Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50157951

Aktualna strona: 3546

Wydrukowano: 0

Wykaz informacji udostępnianych na wniosek

Numer sprawy Data złożenia Przedmiot wniosku Jednostka organizacyjna Data załatwienia Dokumenty *
26554/BIP/-I/17 2017/04/21 dotyczy umowy zawartej przez Gmine Miasto Szczecin z Nextbike Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Publicznej 2017/04/25 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22702/WUiAB/-XXIII/17 2017/04/14 dotyczy nieruchomości przy ul. Małopolskiej 12 i pl. Hołdu Pruskiego 9 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/14 dokument (.pdf,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
24429/BIP/-I/17 2017/04/12 dotyczy protokołów i notatek ze spotkań z mieszkańcami Wyspy Puckiej Biuro Informacji Publicznej 2017/04/24 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20585/WUiAB/-XXIII/17 2017/04/07 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę nośnika reklamowego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/07 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23470/WMiRSPN/-0/17 2017/04/07 dotyczy korespondencji pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin a Polskim Związkiem Działkowców Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/04/19 dokument (.pdf,  339 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-II.1431.12.2017.EK 2017/04/06 dotyczy uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Wydział Oświaty 2017/04/11 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-II.1431.11.2017.KG 2017/04/06 dotyczy aktualnie obowiązującego statutu PP nr 74 Wydział Oświaty 2017/04/19 dokument (.pdf,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23899/WKs/-IV/17 2017/04/05 dotyczy wsparcia przez podmiot zewnetrzny w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług Wydział Księgowości 2017/04/11 dokument (.pdf,  248 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23907/WKs/-IV/17 2017/04/05 dotyczy zapłaty na podstawie zawartych umów Wydział Księgowości 2017/04/11 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22591/WUiAB/-XXIII/17 2017/04/05 dotyczy lokalnych programów rewitalizacji Szczecina Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/11 dokument (.pdf,  307 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23444/WMiRSPN/-XXIII/17 2017/04/04 dotyczy postępowań w stosunku do nieruchomości położenoej w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 12 i pl. Hołdu Pruskiego 9 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/04/11 dokument (.pdf,  283 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
23007/WMiRSPN/-0/17 2017/04/04 dotyczy inwestycji Technopark Pomerania oraz likwidacji ROD przy ul. Niemierzyńskiej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/04/07 dokument (.pdf,  373 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22705/WUiAB/-XXIII/17 2017/04/04 dotyczy nieruchomości przy ul. Małopolskiej 12 i pl. Hołdu Pruskiego 9 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/14 dokument (.pdf,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
222/-XXIII/17 2017/04/03 dotyczy decyzji o pozwoleniu na przebudowę budynku gospodarczego na mieszkalny Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/11 dokument (.pdf,  35 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22254/BOP/-XXVIII/17 2017/04/03 dotyczy wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz SBO 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/04/13 dokument (.pdf,  745 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22045/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/04/02 dotyczy załącznika do uchwały Rady Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/04/12 dokument (.pdf,  248 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21683/WUiAB/-XXIII/17 2017/03/31 dotyczy projektu budynku oraz rzutów pomieszczeń filii Urzędu Miasta Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/11 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22018/WIM/-II/17 2017/03/30 dotyczy przesłania kopii protokołów ze spotkań z projektantem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu planowanej przebudowy ul. Cyfrowej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2017/04/13 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22127/WSS/-IV/17 2017/03/30 dotyczy informacji o konkursach dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizomowi, narkomanii i przemocy Wydział Spraw Społecznych 2017/04/12 dokument (.pdf,  302 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21404/WZFM/-I/17 2017/03/28 dotyczy nieruchomości przy ul. Flaminga Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2017/04/05 dokument (.pdf,  1.03 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20583/WUiAB-XXIII/17 2017/03/27 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie montażu nośnika reklamowego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/03 dokument (.pdf,  30 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20581/WUiAB/-XXIII/17 2017/03/27 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę nośnika reklamowego na działce o nr 83/18, obręb 149 Pogodno Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/07 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20582/WUiAB/-XXIII/17 2017/03/27 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu montażu nośnika reklamowego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/04/07 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
22123/BOP/-XXVIII/17 2017/03/24 dotyczy nagrań z posiedzeń zespołu opiniującego zadania do SBO 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/04/06 dokument (.pdf,  236 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18871/BIP/-I/17 2017/03/24 dotyczy umów najmu oraz użyczenia powierzchni użytkowej pod działalność gospodarczą prowadzoną w budynku Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2017/03/24 dokument (.pdf,  26 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21935/BGM/-X/17 2017/03/23 dotyczy kosztów związanych ze zmiana nazw ulic Biuro Geodety Miasta 2017/04/05 dokument (.pdf,  266 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19901/WGkIOŚ/-VIII/17 2017/03/22 dotyczy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/03/31 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
21699/WKs/-IV/17 2017/03/22 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2017/03/27 dokument (.pdf,  2.16 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
20186/WMiRSPN/-XXIII/17 2017/03/22 dotyczy wskazanego lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/03/27 dokument (.pdf,  178 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19766/BIP/-I/17 2017/03/21 dotyczy dzierżawy działki o numerze 16/26 Biuro Informacji Publicznej 2017/03/24 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19397/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/21 dotyczy działki na której jest zlokalizowany budynek Urzędu Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/04/04 dokument (.pdf,  277 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19215/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/20 dotyczy oznakowania poziomego i pionowego z dnia 5 maja 2000 r. na ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/03/28
19320/WUiAB/-XXIII/17 2017/03/20 dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/03/30 dokument (.pdf,  304 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18887/BIP/-I/17 2017/03/19 dotyczy pomocy społecznej dla cudzoziemców Biuro Informacji Publicznej 2017/03/30 dokument (.pdf,  73 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/18 dotyczy korespondencji w ramach SBO 2017 pt. "Park Brodowski Żelechowo- sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/03/20 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18273/BIP/-I/17 2017/03/16 dotyczy inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km od działki 52/3 obręb 3074 Biuro Strategii 2017/03/21 dokument (.pdf,  457 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WMiRSPN-III.1431.307.2017.JB 2017/03/16 dotyczy aktualnego zestawienia wspólnot mieszkaniowcyh z udziałem miasta Wydział Organizacyjny 2017/03/23 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
19771/USC/-XXIV/17 2017/03/15 dotyczy wskazania podstawy prawnej przy rejestracji urodzenia dziecka na podstawie poświadczonego tłumaczenia dokumentu Urząd Stanu Cywilnego 2017/03/23 dokument (.jpg,  960 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  736 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1962/WUiAB/-I/17 2017/03/15 dotyczy pozwolenia na budowę budynku Black Pearl Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/03/21 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18282/WIM/-II/17 2017/03/15 dotyczy inwestycji parku Warszewo-Podbórz Wydział Inwestycji Miejskich 2017/03/21 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17524/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/14 dotyczy informacji na jakim etapie jest inwestycja drogowa polegająca na rozbudowie wiaduktu nad linią kolejową w ciągu przy ul. Hożej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/03/20 dokument (.pdf,  220 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-I.1431.5.2017.PJ 2017/03/14 dotyczy kopii metryczki subwencji oświatowej na rok 2017 Wydział Oświaty 2017/03/20 dokument (.pdf,  186 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
18195/WMiRSPN/-XXIII/17 2017/03/14 dotyczy dzierżawy nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/03/20 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17520/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/13 dotyczy sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne w I i II półroczu 2015 r. oraz w I i II półroczu 2016 r. Wydział Informatyki 2017/03/23 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17652/BOP/-XXVIII/17 2017/03/10 dotyczy SBO 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/03/24 dokument (.pdf,  722 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-II.1431.6.2017.LR 2017/03/10 dotyczy wskazania placówek przedszkolych Wydział Oświaty 2017/03/28 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
brak 2017/03/10 dotyczy umiejscowienia kamer zewnętrznych i wewnętrznych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017/03/24 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9767/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/08 dotyczy inwestycji: "Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika Rubinowy Staw na terenie osiedla słoneczne w Szczecinie" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/15 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9796/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/08 dotyczy zadania inwestycyjnego "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Romera i Benesza, etap III odcinek D18 do D27" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/15 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16573/BOP/-XXVIII/17 2017/03/08 dotyczy edycji SBO 2017 oraz wskazanych stron internetowych Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/03/22 dokument (.pdf,  343 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17535/BIP/-I/17 2017/03/07 dotyczy widoku elewacji i rzutów powierzchniowych wieży węglowej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2017/03/16 dokument (.pdf,  207 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16083/WKiOŚ/-VIII/17 2017/03/07 dotyczy gatunków oraz ilości zwierząt łownych przekazywanych, w trakcie obowiązywania umowy z dnia 1.09.2016r. Nr WGKiOŚ/793/2016 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/03/14 dokument (.pdf,  321 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BPM.S.1431.1.2017.AG 2017/03/06 dotyczy ewaluacji SBO 2017 Biuro Prezydenta Miasta 2017/03/20 dokument (.pdf,  1.13 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16605/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/03/06 dotyczy działania zainstalowanych wag presekcyjnych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/03/13 dokument (.pdf,  204 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16672/BGM/-X/17 2017/03/05 dotyczy listy ulic Miasta Szczecin Biuro Geodety Miasta 2017/03/14 dokument (.pdf,  164 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14954/BIP/-I/17 2017/03/03 dotyczy wskazanych inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2017/03/14 dokument (.pdf,  444 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WMiRSPN.III.711.263.2017.AG 2017/03/03 dotyczy ilości balkonów będących pod zarządem miasta, które wymagają naprawy Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/03/16 dokument (.pdf,  24 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17059/WUiAB/-0/17 2017/03/03 dotyczy dokumentów dla inwestycji "Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego wraz z centrum magazynowo-handlowym" Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/03/14 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15826/WZiON/-XXXIX/17 2017/03/03 dotyczy warunków nałozonych na stronę kupującą przy sprzedaży bezprzetargowej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/03/10
16308/BIP/-I/17 2017/03/02 dotyczy terenu byłej papierni Skolwin Biuro Informacji Publicznej 2017/03/09 dokument (.pdf,  25 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BRM-IV.1431.3.2017.RM 2017/03/02 dotyczy pomieszczeń oddanych do dyspozycji radnych Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2017/03/15 dokument (.pdf,  379 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
16175/BIP/-I/17 2017/03/02 dotyczy ilości kamer i latarnii w mieście Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2017/03/09 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WMiRSPN-III.74.277.2017.AG 2017/03/02 dotyczy dokumentów przeprowadzonego remontu kapitalnego budynku przy ul. Małkowskiego 23 front Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/03/16 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14683/BIP/-I/17 2017/03/02 dotyczy braku adresów mailowych na stronie BIP Szczecińskiego Centrum Świadczeń Biuro Informacji Publicznej 2017/03/03 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
brak 2017/03/01 dotyczy opiekunów dziennych Wydział Spraw Społecznych 2017/03/10 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5233/BIP/-I/17 2017/02/26 dotyczy urlopu wypoczynkowego Prezydenta Miasta Wydział Organizacyjny 2017/03/06 dokument (.pdf,  15 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13642/BIP/-I/17 2017/02/24 dotyczy Uchwały Nr 818/99 Zarządu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2017/02/27 dokument (.pdf,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BRM-IV.1431.2.2017.MA 2017/02/24 dotyczy nazwy ul. Sandomierskiej Biuro Rady Miasta 2017/03/06 dokument (.pdf,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14396/WS/-VIII/ŁW 2017/02/24 dotyczy umów ze wskazanymi podmiotami Wydział Sportu 2017/03/01 dokument (.pdf,  156 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10725/WZFM/-I/17 2017/02/22 dotyczy umowy, wniosku i załączników Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacji w Szczecinie- etap II" Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2017/03/01 dokument (.pdf,  331 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
15570/BIP/-I/17 2017/02/22 dotyczy liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2017/03/06 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13425/WUiAB/-XXIII/17 2017/02/21 dotyczy pozwolenia na budowę reklamy na działce 35/21 w obrębie 2092 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/03/07 dokument (.pdf,  196 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13417/WUiAB/-XXIII/17 2017/02/21 dotyczy pozwolenia na budowę reklam na działce 1/4 w obrębie 2085 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/03/01 dokument (.pdf,  237 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12449/WUiAB/-XXIII/17 2017/02/21 dotyczy pozwolenia na budowę reklamy na działce 27/9 w obrebie 2101 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/03/03 dokument (.pdf,  197 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WO-S.1431.6.2017 2017/02/20 dotyczy naboru do Klubu 13 Muz Wydział Organizacyjny 2017/02/27 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12046/WUiAB/-XXIII/17 2017/02/20 dotyczy decyzji pozwolenia na budowę reklam na działce 23 w obrebie 2097 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/02/28 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11991/BNW/-I/17 2017/02/20 dotyczy wskazanych dokumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2017/03/01 dokument (.pdf,  421 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
14607/BIP/-I/17 2017/02/20 dotyczy przejęcia nieruchomości o której mowa w wyroku NSA z 30 lipca 2014r. sygn. akt II OSK 1343/14 Biuro Informacji Publicznej 2017/03/06 dokument (.pdf,  122 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12115/WUiAB/-XXIII/17 2017/02/17 dotyczy inwestycji przy ul. Łukasińskiego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/02/27 dokument (.pdf,  147 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11649/BOP/-XXVIII/17 2017/02/17 dotyczy protokołu z obrad komisji konkursowej, karta oceny Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/03/01 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12225/BOU/-0/17 2017/02/17 dotyczy zapytań ofertowych na zakup odzieży, flag oraz innych produktów tekstylnych Biuro Obsługi Urzędu 2017/02/28 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
17599/WSS/-IV/17 2017/02/15 dotyczy wydatkowania środków związanych z programem 500+ Wydział Spraw Społecznych 2017/03/15 dokument (.pdf,  172 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
13140/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/02/14 dotyczy bezdomnych zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/27 dokument (.pdf,  1.26 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12135/BIP/-I/17 2017/02/14 dotyczy umów zawartych na obsługę lub doradztwo prawne oraz faktur do wskazanych umów Biuro Informacji Publicznej 2017/02/28 dokument (.pdf,  54 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11206/WIM/-II/17 2017/02/14 dotyczy zagospodarowania terenu "Park Warszewo-Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy I etapu" Wydział Inwestycji Miejskich 2017/02/20 dokument (.pdf,  172 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
11253/WIM/-II/17 2017/02/14 dotyczy aktualnej wersji projektu przebudowy ul Cyfrowej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2017/03/01 dokument (.pdf,  386 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10138/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/02/13 dotyczy Rady Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/24 dokument (.pdf,  35 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10328/BOP/-I/17 2017/02/13 dotyczy głosowania na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskieho 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/02/27 dokument (.pdf,  92 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9717/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/02/10 dotyczy nagrań z konsultacji społecznych w sprawie statutów Rad Osiedli Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/15 dokument (.pdf,  209 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10727/BGM/-X/17 2017/02/10 dotyczy pełnienia funkcji kierownika prac Biuro Geodety Miasta 2017/02/16 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
10038/WZFM/-I/17 2017/02/09 dotyczy budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Tenisowej w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2017/02/23 dokument (.pdf,  831 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WO-S.1431.5.2017 2017/02/08 dotyczy informacji kto wygrał konkurs na dyrektora Klubu 13 Muz Wydział Organizacyjny 2017/02/14 dokument (.pdf,  19 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
9759/BPM/-III/17 2017/02/08 dotyczy procedury SZJ w zakresie zakupu towarów i usług Biuro Prezydenta Miasta 2017/02/09 dokument (.pdf,  311 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8896/BMKZ/-IV/17 2017/02/06 dotyczy ochrony konserwatorskiej nieruchomości położonych przy ul. Niemcewicza 1-4 w Szczecinie oraz wykazu adresowego pomp ulicznych wpisanych do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/02/10 dokument (.pdf,  595 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
85810/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/02/05 dotyczy udostępnienie uchwał Rady Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/09 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
12152/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/02/03 dotyczy gatunku i ilości zwierząt łownych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/03/02 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BRM-IV.1431.1.2017.MA 2017/02/02 dotyczy protokołów i nagrań Biuro Rady Miasta 2017/02/13 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7923/WGKIOŚ/-VIII/17 2017/02/02 dotyczy finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/09 dokument (.pdf,  187 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8326/WOŚ/-VIII/17 2017/02/02 dotyczy dotacji dla szkół Wydział Oświaty 2017/02/10 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8888/BIP/-I/17 2017/02/01 dotyczy programu "Jedna ulica rocznie" Biuro Informacji Publicznej 2017/02/14 dokument (.pdf,  88 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
8013/WUiAB/-XXIII/17 2017/02/01 dotyczy pozwolenia na budowę słupa reklamowego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/02/08 dokument (.pdf,  153 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6972/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/31 dotyczy dokumentacji stacji bazowej telefonii komórkowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/02/09 dokument (.pdf,  273 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7104/WZiON/-XXXIX/17 2017/01/31 dotyczy informacji o zbyciu przez gminę działki Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/02/08 dokument (.pdf,  401 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6598/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/27 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę o nr 838/16 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/02/02 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5919/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/26 dotyczy Kompleksowego Badania Ruchu 2016 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/08 dokument (.pdf,  1.19 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
6114/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/26 dotyczy sprawozdania finansowego za rok 2016 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/06 dokument (.pdf,  275 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WKs-IV.1431.1.2017.JR;WKs.S.1431.9.2017.JR 2017/01/25 dotyczy dochodów z tytułu prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności i zapłaconego podatku Wydział Księgowości 2017/02/07 dokument (.jpg,  1012 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WO-S.1431.4.2017 2017/01/24 dotyczy imion i nazwisk kandydatów konkursu na dyrektora Klubu 13 Muz oraz koncepcje programowo-organizacyjne Wydział Organizacyjny 2017/02/07 dokument (.pdf,  36 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5596/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/24 dotyczy rzutów poszczególnych kondygnacji wskazanego budynku Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/02/06 dokument (.pdf,  234 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5969/BIP/-I/17 2017/01/23 dotyczy danych wnioskodawców występujacych z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2017/02/06 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5167/BOP/-XXVIII/17 2017/01/20 dotyczy liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/01/30 dokument (.pdf,  402 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5395/WIM/-II/17 2017/01/20 dotyczy ekspertyzy technicznej dotyczącej deformacji nawierzchni oraz osiadania ścian oporowych zjazdu kładki pieszo - jezdnej na terenie wyspy Grodzkiej wraz z programem naprawczym Wydział Inwestycji Miejskich 2017/02/24 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5134/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/19 dotyczy strefy płatnego parkowania Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/31 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5131/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/19 dotyczy podania podstawy prawnej wejścia i wykonywania czynności przez pracowników ZWiK na wskazanej nieruchomości Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/31 dokument (.pdf,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3977/BIP/-I/17 2017/01/18 dotyczy wskazania właściciela działki Biuro Informacji Publicznej 2017/01/20 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WK-II.1431.01.2017.NW 2017/01/18 dotyczy instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin Wydział Kultury 2017/01/31 dokument (.pdf,  659 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3858/BIP/-I/17 2017/01/18 dotyczy dokumentacji wskazanej nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/01/31 dokument (.pdf,  389 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
5999/WUiAB/-0/17 2017/01/18 dotyczy kserokopii dokumentów dot. zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/01/25 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3808XXVIII/17 2017/01/17 dotyczy danych zawartych w bazie szczecińskich organizacji pozarządowych Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/02/08 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3808/BOP/-XXVIII/17 2017/01/17 dotyczy otwartego konkursu ofert Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/01/20 dokument (.pdf,  34 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3614/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/17 dotyczy podania autora "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin" Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/02/01 dokument (.pdf,  38 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3585/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/16 dotyczy komunalnej infrastruktury technicznej ul. Panieńskiej, Środkowej, Kłodej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/23 dokument (.pdf,  234 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3346/BMKZ/-IV/17 2017/01/16 dotyczy nieruchomości przy ul. Panieńskiej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017/01/25 dokument (.pdf,  655 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3320/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/16 dotyczy obszaru przy ul. Panieńskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/01/24 dokument (.pdf,  62 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3472/WIM/-II/17 2017/01/16 dotyczy ul. Panieńskiej, ul. Rybaki, ul. Warzywnej. ul. Środkowej, ul. Kłodnej Wydział Inwestycji Miejskich 2017/01/25 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3400/WMiRSPN/-XXIII/17 2017/01/16 dotyczy roszczeń w stosunku do nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/01/20 dokument (.pdf,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
3591/BOI/-CIV/17 2017/01/13 dotyczy rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Obsługi Interesantów 2017/01/20 dokument (.pdf,  31 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2644/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/12 dotyczy Raportu z wykonania Kompleksowego Badania Ruchu w Szczecinie 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/19 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2690/WZFM/-I/17 2017/01/11 dotyczy kopii nagrania z Konsultacji Społecznych w sprawie Budżetu Miasta Szczecin na rok 2017 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2017/01/13 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
4370/WS/-VIII/17 2017/01/11 dotyczy hali widowiskowo-sportowej Wydział Sportu 2017/01/20 dokument (.pdf,  169 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2299/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/10 dotyczy budowy dz. nr 32/2 z obrebu 2042 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/01/23 dokument (.pdf,  130 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1501/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/09 dotyczy wyników Kompleksowego Badania Ruchu w 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/12 dokument (.pdf,  234 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1918/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/09 dotyczy decyzji Prezydenta Miasta Szczecin - zezwolenie na realizację inwestycji "Obwodnica Śródmieścia Szczecin- etap VI" Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/01/23 dokument (.pdf,  830 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
2360/WS/-VIII/17 2017/01/09 dotyczy płatności oraz warunków wynajęcia stadionu przy ul. Twardowskiego oraz przy ul. Litewskiej Wydział Sportu 2017/01/12 dokument (.pdf,  71 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1500/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/09 dotyczy odławiania i opieki na bezdomnymi zwierzętami Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/10 dokument (.pdf,  329 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-II.1431.1.2017.KG 2017/01/05 dotyczy arkuszy organizacyjnych z załącznikami PP nr 74 za lata 2007-2011 oraz wskazania liczny odziałów stałych i niestałych Wydział Oświaty 2017/01/16 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1071/WUiAB/-XXIII/17 2017/01/05 dotyczy stacji bazowej P4 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/01/16 dokument (.pdf,  37 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1812/WO/-I/17 2017/01/05 dotyczy dokumentów w sprawie delegacji, wynagrodzeń i nagród pracowników BOP, powierzchni pomieszczeń BOP Wydział Organizacyjny 2017/03/02 dokument (.pdf,  44 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
1137/WUiAB/-I/17 2017/01/04 dotyczy autora "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin" Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2017/01/17 dokument (.pdf,  155 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
768/WGKiOŚ/-VIII/17 2017/01/02 dotyczy kosztu malowania pasów na drodze Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/11 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
452/WGKiOŚ-XIV.1431.1.2017.IM 2017/01/01 dotyczy podstawy prawnej pobierania opłat za parkowanie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/10 dokument (.pdf,  510 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82678/WZFM.-I/16 2016/12/31 dotyczy wyokości dochodów budżetowych, wysokości wydatków bieżących, wysokości deficytu, zadłużenia całkowitego oraz liczy mieszkańców miasta Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2017/01/05 dokument (.pdf,  981 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81928/WIM/-II/16 2016/12/29 dotyczy dokumentacji projektowej dla zadania Osiedle Gumieńce-budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy Wydział Inwestycji Miejskich 2017/01/11 dokument (.pdf,  674 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81832/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/12/28 dotyczy kamery na Cmentarzu Centralnym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/01/03 dokument (.pdf,  194 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WKs.I.1431.1.3.2017.BS 2016/12/27 dotyczy liczby pracowników WPiOL, ich wynagrodzenia i ewidencji opłat skarbowych za lata 2013-2015 Wydział Księgowości 2017/01/04 dokument (.pdf,  29 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
ABI_S.1431.1.2016 2016/12/22 dotyczy Bezpieczeństwa Informacji 2017/01/05 dokument (.pdf,  97 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78672/WUiAB/-I/16 2016/12/22 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę 125/1 w obrębie 2112 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80750/BOP/-XXVIII/16 2016/12/22 dotyczy nagrania z posiedzenia zespołu ds. Szczecińskiego budżetu Obywatelskiego z dnia 3.12.2016r. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2017/01/04 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
82213/WSS/-IV/16 2016/12/22 dotyczy rady seniorów Wydział Spraw Społecznych 2016/12/30 dokument (.pdf,  474 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81001/WZFM/-I/16 2016/12/22 dotyczy realizowanych i planowanych inwestycji w obrębie 1 km od wskazanej inwestycji przy ul. Śląskiej 45,46,48 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2017/01/04 dokument (.pdf,  891 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80320/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/21 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2232/01 z dnia 16.11.2001r. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/30 dokument (.pdf,  161 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
80861/BIP/-I/16 2016/12/19 dotyczy projektów utworzenia ogrodów dendrologicznych Biuro Informacji Publicznej 2016/12/30 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79918/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/16 dotyczy decyzji związanej z budową budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedną infrastrukturą techniczną Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/23 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79632/WOŚ/-VIII/16 2016/12/16 dotyczy przedmiotów muzycznych w w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. Marka Jasińskiego w Szczecinie Wydział Oświaty 2016/12/19 dokument (.pdf,  173 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BOI-DW.1431.2.2016.PG 2016/12/16 dotyczy „Oświadczenia osoby niezameldowanej w Szczecinie na pobyt stały w celu ustalenia właściwego miejscowo organu administracji publicznej dla rozpatrzenia sprawy" Biuro Obsługi Interesantów 2017/01/03 dokument (.pdf,  260 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79597/BIP/-I/16 2016/12/15 dotyczy danych z budżetu za lata 2015-2017 Biuro Informacji Publicznej 2016/12/29 dokument (.pdf,  95 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81524/BIP/-I/16 2016/12/15 dotyczy SBO 2017 - nieudzielonych odpowiedzi Biuro Informacji Publicznej 2016/12/29 dokument (.pdf,  113 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  478 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  179 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  56 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81492/WS/0/16 2016/12/15 dotyczy skanu umowy z operatorem hali Azoty Arena Wydział Sportu 2016/12/28 dokument (.pdf,  12 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79684/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/12/15 dotyczy dokumentacji Rady Osiedla Kijewo w latach 2011-2012 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2017/02/13 dokument (.pdf,  278 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79432/USC/-0/16 2016/12/13 dotyczy ilości zarejestrowanych małżeństw w 2010r. Urząd Stanu Cywilnego 2016/12/15 dokument (.pdf,  80 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78853/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/13 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklam na działce 5/15 w obrebie 2097 przy ul. Ku Słońcu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  278 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78858/WUiAB/-I/16 2016/12/13 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce 30/1 w obrębie 2092 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  245 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78854/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/13 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklam na działce 5/15 w obrębie 2097 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/20 dokument (.pdf,  339 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75812/WUiAB/-I/16 2016/12/13 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce 1/7 w obrębie 2100 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/06 dokument (.pdf,  22 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78860/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/13 dotyczy decyzji o pozwleniu na budowę reklamy na działce 1/5 w obrębie 2091 przy ul. Ku Słońcu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  249 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78856/WUiAB/-I/16 2016/12/13 dotyczy dcyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce nr 30/2 w obrębie 2091 przy ul. Hrubieszowskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  237 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78855/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/13 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowe reklamy na działce 176 w obrębie 2098 przy ul. Ku Słońcu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/23 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78676/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/12 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce nr 22 w obrębie 2100 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/20 dokument (.pdf,  218 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78673/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/12 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce 30 w obrębie 2111 przy ul. Niecałej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79998/BIP/-I/16 2016/12/12 dotyczy dokumentów o charakterze planistycznym Biuro Informacji Publicznej 2016/12/22 dokument (.pdf,  240 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78675/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/12 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce 1/7 w obrębie 2100 przy ul. Derdowskiego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78671/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/12 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklam na działce 42 z obrębu 2112 przy ul. Okulickiego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78523/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/09 dotyczy inwestycji na ul. Szczwiowej 5 w Szczecinie- budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/22 dokument (.pdf,  371 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78489/WUiAB/-XXIII/16 2016/12/09 dotyczy nieruchomości stanowiącej działkę nr 19/4 z obrębu 1047 położonej w Szczecinie przy ul. Kolumba 60 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/20 dokument (.pdf,  33 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78466/BIP/-I/16 2016/12/09 dotyczy Jarmarku Bożonarodzeniowego 2016r. Biuro Informacji Publicznej 2016/12/13 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78046/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/12/07 dotyczy projektu remontu nawierzchni chodników przy al. Wyzwolenia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/12/13 dokument (.pdf,  396 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
81984/WZiON/-XXXIX/16 2016/12/07 dotyczy listy posesji obciążonych opłatą adiacencką z tytułu zadania inwestycyjnego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2016/12/28 dokument (.pdf,  126 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79966/BIP/-I/16 2016/12/07 dotyczy dokumentów planistycznych i strategicznych Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2016/12/20 dokument (.pdf,  216 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77521/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/12/06 dotyczy projektów inwestycji związanych z budową lokalnych oczyszczalni ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/12/08 dokument (.pdf,  196 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77738/BIP/-I/16 2016/12/06 dotyczy zezwolenia na zajęcia pasów drogowych Biuro Informacji Publicznej 2016/12/08 dokument (.pdf,  204 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
77930/WOŚ/-VIII/16 2016/12/01 dotyczy ilości uczniów będących obywatelami Ukrainy uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Wydział Oświaty 2016/12/12 dokument (.jpg,  671 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79044/BIP/-I/16 2016/11/30 dotyczy rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2016/12/13 dokument (.pdf,  58 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WO-S.1431.13.2016 2016/11/30 dotyczy skargi na bezprawne czynności Prezydenta Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2016/12/14 dokument (.pdf,  160 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75682/WUiAB/-XXIII/16 2016/11/28 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę trzech reklam na działce 35/21 w obrębie 2092 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/06 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75683/WUiAB/-XXIII/16 2016/11/28 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce 35/18 w obrębie 2092 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/06 dokument (.pdf,  193 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75WUiAB/-XXIII/16 2016/11/28 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce 103/7 w obrębie 2109 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/07 dokument (.pdf,  203 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
78667/WKs/-IV/16 2016/11/28 dotyczy rodzajów deklaracji Wydział Księgowości 2016/12/12 dokument (.jpg,  228 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.jpg,  171 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75812/WUiAB/-I/16 2016/11/28 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę reklamy na działce 1/7 w obrębie 2100 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/08 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
79315/WOŚ/-VIII/16 2016/11/28 dotyczy kwot dotacji przekazywanych w roku 2016 szkołom niepublicznym Wydział Oświaty 2016/12/15 dokument (.pdf,  313 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75206/WUiAB/-XXIII/16 2016/11/24 dotyczy decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/12/02 dokument (.pdf,  144 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
75701/BIP/-I/16 2016/11/22 dotyczy zawieranych umów przez Gminę Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2016/11/29 dokument (.pdf,  192 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73915/BOP/-XXVIII/16 2016/11/18 dotyczy SBO 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/12/07 dokument (.pdf,  299 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73917/BOP/-XXVIII/16 2016/11/18 dotyczy SBO-dane osobowe członków zespołu opiniującego Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/12/02 dokument (.pdf,  243 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73900/BOP/-XXVIII/16 2016/11/18 dotyczy organizacji SBO 2017 i zasad funkcjonowania Zespołu ds. opracowywania zasad funkcjonowania i wdrożenia SBO na 2017r. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/12/02 dokument (.pdf,  238 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73905/BOP/-XXVIII/16 2016/11/18 dotyczy wpływu członków zespołu opiniującego zadania do SBO 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/12/02 dokument (.pdf,  422 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WINF-S.1431.7.2016.MD 2016/11/17 dotyczy podpisów cyfrowych e-puap Wydział Informatyki 2016/11/30 dokument (.pdf,  46 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BPM-S.1431.2.2016.AG 2016/11/15 kosztów organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Pokoju Biuro Prezydenta Miasta 2016/11/22 dokument (.pdf,  271 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74736/WKs/-IV/16 2016/11/15 dotyczy deklaracji składanych przez Urząd Miasta Szczecin Wydział Księgowości 2016/11/28 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73008/WUiAB/-XXIII/16 2016/11/14 dotyczy inwestycji na ul. Szczawiowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/11/24 dokument (.pdf,  280 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BPM-I.1431.12.2016.KO 2016/11/10 dotyczy protokołów z narad prezydenckich Biuro Prezydenta Miasta 2016/11/23 dokument (.pdf,  304 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72725/BNW/-I/16; 72723/BNW/-I/16; 72960/BNW/-I/16; 72961/BNW/-I/16 2016/11/09 dotyczy elementów wkładu rzeczowego wniesionego aportem do Spółki przez Gmine Miasto Szczecin Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2016/11/22 dokument (.pdf,  2.22 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BPM-S.1431.10.11.2016.KO 2016/11/08 dotyczy protokołów z narad prezydenckich Biuro Prezydenta Miasta 2016/11/22 dokument (.pdf,  205 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71968/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/11/07 dotyczy pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/11/10 dokument (.pdf,  246 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71617/BOI/-0/16 2016/11/04 dotyczy wykazu punktów sprzedaży alkoholowej Biuro Obsługi Interesantów 2016/11/10 dokument (.pdf,  28 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71968/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/11/04 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/11/10 dokument (.pdf,  246 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73519/BIP/-I/16 2016/11/04 dotyczy pozwolenia na budowę kościoła wraz z drogami dojazdowymi Biuro Informacji Publicznej 2016/11/17 dokument (.pdf,  244 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
7131AB/XXIII/16 2016/11/04 dotyczy pozwolenia na budowę słupa reklamowego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/11/15 dokument (.pdf,  244 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71039/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/11/03 dotyczy roweru miejskiego Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/11/15 dokument (.pdf,  1.04 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
73281/WSS/-IV/16 2016/11/02 dotyczy wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez sąd opiekuńczy Wydział Spraw Społecznych 2016/11/16 dokument (.pdf,  152 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65060/BIP/-I/16; 65062/BIP/-I/16; 65063/BIP/-I/16; 65064/BIP/I/16 2016/11/02 dotyczy rejestrów wniosków o udostępnienie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2016/11/16 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  173 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71040/BIP/-I/16 2016/10/31 dotyczy SBO Biuro Informacji Publicznej 2016/11/07 dokument (.pdf,  362 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71417/BMKZ/-0/16 2016/10/31 dotyczy wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2016/11/09 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71768/WZiON/-XXXIX/16 2016/10/31 dotyczy decyzji administracyjnej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2016/11/09 dokument (.pdf,  215 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71957/BIP/-I/16 2016/10/31 dotyczy wypowiedzi Prezydenta Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2016/11/09 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70557/BNW/-I/16 2016/10/31 dotyczy uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2016/11/10 dokument (.pdf,  204 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70556/BNW/-I/16 2016/10/31 dotyczy uchwał podjętych w okresie od października 2011 r. do września 2016 r. przez Zgromadzenie Wspólników Nieruchomości i Opłaty Lokalne Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2016/11/10 dokument (.pdf,  274 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
71818/BPM/-0/16 2016/10/28 dotyczy promowania SBO Biuro Prezydenta Miasta 2016/11/09 dokument (.pdf,  461 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69848/BOP/-XXVIII/16 2016/10/27 dotyczy SBO 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/11/10 dokument (.pdf,  431 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69810/BNW/-I/16 2016/10/26 dotyczy spółek prawa handlowego Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2016/11/03 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
74302/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/10/26 dotyczy planu lokalu Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/11/08 dokument (.pdf,  339 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
72498/BGM/-X/16 2016/10/26 dotyczy prowadzenia map Biuro Geodety Miasta 2016/11/10 dokument (docx,  11 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WKs-V.1431.09.2016.IK 2016/10/25 dotyczy procedury egzekucyjnej Wydział Księgowości 2016/10/28 dokument (.tif,  4.32 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
70852/BIP/-I/16; 70946/BIP/-I/16 2016/10/25 dotyczy karty oceny zadania nr 15 Robakomaty oraz SBO Biuro Informacji Publicznej 2016/11/07 dokument (.pdf,  412 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69504/BIP/-I/16 2016/10/21 dotyczy realizacji inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2016/10/26 dokument (.pdf,  162 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68737/BOI/-0/16 2016/10/20 dotyczy zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych Biuro Obsługi Interesantów 2016/10/24 dokument (.jpg,  186 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WO-S.1431.12.2016.AKR 2016/10/20 dotyczy liczby osób zatrudnionych w UM Szczecin oraz w ZUK Wydział Organizacyjny 2016/11/03 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69004/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/10/20 dotyczy zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunlanych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/10/24 dokument (.pdf,  241 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68259/WPiOL/-XX/16 2016/10/19 dotyczy przeprowadzonych kontroli podatkowych Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2016/10/27 dokument (.pdf,  48 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68158/BOP/-0/16 2016/10/19 dotyczy punktów nieodpłatnych porad prawnych w 2016 r. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/11/02 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
69640/BOI/-CIV/16 2016/10/19 dotyczy ilości wniosków o wydanie dowodów osobistych i prawa jazdy Biuro Obsługi Interesantów 2016/11/02 dokument (docx,  10 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67883/-XXVIII/16 2016/10/17 dotyczy Newslettera SBO Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/10/27 dokument (.pdf,  556 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68645/WSS/-IV/16 2016/10/17 dotyczy łaźni miejskiej Wydział Spraw Społecznych 2016/10/21 dokument (.pdf,  248 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67531/BOP/-XXVIII/16 2016/10/17 dotyczy frekwencji w Budżecie Obywatelskim w roku 2015 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/10/28 dokument (.pdf,  398 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
BRM.III.1431.7.2016.MC 2016/10/14 dotyczy wniosku o odwołanie Rady Osiedla Międzyodrze Biuro Rady Miasta 2016/10/24 dokument (.pdf,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67740/BOP/-XXVIII/16 2016/10/13 dotyczy SBO2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/10/27 dokument (.pdf,  646 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
68307/BIP/-I/16 2016/10/12 dotyczy profili społecznościowych Biuro Informacji Publicznej 2016/10/24 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66583/BMKZ/-0/16 2016/10/12 dotyczy zabytków w gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2016/10/14 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
67728/BOP/-XXVIII/16 2016/10/11 dotyczy przesłania materiałów związanych z SBO 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/10/24 dokument (.pdf,  1.10 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66833/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/10/10 dotyczy liczby złożonych wniosków w przedmiocie oddłużenia mieszkalnych lokali komunalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/10/13 dokument (.pdf,  290 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
66784/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/10/09 dotyczy pozycji w budżecie dotyczącej sfinansowania festynu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/11/24 dokument (.pdf,  17 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65848/WKiAW/-1/16 2016/10/07 dotyczy organizacji audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2016/10/18 dokument (.pdf,  1.37 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65153/WKs/-IV/16 2016/10/03 dotyczy zawierania umów cywilnoprawnych Wydział Księgowości 2016/10/05 dokument (.pdf,  164 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65366/WZFM/-I/16 2016/10/03 dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2016/10/06 dokument (.pdf,  39 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64389/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/10/02 dotyczy wykazu budżetu inwestycyjnego rad osiedli w latach 2012-2015 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/12/02 dokument (.pdf,  38 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63494/WKiAW/-0/16 2016/09/30 dotyczy sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2014 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2016/10/04 dokument (.pdf,  157 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
64356/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/30 dotyczy zezwolenia na przejazd samochodami ciężarowymi przez ul. Batalionów Chłopskich, kosztu przebudowy ulicy Niepodległości i Obrońców Stalingradu, Wojciecha; kosztu renowacji ul. Łozowej i Wspólnej, położenia nakładki Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/10/05 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63556/BNW/-i/16 2016/09/28 dotyczy spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2016/10/12 dokument (.pdf,  201 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
63GKiOŚ/-VIII/16 2016/09/28 dotyczy dostawcy wody, ujęć, długości sieci wodociągowej, hydroforni, odprowadzania ścieków, sieci kanalizacji, oczyszczalni ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, pompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/10/03 dokument (.pdf,  170 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57612/WZKiOL/-X/16 2016/09/27 dotyczy rodzajów statków powietrznych poruszających się w przestrzeni powietrznej nad Gminą Miasto Szczecin Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2016/09/23 dokument (.pdf,  183 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
65066/BIP/-I/16 2016/09/27 dotyczy podmiotów nieuprawnionych do uzyskania informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2016/10/07 dokument (.pdf,  472 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62638/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/26 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/10/05 dokument (.pdf,  237 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62811/WIM/-II/16 2016/09/26 dotyczy skanów ogłoszeń, operatów szacunkowych, obwieszczeń oraz ogłoszeń o złożeniu depozytów sądowych Wydział Inwestycji Miejskich 2016/10/04 dokument (.pdf,  140 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52841/WIM/-II/16 2016/09/24 dotyczy skanów ogłoszeń, operatów szacunkowych Wydział Inwestycji Miejskich 2016/09/07 dokument (.pdf,  395 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
62730/BIP/-I/16 2016/09/23 dotyczy podstawy prawnej udostępniania informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2016/09/27 dokument (.pdf,  484 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60812/BMKZ/-IV/16 2016/09/20 dotyczy korespondencji między Miastem Szczecin, a Muzeum Narodowym w sprawie Masztu Kapitana Maciejewicza Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2016/09/26 dokument (.pdf,  234 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
60711/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/20 dotyczy miejskich sieci rowów melioracyjnych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/26 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
59065/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/09/19 dotyczy lokalu mieszkalnego zbytego przez Gminę miasto Szczecin Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/09/30 dokument (.pdf,  272 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58801/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/17 dotyczy festynu organizowanego przez Radę Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/28 dokument (.pdf,  32 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58805/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/17 dotyczy protokołów z posiedzeń Rady, Zarządu i komisji ds. Komunikacji i Promocji Rady Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/28 dokument (.pdf,  265 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58631/WIM/-II/16 2016/09/16 dotyczy kserokopii umowy dotyczącej budowy i uzbrojenia ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2016/09/27 dokument (.pdf,  234 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
brak 2016/09/16 dotyczy prowadzenia mieszkań chronionych Wydział Spraw Społecznych 2016/09/27 dokument (.pdf,  131 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58KiOŚ/-VIII/16 2016/09/16 dotyczy sprawozdań składanych przez odbierającego odpady komunalne Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/28 dokument (.pdf,  13 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58831/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/15 dotyczy dokumentów związanych z inwestycją "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/21 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57BNW/-I/16 2016/09/14 dotyczy przygotowania jednolitego regulaminu z raportu spółek komunalnych Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2016/09/28 dokument (.pdf,  381 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
58319/BIP/-I/16 2016/09/14 dotyczy wskazania podmiotu zarządzającego pasem zieleni pomiędzy ul. Robotniczą w Szczecinie, a budynkiem posadowionym przy ul. Robotniczej 9 Biuro Informacji Publicznej 2016/09/16 dokument (.pdf,  186 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
57103/WUiAB/-XXIII/16 2016/09/12 dotyczy tytułu przytoczonego Urzędowi z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/09/22 dokument (.pdf,  441 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56890/BIP/-I/16 2016/09/10 dotyczy sposobu naliczania kosztów udostępniania informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2016/09/13 dokument (.pdf,  208 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56599/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/09 dotyczy sprawozdania finansowego spółki za rok 2015 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/14 dokument (.pdf,  20 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56991/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/09 dotyczy zadania pn. "Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/15 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56423/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/07 dotyczy pism do Rady Miasta oraz ilości zużytej wody i prądu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/19 dokument (.pdf,  16 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56072/WOŚ/-VIII/16 2016/09/07 dotyczy wysokości kwoty wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Szczecin w 2016 r. na dostawę, utrzymanie i obsługę systemu wspierającego proces rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobków Wydział Oświaty 2016/09/12 dokument (.pdf,  220 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56543/WOŚ/-VIII/16 2016/09/06 dotyczy wysokości subwensji ogólnej dla Gminy Miasto Szczecin na uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z niepełnosprawnościami oraz autyzmem Wydział Oświaty 2016/09/14 dokument (.pdf,  347 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-II.1431.25.2016.KG 2016/09/05 dotyczy aneksów do arkusza organizacyjnego przedszkola Wydział Oświaty 2016/09/09 dokument (.pdf,  18 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55712/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/09/05 dotyczy korespondencji z Voestalpine Railway System Polska Sp. z o.o. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/19 dokument (.pdf,  261 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55435/WUiAB/-XXIII/16 2016/09/05 dotyczy złożenia wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/09/14 dokument (docx,  21 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55286/WUiAB/-XXIII/16 2016/09/02 dotyczy projektu zagospodarowania terenu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/09/15 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56024/BIP/-I/16 2016/09/02 dotyczy schematów i map sieci elektroenergetycznych Biuro Informacji Publicznej 2016/09/13 dokument (.pdf,  260 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54477/BIP/-I/16 2016/09/01 dotyczy aktualizacji planów miasta Biuro Informacji Publicznej 2016/09/02 dokument (.pdf,  177 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
54847/BOP/-XXVIII/16 2016/09/01 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/09/15 dokument (.pdf,  310 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
56068/WOŚ/-VIII/16 2016/09/01 dotyczy opinii prawnej Wydział Oświaty 2016/09/12 dokument (.pdf,  198 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55270/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/08/29 dotyczy modernizacji i przeglądu technicznego Trasy Zamkowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/05 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53748/WIM/-II/16 2016/08/29 dotyczy stanu technicznego Willi Lentza Wydział Inwestycji Miejskich 2016/09/05 dokument (.pdf,  175 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53283/WIM/-II/16 2016/08/26 dotyczy zadania budżetowego pn. "Osiedle Gumieńce- budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy" Wydział Inwestycji Miejskich 2016/09/06 dokument (.pdf,  221 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53004/BOP/-XXVIII/16 2016/08/25 dotyczy wskazania terminu ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodplatnej pomocy prawnej w 2017 r. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/08/31 dokument (.pdf,  169 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53201/BNW/-I/16 2016/08/25 dotyczy wysokości nagród przyznanych prezesom Spółek Gminy Miasto Szczecin przez Prezydenta Miasta Szczecin od poczatku pełnienia funkcji Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2016/09/07 dokument (.pdf,  251 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
53728/BIP/-I/16 2016/08/24 dotyczy miejskich jednostek organizacyjnych jako odbiorców gazu ziemnego Biuro Informacji Publicznej 2016/08/30 dokument (.pdf,  423 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
55263/BS/-IV/16 2016/08/24 dotyczy planowanych inwestycji w promieniu 1 km od działki nr 2/18 obręb 1049 w Szczecinie Biuro Strategii 2016/09/02 dokument (.pdf,  711 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52447/WIM/-II/16 2016/08/23 dotyczy informacji kiedy ogrody działkowe leżące przy nasypie kolejowym linii 406 będą likwidowane na potrzeby budowy odcinka obwodnicy śródmiejskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2016/08/31 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52300/WOŚ/-VIII/16 2016/08/19 dotyczy boisk typu orlik Wydział Oświaty 2016/09/05 dokument (.pdf,  35 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51911/WO/-III/16 2016/08/19 dotyczy systemów motywacyjnych Wydział Organizacyjny 2016/09/02 dokument (.pdf,  378 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52089/WPiOL/-XX/16 2016/08/18 dotyczy ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2016/09/01 dokument (.pdf,  606 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51506/BIP/-I/16 2016/08/17 dotyczy liczby składanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w poszczególnych latach Biuro Informacji Publicznej 2016/08/19 dokument (.pdf,  182 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51404/WUiAB/-XXIII/16 2016/08/14 dotyczy postępowania administracyjnego ws. zatwierdzania projektu budowlanego i pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/08/29 dokument (.pdf,  715 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51221/BOP/-XXVII/16 2016/08/12 dotyczy wniosków o przyznanie dotacji przez Akademicki Kurs Tańca Towarzyskiego Wydział Oświaty 2016/08/19 dokument (.pdf,  391 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51069/WOŚ/-VIII/16 2016/08/11 dotyczy arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017 Wydział Oświaty 2016/08/16 dokument (.pdf,  189 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50468/BIP/-I/16 2016/08/10 dotyczy decyzji i wniosków o depozyty sądowe Biuro Informacji Publicznej 2016/08/19 dokument (.pdf,  411 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
52045/BIP/-I/16 2016/08/10 dotyczy składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Biuro Informacji Publicznej 2016/08/23 dokument (.pdf,  611 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50199/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/08/09 dotyczy schroniska dla bezdomnych psów przy ul. Chopina w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/08/23 dokument (.pdf,  331 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-II.1431.8.2016.EK 2016/08/09 dotyczy progów punktowych uzyskanych przez uczniów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016.2017 Wydział Oświaty 2016/08/12 dokument (.pdf,  1.30 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51151/BOI/-CIV/16 2016/08/09 dotyczy obwieszczeń o licytacjach komorniczych Biuro Obsługi Interesantów 2016/08/19 dokument (.pdf,  387 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49891/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/08/08 dotyczy kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/08/22 dokument (.jpg,  155 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
50600/BIP/-I/16 2016/08/05 dotyczy umów dzierżaw terenów pod parki rozrywki Biuro Informacji Publicznej 2016/08/16 dokument (.pdf,  440 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49576/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/08/05 dotyczy certyfikatów dołączonych do umowy Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/08/19 dokument (.pdf,  214 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45161/WGKiOŚ/-VIII/16; 45163/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/08/04 dotyczy decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 3/8 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/20 dokument (.pdf,  550 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
51303/BRM/-I/16 2016/08/03 dotyczy twittera Biuro Rady Miasta 2016/08/16 dokument (.pdf,  252 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  210 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49685/BIP/-I/16 2016/08/02 dotyczy cen za przewozy taksówkami na terenie powiatu gryfińskiego, woj. Zachodniopomorskiego Biuro Informacji Publicznej 2016/08/08 dokument (.pdf,  202 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
49258/WUiAB/-XXIII/16 2016/08/02 dotyczy pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza na dwa lokale mieszkalne Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/08/05 dokument (.pdf,  134 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48467/BPM/-0/16 2016/08/01 dotyczy strony Urzedu Miasta Szczecin Biuro Prezydenta Miasta 2016/08/03 dokument (.pdf,  129 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48673/16 2016/08/01 dotyczy liczby zainicjowanych działalności naukowo- badawczych dotyczących obrony cywilnej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2016/08/02 dokument (.pdf,  220 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47827/WMiRSPN/XXIII/16; 47832/WMiRSPN/XXIII/16; 47834/WMiRSPN/-XXIII/16; 47837/WMiRSPN/XXIII/16; 47881/WMiRSPN/XXIII/16; 47882/WMiRSPN/-XXIII/16; 47883/WMiRSPN/XXIII/16; 47886/WMiRSPN/-XXIII/16; 47889 2016/07/27 dotyczy działki nr 3/4 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/08/05 dokument (.pdf,  508 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47848/WMiRPN/-XXIII/16; 48252/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/27 dotyczy działki 4/3 , 3/5, 3/8 z obrębu 2020 Pogodno, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/08/05 dokument (.pdf,  230 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47843/WMiRSPN/-XXIII/16; 47877/WMiRSPN/-XXIII/16; 48243/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/27 dotyczy działki nr 4/3 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/08/05 dokument (.pdf,  286 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47617/WUiAB/-XXIII/16 2016/07/27 dotyczy wydania decyzji o lokaliazcji celu publicznego dla nieruchomości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/07/28 dokument (.pdf,  155 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47622/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/27 dotyczy wykazu prac wykonanych na obszarze obemującym ul. Józefa, odnowionych pionowych i poziomych znaków drogowych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/08/01 dokument (.pdf,  689 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47859/WMiRSPN/-XXIII/16; 47863/WMiRSPN/-XXIII/16; 47866/WMiRSPN/-XXIII/16; 47893/WMiRSPN/-XXIII/16; 47895/WMiRSPN/-XXIII/16; 47896/WMiRSPN/-XXIII/16; 48245/WMiRSPN/-XXIII/16; 48246/WMiRSPN/-XXIII/16; 2016/07/27 dotyczy działki 1/2 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/08/05 dokument (.pdf,  333 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47577/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/27 dotyczy umów Gminy Miasto Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/29 dokument (.pdf,  411 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47851/WMiRSPN/-XXIII/16; 47855/WMiRSPN/-XXIII/16; 47898/WMiRSPN/-XXIII/16; 47900/WMiRSPN/-XXIII/16; 47904/WMiRSPN/-XXIII/16; 48254/WMiRSPN/-XXIII/16; 48251/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/27 dotyczy działki nr 4/92 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/08/05 dokument (.pdf,  325 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48751/BIP/-I/16 2016/07/26 dotyczy kopii umów powierzchni reklamowych Biuro Informacji Publicznej 2016/08/09 dokument (.pdf,  518 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WKs.V.1431.8.2016 2016/07/26 dotyczy procedury egzekucyjnej Wydział Księgowości 2016/08/05 dokument (.jpg,  180 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48752/BIP/-I/16 2016/07/26 dotyczy kopii umów powierzchni reklamowych Biuro Informacji Publicznej 2016/08/09 dokument (.pdf,  436 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47541/BOP/-0/16 2016/07/25 dotyczy otwartego konkursu ofert w przedmiocie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/07/27 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47214/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/25 dotyczy zamówienia publicznego na "Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek w trybie zaprojektuj i zbuduj" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/28 dokument (.pdf,  932 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47145/BIP/-I/16 2016/07/23 dotyczy ustalenia zarządców wskazanych terenów Biuro Informacji Publicznej 2016/08/03 dokument (.pdf,  184 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48825/USC/-XXIV/16 2016/07/22 dotyczy korespondencji przychodzącej do Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego 2016/08/02 dokument (.JPG,  47 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
48511/BIP/-I/16 2016/07/21 dotyczy oceny przeznaczenia terenów, dla których brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biuro Informacji Publicznej 2016/08/03 dokument (.pdf,  495 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46389/BPM/-0/16 2016/07/20 dotyczy profilu Prezydenta Miasta na portalu społecznościowym Biuro Prezydenta Miasta 2016/07/28 dokument (.pdf,  231 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46786/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/20 dotyczy informacji na jakim etapie jest realizacja inwestycji "Arkonka i Goplana- oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/20 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46270/WUiAB/XXIII/16 2016/07/20 dotyczy możliwości pełnienia funkcji sprawdzającego rozwiązań projektowych Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/07/25 dokument (.pdf,  199 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46617/BOI/CIV/16 2016/07/20 dotyczy braku wpisu w CEIDG Biuro Obsługi Interesantów 2016/07/22 dokument (.pdf,  69 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
47037/WZFM/-I/16 2016/07/18 dotyczy dokumentów przekazywanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy agencjom raitingowym Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2016/08/01 dokument (.pdf,  314 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
46361/BIP/-I/16 2016/07/18 dotyczy realizacji wyroków sądów o eksmisję oraz odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego Biuro Informacji Publicznej 2016/07/22 dokument (.pdf,  220 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-I.1431.191.2016.BK 2016/07/18 dotyczy protokołów z kontroli niepublicznych placówek oświatowych Wydział Oświaty 2016/09/15 dokument (.pdf,  536 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
459/BPM/-III/16 2016/07/17 dotyczy cenzurowania wypowiedzi na portalu społecznościowym Biuro Prezydenta Miasta 2016/07/28 dokument (.pdf,  143 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
455/WMiRSPN/-XXIII/16; 45594/WMiRSPN/-XXIII/16; 45596/WMiRSPN-XXIII/16; 45600/WMiRSPN/-XXIII/16; 45809/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/15 dotyczy działki nr 3/5 z obrebu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/27 dokument (.pdf,  284 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45242/WO/-III/16 2016/07/15 dotyczy weryfikacji dokumentów przedkładanych przez kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze Wydział Organizacyjny 2016/07/25 dokument (.pdf,  457 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45610/WMiRSPN/-XXIII/16; 45587/WMiRSPN/-XXIII/16; 45590/WMiRSPN/-XXIII/16; 45609/WMiRSPN/-XXIII/16; 45589/WMiRSPN/-XXIII/16; 45595/WMiRSPN/-XXIII/16; 45591/WMiRSPN/-XXIII/16; 45807/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/15 dotyczy działki nr 3/4 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/27 dokument (.pdf,  459 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45601/WMiRSPN/-XXIII/16; 45805/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/15 dotyczy działki nr 4/3 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/27 dokument (.pdf,  248 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45602/WMiRSPN/-XXIII/16; 45607/WMiRSPN/-XXIII/16; 45804/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/15 dotyczy działki nr 1/2 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/27 dokument (.pdf,  325 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45603/WMiRSPN/-XXIII/16; 45606/WMiRSPN/-XXIII/16; 45802/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/15 dotyczy działki nr 4/92 z obrebu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/27 dokument (.pdf,  319 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45236/WUiAB/-XXIII/16 2016/07/14 dotyczy posadowienia domu jednorodzinnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/07/27 dokument (.pdf,  262 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WOŚ-II.1431.18.2016.KG 2016/07/14 dotyczy arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie Wydział Oświaty 2016/07/19 dokument (.pdf,  206 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45136/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/14 dotyczy świadczenia usług płatności mobilnych za parkingi w strefie płatnego parkowania Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/25 dokument (.pdf,  386 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44670/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/13 dotyczy wjazdu do posesji na ul. Łódzkiej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/13 dokument (.pdf,  191 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45021/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/13 dotyczy pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci elektroenergetycznej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/28 dokument (.pdf,  71 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45024/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/13 dotyczy pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4,4/92/3/5/1/2 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci instalacji telekomunikacyjnej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/28 dokument (.pdf,  80 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45066/WMiRSPN/-XXIII/16; 45045/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/13 dotyczy pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 1/2, 3/5 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci instalacji kanalizacji deszczowej, podziemnej sieci wodociągowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/28 dokument (.pdf,  65 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45023/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/13 dotyczy pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej 3/4 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci wodociągowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/28 dokument (.pdf,  71 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45141/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/13 dotyczy dokumentacji z przeglądu proponowanych lokalizacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/20 dokument (.pdf,  3.49 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44942/BOP/-XXVIII/16 2016/07/13 dotyczy konsultacji społecznych Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/07/26 dokument (.pdf,  2.35 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45067/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/13 dotyczy pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 4/3, 3/5 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej i naziemnej sieci elektroenergetycznej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/28 dokument (.pdf,  82 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
451/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/13 dotyczy decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/19 dokument (.pdf,  2.73 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45026/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/13 dotyczy pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4, 4/92 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury techniznej, podziemnej sieci instalacji ciśnieniowej kanalizacji ścieków sanitarnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/28 dokument (.pdf,  72 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44738/WSS/-IV/16 2016/07/13 dotyczy ofert na konkurs pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych" Wydział Spraw Społecznych 2016/07/19 dokument (.pdf,  165 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45054/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/13 dotyczy pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci gazowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/28 dokument (.pdf,  72 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44708/WGKiOŚ/-VIII/16; 44712/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/12 dotyczy wniosku o wycięcie drzew i krzewów Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/20 dokument (.pdf,  578 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44773/WMiRSPN-VI/-XXIII/16 2016/07/12 dotyczy wniosku i pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci elektroenergetycznej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/20 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45138/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/12 dotyczy dokumentów składanych przy zawieraniu umowy "Rozbudowa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/09/12 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44334/WSS/-IV/16 2016/07/12 dotyczy analizy ekonomiczno-organizacyjnej form opieki nad dzieckiem do lat 3 Wydział Spraw Społecznych 2016/07/22 dokument (.pdf,  132 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44779/WMiRSPN-VI/-XXIII/16 2016/07/12 dotyczy wniosku i pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4, 4/92, 3/5, 1/2 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci instalacji telekomunikacyjnej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/20 dokument (.pdf,  358 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45553/BOI/-CIV/16 2016/07/12 dotyczy wykazu podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów Biuro Obsługi Interesantów 2016/07/18 dokument (.pdf,  130 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44693/BPM/-o/16 2016/07/12 dotyczy dotyczy komunikacji marketingowej Biuro Prezydenta Miasta 2016/08/04 dokument (.doc,  140 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44777/WMiRSPN-VI/-XXIII/16 2016/07/12 dotyczy wniosku i pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4, 4/92 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci instalacji ciśnieniowej kanalizacji ścieków sanitarnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/20 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44231/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/11 dotyczy funkcjonowania linii autobusowej "F" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/22 dokument (.pdf,  695 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44483/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/11 dotyczy pism przesyłanych przez Radę Osiedla Kijewo do Urzędu Miasta Szczecin oraz pism wychodzących z Urzędu Miasta Szczecin do Rady Osiedla Kijewo w okresie 01.06.2015 do 09.07.2016 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/25 dokument (.pdf,  377 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44185/BIP/-I/16 2016/07/11 dotyczy wniosku i pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 3/4 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci gazowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/20 dokument (.pdf,  291 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45182/BIP/-I/16 2016/07/11 dotyczy sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zoz i samorządzowych instytucji kultury Miasta Szczecina za lata 2010,2011,2012,2013,2014,2015 Biuro Informacji Publicznej 2016/07/15 dokument (.pdf,  434 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44187/BIP/-I/16; 44775/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/07/11 dotyczy wniosku i pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej z 1/2 i 3/5 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci instalacji kanalizacji deszczowej, podziemnej sieci wodociągowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/20 dokument (.pdf,  617 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
96962/WKs/-IV/16 2016/07/11 dotyczy zakończenia procedury egzekucyjnej Wydział Księgowości 2016/07/25 dokument (.pdf,  162 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44188/BIP/-I/16 2016/07/11 dotyczy wniosku i pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej nr 4/3 oraz działki nr 3/5 z obrębu 2020 Pogodno Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/20 dokument (.pdf,  366 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
brak 2016/07/11 dotyczy rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych Wydział Księgowości 2016/07/22 dokument (.pdf,  132 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44186/BIP/-I/16 2016/07/11 dotyczy wniosku i pozwolenia na zajęcie gruntów działki ewidencyjnej 3/4 z obrębu 2020 Pogodno pod budowę infrastruktury technicznej, podziemnej sieci wodociągowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/20 dokument (.pdf,  294 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
439/WUiAB/-XXIII/16 2016/07/08 dotyczy wykazu decyzji o pozwoleniu na budowę w przedziale czasowym 01.01.2013 r. - 01.07.2016 r. dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, biogazowni, instalacji produkujących enerigię elektryczną z biomasy, innych przedsięwzięć mających na celu produkcję energii z odnawialnych żródeł Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2016/07/20 dokument (.pdf,  307 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
45886/BOP/-XXVIII/16 2016/07/06 dotyczy "Newslettera SBO" oraz mailingu do "Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego" Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/07/19 dokument (.pdf,  3.49 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  458 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiemdokument (.pdf,  268 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43440/WIM/-II/16 2016/07/06 dotyczy faktury nr F00002/10/15 z dnia 13 października 2015 r. Wydział Inwestycji Miejskich 2016/07/20 dokument (.pdf,  181 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
44128/WMiRSPN/XXIII/16 2016/07/06 dotyczy wartości udziału w nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/07/13 dokument (.pdf,  178 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
WKs-S.1431.05.2016.EP 2016/07/06 dotyczy zalegania przez spółkę z o.o. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu lub z tytułu podatku od nieruchomości Wydział Księgowości 2016/07/12 dokument (.pdf,  359 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43506/WGKiOŚ/-VIII/16 2016/07/06 dotyczy odpowiedzi na wystąpienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2016/07/07 dokument (.pdf,  281 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43155/WO/-III/16 2016/07/04 dotyczy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez pracownika Urzędu Miasta Wydział Organizacyjny 2016/07/12 dokument (.pdf,  195 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42365/BOP/-XXVIII/16 2016/06/30 dotyczy Stowarzyszenia Obywatelskiego "Marina" Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2016/07/06 dokument (.jpg,  316 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42300/BMKZ/-IV/16 2016/06/29 dotyczy wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2016/07/08 dokument (.pdf,  581 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
444473/BPM/-0/16 2016/06/29 dotyczy profili Prezydenta Miasta Szczecin na portalach społecznościowych Biuro Prezydenta Miasta 2016/07/11 dokument (.pdf,  242 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41165/WIM/-II/16 2016/06/27 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Dokończenie rozbudowy SP nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie z elementami zagospodarowania terenu". Wydział Inwestycji Miejskich 2016/07/06 dokument (.pdf,  153 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
39928/BRM/-I/16 2016/06/20 dotyczy statystyki obecności Radnych na Komisjach Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2016/06/23 dokument (.pdf,  3.79 MB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
40353/BIP/-I/16 2016/06/20 podjęcie przez Radę Miasta Szczecin tzw. "uchwały reklamowej" Biuro Informacji Publicznej 2016/06/23 dokument (.pdf,  23 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
42605/WOŚ/-VIII/16 2016/06/20 dotyczy podania podstawy prawnej zatrudnienia nauczyciela Wydział Oświaty 2016/07/04 dokument (.pdf,  147 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
41606/BOI/CIV/16 2016/06/17 dotyczy kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Biuro Obsługi Interesantów 2016/06/29 dokument (.pdf,  414 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem
43210/WMiRSPN/-XXIII/16 2016/06/16 dotyczy lokali socjalnych Gminy Miasto Szczecin Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2016/06/27 dokument (.pdf,  27 KB)   Informacja o wytworzeniu danych dla załącznika - informacje wyświetlane są pod linkiem

* - załączniki udostępniane na żądanie

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin