFM/-I/19 2019/09/02 dotyczy planowanych inwestycji w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Szczecińskiej 21 A w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/09/09 dokument (.pdf,  971 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57248/BIP/-I/19 2019/08/31 dotyczy edukacji mieszkańców w zakresie urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/12 dokument (.pdf,  476 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56897/BIP/-I/19 2019/08/30 dotyczy wymiany urządzeń grzewczych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/03 dokument (.pdf,  177 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57255/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/05 dokument (.pdf,  62.79 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56843/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56542/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56546/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy festynów organizowanych przez Radę Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56543/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy budżetu Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56735/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy ilości wydanych zaświadczeń i wniosków o których mowa w ustawie z dnia 7 sierpnia 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszach. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/04 dokument (.pdf,  209 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56781/WZiON/-XXIII/19 2019/08/29 dotyczy budynku przy al. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/03 dokument (.pdf,  49 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56765/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin w trakcie upałów oraz innych podejmowanych czynności. Wydział Organizacyjny 2019/09/10 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56179/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy wskazanych nieruchomości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10 dokument (.pdf,  463 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56181/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanych nieruchomościach. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10 dokument (.pdf,  516 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56180/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10 dokument (.pdf,  577 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56272/WSO/-CIV/19 2019/08/28 dotyczy Profilu Kandydata na Kierowcę oraz wydanych praw jazdy. Wydział Spraw Obywatelskich 2019/09/10 dokument (.doc,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58013/WGK/-V/19 2019/08/27 dotyczy odbioru linii autobusowej 88 z 2011 roku. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/10 dokument (.pdf,  44 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56080/WSO/-CIV/18 2019/08/27 dotyczy badań w zakresie elektromobilności. Biuro Obsługi Interesantów 2019/09/06 dokument (docx,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  350 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  312 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  349 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  190 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  346 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56296/WKiAW/-I/19 2019/08/26 dotyczy odpowiedzi na ankietę przesłana przez CBA w 2016 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/09/04 dokument (.pdf,  1.74 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55811/WK/-I/19 2019/08/26 dotyczy umów zawartych z firmą SUREX od 2013 do 2019 r. Wydział Kultury 2019/09/06 dokument (.pdf,  2.78 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.78 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55577/BIP/-I/19 2019/08/23 dotyczy rozwoju elektromobilności Biuro Informacji Publicznej 2019/08/29 dokument (.pdf,  536 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55610/WIM/-II/19 2019/08/23 dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej..." Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/27 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55017/WInf/-I/19 2019/08/21 dotyczy systemu obiegu dokumentów. Wydział Informatyki 2019/08/30 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54416/WGK/-V/19 2019/08/20 dotyczy kosztu funkcjonowania diabelskiego młynu na Łasztowni. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54488/BPM/-III/19 2019/08/20 dotyczy praw osób LGBT. Biuro Prezydenta Miasta 2019/09/03 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54265/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/03 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54411/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu ul. Kaszubskiej na odcinku ul. Narutowicza do ul. Drzymały. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30 dokument (.pdf,  7.84 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56861/WGK/-V/19 2019/08/16 dotyczy zamontowania w autobusach klimatyzatorów. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30 dokument (.pdf,  116 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54320/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy organizacji wydarzenia Pyromagic w latach 2008- 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/23 dokument (.pdf,  544 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54324/WK/-I/19 2019/08/12 dotyczy umów zawartych z firmą Surex. Wydział Kultury 2019/08/26 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.15 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.32 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.81 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.50 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.17 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.50 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.15 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55009/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy uprawnień pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/22 dokument (.pdf,  452 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53097/WOŚ/-VIII/19 2019/08/09 dotyczy dotacji dla NOVA Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych. Wydział Oświaty 2019/08/14 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52970/WOŚ/-VIII/19 2019/08/08 dotyczy wykazów zakupionych pomocy dydaktycznych. Wydział Oświaty 2019/09/25 dokument (.pdf,  211 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52339/BIP/-I/19 2019/08/08 dotyczy wskazanych dokumentów np. strategii, konsultacji itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/20 dokument (.pdf,  334 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52657/WGK/-V/19 2019/08/08 dotyczy umowy na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecina Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/21 dokument (.pdf,  1.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48077/WOŚ/-VIII/19 2019/08/07 dotyczy prywatnej szkoły podstawowej L. Piwoni przy ul. Piotra Skargi 23 w Szczecinie Wydział Oświaty 2019/07/30 dokument (.pdf,  516 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52342/BDO/-XXIII/19 2019/08/07 dotyczy ewidencji stowarzyszeń i klubów sportowych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/12 dokument (.pdf,  378 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52009/BIP/-I/19 2019/08/07 dotyczy wniosku 47330/BIP/-I/19. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14 dokument (.pdf,  300 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51786/BMKZ/-IV/19 2019/08/06 dotyczy kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/08/14 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51278/WZFM/-I/19 2019/08/05 dotyczy wysokości spłat zobowiązań Miasta Szczecin w latach 2014-2018. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/08/14 dokument (.pdf,  2.09 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50768/WGK/-V/19 2019/08/02 dotyczy projektu organizacji ruchu obejmującego skrzyżowanie al. Piastów z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/14 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50707/BIP/-I/19 2019/08/01 dotyczy wniosków, petycji, skarg itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14 dokument (.pdf,  392 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50773/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/01 dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/07 dokument (.pdf,  227 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50572/BDO/-XXVIII/19 2019/07/31 dotyczy liczby wniosków zgłoszonych do SBO 2020. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/14 dokument (.pdf,  354 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50822/WGK/-V/19 2019/07/31 dotyczy selektywnego segregowania śmieci. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/20 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50240/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/30 dotyczy budowy Parku logistycznego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/13 dokument (.pdf,  712 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50221/WGK/-V/19 2019/07/30 dotyczy stałej organizacji ruchu w ciagu ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Koński Kierat. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07 dokument (.pdf,  19.24 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50192/BDO/-XXVIII/19 2019/07/30 dotyczy zadań i wniosków SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/13 dokument (.pdf,  263 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49769/WS/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy kwoty brutto przeznaczonej na klub koszykarski KING SZCZECIN Wydział Sportu 2019/07/30 dokument (.pdf,  108 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52972/WOŚ/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji Ministra Finansów w zakresie wysokości przyznanych środków na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w roku 2019. Wydział Oświaty 2019/08/12 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49817/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49812/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49816/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49809/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/23 dokument (.pdf,  285 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49811/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę na wskazaną nieruchomość. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/31 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49487/WUiAB/-XXIII/19; 50300/WUiAB/-XXIII/19; 50304/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/27 dotyczy stoisk sprzedaży kwiatów. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/06 dokument (.pdf,  4.37 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49767/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/27 dotyczy wpływów do budżetu Gminy Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/08/06 dokument (.pdf,  461 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49239/WGK/-V/19 2019/07/25 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu dot. l. Szymanowskiego na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Moniuszki Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/02 dokument (.pdf,  1.88 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48997/BRM/-I/19 2019/07/24 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2019/08/02 dokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48944/WOŚr/-0/19 2019/07/24 dotyczy realizacji zadań dotycząych zieleni publicznej w pasach drogowych Wydział Ochrony Środowiska 2019/08/02 dokument (.pdf,  904 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48687/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/23 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50082/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw tzw. "Megaustawy" Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01 dokument (.pdf,  607 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50078/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy m.in. stypendiów edukacyjnych, cen wynajmu mieszkania, wielkości terenów zielonych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/02 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.28 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48695/WIM/-II/19 2019/07/22 dotyczy spółki KBUD. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/02 dokument (.pdf,  518 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48266/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy skanu aktualnej umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Biuro Informacji Publicznej 2019/07/24 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48767/WSS/-IV/19 2019/07/22 dotyczy uchwał w zakresie zasad przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie. Wydział Spraw Społecznych 2019/08/01 dokument (.pdf,  207 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48574/WGK/-V/19 2019/07/21 dotyczy stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 10. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07 dokument (.pdf,  34.05 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47946/WINF/-I/19 2019/07/19 dotyczy produktów elektronicznych Wydawnictwa Wolters Kluwer Wydział Informatyki 2019/08/01 dokument (.pdf,  180 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48199/WGK/-V/19 2019/07/19 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/26 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48691/WMiRSPN/-VI/19 2019/07/18 dotyczy postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/31 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49067/WMiRSPN/-VI/19 2019/07/17 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/31 dokument (.pdf,  339 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48709/WKS/-IV/19 2019/07/17 dotyczy średniego wynagrodzenia brutto na poszczególnych stanowiskach Wydział Księgowości 2019/07/24 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47590/WGK/-V/2019 2019/07/17 dotyczy graniotowych zabytkowych płyt chodnikowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/31 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47401/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/17 dotyczy dokumentów zbycia nieruchomości przy ul. Chmurnej w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/07/24 dokument (.pdf,  324 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47859/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy stosowania przez samorządy modeli współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2019/07/19 dokument (.pdf,  358 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47330/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy pism wysłanych do dyrektórów szkół w zakresie promowania projektów SBO oraz ilości wniosków składancyh w trybie dostępu do informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/22 dokument (.pdf,  359 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47253/WUiAB/-XXIII/19; 47255/WUiAB/-XXIII/19; 47259/WUiAB/-XXIII/19; 47261/WUiAB/-XXIII/19; 47266/WUiAB/-XXIII/19. 2019/07/16 dotyczy stoisk kwiatów przy pl. Sprzymierzonych w Szczecinie na działkach 5/6, 20/1 z obrębu 1033. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/31 dokument (.pdf,  512 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46888/WGK/-V/19 2019/07/15 dotyczy wskazania zarządcy targowiska Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/18 dokument (.pdf,  160 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47340/BIP/-I/19 2019/07/15 dotyczy inwestycji w pasie drogowym przy ul. Pomorskiej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/17 dokument (.pdf,  254 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46164/BOI/-CIV/19 2019/07/11 dotyczy licencji na świadczenie usług przewozu taksówką Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/17 dokument (.pdf,  211 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47572/WZFM/-19 2019/07/10 dotyczy inwestycji planowej przy ul. Ostoi- Zagórskiego w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/18 dokument (.pdf,  931 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45506/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/09 dotyczy wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10 dokument (.pdf,  308 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45591/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków do SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/24 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45990/WInf/-I/19 2019/07/09 dotyczy otwierania/udostępniania zbiorów danych Wydział Informatyki 2019/07/23 dokument (.pdf,  1.35 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45939/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji megaustawy Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/18 dokument (.pdf,  196 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45440/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/08 dotyczy dokumentacji technicznej budynku przy ul. Rudej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/18 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45063/WKiAW/-I/19 2019/07/08 dotyczy planu audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018 oraz sprawozdania z planu audytu Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/09 dokument (.pdf,  277 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  2.02 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.97 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.83 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.06 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.17 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  807 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  4.07 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  943 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.43 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.31 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  528 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  278 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46622/BIP/-I/19 2019/07/06 dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Biuro Informacji Publicznej 2019/07/18 dokument (.pdf,  222 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45037/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/05 dotyczy umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a DOM HOLDING SA. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/07/15 dokument (.pdf,  440 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45050/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/05 dotyczy wskazania czy w latach 2010- 2019 były prowadzone postępowania o samowole budowlaną dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16 dokument (.pdf,  247 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45053/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/05 dotyczy decyzji budowlanych dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44567/WGK/-V/19 2019/07/04 dotyczy parkowania aut wzdłuż ul. Księcia Bogusława X w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/09 dokument (.pdf,  410 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44570/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy dostępu mieszkańców nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X do drogi publicznej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/12 dokument (.pdf,  209 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44742/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy pozwolenia na budowę i zgłoszenia wymianyy dachu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16 dokument (.pdf,  267 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44107/WKiAW/-I/19 2019/07/02 dotyczy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/03 dokument (.pdf,  200 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44772/BIP/-I/19 2019/07/02 dotyczy warstw studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz warstw miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/12 dokument (.pdf,  296 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47355/BIP/-I/19 2019/07/01 dotyczy m.in. kwot inwestycji wpisywanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2019/07/23 dokument (.pdf,  2.92 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43870/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/01 dotyczy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku dla potrzeb funkcji biurowej oraz wskazania czasu trwania postępowania administracyjnego . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/04 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43856/WZFM/-I/19 2019/06/30 dotyczy zadłużenia oraz kosztów obsługi zobowiązań dłużnych ponoszonych przez Gminę Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/03 dokument (.pdf,  1.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43517/WS/-VIII/19 2019/06/29 dotyczy wpływów do kasu miejskiej z tytułu opłat za koszystanie z obiektów sportowych przez kluby piłkarskie Wydział Sportu 2019/07/09 dokument (.pdf,  671 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43515/BOI/-CIV/19 2019/06/29 dotyczy zgody na sprzedaż piwa w dniach 29.06-30.06.19 r. na terenie Gminy Miasta Szczecin. Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/02 dokument (.pdf,  59 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44583/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/27 dotyczy budowy drogi 31 na odcinku Radziszewo A6/31- Gryfino. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43214/1/BIP/-I/19 2019/06/27 dotyczy remontu budynku basenu i sali gimnastycznej (pawillon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08 dokument (.pdf,  370 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42840/BIP/-I/19 2019/06/26 dotyczy m.in. wskazanej uchwały, pisma Wojewody, Biuro Informacji Publicznej 2019/07/10 dokument (.pdf,  1.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.19 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  473 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43548/BAM/-I/19 2019/06/26 dotyczy strefy rewitalizacji oraz objęcia działek strefą rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2019/07/02 dokument (.pdf,  473 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42841/WOŚr/-VIII/19 2019/06/26 dotyczy umowy CRU/19/0002659. Wydział Ochrony Środowiska 2019/07/03 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42848/BIP/-I/19 2019/06/26 dotyczy wymiany nawierzchni na ul. Lubczyńskiej, remontu torowisk, nawierzchni na ul. Kaszubskiej. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08 dokument (.pdf,  1.43 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42150/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/24 dotyczy zgłoszenia budowy schodów terenowych na działce nr 2/29 obreb 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/08 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44139/BIP/-I/19 2019/06/24 dotyczy postępowania nieważnościowego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/03 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42844/WZFM/-I/19 2019/06/24 dotyczy przewidzianych inwestycji. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/05 dokument (.pdf,  5.58 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43296/BIP/-I/19 2019/06/21 dotyczy ekspertyz ornitologiczno - hiropterologicznych dla budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. J. Malczewskiego 22 Biuro Informacji Publicznej 2019/06/28 dokument (.pdf,  275 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41754/WGK/-V/19 2019/06/21 dotyczy publicznego transportu zbiorowego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/05 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42591/BIP/-I/19 2019/06/20 dotyczy nadzoru archiwalnego w województwie zachodniopomorskim Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26 dokument (.pdf,  186 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43820/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy m.in. nieruchomości przekazanych kościołom i związkom wyznaniowym z terenu gminy, symboli religijnych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01 dokument (.pdf,  1.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  593 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  696 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  575 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  419 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41514/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy umów na prototypowanie Placu Orła Białego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/02 dokument (.pdf,  200 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41170/BRM/-I/19 2019/06/18 dotyczy nagrania video z ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/07/02 dokument (.pdf,  364 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41189/WGK/-V/19 2019/06/17 dotyczy informacji o maksymalnych obciążeniach dopuszczalnych na ul. Piaskowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/27 dokument (.pdf,  182 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42365/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/17 dotyczy lokali mieszkalnych sorzedanych od 1980 roku do 1994 roku przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/26 dokument (.pdf,  330 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42490/BIP/-I/19 2019/06/14 dotyczy różnicy między dostępem a sużebnością dostępu do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40239/WO/-III/19 2019/06/14 dotyczy zatrudnienia p. Michała Wilkockiego. Wydział Organizacyjny 2019/06/26 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40346/WOŚ/-VIII/19 2019/06/14 dotyczy likwidacji szkół i klas. Wydział Oświaty 2019/07/01 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40235/BMKZ/-IV/19 2019/06/13 dotyczy nieruchomości przy ul. Południowej 29 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/18 dokument (.pdf,  442 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39735/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/12 dotyczy zabudowy na działce 2/29 obr. 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/21 dokument (.pdf,  301 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39708/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy zabezpieczenia przed kolizją z ptakami szklanej elewacji z efektem lustra w budynku kompleksu hotelowo-biurowo-handlowego po dawnym domu towarowym Posejdon. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/25 dokument (.pdf,  247 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39707/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy działki 2/6 z obr. 2051 przy ul. Laurowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/18 dokument (.pdf,  405 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39717/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/24 dokument (.pdf,  278 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39271/BMKZ/-IV/19 2019/06/10 dotyczy wskazania osób, które opracowały pisma oraz otrzymały nagrody za utworzenie gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/14 dokument (.pdf,  448 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39514/BIP/-I/19 2019/06/10 dotyczy wydatków Prezydenta Miasta Szczecin i podległych urzedników Biuro Informacji Publicznej 2019/06/24 dokument (.pdf,  3.94 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38979/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy pomnika Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/03 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38994/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy obiektu sportowego przy ul. Orlej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/19 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38685/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy wyburzenia nieruchomości przy pl. Lotników 7 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25 dokument (.pdf,  227 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38984/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy skomunikowania nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X 44 z drogą publiczną. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25 dokument (.pdf,  325 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38998/WS/-VIII/19 2019/06/07 dotyczy umów na najem obiektu sportowego przy ul. Orlej w Szczecinie. Wydział Sportu 2019/06/19 dokument (.pdf,  154 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38613/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/06 dotyczy nieruchomości oznaczonej jako nr 5/3 z obr. 2151. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/12 dokument (.pdf,  345 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38271/BIiRO/-I/19 2019/06/05 dotyczy danych osobowych ornitologa. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2019/06/11 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38264/BMKZ/-IV/19 2019/06/05 dotyczy dokumentów kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/14 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38165/WOŚ/-VIII/19 2019/06/05 dotyczy liczby dzieci w przedszkolach w Szczecinie w roku szkolnym 2018/2019. Wydział Oświaty 2019/06/12 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37702/WOŚ/-VIII/19 2019/06/03 dotyczy danych w zakresie szkół podstawowych Wydział Oświaty 2019/07/29 dokument (.pdf,  3.31 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37677/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy sesji Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/06/07 dokument (.pdf,  489 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  743 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38037/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy danych osób przygotowujących projekty uchwał i wskazanej umowy. Biuro Rady Miasta 2019/06/17 dokument (.pdf,  558 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37704/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/03 dotyczy pozwolenia na budowę przy ul. Laurowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/11 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38518/BIP/-I/19 2019/06/02 dotyczy środków wydatkowanych na służbowe przejazdy taksówką w 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/06/07 dokument (.pdf,  175 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37359/BRM/-I/19 2019/05/31 dotyczy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 Biuro Rady Miasta 2019/06/14 dokument (.pdf,  1.49 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37074/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/31 dotyczy decyzji pozwalającej na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/11 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37379/WGK/-I/19 2019/05/31 dotyczy wskazania osoby odpowiedzialnej za rozebranie pominka Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/12 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37498/WIM/-0/19 2019/05/31 dotyczy projektu zagospodarowania terenu. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/13 dokument (.pdf,  388 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36478/WGK/-V/19 2019/05/29 dotyczy dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej terenu Al. Kwiatowej w latach 2011/2012. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/26 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36502/BRM/-I/19 2019/05/29 dotyczy nagrań sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/06/12 dokument (.pdf,  399 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38152/WZiON/-0/19 2019/05/29 dotyczy aktów notarialnych nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/06/14 dokument (.pdf,  451 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36741/BAM/-I/19 2019/05/29 dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/06/03 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37567/BIP/-I/19 2019/05/28 dotyczy pism protestacyjnych w sprawie ferm norek, chlewni i kurników i decyzji o pozowleniu na budowę wskazanych ferm. Biuro Informacji Publicznej 2019/06/04 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36091/BRM/-I/19 2019/05/28 dotyczy projektów uchwał. Biuro Rady Miasta 2019/06/07 dokument (.pdf,  691 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  743 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35512/WIM/-II/19 2019/05/26 dotyczy przebudowy ul. Lubczyńskiej . Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/07 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35605/BMKZ/-IV/19 2019/05/24 dotyczy wskazania czy nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/05 dokument (.pdf,  169 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35417/WIM/-II/19 2019/05/23 dotyczy budowy boiska sportowego przy ul. Orlej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/04 dokument (.pdf,  541 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34877/WOŚ/-VIII/19 2019/05/22 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/05/24 dokument (.pdf,  405 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34534/WOŚ/-VIII/19 2019/05/21 dotyczy listy szkól podstawowych, ilości uczniów oraz klas zlikwidowanych w roku 2019/2020 Wydział Oświaty 2019/06/11 dokument (.pdf,  1.13 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  283 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34536/BAM/-I/19 2019/05/21 dotyczy zaawansowania prac planistycznych. Biuro Architekta Miasta 2019/05/29 dokument (.pdf,  462 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34376/BRM/-I/19 2019/05/21 dotyczy zorganizowania na terenie Miasta Szczecin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019. Biuro Rady Miasta 2019/05/31 dokument (.pdf,  780 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34531/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy wydanej decyzji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/04 dokument (.pdf,  387 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36266/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/29 dokument (.pdf,  354 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33934/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy opinii prawnej omawianej na posiedzeniu Komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Biuro Rady Miasta 2019/05/31 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33965/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy wyborów do poszczególnych Rad Osiedli w latach 2011/2015. Biuro Rady Miasta 2019/05/31 dokument (.pdf,  1.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34111/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dot. kontroli Fundacji Niezłomni im. Mjr Szendzielorza Łupaszi Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/05/23 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34107/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dotyczy pisma z podziękowaniami wręczanego przez Prezydenta podczas imprezy "Pod Platanami". Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/06/03 dokument (.pdf,  357 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35339/BIP/-I/19 2019/05/20 dotyczy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego Biuro Informacji Publicznej 2019/05/24 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33643/WZFM/-I/19 2019/05/17 dotyczy inwestycji sfinansowanych z kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/29 dokument (.pdf,  2.20 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29163/BIP/-I/19, 29164/BIP/-I/19, 29166/BIP/-I/19 2019/05/17 dotyczy utworzenia toru motocrossowego Biuro Informacji Publicznej 2019/04/29 dokument (.pdf,  487 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33479/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/16 dotyczy warunków zabudowy dla kwartału 21 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/22 dokument (.pdf,  503 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32341/BAM/-I/19 2019/05/14 dotyczy placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/05/28 dokument (.pdf,  1.55 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32178/WO/-III/19 2019/05/13 dotyczy szkoleń dla pracowników UM z zakresu dostępu do informacji publicznej Wydział Organizacyjny 2019/05/27 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32060/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/13 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę chodnika i schodów terenowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/28 dokument (.pdf,  484 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  528 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  602 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35247/BIP/-I/19 2019/05/12 dotyczy wyników ekspertyz dotyczących możliwości występowania w granulacie wypełniającym sztuczne nawierzchni boisk sportowych w Szczecinie substancji szkodliwych dla dzieci Biuro Informacji Publicznej 2019/05/24 dokument (.pdf,  377 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  3.18 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.26 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.04 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31817/WO/-III/19 2019/05/10 dotyczy zmian personalnych na stanowiskach urzędniczych. Wydział Organizacyjny 2019/05/24 dokument (.pdf,  891 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  667 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  574 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  574 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31939/BMKZ/-IV/19 2019/05/10 dotyczy wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/05/14 dokument (.pdf,  422 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35183/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nierychomości przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24 dokument (.pdf,  503 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32001/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24 dokument (.pdf,  354 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31977/WZKiOL/-X/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/14 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31992/WGK/-V/19 2019/05/10 dotyczy budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/22 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31995/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 9/43 i 9/65 obr. 4002. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/27 dokument (.pdf,  1.36 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31989/BAM/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości pprzy ul. Goleniowskiej 62 - rewitalizacja Biuro Architekta Miasta 2019/05/15 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32998/BIP/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości przy ul. Goleniowskiej 62 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/05/20 dokument (.pdf,  356 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31512/WOŚ/-VIII/19 2019/05/09 dotyczy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Oświaty 2019/05/24 dokument (.pdf,  461 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31490/WGK/-V/19 2019/05/09 dotyczy automatów przyjmujących zużyte butelki. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/23 dokument (.pdf,  478 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31482/BIP/-I/19 2019/05/09 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Biuro Informacji Publicznej 2019/05/14 dokument (.pdf,  372 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33184/BIP/-I/19 2019/05/09 dotyczy umów zawartych w trybie ustawy o drogach publicznych w latach 2017 - 2018 z prywatnymi inwestorami Biuro Informacji Publicznej 2019/05/22 dokument (.pdf,  263 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32049/WMiRSPN/-0/19 2019/05/08 dotyczy postępowań w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości lub roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/14 dokument (.pdf,  203 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31038/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy działki 8/9 obr. 1035. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20 dokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33136/BIP/-I/19 2019/05/07 dotyczy wprowadzenia w mieście ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/16 dokument (.pdf,  237 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30532/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy wskazania czy TBS Prawobrzeże otrzymał dofinansowanie z UE na działania w kwartale 21. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20 dokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30536/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy służebności nieruchomości przy ul. Bogusława X 44. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/31 dokument (.pdf,  404 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  223 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30526/BGM/-X/19 2019/05/06 dotyczy dokumentacji wydzielelnia działki nr 210 obr. 1035. Biuro Geodety Miasta 2019/05/14 dokument (.pdf,  396 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30107/WInf/-I/19 2019/05/05 dotyczy informatyzacji Urzędu Wydział Informatyki 2019/05/06 dokument (.pdf,  390 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30106/WOś/-VIII/19 2019/05/02 dotyczy programu rządowego "Aktywna Tablica" Wydział Oświaty 2019/05/15 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29803/WZFM/-I/19 2019/04/30 dotyczy umów zaliczanych do długu publicznego w latach 2014-2015. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/06 dokument (.pdf,  1.39 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29489/WOŚ/-VIII/19 2019/04/29 dotyczy ilości dzieci uczęszczających do klas trzecich gimnazjum na terenie Szczecina w roku szkolnym 2014/2015. Wydział Oświaty 2019/04/30 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31275/BIP/-I/19 2019/04/29 dotyczy organizacji ruchu oraz składowania ziemi przy ul. Wendeńskiej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/09 dokument (.pdf,  602 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29153/WZP/-0/19 2019/04/27 dotyczy prowadzonych lub planowanych pracach w obrebie Strefy Ekonomicznej Trzebusz. Wydział Zarządzania Projektami 2019/05/06 dokument (.pdf,  249 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29208/WZKiOL/-X/19 2019/04/26 dotyczy wskaznia czy dana nieruchomość jest przedmiotem świadczeń rzeczowych . Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/06 dokument (.pdf,  197 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29205/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy postępowania reprywatyzacyjnego. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/02 dokument (.pdf,  312 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29217/BMKZ/-IV/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy nieruchomość przy ul. Panieńskiej jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/05/08 dokument (.pdf,  442 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29204/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy nieruchomości przy ul. Panieńskiej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/07 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29330/BIP/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomości wydane były pozwolenia wodno prawne. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/08 dokument (.pdf,  378 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29228/BAM/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/30 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29210/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/09 dokument (.pdf,  413 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29231/WIM/-II/19 2019/04/25 dotyczy przekazania kopii umowy z inżynierem kontraktu dla zadania "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31- rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/05/08 dokument (.pdf,  492 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28552/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Felczaka 31 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29140/WZFM/-I/19 2019/04/25 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/29 dokument (.pdf,  290 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28929/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy dokumentów pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08 dokument (.pdf,  235 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28370/WOŚ/-VIII/19 2019/04/24 dotyczy liczby planowanych nowych miejsc wychowania przedszkolnego od września 2019 r. Wydział Oświaty 2019/04/30 dokument (.pdf,  299 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27902/WZiON/XXXIX/19 2019/04/23 dotyczy stanu prawnego działek z obrębu 1035 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/05/07 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29761/BIP/-I/19 2019/04/22 dotyczy prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/06 dokument (.pdf,  788 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26508/WK/-I/19 2019/04/19 dotyczy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury 2019/04/25 dokument (.pdf,  391 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27947/WS/-VIII/19 2019/04/19 dotyczy obiektu przy ul. Orlej w Szczecinie Wydział Sportu 2019/05/06 dokument (.pdf,  888 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28396/BGM/-X/19 2019/04/19 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest objęta kolejowym terenem zamkniętym. Biuro Geodety Miasta 2019/04/26 dokument (.pdf,  508 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27110/BAM/-I/19 2019/04/17 dotyczy wskazania instytucji które badały procedurę konkursową na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27464/BAM/-0/19 2019/04/17 dotyczy Uchwały Krajobrazowej. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27322/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/16 dotyczy dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława 44 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/24 dokument (.pdf,  222 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26732/BAM/-I/19 2019/04/16 dotyczy decyzji o unieważnieniu konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26509/WOŚ/-VIII/19 2019/04/15 dotyczy sprawozdań budżetowych przedszkoli integracyjnych. Wydział Oświaty 2019/04/25 dokument (.pdf,  576 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28453/BIP/-I/19 2019/04/15 dotyczy wyłączenia z ruchu odcinka ul. Bogusława X Biuro Informacji Publicznej 2019/04/25 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26512/BAM/-I/19 2019/04/15 dotyczy wskazania czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26 dokument (.pdf,  332 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26221/WZFM/-I/19 2019/04/14 dotyczy zadań publicznych finansowych ze środków GMS w 2018 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/15 dokument (.pdf,  177 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26751/BGM/-X/19 2019/04/12 dotyczy decyzji BGM/I/31/2/68/11 Biuro Geodety Miasta 2019/04/18 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25498/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu 452/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24 dokument (.pdf,  407 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26126/WGKiOŚ/-V/19 2019/04/11 dotyczy dokumentacji powykonawczej terenu Alei Kwiatowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/18 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25495/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu nr 450/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24 dokument (.pdf,  431 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25278/BRM/-I/19 2019/04/10 dotyczy wyborów do rad osiedli. Biuro Rady Miasta 2019/04/23 dokument (.pdf,  824 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24677/WKiAW/-I/19 2019/04/08 dotyczy audytów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/04/10 dokument (.pdf,  339 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24488/WZFM/-I/19 2019/04/08 dotyczy prosepektu informacyjnego dla działki nr 3/6, 3/39, 3/41, 3/42 z obrębu 3082 przy ul. Duńskiej w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/16 dokument (.pdf,  861 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25471/BIP/-I/19 2019/04/08 dotyczy wskazania stanu technicznego oraz zabezpieczenia fundamentów nieruchomości przy ul. Turkusowej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/04/11 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24969/BMKZ/-IV/19 2019/04/08 dotyczy dokumentów w zakresie kamienicy po dawnym Hotelu Piast w Szczecin. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/16 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24757/BS/-IV/19 2019/04/08 dotyczy korzystania przez Miasto z funduszy EOG Biuro Strategii 2019/04/17 dokument (.pdf,  459 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24003/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/12 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25932/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy własności lokali w oficynach. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/18 dokument (.pdf,  363 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24186/BZP/-I/19 2019/04/05 dotyczy linku do strony internetowej z publikacją zamówień publicznych Biuro ds. Zamówień Publicznych 2019/04/09 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23999/BMKZ/-IV/19 2019/04/05 dotyczy określenia statusu konserwatorskiego nieruchomości w Szczecinie przy ul. Starkiewicza. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08 dokument (.pdf,  431 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24005,25222/BAM/-I/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy dana działka znajduje się w obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/17 dokument (.pdf,  296 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24691/WO/-III/19 2019/04/05 dotyczy zjawiska mobbingu w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/04/18 dokument (.pdf,  159 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24483/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy planów budynku przy ul. Janosika 4-7 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/11 dokument (.pdf,  194 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24296/BIP/-I/19 2019/04/05 dotyczy liczby osób zameldowanych w Szczecinie oraz wypłat z programu 500 plus. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/10 dokument (.pdf,  226 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23486/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/04 dotyczy wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy oraz polityki mieszkalnictwa socjalnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11 dokument (.pdf,  115 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23152/BMKZ/-IV/19 2019/04/03 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08 dokument (.jpg,  624 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23029/BIP/-I/19 2019/04/03 dotyczy szacowania kosztów inwestcyji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/12 dokument (.pdf,  331 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23254/WInf/-I/19 2019/04/03 dotyczy EZD. Wydział Informatyki 2019/04/17 dokument (docx,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23654/BAM/-I/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka leży w obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/17 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23150/WZKiOL/-X/19 2019/04/03 dotyczy nierchumości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/04/12 dokument (.pdf,  208 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23666/WGK/-VIII/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/17 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22652/WO/-III/19 2019/04/02 dotyczy praktyk i staży w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2019/04/09 dokument (.pdf,  384 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22873/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/02 dotyczy zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/09 dokument (.pdf,  273 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23403/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/01 dotyczy dokumentów określających aktualny stan prawny dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława X w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11 dokument (.pdf,  362 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22306/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/29 dotyczy wniosku o uwłaszczenie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/12 dokument (.pdf,  432 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25508/BIP/-I/19 2019/03/29 dotyczy aktualnego przeznaczenia działki gruntowej. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/15 dokument (.pdf,  268 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23436/BRM/-I/19 2019/03/29 dotyczy zgłoszeń kandydatów do rad miejskich i osiedlowych. Biuro Rady Miasta 2019/04/11 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21913/BNW/-I/19 2019/03/28 dotyczy skanu umowy. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/04/05 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21589/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/28 dotyczy Studium Wykonalności budowy tramwaju wzdłuż ulicy 26 Kwietnia wraz z podaniem szacowanych kosztów inwestycji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21265/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/27 dotyczy komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania w 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21600/WO/-III/19 2019/03/27 dotyczy regulaminu oceny pracowników samorządowych Wydział Organizacyjny 2019/03/28 dokument (.pdf,  188 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21138/WO/-III/19 2019/03/26 dotyczy Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Wydział Organizacyjny 2019/04/09 dokument (.pdf,  2.11 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  913 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.02 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21047/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/25 dotyczy kontaktów osób z dzikimi zwierzętami w 2016 i 2017 r. w dzielnicy Głębokie - Pilchowo w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/19 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20468/BMKZ/-IV/19 2019/03/22 dotyczy ratowania i remontu zabytkowego dworu "Sienno" w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/03 dokument (.pdf,  361 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20367/WZFM/-I/19 2019/03/22 dotyczy emisji obligacji w latach 2016- 2019. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/03/25 dokument (.pdf,  731 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20465/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy decyzji administracyjnych skutkujących wypłatą odszkodowania. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/03 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20494/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/21 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Potulickiej 1 w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/26 dokument (.pdf,  288 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19947/BRM/-I/19 2019/03/21 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/05/30 dokument (.pdf,  2.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21945/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy korzystania przez Urząd z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych oraz bezpieczeństwa informacji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01 dokument (.pdf,  548 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19267/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/20 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/27 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19550/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/20 dotyczy wniosków o wydanie zezwolenia na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19663/WSS/-IV/19 2019/03/20 dotyczy dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1997 - 2018 Wydział Spraw Społecznych 2019/04/03 dokument (.pdf,  337 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19230/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy pozwolenia na budowę ul. Zapadła 13 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/22 dokument (.pdf,  68 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21770/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy uprzątnięcia terenu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19226/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy aktów notarialnych, operatów szacunkowych, protokołów uzgodnień kamienic przy ul. Bogusława X Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28 dokument (.pdf,  3.20 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19631/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/19 dotyczy zaświadczeń wydawanych na podstawie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/02 dokument (.pdf,  353 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19174/BOI/-CIV/19 2019/03/19 dotyczy danych dotyczących rejestru wyborców Biuro Obsługi Interesantów 2019/03/27 dokument (.pdf,  60 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19228/WOś/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy kryteriów naboru do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2019/03/20 dokument (.pdf,  259 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19152/BIP/-I/19 2019/03/19 dotyczy kamienicy przy ul. Krasińskiego 85 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01 dokument (.pdf,  569 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18666/BNW/-I/19 2019/03/18 dotyczy regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/18 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18725/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/18 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/20 dokument (.pdf,  2.88 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18680/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/17 dotyczy długości kadencji jednostek pomocniczych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/28 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18430/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/17 dotyczy wskazania liczby umów i kwoty z tytułu sprzedaży lokali w latach 1990- 2018. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/29 dokument (.pdf,  406 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18413/BS/-IV/19 2019/03/16 dotyczy aktualnego stanu prac nad projektem nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin. Biuro Strategii 2019/03/20 dokument (.pdf,  776 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18722/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/15 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/26 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21015/BIP/-I/19 2019/03/15 dotyczy podwyżek ceny maksymalnej dla taksówek osobowych od daty jej ustalenia Biuro Informacji Publicznej 2019/03/28 dokument (.pdf,  322 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18067/WIM/-II/19 2019/03/15 dotyczy zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/26 dokument (.pdf,  317 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20299/WIM/-II/19 2019/03/15 dotyczy wariantu koncepcji projektowej oraz stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektowo - kosztorysową zadania pn. "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego" w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/26 dokument (.pdf,  388 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21116/BGM/-X/19 2019/03/15 dotyczy podziału wnętrza kwartału 21 działek przynależnych do kamienic przy ul. Ks. Bogusława X oraz Pl. Zgody 1 Biuro Geodety Miasta 2019/03/27 dokument (.pdf,  232 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17566/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/14 dotyczy mieszkania przy ul. Bogusława w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28 dokument (.pdf,  3.20 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18608/WOŚ/-VIII/19 2019/03/13 dotyczy progów punktowych do liceów ogólnokształcących. Wydział Oświaty 2019/03/20 dokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17258/WO/-III/19 2019/03/13 dotyczy pełnomocnictw i upoważnień posiadanych przez dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Organizacyjny 2019/03/25 dokument (.pdf,  676 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17551/BNW/-I/19 2019/03/13 dotyczy Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/20 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17656/WKs/-IV/19 2019/03/13 dotyczy wysokości wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w okresie od dnia 1.01.2018 r. Wydział Księgowości 2019/03/27 dokument (.pdf,  529 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16809/WOŚ/-VIII/19 2019/03/11 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2019/03/21 dokument (.pdf,  308 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16727/BIP/-I/19 2019/03/11 dotyczy obiektu tymczasowego przy ul. Karpiej 1 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/25 dokument (.pdf,  953 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17195/BMKZ/-IV/19 2019/03/11 dotyczy postępowania w zakresie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi elewacjami frontowymi kamienicy przy ul. Zwycięstwa 3 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/13 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16476/BRM/-I/19 2019/03/10 dotyczy nowelizacji statutu Miasta w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie funkcjonowania organów publicznych. Biuro Rady Miasta 2019/03/25 dokument (docx,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17115/BRM/-I/19 2019/03/09 dotyczy udostępnnienia protokołu z obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biuro Rady Miasta 2019/03/19 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.73 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  445 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16561/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy liczby instalacji spalania paliw stałych, które znajdują się w lokalach będących własnością Gminy Miasto Szczecin Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/21 dokument (.pdf,  611 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16143/BIP/-I/19 2019/03/08 dotyczy umów zawartych przez MOSRiR na ochronę mienia i monitoring stadionu, regulaminu stadionu oraz instrukcji ppoż Biuro Informacji Publicznej 2019/03/11 dokument (.pdf,  235 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16234/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/12 dokument (.pdf,  334 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24563/BRM/-I/19 2019/03/08 dotyczy skargi w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Biuro Rady Miasta 2019/04/23 dokument (.pdf,  203 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20061/WIM/-II/19 2019/03/08 dotyczy zadania pn. "Kanalizacja deszczowa DN 1000- trasa przebiegu wzdłuż obwodnicy etap VI". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/22 dokument (.pdf,  584 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18682/BIP/-I/19 2019/03/07 dotyczy numerów służbowych telefonów służbowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/20 dokument (.pdf,  383 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16473/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/07 dotyczy ilości podań o najem lokali komunalnych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/15 dokument (.pdf,  270 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15355/WKs/-IV/19 2019/03/05 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2019/03/08 dokument (.pdf,  445 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15177/WInf/-I/19 2019/03/04 dotyczy liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic Szczecina. Wydział Informatyki 2019/03/11 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14677/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/03 dotyczy wskazania miejsca publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/03/11 dokument (.pdf,  295 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14749/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/03 dotyczy wskazanego dokumentu. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/25 dokument (.pdf,  491 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14661/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy umów na sterylizację wolno żyjących kotów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/13 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14763/BIP/-I/19 2019/03/01 dotyczy zawierania umów oraz świadczenia usług telefonii komórkiwej Biuro Informacji Publicznej 2019/03/08 dokument (.pdf,  162 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15405/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona po zakończeniu budowy pętli autobusowo - tramwajowej Mierzyn Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/14 dokument (.pdf,  148 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15624/BDO/-XXVIII/19 2019/02/27 ddotyczy wskazania sposobu doboru osób do fokusowych konsultacji społecznych SBO. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/03/07 dokument (.pdf,  362 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15628/BRM/-I/19, 16998/BRM/-I/19 2019/02/27 dotyczy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie darmowej komunikacji dla kibiców Pogoni Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/03/13 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14093/BIP/-I/19 2019/02/27 dotyczy pisma przewodniego do SKO w sprawie skargi/odwołania na działalność Prezydenta z 28.12.2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/08 dokument (.pdf,  269 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13639/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/26 dotyczy dopłat na zasadach okreslonych w ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/01 dokument (.pdf,  246 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/26 dotyczy dopłat na zasadach określonych w ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/01 dokument (.pdf,  246 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13341/WIM/-II/19 2019/02/26 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31- rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/11 dokument (.pdf,  226 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13219/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wskazania czy dane działki znajdują się w obszarze rewitalizacji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/28 dokument (.pdf,  355 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13226/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/04 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13233/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/06 dokument (.doc,  36 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13223/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy objęcia nieruchomości położonych w Szczecin Płonia uproszczonym planem urządzenia lasu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/08 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13189/BIP/-I/19 2019/02/25 dotyczy wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" z wnioskiem w zakresie modernizacji dachu budynku przy ulicy Zakątek 1,3 lub budynku przy ulicy Zakątek 5,7,9 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/03/05 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13239/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie kampusu akademików ZUT. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/08 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13193/BMKZ/-IV/19 2019/02/25 dotyczy formy ochrony konserwatorskiej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/11 dokument (.pdf,  412 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13196/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wysokości stawki opłaty adiacenckiej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/04 dokument (.pdf,  642 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12818/BRM/-I/19 2019/02/24 dotyczy liczby radnych zasiadających w Radzie Miasta Szczecin oraz ich szkoleń Biuro Rady Miasta 2019/03/06 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12916/WS/-VIII/19 2019/02/24 dot. kosztów wezwania zewnętrznej ochrony na stadion w dniu 18.01.2019 r. Wydział Sportu 2019/02/26 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11949/WZFM/-I/19 2019/02/20 dotyczy kosztów funkcjonowania Urzedu za rok 2018 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/02/27 dokument (.pdf,  571 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11863/BDO/-XXVIII/19 2019/02/20 dotyczy działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych prowadzonych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/03/05 dokument (.pdf,  402 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15616.15618/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/20 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/15 dokument (.pdf,  1.41 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10596/BIP/-I/19 2019/02/15 dot. wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zachodniopomorska Szczeciińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach POWR.02.10.00-00-5002/18 Biuro Informacji Publicznej 2019/02/27 dokument (.pdf,  292 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10580/BDO/-XXVIII/19 2019/02/15 dotyczy nieprawidłowości podczas głosowania SBO 2018, SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/02/27 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10986/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/14 dotyczy funkcjonowania w obrocie prawnym ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/27 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10197/BIP/-I/19 2019/02/13 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji deweloperskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2005 - 2011 Biuro Informacji Publicznej 2019/02/26 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9660/BRM/-I/19 2019/02/12 dotyczy liczby skarg, wniosków i petycji złożonych do Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/02/26 dokument (.pdf,  1003 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9632/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/12 dotyczy dokumentacji związanej z przekroczenia w Szczecinie norm ołowiu w wodzie przenaczonej do spożycia przez ludzi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/02/26 dokument (.pdf,  335 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9712/WO/-III/19 2019/02/12 dotyczy petrycji rozpatrzonych przez Urząd w latach 2015/2018 Wydział Organizacyjny 2019/02/14 dokument (.pdf,  173 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8893/BPM/-III/19 2019/02/08 dotyczy spraw z zakresu działalności promocyjnej i komunikacyjnej Gminy Miasto Szczecin w 2018 r. Biuro Prezydenta Miasta 2019/02/22 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8461/WInf/-I/19 2019/02/06 dotyczy ilości dzieci urodzonych w latach 2015/2018 z podziałem na dzielnice Szczecina Wydział Informatyki 2019/02/08 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8346/WZiON/-XXIII/19 2019/02/06 dotyczy decyzji zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/02/12 dokument (.pdf,  3.87 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  365 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8032/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/05 dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/02/05 dokument (.pdf,  417 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10132/BIP/-I/19 2019/02/04 dotyczy wydatków z roku 2018 na zadania zrealizowane przez klub sportowy koszykówki KING Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/02/14 dokument (.pdf,  471 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7697/WO/-III/19 2019/02/04 dotyczy treści umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/02/18 dokument (.pdf,  883 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7431/BIP/-I/19 2019/02/03 dotyczy ilości mediacji przerowadzonych przez organ od dnia 1 czerwca 2017 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/13 dokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9244/BIP/-I/19 2019/02/01 dotyczy zmiany zameldowania, zamieszkania, prac interwencyjnych Biuro Informacji Publicznej 2019/02/14 dokument (.pdf,  552 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7326/BDO/-XXVIII/19 2019/02/01 dotyczy nieodpłatnych porad prawnych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/02/06 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9875/BIP/-I/18 2019/02/01 dotyczy udostępionych dokumentów urzędowych w sprawie skargi. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/13 dokument (.pdf,  622 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7140/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/01 dotyczy umowy oraz kwoty dla Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie za współpracę przy organizacji konskursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/15 dokument (.pdf,  1.13 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.69 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  396 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7673/BIP/-I/19 2019/01/31 dotyczy działań na rzecz młodzieży. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/26 dokument (.pdf,  5.51 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6689/BIP/-I/19 2019/01/30 dotyczy zwalczania smogu w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/02/05 dokument (.pdf,  638 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6402/BOU/-I/19 2019/01/30 dotyczy archiwum zakładowego. Biuro Obsługi Urzędu 2019/02/07 dokument (.pdf,  235 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5974/BPM/-III/19 2019/01/28 dotyczy ankiety w sprawie działań Urzędu prowadzonych w mediach społecznościowych w roku 2018 Biuro Prezydenta Miasta 2019/02/11 dokument (.pdf,  421 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6395/WK/-I/19 2019/01/28 dotyczy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydział Kultury 2019/02/04 dokument (.pdf,  369 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5771/WO/-III/19 2019/01/28 dotyczy stanowisk kierowniczych w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/03/27 dokument (.pdf,  1.98 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5884/WOŚ/-VIII/19 2019/01/27 dotyczy powołania społecznego inspektora pracy w latach 2015- 2018 w placówkach oświatowych. Wydział Oświaty 2019/01/30 dokument (.pdf,  185 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5674/WOŚ/-VIII/19 2019/01/25 dotyczy Przedszkola Publicznego nr 74 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2019/01/29 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5425/BIP/-I/19 2019/01/24 dotyczy interpelacji radnego Dariusza Mateckiego i kosztu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2019 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/25 dokument (.pdf,  218 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4813/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/23 dotyczy przetargu na obsługę roweru miejskiego oraz nieprawidłowości związanych z brakiem naprawy rowerów Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/31 dokument (.pdf,  509 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4901/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/23 dotyczy inwestycji prowadzonej przez Delux Inwestment Sp. z o.o. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/31 dokument (.pdf,  250 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4810/WOŚ/-VIII/19 2019/01/23 dotyczy dotacji oświatowej. Wydział Oświaty 2019/01/30 dokument (.pdf,  250 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4469/BS/-IV/19 2019/01/22 dotyczy strategii i projektów na rzecz integracji migrantów Biuro Strategii 2019/02/04 dokument (.pdf,  585 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4754/BIP/-I/19 2019/01/22 dotyczy inwestycji budowlanych - mieszkań deweloperskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2005 - 2011 Biuro Informacji Publicznej 2019/01/28 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6060/BIP/-I/19 2019/01/21 dotyczy modeli drukarek, kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/31 dokument (.pdf,  207 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (xlsx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3852/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/18 dotyczy prac ziemnych w obrębie zbiornika wodnego w rejonie ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/28 dokument (.pdf,  869 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4044/BIP/-I/19 2019/01/17 dotyczy organizacji Festiwalu Camerimage w Szczecinie w roku 2019 Biuro Informacji Publicznej 2019/01/22 dokument (.pdf,  197 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2998/WO/-III/19 2019/01/16 dotyczy Pełnomocnika Prezydenta Jana Stopyry. Wydział Organizacyjny 2019/01/30 dokument (.pdf,  388 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6250/BIP/-I/19 2019/01/16 dotyczy braku zajęć w szkołach i udziału Prezydenta na lekcjach Biuro Informacji Publicznej 2019/01/30 dokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2710/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/15 dotyczy schodów w granicach działki nr 2/29 z obr.3096 prz ul. Bandurskiego 97 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/22 dokument (.pdf,  247 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2713/IOD/-I/19 2019/01/14 dotyczy oceny ryzyka pod kątem ochrony danych oosbowych (RODO) w związku z monitoringiem wizyjnym miejsc publicznych Inspektor Ochrony Danych 2019/01/16 dokument (.pdf,  415 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2456/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/14 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę obiektów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz czasu trwania postępowania administracyjnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/24 dokument (.pdf,  232 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2546/WO/-III/19 2019/01/14 dotyczy skarg na Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego oraz jej zwierzchników. Wydział Organizacyjny 2019/01/17 dokument (.pdf,  509 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  557 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2106/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/10 dotyczy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/21 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1954/WS/-VIII/19 2019/01/10 dotyczy stadionu przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Wydział Sportu 2019/01/17 dokument (.pdf,  410 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1777/WZKiOL/-X/19 2019/01/09 dotyczy nieruchomości położeonej przy ul. Ku Słońcu 67 i 67 c w Szczecinie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/01/11 dokument (.doc,  39 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1772/BMKZ/-IV/19 2019/01/09 dotyczy nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 67 oraz Ku Słońcu 67c Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/01/21 dokument (.jpg,  587 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1382/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/08 dotyczy projektu remontu Al. Papieża Jana Pawła II. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/22 dokument (.pdf,  198 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  6.56 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1235/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/08 dotyczy zakazu przewozu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach i skuterach elektrycznych komunikacją miejską. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/22 dokument (.pdf,  961 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
390/BIP/-I/19 2019/01/02 dotyczy wskazanych inwestycji. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/16 dokument (.pdf,  3.81 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81009/WZKiOL/-X/18 2018/12/21 dotyczy wykrycia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/12/31 dokument (.pdf,  143 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80468/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/20 dotyczy wniosków o zezwolenie na utrzymanie psów raz uznanych za agresywne Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/28 dokument (.pdf,  51 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80717/WO/-III/18 2018/12/20 dotyczy wysokości wynagrodzenia pracowników, którzy prowadzili czynności kontrolne pojazdów w ramach nadzoru. Wydział Organizacyjny 2019/01/02 dokument (.pdf,  733 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80210/BRM/-I/18 2018/12/19 dotyczy wyboru dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji. Biuro Rady Miasta 2018/12/24 dokument (docx,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80467/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/19 dotyczy prowadzenia przez Miasto Szczecin monitoringu jakości powietrza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/12/27 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80250/WOŚ/-VIII/18 2018/12/18 dotyczy dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych. Wydział Oświaty 2018/12/27 dokument (.pdf,  537 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79822/BIP/-I/18 2018/12/17 dotyczy wskazania czy na działkach zostały ustanowione formy ochorony przyrody. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/24 dokument (.pdf,  263 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79768/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/14 dotyczy wskazania danych statystycznych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/27 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79818/BIP/-I/18 2018/12/13 dotyczy planów lub zamierzeń inwestycyjnych względem wskazanej działki Biuro Informacji Publicznej 2018/12/18 dokument (.pdf,  182 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79438/WIM/-II/18 2018/12/13 dotyczy ul. Urlopowej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/12/19 dokument (.pdf,  267 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79425/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/13 dotyczy wskazania czy wnioskowane działki położone są na obszarze rewitalizacji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/18 dokument (.pdf,  312 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78945/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/11 dotyczy uchwały krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/13 dokument (.pdf,  340 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77862/BRM/-I/18 2018/12/06 dotyczy noworozpoczętej kadencji Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2018/12/14 dokument (.pdf,  602 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78006/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/06 dotyczy projektu tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Fałata w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/12/19 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76587/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/29 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/13 dokument (.pdf,  290 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77262/BIP/-I/18 2018/11/29 dotyczy korespondencji mailowej z dnia 30 listopada 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05 dokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77257/BIP/I/18 2018/11/29 dotyczy ostatniej edycji SBO. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05 dokument (.pdf,  328 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77264/BIP/-I/18 2018/11/29 dotyczy ostatniej edycji SBO. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05 dokument (.pdf,  324 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76382/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/28 dotyczy projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/11 dokument (.pdf,  212 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
76016/BIP/-I/18 2018/11/27 dotyczy zakupu dekoracji bożonarodzeniowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/29 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75895/WInf/-I/18 2018/11/27 dotyczy BZP/62/18 Wydział Informatyki 2018/12/04 dokument (xlsx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75475/BIP/-I/18 2018/11/23 dotyczy zestawień tabelarycznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05
77144/boi/-8 2018/11/23 dotyczy danych statystycznych z rejestru wyborców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/12/03 dokument (.pdf,  39 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75105/WOŚ/-VIII/18 2018/11/22 dotyczy liczby uczniów klas pierwszych szkół licealnych. Wydział Oświaty 2018/11/28 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74960/WKs/-IV/18 2018/11/22 dotyczy przychodów,wydatków Miasta w walutach obcych. Wydział Księgowości 2018/12/05 dokument (.pdf,  350 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75109/WOŚ/-VIII/18 2018/11/22 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2018/11/26 dokument (.pdf,  6.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75880/BIP/-I/18 2018/11/22 dotyczy toalet publicznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/27 dokument (.pdf,  239 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74865/WInf/-I/18 2018/11/21 dotyczy elektornizacji zamówień publicznych. Wydział Informatyki 2018/12/03 dokument (.doc,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74471/BDO/-XXVIII/18 2018/11/20 dotyczy ewaluacji SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/12/04 dokument (.pdf,  375 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74352/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy nieruchomości przy ul. Południowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/03 dokument (.pdf,  52 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74549/BIP/-I/18 2018/11/19 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74358/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/11/23 dokument (.pdf,  293 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74304/WZKiOL/-X/18 2018/11/19 dotyczy informacji czy wskazane działki są przedmiotem świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/11/21 dokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74336/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/19 dotyczy wskazania czy działka znajduje się na obszarze górniczym lub terenie górniczym. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/20 dokument (.pdf,  269 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74231/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej inwestycji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/20 dokument (.pdf,  1.70 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74064/WO/-III/18 2018/11/16 dotyczy działań promujących prawo petycji wśród mieszkańców miasta. Wydział Organizacyjny 2018/11/22 dokument (.pdf,  107 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74942/BIP/-I/18 2018/11/16 dotyczy bonifikat i wykazu gruntów objętych użytkowaniem wieczystym. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26 dokument (.pdf,  681 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73961/BDO/-XXVIII/18 2018/11/16 dotyczy wygranego zadania SBO 2019 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/11/29 dokument (.pdf,  322 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73441/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/14 dotyczy odebranych odpadów z gospodarstw domowych w 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/16 dokument (.pdf,  216 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72987/BDO/-XXVIII/18 2018/11/13 dotyczy budżetu obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/11/21 dokument (.pdf,  825 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73322/BIP/-I/18 2018/11/13 dotyczy informacji i dokumentacji zabudowy działki przy ul. Żaglowej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26 dokument (.pdf,  352 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72975/BRM/-I/18 2018/11/11 dotyczy pism zawierających stanowisko i podpisanych przez Przewodniczącą Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2018/11/22 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72973/BIP/-I/18 2018/11/09 dotyczy wydania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w pasie drogowym. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/14 dokument (.pdf,  274 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72856/IOD/-I/18 2018/11/09 dotyczy ilości pism wysyłanych na adres iod@um.szczecin.pl Inspektor Ochrony Danych 2018/11/23 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72843/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/09 dotyczy inwestycji "Osiedle Tarasy - Krzekowo". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/15 dokument (.pdf,  264 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71964/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/05 dotyczy rocznych wydatków na remont i budowę dróg. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/15 dokument (.pdf,  65 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71595/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/03 dotyczy spalania odpadów przy ul. Paproci i Świętojańskiej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/13 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72334/BGM/-X/18 2018/11/02 dotyczy decyzji BGM-I.6831.103.2017.IF Biuro Geodety Miasta 2018/11/13 dokument (.pdf,  2.33 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71854/WK/-I/18 2018/11/02 dotyczy sprawozdań finansowych Domu Kultury "Słowianin". Wydział Kultury 2018/11/16 dokument (.pdf,  535 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70931/BOI/-CIV/18 2018/10/30 dotyczy licencji na przewóz osób taksówką oraz ilości korporacji w mieście. Biuro Obsługi Interesantów 2018/11/05 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72320/BIP/-I/18 2018/10/26 dotyczy projektu czasowej organizacji ruchu ul. Gila w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/08 dokument (.pdf,  435 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69979/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/25 dotyczy inwestycji pn. "Osiedle Tarasy-Krzekowo". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/08 dokument (.pdf,  219 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69866/BPM/-III/18 2018/10/25 dotyczy filmiku zamieszczonego na YouTube. Biuro Prezydenta Miasta 2018/11/09 dokument (docx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71050/BIP/-I/18 2018/10/24 dotyczy dokumentacji wskazanej działki. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/02 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69736/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazanej działki. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/10/29 dokument (.pdf,  300 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69758/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazanej działki. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/30 dokument (.pdf,  289 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69737/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazania czy działka znajduje się w obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/07 dokument (.pdf,  321 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69309/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/23 dotyczy dokumentacji nasadzeń drzew i krzewów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/06 dokument (.pdf,  423 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71612/BIP/-I/18 2018/10/23 dotyczy ilości zamówionych drobnych gadżetów w latach 2014 - 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/06 dokument (.pdf,  303 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69335/WO/-III/18 2018/10/23 dotyczy postępowań dyscyplinarnych oraz skarg wobec Dyrektor Biura Dialogu Obywateskiego. Wydział Organizacyjny 2018/11/06 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68868/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/10/19 dotyczy wskazania liczby wniosków o lokalizacje inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/09 dokument (.pdf,  286 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69344/BNW/-I/18; 70963/BNW/-I/18 2018/10/19 dotyczy protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZWiK z dn. 18.10.2018 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/10/31 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67960/WInf/-I/18 2018/10/16 dotyczy indeksowania stron BIP. Wydział Informatyki 2018/10/26 dokument (.pdf,  531 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67951/WO/-III/18 2018/10/16 dotyczy danych w zakresie zatrudnienia. Wydział Organizacyjny 2018/10/30 dokument (.pdf,  687 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68385/WS/-VIII/18 2018/10/15 dotyczy infrastruktury sportowej. Wydział Sportu 2018/10/19 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67467/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/15 dotyczy ul. Glogera 26 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/18 dokument (.pdf,  174 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68102/BIP/-I/18 2018/10/13 dotyczy zezwoleń na zjazd samochodu marki Porsche w celu wykonania sesji zdjęciowej. Biuro Informacji Publicznej 2018/10/19 dokument (.pdf,  319 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66525/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/11 dotyczy oświetlenia na ul. Owocowej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/26 dokument (.pdf,  246 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66974/WZiON/-XXXIX/18 2018/10/11 dotyczy umów rozporządzających gruntem przy ul. Nad Strumieniem w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/10/19 dokument (.pdf,  622 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66065/BMKZ/-IV/18 2018/10/09 dotyczy budynku przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/10/16 dokument (.jpg,  379 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66148/WSS/-IV/18 2018/10/08 dotyczy zgody na wykorzystywanie znaku DPS Romera. Wydział Spraw Społecznych 2018/10/15 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65475/WSS/-IV/18 2018/10/08 dotyczy programu "Leczenie niepłodności matodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecina na lata 2019-2021". Wydział Spraw Społecznych 2018/10/17 dokument (.pdf,  244 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65225/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/07 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/16 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64899/WSS/-IV/18 2018/10/05 dotyczy projektu programu polityki zdrowotnej pn. Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecin na lata 2019- 2021. Wydział Spraw Społecznych 2018/10/05 dokument (.pdf,  913 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64651/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/04 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/10 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63571/WO/-III/18 2018/09/30 dotyczy wynagrodzenia radców prawnych. Wydział Organizacyjny 2018/10/12 dokument (.pdf,  751 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63568/BDO/-XXVIII/18 2018/09/28 dotyczy stowarzyszenia "Strefa Kobiet" oraz "Lambda". Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/16 dokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63572/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/28 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/12 dokument (.pdf,  182 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63256/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/27 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/05 dokument (.pdf,  73 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62917/BDO/-XXVIII/18 2018/09/26 dotyczy nieodpłatnych porad prawnych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/10 dokument (.pdf,  2.02 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62817/BDO/-XXVIII/18 2018/09/26 dotyczy posiedzenia zespołu SBO oraz zadania SZCZECIN BEZ SMOGU. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/10 dokument (.pdf,  1.12 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63083/WZFM/-I/18 2018/09/24 dotyczy informacji nt. przewidzianych inwestycji . Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/10/04 dokument (.pdf,  8.08 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62460/WIM/-II/18 2018/09/24 dotyczy zadania pn. Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/09/27
62083/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/21 dotyczy wskazania czy zostało wydane pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/01 dokument (.pdf,  216 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62082/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/21 dotyczy wskazania czy prowadzone jest postępowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/01 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61543/BDO/-XXVIII/18 2018/09/20 dotyczy zadania Szczeciński Skuter Miejski. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/04 dokument (.pdf,  76 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61296/BIP/-I/18 2018/09/19 dotyczy zadania Szczecin Bez Smogu. Biuro Informacji Publicznej 2018/10/01 dokument (.pdf,  53 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60866/WInf/-I/18 2018/09/19 dotyczy kosztu wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo księgowego ZSI-FK. Wydział Informatyki 2018/09/24 dokument (docx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61255/BDO/-XXVIII/18 2018/09/19 dotyczy SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/03 dokument (.pdf,  539 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  382 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  1.15 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  402 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61424/WIM/-II/18 2018/09/19 dotyczy podłogi sportowej. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/09/28 dokument (.pdf,  179 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60285/WOŚ/-VIII/18 2018/09/18 dotyczy ilości punktów przyznawanych podczas rekrutacji. Wydział Oświaty 2018/09/21 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58737/BDO/-XXVIII/18 2018/09/16 dotyczy odrzucenia projektu SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/26 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
61857/BDO/-XXVIII/18 2018/09/14 dotyczy wskazania członków Zespołu Opiniującego głosujących za odrzuceniem wskazanego projektu. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/21 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57835/BPM/-III/18 2018/09/12 dotyczy partycypowania finansowego lub organizacyjnego Gminy Miasto Szczecin oraz uczestnictwa urzędników w Marszu Równości. Biuro Prezydenta Miasta 2018/09/13 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57560/BIP/-I/18 2018/09/11 dotyczy rejestru wyborców, spisu wyborców i wskazania liczby osób zameldowanych przy ul. Niklowej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/24 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58018/WOŚ/-VIII/18 2018/09/11 dotyczy dofinansowania do zakupu wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne. Wydział Oświaty 2018/09/13 dokument (.pdf,  308 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57354/BIP/-I/18 2018/09/11 dotyczy umowy oraz informacji na temat wykonania serwisu, konserwacji i obsługi ekspolatacyjnej węzłów cieplnych i kotłowni, stacji zmiękczania lub przepompowni/hydroforni. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/14 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57106/BOI/-CIV/18 2018/09/10 dotyczy rejestru wyborców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/09/11 dokument (.pdf,  99 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56950/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/09/10 dotyczy realizacji zadania pn. "Syrenie Stawy- centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/20 dokument (.pdf,  54 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56720/WInf/-IV/18 2018/09/09 dotyczy rejestru umów. Wydział Informatyki 2018/09/14 dokument (docx,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56625/BDO/-XXVIII/18 2018/09/07 dotyczy organizacji pn. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/12 dokument (.pdf,  233 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56547/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/09/07 dotyczy przystanków autobusowych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/12 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56768/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/07 dotyczy wskazanego pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/09/18 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56083/BDO/-XXVIII/18 2018/09/06 dotyczy zestawienia Komisji Konkursowej oraz kryteriów wyboru członków wskazanej komisji. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/20 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56997/WZFM/-I/18 2018/09/06 dotyczy inwestycji w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 50. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/09/14 dokument (.pdf,  1.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54735/BRM/-I/18 2018/09/02 dotyczy uchwały Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2018/09/14 dokument (.pdf,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54725/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/31 dotyczy parkletów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/05 dokument (.pdf,  224 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53720/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/28 dotyczy drogi dla rowerzystów w ciągu Al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/10 dokument (.pdf,  350 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53416/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/27 dotyczy propozycji inwestycji wszystkich rad osiedli. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/10 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54174/BIP/-I/18 2018/08/25 dotyczy dzierżawy terenów przedsiębiorstwom rozrywki. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/31 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52770/BIP/-I/18 2018/08/24 dotyczy petycji, skarg i wniosków. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/07 dokument (.pdf,  123 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55780/BIP/-I/18 2018/08/24 dotyczy spisu wyborców i spisu ludności. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/07 dokument (.pdf,  117 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52355/BDO/-XXVIII/18 2018/08/22 dotyczy SBO 2018. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/05 dokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54120/BIP/-I/18 2018/08/22 dotyczy organizacji imprez masowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/03 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (xlsx,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (xlsx,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52359/BMKZ/-IV/18 2018/08/22 dotyczy postępowania w BMKZ w związku z inwestycja Gminy Miasto Szczecin. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/08/29 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52012/BIP/-I/18 2018/08/21 dotyczy prawidłowości zrealizowanych zamówień publicznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51971/WS/-VIII/18 2018/08/21 dotyczy kosztorysu z realizacji dotacji przekazanej do klubu piłkarskiego MKS Pogoń SzczecinS.A. Wydział Sportu 2018/08/28 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52307/BNW/-I/18 2018/08/21 dotyczy wysokości wynagrodzeń prezesów wszytskich spółek komunalnych. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/08/31 dokument (.pdf,  331 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51483/BIP/-I/18 2018/08/20 dotyczy boiska przy ul. Orlej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51819/BGM/-X/18 2018/08/20 dotyczy terminu wprowadzenia do systemu ewidencji miast, ulic i adresów ulicy Brzeskiej. Biuro Geodety Miasta 2018/08/27 dokument (.pdf,  59 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51310/WOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2018/08/20 dokument (.pdf,  244 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51328/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy wskazanej decyzji WGKiOŚ z 2009 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/05 dokument (.pdf,  361 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51359/WZiON/-XXXIX/18 2018/08/17 dotyczy terenu położonego w rejonie ulic: Szymborskiej-Maciejowickiej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/08/24 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51306/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Miejskich m. Szczecin. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/31 dokument (.pdf,  503 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51295/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Gumieńce. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/30 dokument (.pdf,  254 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51294/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy wiat przystankowych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/22 dokument (.pdf,  213 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53210/BIP/-I/18 2018/08/13 dotyczy aplikacji alert. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27 dokument (.pdf,  52 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49720/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/08 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/17
48877/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/06 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/09 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48423/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/03 dotyczy postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/08 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47287/WZFM/-I/18 2018/07/30 dotyczy zadłużenia Gminy Miasto Szczecin i jednostek zależnych. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/08/09 dokument (.pdf,  1.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47306/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/30 dotyczy rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/09 dokument (.pdf,  2.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46987/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/27 dotyczy aplikacji alert. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/10 dokument (.pdf,  299 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46854/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/27 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/03 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47023/WO/-III/18 2018/07/27 dotyczy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/10 dokument (.pdf,  67 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39888/BMKZ/-IV/18 2018/07/27 dotyczy kamienic przy ul. Krasińskiego. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/09 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47437/BIP/-I/18 2018/07/27 dotyczy wskazanej działki. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/07 dokument (.pdf,  42 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42864/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/25 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/12 dokument (.pdf,  352 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46055/WInf/-I/18 2018/07/25 dotyczy wskazanych projektów. Wydział Informatyki 2018/07/26 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45767/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/23 dotyczy toalet przenośnych typu toi-toi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/31 dokument (.pdf,  205 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45415/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/20 dotyczy wydanytch decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/31 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44818/BOI/-CIV/18 2018/07/18 dotyczy ilości mieszkanców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/19 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44951/BMKZ/-IV/18 2018/07/18 dotyczy karty ewidencji wskazanego zabytku. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/24 dokument (.jpg,  453 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46525/BIP/-I/18 2018/07/18 dotyczy prowadzenia mediów i wskazanych wydatków. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/31 dokument (.pdf,  72 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44805/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy ilości przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wydział Oświaty 2018/07/19 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44963/BIP/-I/18 2018/07/18 dotyczy środków finansowych i niefinansowych oraz współpracy z organizacjami Kościoła Katolickiego. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/31 dokument (.pdf,  131 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45248/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2018/07/24 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BIiRO-ii.1431.2.2018.JO 2018/07/18 dotyczy budowy przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 w Szczecinie. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2018/07/31 dokument (.pdf,  42 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44825/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydział Oświaty 2018/08/02 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45030/WMiRSPN/-0/18 2018/07/16 dotyczy kserokopii pisma. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/07/19 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44743/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/07/16 dotyczy wskazanych ogrodów działkowych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/07/23 dokument (.pdf,  87 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44298/BMKZ/-IV/18 2018/07/16 dotyczy metryk wskazanych postępowań. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/27 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44268/BOU/-I/18 2018/07/16 dotyczy wskazanej korespondencji. Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/30 dokument (.pdf,  149 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44086/BOI/-CIV/18 2018/07/14 dotyczy zezwolenia na zgromadzenie. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/18 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43918/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/13 dotyczy aplikacji alert. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/27 dokument (.pdf,  434 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43728/BS/-IV/18 2018/07/12 dotyczy największego pracodawcy w Szczecinie. Biuro Strategii 2018/08/16 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43173/BIP-I/18 2018/07/10 dotyczy elektronicznego zarządzania dokumentami. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/23 dokument (.pdf,  302 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42850/BOI/-CIV/18 2018/07/09 dotyczy wykazu tablic rejestracyjnych. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/11 dokument (.PDF,  12.80 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42698/BOU/-I/18 2018/07/09 dotyczy poprzednio udzielonej odpowiedzi POD unp: 41612/BOU/-I/18 Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/16 dokument (.pdf,  185 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42678/BS/-IV/18 2018/07/09 dotyczy remontu kamienic z pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych. Biuro Strategii 2018/07/17 dokument (.pdf,  122 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42516/WZiON/-XXXIX/18 2018/07/09 dotyczy wskazanej działki. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/07/12 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44122/BIP/-I/18 2018/07/07 dotyczy profili lub stron na portalach społecznościowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/17 dokument (.pdf,  89 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42253/BMKZ/-IV/18 2018/07/05 dotyczy odpowiedzi na wezwanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/17 dokument (.pdf,  211 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41845/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/05 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/10 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41821/WOŚ/-VIII/18 2018/07/04 dotyczy PP nr 72 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2018/07/10 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41019/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/02 dotyczy kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/16 dokument (.pdf,  463 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41889/BIP/-I/18 2018/07/01 dotyczy inicjatywy uchwałodawczej osób trzecich, budżetu obywatelskiego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz liczby osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2017r. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/05 dokument (.pdf,  71 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41241/WZKiOL/X/18 2018/06/30 dotyczy ilości samochodów służbowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/07/10 dokument (.pdf,  223 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40631/WZFM/-I/18 2018/06/29 dotyczy wzrostu zadłużenia Miasta Szczecin w trzech ostatnich latach. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/07/02 dokument (.pdf,  941 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40634/BS/-IV/18 2018/06/29 dotyczy powstania nowych miejsc pracy. Biuro Strategii 2018/07/11 dokument (.pdf,  36 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40913/BIP/-I/18 2018/06/29 dotyczy Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/02 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40264/WS/-VIII/18 2018/06/28 dotyczy środków przekazywanych przez samorząd klubom na szkolenia sportowe. Wydział Sportu 2018/07/09 dokument (.pdf,  438 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40016/BS/-IV/18 2018/06/27 dotyczy zadłużenia Miasta Szczecin. Biuro Strategii 2018/07/10 dokument (.pdf,  474 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40620/WZiON/-XXXIX/18 2018/06/27 dotyczy nieruchomosci położonych przy ul. Witkiewicza w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/07/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41612/BOU-I/18 2018/06/27 dotyczy sali ślubów . Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/04 dokument (.pdf,  609 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39873/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/26 dotyczy kwot z tytułu opłat za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/03 dokument (.pdf,  521 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39877/WOŚ/-VIII/18 2018/06/26 dotyczy danych statystycznych i finansowych wskazanych szkół. Wydział Oświaty 2018/07/10 dokument (.pdf,  1.64 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39498/BMKZ/-IV/18 2018/06/25 dotyczy ulicy Cukrowej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/05 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40257/WUiAB/-XXIII/18 2018/06/25 dotyczy uchwały dotyczącej obiektów małej architektury. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/04 dokument (.pdf,  217 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39487/BS/-IV/18 2018/06/25 dotyczy ładowarek do aut elektrycznych. Biuro Strategii 2018/07/02 dokument (.pdf,  107 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39264/BOI/-CIV/18 2018/06/23 dotyczy liczby pojazdów zarejestrowanych w mieście Szczecin. Biuro Obsługi Interesantów 2018/06/26 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41512/IOD/-I/18 2018/06/22 dotyczy IOD Rady Miasta Szczecin Inspektor Ochrony Danych 2018/07/04 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39118/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy alertu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/06 dokument (.pdf,  322 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39360/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy uchwały o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/03 dokument (.pdf,  521 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39245/WS/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy kwot dotacji przekazywanych klubom sportowym w 2017 r. Wydział Sportu 2018/07/05 dokument (.pdf,  492 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39062/BIP/-I/18 2018/06/21 dotyczy członków rad i komisji funkcjonujących w miastach na prawach powiatu.. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/29 dokument (.pdf,  75 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38895/WOŚ/-VIII/18 2018/06/21 dotyczy przedszkoli. Wydział Oświaty 2018/07/05 dokument (.pdf,  2.48 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38739/BIP/-I/18 2018/06/20 dotyczy nośników reklamowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/29 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38412/WOŚ/-VIII/18 2018/06/19 dotyczy subwencji oświatowych Wydział Oświaty 2018/06/29 dokument (.pdf,  170 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38411/WOŚ/-VIII/18 2018/06/19 dotyczy subwencji oświatowych Wydział Oświaty 2018/06/29 dokument (.pdf,  168 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39990/BIP/-I/18 2018/06/19 dotyczy aktualnych umów na usługi poligraficzne. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/03 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37910/BMKZ/-IV/18 2018/06/18 dotyczy rozbiórki wskazanych kamienic. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/26 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38078/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/18 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/02 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37406/BPM/-III/18 2018/06/14 dotyczy uchwały krajobrazowej. Biuro Prezydenta Miasta 2018/06/21 dokument (.pdf,  232 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37413/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/13 dotyczy decyzji i zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich, do pętli Pomorzany wraz z rozbudowa pętli". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/25 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
38919/BOU/-I/18 2018/06/13 dotyczy planów adaptacji pomieszczeń na salę ślubów. Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/03 dokument (.pdf,  225 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
37382/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/13 dotyczy umów zawartych z Przesiębiorstwem Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp. z .o.o. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/26 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36531/BS/-IV/18 2018/06/11 dotyczy listy unijnych, zrealizowanych obiektów i przedsięwzięć w Szczecinie ze środków Unii Europejskiej od wstąpienia Polski do UE. Biuro Strategii 2018/06/25 dokument (.pdf,  473 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35698/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/07 dotyczy wycinki drzew przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/12 dokument (.pdf,  3.99 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34443/WGKiOŚ/-VII/18 2018/06/04 dotyczy remontu mostu japońskiego w Parku Kasprowicza oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/13 dokument (.pdf,  270 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
35780/BNW/-I/18 2018/06/04 dotyczy spółki Remondis. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/06/18 dokument (.pdf,  311 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34426/WSS/-IV/18 2018/06/02 dotyczy wywiadów środowiskowych. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/05 dokument (.pdf,  301 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34711/BPM/-0/18 2018/06/01 dotyczy uchwały krajobrazowej. Biuro Prezydenta Miasta 2018/06/14 dokument (.pdf,  418 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34313/WSS/-IV/18 2018/06/01 dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawych. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/11 dokument (.pdf,  301 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34203/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/05/30 dotyczy mieszkań komunalnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/06/11 dokument (.pdf,  845 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34145/BMKZ/-IV/18 2018/05/30 dotyczy kamienicy przy al. Piastów 16. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/05 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33834/BMKZ/-IV/18 2018/05/30 dotyczy kamienicy byłego Hotelu "Piast". Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/12 dokument (.jpg,  741 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  189 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33808/WSS/-IV/18 2018/05/29 dotyczy wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/05 dokument (.pdf,  193 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33498/WIM/-II/18 2018/05/29 dotyczy budowy linii tramwajowej. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/06/11 dokument (.pdf,  76 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33636/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/28 dotyczy programu "Jedna ulica rocznie". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/30 dokument (.pdf,  387 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28091/BMKZ/-IV/18 2018/05/28 dotyczy wskazanych umów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09
33526/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/28 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu przy ul. Felczaka w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/07 dokument (.pdf,  429 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
36491/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/25 dotyczy opracowania modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/06/12 dokument (.pdf,  252 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33008/WIM/-II/18 2018/05/24 dotyczy decyzji ZRiD Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/28 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31979/WIM/-II/18 2018/05/22 dotyczy przebudowy ulic: Niemierzyńska, Arkońska od al. Wojska Polskiego- etap I i II. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/06/05 dokument (.pdf,  187 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32293/BRM/-I/18 2018/05/22 dotyczy załącznika do Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2018/05/25 dokument (.pdf,  1.93 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32321/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/22 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/22 dokument (.pdf,  393 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33029/BIP/-/18 2018/05/21 dotyczy przekazywania środków publicznych na rzecz wskazanego podmiotu. Biuro Informacji Publicznej 2018/05/30 dokument (.pdf,  40 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
32026/BMKZ/-IV/18 2018/05/21 dotyczy załącznika wskazanego pisma. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/01 dokument (.jpg,  369 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31699/WO/-III/18 2018/05/20 dotyczy średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto na poszczególnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2018/05/28 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
34086/BIP/-I/18 2018/05/18 dotyczy wskazanej spółki. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/01 dokument (.pdf,  88 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
31404/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/17 dotyczy pozwolenia na budowę . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/24 dokument (.pdf,  27 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30984/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/16 dotyczy wskazanych projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/28 dokument (.pdf,  384 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30858/WIM/-II/18 2018/05/16 dotyczy SPP nr 59 w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/28 dokument (.pdf,  30 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30379/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/14 dotyczy projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego dla wskazanej działki. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/21 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30384/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/14 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/28 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30437/WIM/-II/18 2018/05/14 dotyczy inwestycji przy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/22 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30348/BIP/-I/18 2018/05/11 dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce- Kwiatkowskiego". Biuro Informacji Publicznej 2018/05/15 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30250/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/05/11 dotyczy operatu wyceny wartości gruntu. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/05/18 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
30051/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/10 dotyczy kopii warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/16 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29887/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/10 dotyczy realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/16 dokument (.pdf,  448 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29777/WOŚ/-VIII/18 2018/05/09 dotyczy spełnienia wymagań określoonych we wskazanym rozporządzeniu. Wydział Oświaty 2018/05/21 dokument (.pdf,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29184/BIP/-I/18 2018/05/08 dotyczy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego. Biuro Informacji Publicznej 2018/05/09 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29362/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/08 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/18 dokument (.pdf,  615 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29200/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/08 dotyczy Masztu Maciejewicza. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/22 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29405/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/08 dotyczy projektu budowlanego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/16 dokument (.pdf,  190 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29396/BMKZ/-IV/18 2018/05/08 dotyczy kopii wskazanych dokumentów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/22 dokument (.jpg,  576 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  341 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29114/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/21 dokument (.pdf,  346 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29107/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/21 dokument (.pdf,  311 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28686/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/04 dotyczy rocznego kosztu sprzątania bulwarów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/17 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28697/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/04 dotyczy prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/09 dokument (.pdf,  324 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28375/WO/-III/18 2018/05/02 dotyczy zakresu umocowania p. Pawlickiego. Wydział Organizacyjny 2018/05/15 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28149/BNW/-I/18 2018/04/30 dotyczy dochodów Prezydenta Miasta Szczecin z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28146/BNW/-I/18 2018/04/30 dotyczy udziałowców Spółki Remondis Szczecin Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28152/BNW/-I/18 2018/04/29 dotyczy okresów pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz osiągniętych dochodów. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28154/WO/-III/18 2018/04/28 dotyczy oświadczeń majątkowych byłego skarbnika. Wydział Organizacyjny 2018/05/11 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
29500/WO/-III/18 2018/04/27 dotyczy protokołu z postępowania rekrutacyjnego nr 40/18. Wydział Organizacyjny 2018/05/09 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28085/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy wskazanych umów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09 dokument (.pdf,  501 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28087/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy karty adresowej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/08 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28070/WSS/-IV/18 2018/04/26 dotyczy polityki i programu zdrowotnego 2017 Wydział Spraw Społecznych 2018/05/10 dokument (.pdf,  466 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28089/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy kosztów związanych z promocją Miasta Szczecin w kwartalniku " Renowacje i zabytki" o numerze 3/2016. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
28093/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/25 dotyczy uchwały krajobrazowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/09 dokument (.pdf,  65 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
27298/BNW/-I/18 2018/04/25 dotyczy udziału Gminy Miasto Szczecin w spółkach prawa handlowego działajacych w sferze sportu. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/09 dokument (.pdf,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26871/BIP/-I/18 2018/04/23 dotyczy Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Biuro Informacji Publicznej 2018/04/24 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26932/WO/-III/18 2018/04/23 dotyczy ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych. Wydział Organizacyjny 2018/04/26 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26566/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/22 dotyczy ścieżki rowerowej na Bulwarze Piastowskim Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04 dokument (.pdf,  338 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26563/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/22 dotyczy napraw i remontów torowiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04 dokument (.pdf,  172 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26476/BIP/-I/18 2018/04/19 dotyczy wskazanych nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2018/04/26 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26499/BMKZ/-IV/18 2018/04/19 dotyczy pisma Miejskiego Konserwatora Zabytków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/04/25 dokument (.jpg,  308 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25909/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/18 dotyczy liczby decyzji w związku z przekroczeniem hałasu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
26470/BIP/-I/18 2018/04/18 dotyczy remontu ulicy Kwiatowej. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/23 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25277/WGKiOŚ/-XIII/18 2018/04/16 dotyczy czynności i zadań realizowanych przez Radę Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/28 dokument (.pdf,  257 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24939/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/16 dotyczy Zespołu ds. bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/25 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24939/BIP/-I/18 2018/04/16 dotyczy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Biuro Informacji Publicznej 2018/04/25 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25351/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/13 dotyczy zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/27 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25682/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/13 dotyczy zagospodarowania działek w sąsiedztwie istniejącego zbiornika wodnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/25 dokument (.pdf,  41 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24646//WIM/-I/18 2018/04/13 dotyczy podłogi w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół nr 11 w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2018/04/25 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24640/BGM/-X/18 2018/04/13 dotyczy terenu Żelechowo- Łękno Biuro Geodety Miasta 2018/04/24 dokument (.pdf,  546 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24245/BIP/-I/18 2018/04/12 dotyczy dzierżawy terenów miejskich przedsiębiorstwom rozrywki. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/18 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24086/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/04/11 dotyczy wykazu lokali Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/04/25
24184/BNW/-I/18 2018/04/11 dotyczy bieżącego doradztwa podatkowego Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/04/24 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23524/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/10 dotyczy planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/10 dokument (.pdf,  280 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23893/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/10 dotyczy stałej organizacji ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/17 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
25153/BIP/-I/18 2018/04/09 dotyczy drogi Panieńskiej, Środowej, Targ Rybny i Rynek nowy Biuro Informacji Publicznej 2018/04/16 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23274/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/09 dotyczy porządku, czystości i deratyzacji. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/23 dokument (.pdf,  1.29 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23559/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/09 dotyczy ostateczności decyzji Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/24 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23290/BRM/-VIII/18 2018/04/06 dotyczy uchwały Krajobrazowej Biuro Rady Miasta 2018/04/18 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22921/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/06 dotyczy odłowu zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/20 dokument (.pdf,  560 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22536/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/05 dotyczy usługi odławiania zwierzyny Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/18 dokument (.pdf,  255 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22536/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/05 dotyczy korespondencji w sprawie budowy ściezki rowerowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/18 dokument (.pdf,  255 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22922/BRM/-I/18 2018/04/04 dotyczy uchwały Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2018/04/16 dokument (.pdf,  14 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
33721/BIP/-I/18 2018/04/04 dotyczy kamienicy dawnego hotelu "Piast". Biuro Informacji Publicznej 2018/05/30 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21992/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/03 dotyczy pozwoleń związanych z nasadzaniem krzewów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/16 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23962/BIP/-I/18 2018/04/03 dotyczy korespondencji pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/11 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21717/WUiAB/-XXIII/18 2018/03/30 dotyczy pozwolenia na budowę przy ul. Krakowskiej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/04 dokument (.pdf,  240 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23359/BIP/-I/18 2018/03/27 dotyczy wskazanych inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2018/04/09 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22543/BIP/-I/18 2018/03/27 dotyczy najmu pomieszczeń i wykazu jednostek związanych z wydawaniem dowodów osobistych i prawa jazdy. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/06 dokument (.pdf,  57 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21310/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/26 dotyczy toczących się postępowań. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/04/06 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21312/BIP/-I/18 2018/03/26 dotyczy zarządców wskazanych działek Biuro Informacji Publicznej 2018/03/29 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20339/WSS/-IV/18 2018/03/25 dotyczy bonu opiekuńczego Wydział Spraw Społecznych 2018/03/30 dokument (.pdf,  170 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20394/BGM/-X/18 2018/03/23 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość znajduje się w obrębie portu morskiego lub przystani morskiej. Biuro Geodety Miasta 2018/03/29 dokument (.pdf,  56 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19672/BOI/-CIV/18 2018/03/21 dotyczy informacji z bazy pesel Biuro Obsługi Interesantów 2018/03/23 dokument (.pdf,  94 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19402/BPM/-III/18 2018/03/21 dotyczy wartości brutto aktualnie świadczonej usługi monitoringu mediów. Biuro Prezydenta Miasta 2018/04/05 dokument (.pdf,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18794/WZFM/-I/18 2018/03/19 dotyczy kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/03/29 dokument (.pdf,  45 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19787/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/19 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/28
18527/WKs/-IV/18 2018/03/16 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2018/03/21 dokument (.pdf,  115 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18618/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29 dokument (.jpg,  556 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18609/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29 dokument (.jpg,  295 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18612/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29
20981/BIP/-I/18 2018/03/16 dotyczy stadionu przy ul. Twardowskiego, boiska przy ul. Orlej, hali sportowej przy ul. Szafera, klubu Pogoń Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2018/03/29 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18615/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29 dokument (.jpg,  545 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17793/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/13 dotyczy postępowań w stosunku do wskazanych nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/20 dokument (.pdf,  297 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17574/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/13 dotyczy parku Wolności Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/21 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17571/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/13 dotyczy wskazanego budynku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/19
17217/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/12 dotyczy radnych Rady Osiedla Majowe Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/19 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19232/BIP/-I/18 2018/03/12 dotyczy ilości otrzymanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, podjętych uchwał, przeprowadzonych konsultacji społecznych, interpelacji radnych oraz liczby petycji. Biuro Informacji Publicznej 2018/03/20 dokument (.pdf,  33 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17220/WUiAB/-XXIII/18 2018/03/12 dotyczy pozwoleń na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/23 dokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17225/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/12 dotyczy ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/20 dokument (.pdf,  422 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16541/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/09 dotyczy informacji finansowych rad osiedli Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/22 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15815/WS/-VIII/18 2018/03/06 dotyczy sekcji piłki nożnej mężczyzn Wydział Sportu 2018/03/19 dokument (.pdf,  694 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15771/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/05 dotyczy rejestru cen i wartości nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/09 dokument (.pdf,  319 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15418/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/05 dotyczy planowanych remontów Mostu Długiego i Portowego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/09 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15503/WO/-III/18 2018/03/05 dotyczy wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto na poszczególnych stanowiskach we wskazanych biurach i wydziałach Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2018/03/19 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15421/BSiMSP/-0/18 2018/03/05 dotyczy nieruchomości gruntowych które w latach 2015-2016 Gmina nabyła jako spadkobierca ustawowy Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa 2018/03/16 dokument (.pdf,  38 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15150/WZiON/-XXXIX/18 2018/03/04 dotyczy opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/04/06 dokument (.pdf,  89 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15169/W