Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykaz informacji udostępnianych na wniosek

Numer sprawy Data złożenia Przedmiot wniosku Jednostka organizacyjna Data załatwienia Dokumenty *
30521/BIP/-I/20 2020/05/29 dotyczy stosowania w przestrzeni publicznej środków ochrony roślin lub innych preparatów zawierających w składzie glifosat Biuro Informacji Publicznej 2020/06/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/06/02 14:38:58
 • 30341/BIP/-I/20 2020/05/26 dotyczy remontu (przebudowy) ulicy Pomorskiej, Stacyjnej i Racławickiej Biuro Informacji Publicznej 2020/06/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 408 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/06/02 14:35:35
 • 29632/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/26 dotyczy projektu budowlanego w sprawie przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Swarożyca w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/06/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/06/02 14:00:45
 • 29569/BAM/-I/20 2020/05/25 dotyczy uwzględnienia w zasobach planistycznych Gminy Miasto Szczecin trasy linii elektroenergetycznych a/400 kV relacji Krajnik - Morzyczyn oraz b/220 kV relacji Krajnik - Morzyczyn Biuro Architekta Miasta 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/29 15:13:28
 • 29453/WO/-III/20 2020/05/22 dotyczy organizacji szkolenia w zakresie "Projektowanie uniwersalne, dostępność i obsługa osób z niepełnosprawnością" Wydział Organizacyjny 2020/05/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 508 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/29 15:08:50
 • 29111/WZiON/-XXXIX/20 2020/05/21 dotyczy wydatków Gminy Miasto Szczecin na określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w 2019 r. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/05/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/25 11:58:18
 • 29116/BIP/-I/20 2020/05/21 dotyczy podmiotu administrującego profil "Radni i osiedlowcy Pomorzan" na portalu społecznościowym Facebook Biuro Informacji Publicznej 2020/05/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 12:41:42
 • 29027/WO/-III/20 2020/05/20 dotyczy liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin na dzień 30.04.2020 r. Wydział Organizacyjny 2020/05/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 409 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/25 11:49:52
 • 29222/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/20 dotyczy pozowlenia na budowę na działce przy ul. Pana Tadeusza w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 10:48:59
 • 28619/WZKiOL/-X/20 2020/05/19 dotyczy skanów umów CRU/20/0001454 i CRU/20/0001455 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/05/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1018 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/19 12:53:39
 • 28626/WO/-III/20 2020/05/19 dotyczy zakresu obowiązków pracowników w Wydziale Gospodarki Komunalnej obsługujących Alert Miejski Wydział Organizacyjny 2020/06/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.15 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/06/01 14:35:15
 • 28609/WZiON/-XXXIX/20 2020/05/18 dotyczy wysokości wpływu do budżetu Gminy Miasto Szczecin w 2019 r. z tytułu opłaty adiacenckiej oraz wysokości budżetu Gminy Miasto Szczecin w 2019 r. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/05/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 454 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/25 11:54:49
 • 28054/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/13 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Granicznej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/05/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 508 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/18 12:58:57
 • 27994/WOŚr/-VIII/20 2020/05/13 dotyczy wykazów zawierających informacje o środowisku Wydział Ochrony Środowiska 2020/05/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 13:06:31
 • 28007/WIM/-II/20 2020/05/12 dotyczy korespondencji z pracownią KING-DOM Architekturyw sprawie uszkodzeń piłko-chwytów przy ul. Orlej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 10:37:23
 • 28009/WIM/-II/20 2020/05/12 dotyczy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z robotami objętymi umową CRU 16/0002495 Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 10:41:45
 • 28161/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/12 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozowlenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/05/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 574 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/19 12:51:02
 • 27899/WIM/-II/20 2020/05/12 dotyczy rozbuodwy wraz z przebuodwą oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 383 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 11:53:59
 • 27591/WO/-III/20 2020/05/11 dotyczy przetargu na świadczenia Medycyny Pracy Wydział Organizacyjny 2020/05/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.05 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/25 11:45:27
 • 27458/BIP/-I/20 2020/05/08 dotyczy grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Szczecin w latach 2015 - 2020 Biuro Informacji Publicznej 2020/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/15 13:58:22
 • 27480/BIP/-I/20 2020/05/07 dotyczy energii elektrycznej oraz punktów poboru energii Biuro Informacji Publicznej 2020/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/15 14:03:59
 • 26848/BIP/-I/20 2020/05/06 dotyczy rozbudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Hożej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 514 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 11:26:32
 • 26751/WK/-I/20 2020/05/05 dotyczy sprawozdań z realizacji sezonowego planu działania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za lata 2017,2018 i 2019 Wydział Kultury 2020/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 587 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 11:40:10
 • 27584/WOŚ/-VIII/20 2020/05/04 dotyczy podziału części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy V kryterium dofinansowania Wydział Oświaty 2020/05/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/14 15:12:41
 • 26521/BIP/-I/20 2020/05/04 dotyczy rozbudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Hożej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 513 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/27 11:24:32
 • 25989/WSO/-CIV/20 2020/04/29 dotyczy przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/14 12:21:58
 • 25863/WSO/-CIV/20 2020/04/28 dotyczy przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/14 12:19:26
 • 25656/WSO/-CIV/20 2020/04/27 dotyczy przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 517 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/14 12:17:58
 • 25431/WUiAB/-XXIII/20 2020/04/24 dotyczy realizacji inwestycji drogowej stanowiącej VII etap "Obwodnicy Sródmieścia Szczecin" Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/14 12:07:42
 • 25434/BDO/-XXVIII/20 2020/04/24 dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia "Pamiętajmy o ogrodach" Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/04/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 365 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/14 12:03:32
 • 24957/WO/-III/20 2020/04/22 dotyczy nagród i premii przyznanych Prezydentowi, zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta, pełnomocnikom i dyrektorom jednostek w 2020 r. Wydział Organizacyjny 2020/05/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 12:42:50
 • 24925/BIP/-I/20 2020/04/22 dotyczy prototypowania Placu Orła Białego Biuro Informacji Publicznej 2020/05/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 654 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 12:40:17
 • 24942/WK/-I/20 2020/04/20 dotyczy umowy i programów działania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Wydział Kultury 2020/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 210 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/14 11:56:57
 • 25356/BIP/-I/20 2020/04/16 dotyczy przetargów na dostawę autobusów w latach 2010 - 2019 Biuro Informacji Publicznej 2020/04/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 770 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:44:25
 • 24359/WO/-III/20 2020/04/16 dotyczy świadczenia pracy przez osoby pełniace funkcje publiczne zajmujące najwyższe stanowiska w Gminie Miasto Szczecin Wydział Organizacyjny 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 749 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 10:21:48
 • 25527/BIP/-I/20 2020/04/16 dotyczy nieruchomości nabywanych w związku z budową dróg publicznych Biuro Informacji Publicznej 2020/04/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:48:13
 • 24079/WUiAB/-XXIII/20 2020/04/15 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Krzewinkowej 42 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 265 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 13:18:51
 • 23669/WO/-III/20 2020/04/10 dotyczy świadczenia pracy od początku 2020 r. przez Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta oraz inne osoby wymienione we wniosku Wydział Organizacyjny 2020/05/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.21 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/06/01 14:08:31
 • 23744/WIM/-II/20 2020/04/10 dotyczy "Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2020/04/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 13:11:36
 • 23659/BIP/-I/20 2020/04/09 dotyczy prowadzonych postępowań administracyjnych dot. decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy w zakresie odnawialnych źródeł energii Biuro Informacji Publicznej 2020/04/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:42:22
 • 23280/WUiAB/-XXIII/20 2020/04/08 dotyczy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleni8u na budowę dla wskazanych działek Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 220 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/17 15:20:19
 • 23196/WSS/-IV/20 2020/04/07 dotyczy bonu opiekuńczego Wydział Spraw Społecznych 2020/04/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 669 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 13:05:03
 • 22834/BDO/-XXVIII/20 2020/04/03 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/04/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 343 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 12:40:26
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 133 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 12:40:53
 • 22750/WOŚr/-VIII/20 2020/04/02 dotyczy inwentaryzacji drzewostanu na dzień jego zbycia przez Gminę Miasto Szczecin dla działki nr 80 obr. 22 Wydział Ochrony Środowiska 2020/04/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 153 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 11:50:54
 • 22749/WS/-VIII/20 2020/04/02 dotyczy wskazania hal sportowych, pływalni, siłowni z których korzystać mogą weteranii Wydział Sportu 2020/04/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/10 10:26:07
 • 22343/BAM/-I/20 2020/03/31 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Architekta Miasta 2020/04/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 449 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 11:33:17
 • 22409/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/31 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych, których przedmiotem są nieruchomości położone na działkach: 1/27 oraz 1/33 obr. 4003, 1/12, 1/13 oraz 1/14 obr. 4003, 4 obr. 4003, 1/18, 1/19, 1/21, 1/23, 1/29 oraz 1/32 obr. 4003, 1/10 oraz 1/31 obr. 4003, 1/6 oraz 1/22 obr. 4003, 1/26 obr. 4003, 1/20 obr. 4003, 1/25 obr. 4003 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 11:09:51
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 378 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 11:09:59
 • 22418/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/31 dotyczy służebności przesyłu na nieruchomościach przy ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/04/08
 • Udzielono odpowidzi (.pdf, 699 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/09 08:40:39
 • 22421/WZiON/-XXXIX/20 2020/03/31 dotyczy przetargu nieograniczonego na zbycie terenu inwestycyjnego, składającego się z działek 7/9, 7/15, 7/16 z obr. 4002 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/04/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 178 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 11:15:12
 • 22225/WUiAB/-XIII/20 2020/03/30 dotyczy decyzji 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 636 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 12:53:18
 • 22037/WO/-III/20 2020/03/27 dotyczy liczby pracowników Urzędu Miasta Szczecin świadczacych pracę oraz formy ich pracy Wydział Organizacyjny 2020/04/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 343 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 10:42:16
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 10:42:39
 • 21639/WKs/--IV/20 2020/03/24 dotyczy obsługi bankowej Urzedu Miasta Szczecin Wydział Księgowości 2020/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 417 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/07 13:23:51
 • 21644/BIP/-I/20 2020/03/23 dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Milczańskiej w Szczecinie (obszar rewitalizacji, obszar ochrony uzdrowiskowej, obszar specjalnej strefy ekonomicznej itp.) Biuro Informacji Publicznej 2020/03/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 730 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:41:48
 • 22532/BMKZ/-IV/20 2020/03/23 dotyczy nieruchomości połozonej w miejscowości Łozienica, gmina Goleniów Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/04/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/06 10:40:29
 • 22489/WZFM/-I/20 2020/03/20 dotyczy inwestycji przy ul. Śląskiej 47 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/04/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 811 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 13:00:17
 • 21217/WO/-III/20 2020/03/19 dotyczy liczby pracowników świadczących pracę oraz formy ich pracy Wydział Organizacyjny 2020/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 417 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 10:27:16
 • 21218/WO/-III/20 2020/03/19 dotyczy świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2020/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 10:29:01
 • 21007/WS/-VIII/20 2020/03/17 dotyczy dozoru obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Modrej w Szczecinie Wydział Sportu 2020/04/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.83 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 10:14:11
 • 20726/WZKiOL/-X/20 2020/03/16 dotyczy oddania Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Kordeckiego na cele walki z koronawirusem Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/07 09:12:26
 • 20803/WSS/-IV/20 2020/03/13 dotyczy systemu usługi teleopieki na terenie Gminy Miasto Szczecin Wydział Spraw Społecznych 2020/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.37 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/15 13:17:46
 • 21303/BIP/-I/20 2020/03/12 dotyczy otrzymania dodatkowej subewncji oświatowej przez szkoły oraz informacji o planowanych inwestycjach Biuro Informacji Publicznej 2020/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.88 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:41:11
 • 20453/WInf/-I/20 2020/03/11 dotyczy utrzymywanych przez Urząd portali internetowych Wydział Informatyki 2020/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 690 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/17 15:29:53
 • 20183/BDO/-XXVIII/20 2020/03/11 dotyczy udzielonej odpowiedzi w sprawie kosztów oraz realizacji zadań SBO Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 260 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 09:59:27
 • 19982/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/10 dotyczy wydanych decyzji o pozowleniu na budowę oraz decyzji poprzedzającej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku położonego przy ul. Piwnej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/19 13:52:04
 • 19442/BIP/-I/20 2020/03/09 dotyczy rozkładu potoków pasażerskich i samochodowych w obszarze nowego mostu Trasy Zamkowej i Mostu Długiego Biuro Informacji Publicznej 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 661 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:39:39
 • 19265/WS/-VIII/20 2020/03/09 dotyczy umowy zawartej z Fundacją Szczeciński Klub Tenisowy PROMASTERS Wydział Sportu 2020/03/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/07 08:50:20
 • 19491/BMKZ/-IV/20 2020/03/09 dotyczy kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zespole dawnej fabryki papieru Skolwin Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/07 09:00:13
 • 19445/WOŚ/-VIII/20 2020/03/09 dotyczy protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 19.06.2019 r. na stanowisko dyrektora Szkoły Publicznej nr 10 w Szczecinie Wydział Oświaty 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/06 13:38:23
 • 19477/WGK/-V/20 2020/03/09 dotyczy zniszczenia ulicy Ornej na Skolwinie i remontu Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/06 13:43:44
 • 19472/BIP/-I/20, 19474/BIP/-I/20 2020/03/09 dotyczy przeznaczenia wskazanych działek gruntowych oraz statusu drogi Biuro Informacji Publicznej 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 502 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:40:14
 • 19464/WGK/-V/20 2020/03/09 dotyczy dokończenia budowy ulicy Inwalidzkiej i doprowadzenia jej do Przęsocina Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 55 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/06 13:45:45
 • 19467/WGK/-V/20 2020/03/09 dotyczy przebudowy skrzyzowania ul. Ornej, Celulozowej i Stołczyńskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/06 13:41:06
 • 19073/BIP/-I/20 2020/03/07 dotyczy numeru telefonu słozbowego Prezydenta Miasta Szczecin, opłaty za telefon oraz bilingów Biuro Informacji Publicznej 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 721 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:37:25
 • 19076/BIP/-I/20 2020/03/07 dotyczy umów na prototypowanie Placu Orła Białego Biuro Informacji Publicznej 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 444 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:37:54
 • 18964/WUiAB/-XXIII/20, 18965/WUiAB/-XXIII/20, 18970/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/06 dotyczy działki położonej u zbiegu ulic Gwarnej-Nastrojowej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 353 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 12:51:38
 • 19080/BDO/-XXVIII/20 2020/03/06 dotyczy ewaluacji SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 10:02:39
 • 18884/WGK/-V/20 2020/03/06 dotyczy utrzymania czystości w Mieście po zwierzetach domowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/04/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 312 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/17 15:24:31
 • 18336/BPM/-III/20 2020/03/05 dotyczy środków na promocję Miasta Biuro Prezydenta Miasta 2020/04/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 169 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 14:02:42
 • załącznik do odpowiedzi (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 14:03:00
 • 20727/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/05 dotyczy operatów szacunkowych dot. nieruchomości gruntowych niezabudowanych w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 463 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/06 13:20:47
 • 19223/BIP/-I/20 2020/03/05 dotyczy ceny za zakup energii elektrycznej oraz wskazania terminu obowiązywania umów na zakup energii elektrycznej Biuro Informacji Publicznej 2020/03/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 640 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:38:32
 • 19348/WOŚ/-VIII/20 2020/03/05 dotyczy wskazania szkół podstawowych w Szczecinie które korzystały z dofinansowania z rezerwy oświatowej 0,4 % Wydział Oświaty 2020/03/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/19 14:08:15
 • 18285/WGK/-V/20 2020/03/04 dotyczy umowy na zastępstwo inwestycyjne w sprawie przebudowy torowisk tramwajowych w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/19 14:27:35
 • 18326/WOŚr/-VIII/20 2020/03/04 dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Wydział Ochrony Środowiska 2020/03/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 276 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 12:59:02
 • 18237/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/04 dotyczy pism w sprawie nieruchomości przy ul. Niklowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/03/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 248 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/06 13:10:38
 • 18308/WOŚr/-VIII/20 2020/03/04 dotyczy dokumentów przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej wraz z budową urządzeń i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" prz ul. Janosika 1 w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska 2020/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 282 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/19 13:47:30
 • 17654/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy działki połozonej przy ul. Romantycznej i Gwarnej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/11 14:27:11
 • 17904/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy wykorzystania przez inwestortów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/11 12:44:01
 • 17447/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy decyzji o pozowoleniu na budowę dla nieruchomości przy zbiegu ulic Romantycznej i Gwarnej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/11 15:00:19
 • 18198/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy liczby wydanych pozwoleń na budowę wydanych w latach 2004 - 2020 dla Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 649 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/19 14:24:32
 • 17482/WIM/-II/20 2020/03/03 dotyczy wycinki drzew i krzewów na Wyspie Grodzkiej Wydział Inwestycji Miejskich 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.57 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 13:31:27
 • 17470/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/02 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w latach 2006 - -2020 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 416 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/19 15:22:45
 • 17463/BIP/-I/20 2020/03/01 dotyczy wpływów do Gminy Miasto Szczecin z podatków Biuro Informacji Publicznej 2020/03/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.04 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:36:26
 • 17335/WGK/-V/20 2020/02/28 dotyczy informacji nt. pomiarów ruchu realizowanych przez Gmine Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 44 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 13:26:07
 • 17155/BIP/-I/20 2020/02/28 dotyczy wycinki drzew przy ul. Janosika w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 641 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:35:43
 • 20627/BZP/-I/20 2020/02/27 dotyczy skanów ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 11 autobusów zeroemisyjnych Biuro ds. Zamówień Publicznych 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/07 09:08:15
 • 16566/BIP/-I/20 2020/02/27 dotyczy przekazania i wykorzystania środków unijnych Biuro Informacji Publicznej 2020/04/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.69 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/13 09:45:51
 • 16105/WGK/-V/20 2020/02/26 dotyczy zmiany organizacji ruchu w kwartale ul. Okulickiego/Wrocławskiej-Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 805 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 13:19:20
 • 15951/BDO/-XXVIII/20 2020/02/26 dotyczy projektów zgłoszonych do SBO 2018 oraz dokumentów zadania "Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście" Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/03/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/19 14:35:20
 • 16167/WZiON/-XXXIX/20, 16171/WZiON/-XXXIX/20 2020/02/26 dotyczy podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa wskazanych nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 511 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/03 10:21:12
 • 14991/WS/-VIII/20 2020/02/24 dotyczy dokumentów złożonych do konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 r. przez Klub Sportowy Wiskord Wydział Sportu 2020/03/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 154 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 13:06:18
 • 14697/BOI/-CIV/20 2020/02/21 dotyczy koncesji na alkohol dla sklepu Biedronka. Biuro Obsługi Interesantów 2020/03/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:50:57
 • 14876/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/21 dotyczy planu schodów i strychu we wskazanej nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 249 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:55:21
 • 14344/WGK/-V/20 2020/02/20 dotyczy podstaw prawnych, decyzji i kryteriów posadowienia pojemników na odpady Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 227 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 15:38:36
 • 14620/WZiON/-XXXIX/20 2020/02/20 dotyczy aktualnego wykazu nieruchomości wynikającego z art. 136 ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/03/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:58:54
 • 14459/BDO/-XXVIII/BDO 2020/02/20 dotyczy składu Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert nr BDO/SP/2020/013 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/03 10:13:19
 • 14314/WZP/-IV/20 2020/02/20 dotyczy wskazania czy w ramach programu "GEPARD II - transport niskoemisyjny" został wyłoniony wykonawca Wydział Zarządzania Projektami 2020/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 692 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 15:51:17
 • 13429/BIP/-I/20 2020/02/18 dotyczy świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych oraz bezpieczeństwa informacji Biuro Informacji Publicznej 2020/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 561 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:33:04
 • 13777/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/18 dotyczy projektu budynku przy ul. Brązowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 237 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:13:20
 • 13135/WZP/-IV/20 2020/02/17 dotyczy wniosku o dofinansowanie projektu- zakup bezemisyjnego taboru autobusów. Wydział Zarządzania Projektami 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 424 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 12:39:52
 • 13045/WZP/-IV/20 2020/02/17 dotyczyprogramu pn. "GEPARD II- transport niskoemisyjny". Wydział Zarządzania Projektami 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 12:31:32
 • 13033/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/17 dotyczy oklejenia witryny sklepowej drogerii w biurowcu Posejdon. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 09:15:21
 • 12712/BDO/-XXVIII/20 2020/02/16 dotyczy postępowania nadzorczego w sprawie uchwały nr V/154/19 . Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 09:06:16
 • 13122/WGK/-V/20 2020/02/14 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu ul. Staromłyńska Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/03/16 15:35:32
 • 12633/WGK/-V/20 2020/02/13 dotyczy sposobu załatwienia Alertu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 433 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 14:09:28
 • 12075/WOŚr/-VIII/20 2020/02/13 dotyczy urządzeń badających jakość powietrza. Wydział Ochrony Środowiska 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:53:30
 • 11661/BIP/-I/20 2020/02/12 dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej pod wskazanym adresem Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:31:06
 • 11655/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/12 dotyczy decyzji o pozowleniu na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.63 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:47:49
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.82 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:48:02
 • 11683/WOŚr/-VIII/20 2020/02/12 dotyczy współpracy UM Szczecin z firmą Strix- rehabilitacja dzikich zwierząt. Wydział Ochrony Środowiska 2020/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 326 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:56:05
 • 11741/BIP/-I/20 2020/02/11 dotyczy wniosków Rady Osiedla Gumieńce. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:34:40
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.75 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:34:59
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:35:52
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.07 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:36:05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 264 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:36:25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 424 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:36:50
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 448 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:37:07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:37:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:34:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:37:45
 • 10323/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/11 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.92 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:46:09
 • 11852/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/11 dotyczy decyzji nr 686/19 z dnia 22.05.2019 r. oraz decyzji nr 994/19 z dnia 16.07.2019 r. o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 373 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:45:36
 • 14908/WIM/-II/20 2020/02/11 dotyczy umowy z projektantem. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.96 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 14:06:54
 • 10842/WSS/-IV/20 2020/02/10 dotyczy półsanatoriów studenckich. Wydział Spraw Społecznych 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/24 13:34:24
 • 10936/BPM/-III/20 2020/02/10 dotyczy raportu o stanie gminy. Biuro Prezydenta Miasta 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 707 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/24 13:57:08
 • 10719/WINF/-I/20 2020/02/10 dotyczy stron Biuletynu Informacji Publicznej Wydział Informatyki 2020/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 908 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/25 11:52:48
 • 14591/BIP/-I/20 2020/02/10 dotyczy zwiedzania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie oraz Akademii Sztuki. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:33:41
 • 10333/WIM/-II/20 2020/02/08 dotyczy decyzji ZRID nr 10/82011. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 176 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:52:28
 • 11099/BMKZ/-IV/20 2020/02/07 dotyczy wskazania czy wymienione działki i obiekty na nich posadowione są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:39:32
 • 11097/BMKZ/-IV/20 2020/02/07 dotyczy wskazania czy wymienione nieruchomości są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:36:29
 • 10144/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/07 dotyczy rozbiórki budynków. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/24 14:46:35
 • 10286/BAM/-I/20 2020/02/07 dotyczy wskazania czy dane działki znajdują się w obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/02/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 72 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:55:31
 • 10737/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 205 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:13:00
 • 10746/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:06:37
 • 10749/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 317 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:05:21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 430 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/04/17 15:11:49
 • 10752/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 234 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:02:28
 • 10742/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:08:02
 • 9961/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy pism dotyczących budynku przy ul. Niklowej 11 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.04 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:36:57
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.37 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:36:44
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 476 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 12:55:11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.35 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 12:55:21
 • 10753/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:04:06
 • 11933/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy ofert wygranych organizacji w konkursie BDO/ID/2020/001 Biuro Informacji Publicznej 2020/02/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 504 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:01:01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.88 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:22:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 13.25 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:22:37
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 14.37 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:22:53
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.00 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:23:07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.32 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:23:21
 • 10298/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla działki 139/5 obręb 1037. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:04:18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:04:48
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.29 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:04:35
 • 9963/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy przekazania nieudostepnionych na BIP odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej za okres 2019.02.06- 2020.02.06, wykazu nieopublikowanych odpowiedzi oraz wykazu spraw zarejestrowanych za lata 2015- 2020. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 696 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 12:57:41
 • 10291/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu który znajduje się w budynku przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 190 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 12:29:30
 • 9944,9948,9952,9957/WGK/-V/20 2020/02/06 dotyczy zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:44:14
 • 9446/WK/-I/20 2020/02/05 dotyczy umowy z Dyrektorem Filharmonii Szczecińskiej, planu finansowego na rok 2019, 2020 oraz sprawozdania za rok 2018. Wydział Kultury 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:09:20
 • 9369/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/05 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:48:15
 • 9164/BIP/-I/20 2020/02/05 dotyczy pozwoleń na budowę stacji bazowych telefonii komókowych wydanych wobec instytucji kościelnych Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1013 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:28:45
 • 9939/WIM/-II/20 2020/02/05 dotyczy decyzji o usunięciu drzewa na terenie działki 9/12 obręb 2148. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.46 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 11:07:44
 • 9139/BIP/-I/20 2020/02/04 dotyczy podwyższenia opłat za wywóz odpadów Biuro Informacji Publicznej 2020/02/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.33 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:27:48
 • 9122/WOŚr/-VIII/20 2020/02/04 dotyczy zmian w zakresie uchwały antysmogowej lub programu czystego powietrza. Wydział Ochrony Środowiska 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.36 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:14:47
 • 9475/WUiAB/-XXIII/19 2020/02/03 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz czasu trwania postępowań administracyjnych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 08:01:55
 • 9180/BRM/-I/20 2020/02/03 dotyczy uchwały w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką". Biuro Rady Miasta 2020/02/14
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:44:51
 • 11668/BIP/-I/20; 11670/BIP/-I/20, 11674/BIP/-I/20 2020/02/03 dotyczy wskazania czy wobec działki o nr 9/17 obręb Dąbie 51 toczą się postępowania reprywatyzacyjne bądź inne postępowania administracyjne. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:32:13
 • 8214/WS/-VIII/20 2020/02/03 dotyczy obiektu sportowego przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. Wydział Sportu 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 128 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:04:41
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.89 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:04:59
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.53 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:05:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 120 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:05:31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.40 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:05:45
 • 8690/WKiAW/-I/20 2020/02/03 dotyczy zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2020/02/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:04:10
 • 8270/BIP/-I/20 2020/02/02 dotyczy toalet publicznych oraz toalet i łazienek w budynkach Urzędu Miasta oraz Filii Biuro Informacji Publicznej 2020/02/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:27:03
 • 8225/WZiON/-XXXIX/20 2020/02/02 dotyczy sprzedaży wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 07:54:01
 • 7999/BIP/-I/20 2020/01/30 dotyczy budowy kaplicy przy ul. Bronowickiej Biuro Informacji Publicznej 2020/01/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:26:24
 • 7416/BDO/-XXVIII/20 2020/01/30 dotyczy otwartego konkursu ofert BDO/ID/2020/004 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/11 10:46:40
 • 6966/BDO/-XXVIII/20 2020/01/29 dotyczy zadania pn. Butelkomaty dla Szczecina. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:38:46
 • 6933/WS/-VIII/20 2020/01/29 dotyczy Klubu Sportowego Wiskord Szczecin. Wydział Sportu 2020/02/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:15:03
 • 8625/WIM/-II/20 2020/01/29 dotyczy dokumentacji projektowej oraz kosztów przebudowy ul. Lubczyńskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 12:52:50
 • 6435/WSS/-IV/20 2020/01/28 dotyczy działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wydział Spraw Społecznych 2020/01/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:41:12
 • 7032/BNW/-I/20 2020/01/28 dotyczy zawartych ubezpieczeń. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2020/02/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:06:49
 • 9537/BIP/-I/20 2020/01/28 dotyczy publikacji wyników poszczególnych edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Informacji Publicznej 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:30:19
 • 6444/BRM/-I/20 2020/01/27 dotyczy pism w sprawie skargi z dnia 14 maja 2018 r. Biuro Rady Miasta 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 10.46 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/11 10:59:33
 • 6513/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/27 dotyczy projektu budowlanego nieruchomości przy ul. Zaściankowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 240 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:11:52
 • 6437/BIP/-I/20 2020/01/27 dotyczy pism wpływających do organu w okresie 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 513 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:23:51
 • 6414/BDO/-XXVIII/20 2020/01/27 dotyczy dokumentacji złożonej przez K.S. Wiskord. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 500 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:29:39
 • 6895/BRM/-I/20 2020/01/24 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Rady Miasta 2020/02/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 908 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 12:11:53
 • 6937/BMKZ/-IV/20 2020/01/24 dotyczy ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Struga w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:05:52
 • 5949/WZKiOL/-X/20 2020/01/24 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/01/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:36:48
 • 5446/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/23 dotyczy stanu prawnego nieruchomości przy ul. Husarów 1 w Szczecinie, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:49:25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.42 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:49:40
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:49:53
 • 5915/BIP/-I/20 2020/01/23 dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.07 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:22:15
 • 5237/BDO/-XXVIII/20 2020/01/22 dotyczy ewaluacji SBO 2020 oraz prototypowania Placu Orła Białego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 488 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 11:12:28
 • 6887/BIP/-I/20 2020/01/22 dotyczy inwestycji zlokalizowanej na działce 16/2 (obręb 1002) pomiędzy ulicami Niemierzyńską i Krasińskiego. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 791 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:24:43
 • 4864/WSS/-IV/20 2020/01/22 dotyczy polityki zdrowotnej miasta. Wydział Spraw Społecznych 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/07 14:01:42
 • 4857/BDO/-XXVIII/20 2020/01/21 dotyczy spotkania i przekazania nagród członkom Zespołu Opiniującego SBO, które odbyło się w styczniu 2018 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/07 13:57:04
 • 4902/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy wolontariatu w Radzie Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/03 14:50:13
 • 4896/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy gospodarki odpadami. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 14:29:39
 • 5007/BRM/-I/20 2020/01/21 dotyczy sesji Rady Miasta Szczecin z dn. 25.06.2019 r. Biuro Rady Miasta 2020/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/26 11:22:45
 • 4861/BIP/-I/20 2020/01/21 dotyczy działań podjętych przez Radę Osiedla Gumieńce w latach 2014 - 2019 w związku z brakiem budynków oświatowych oraz przeludnionych szkołach na terenie dzielnicy Gumieńce Biuro Informacji Publicznej 2020/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 768 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:21:33
 • 4886/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy uczestnictwa właściceli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 301 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/24 14:27:23
 • 5923/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/01/20 dotyczy umów zawartych pomiędzy Gminy Miasto Szczecin a Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Morza. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/01/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:58:38
 • 7481/BIP/-I/20 2020/01/20 dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi Biuro Informacji Publicznej 2020/01/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:25:34
 • 4652/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/20 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 570 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:04:14
 • 4045/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/19 dotyczy pozwolenia na budowę portu jachtowego "Marina Dąbie". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 472 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 13:12:24
 • 4049/WIM/-II/20 2020/01/19 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/01/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 305 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 14:25:37
 • 4024/BRM/-I/20 2020/01/18 dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2020/02/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.06 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 13:54:26
 • 5055/WOŚr/-VIII/20 2020/01/17 dotyczy Planu Urządzenia Lasów Miejskich Wydział Ochrony Środowiska 2020/01/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/03 15:06:57
 • 4984/WZION/-XXX/20 2020/01/17 dotyczy nieruchomosci gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/03 15:02:57
 • 3672/WZiON/-II/20 2020/01/16 dotyczy daty i kosztów pozyskiwania działki pod inwestycję kolej metroplitarna. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/02/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 12:08:28
 • 3326/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/15 dotyczy wszelkiej dokumentacji budowalnej dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 884 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 12:01:06
 • 3220/WGK/-V/20 2020/01/15 dotyczy przebyudowy ul. Grota - Roweckiego oraz projektu przejścia podziemnego przy ul. Wyzwolenia Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 13:26:44
 • 3292/BDO/-XXVIII/20 2020/01/14 dotyczy wyników głosowania w poszczecgólnych edycjach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 517 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 11:27:59
 • 2454/WIM/-II/20 2020/01/13 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła kominikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:44:39
 • 2582/BMKZ/-IV/20 2020/01/13 dotyczy protokołu ostatniej kontroli dawnej drukarni. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/01/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:55:44
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 647 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:00
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 665 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:13
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 611 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:27
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:39
 • 2533/BDO/-XXVIII/19 2020/01/13 dotyczy konkursu BDO/ID 2020/004. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 179 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 10:59:01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.80 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 10:59:20
 • 2173/BDO/-XXVIII/20 2020/01/10 dotyczy wszelkich dokumentów, notatek, analiz itp o których mówiła Dyrektor BDO na konferencji prasowej w dniu 7 stycznia 2020 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/12/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/07 13:25:04
 • 1507/BRM/-I/20 2020/01/09 dotyczy zawiadomienia p. Rafała Miszczuka o zdarzeniu w OKW Nr 163 w Szczecinie Biuro Rady Miasta 2020/01/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/17 11:35:15
 • 1892/WS/-VIII/20 2020/01/09 dotyczy usług w zakresie sportowym dla weteranów Wydział Sportu 2020/01/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/23 13:51:51
 • 1591/WZiON/-XXXIX/20 2020/01/09 dotyczy odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 344 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:37:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 594 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:36:54
 • 1885/BRM/-I/20 2020/01/09 dotyczy Komisji Rewizyjnej Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2020/01/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/17 12:03:03
 • 1555/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/08 dotyczy pozwolenia na budowę nieruchomości przy ul. Mochnackiego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:29:10
 • 1297/BIP/-I/20 2020/01/08 dotyczy lotów dronem. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 980 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:20:35
 • 1169/BPM/-III/20 2020/01/08 dotyczy monitoringu mediów dla Gminy Miasto Szczecin Biuro Prezydenta Miasta 2020/01/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/24 12:31:42
 • 1162/WZKiOL/-X/20 2020/01/07 dotyczy zgromadzenia publicznego z dnia 10.10.2019 r. przy ul. Papieża Pawła VI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/01/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/23 10:36:40
 • 1210/BIP/-I/20 2020/01/07 dotyczy kwoty przekazanej na organizację Sylwestra Miejskiego 2018/2019. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 483 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/05/05 13:18:41
 • 1012/BDO/-XXVIII/20 2020/01/07 dotyczy ilości głosów oddanych na projekt Spacerowy Szczecin Zachwycająca Wielkopolska. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/16
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:15:00
 • 901/WS/-VIII/20 2020/01/05 dotyczy środków publicznych przekazanych Klubowi Pogoń Szczecin w roku 2019 Wydział Sportu 2020/01/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/23 13:48:43
 • 166/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/02 dotyczy liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz dokonanych zgłoszeń w zakresie wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:47:05
 • 358/WMiRSPN/-XXIII/19 2020/01/02 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/01/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 10:48:43
 • 91392/BOI/-CIV/19 2019/12/29 dotyczy ilości przeprowadzonych kontroli podmiotów zajmujących się przewozem osób. Biuro Obsługi Interesantów 2020/01/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:30:08
 • 90186/WOŚ/-VIII/19 2019/12/24 dotyczy organu prowadzącego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wydział Oświaty 2020/01/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 511 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:15:19
 • 91935/WGK/-V/19 2019/12/23 dotyczy remontu ul. Smoczej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 113 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/03 12:08:47
 • 88438/WUiAB/-XXVIII/19 2019/12/19 dotyczy dokumentacji wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:08:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.00 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:08:32
 • 89025/BIP/-I/19 2019/12/19 dotyczy wycinki topoli na terenie ogrodu za budynkiem Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/12/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/20 14:58:43
 • 89052/BAM/-I/19 2019/12/19 dotyczy wskazanych działek. Biuro Architekta Miasta 2019/12/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 65 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:24:05
 • 87982/BIP/-I/19 2019/12/18 dotyczy organizacji w latach 2015 - 2019 marszów równości, festiwali różnorodnosci, zgromadzeń LGBT Biuro Informacji Publicznej 2020/01/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 725 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/02 11:09:12
 • 87369/BIP/-I/19 2019/12/17 dotyczy umów ze wskazanymi podmiotami i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz tych podmiotów. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/05 10:37:45
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/05 10:37:18
 • 87327/BMKZ/-IV/19 2019/12/17 dotyczy kamienicy przy ul. Św. Ducha 1 w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.jpg, 723 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 09:24:33
 • Udzielono odpowiedzi (.jpg, 256 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 09:27:30
 • 87828/WKs/-IV/19 2019/12/17 dotyczy płatności bezgotówkowych. Wydział Księgowości 2019/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 429 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 12:57:18
 • 87247/BMKZ/-IV/19 2019/12/16 dotyczy kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 562 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 12:51:14
 • 77336/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/12/14 dotyczy stawek czynszu dzierżawnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 571 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/04 08:21:29
 • 77823/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/14 dotyczy powierzchni mieszkania i garażu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 341 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:19:12
 • 86917/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/13 dotyczy obiektu przy ul. Klonowica 20 D w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 11:14:42
 • 86921/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/13 dotyczy projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 11:21:06
 • 86442/BRM/-I/19 2019/12/13 dotyczy pisma złożonego do Biura Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/12/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:37:38
 • 86676/BAM/-I/19 2019/12/13 dotyczy zaktualizowania danych w zakresie podjętej uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Biuro Architekta Miasta 2019/12/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 260 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 15:48:34
 • 86427/BIP/-I/19 2019/12/11 dotyczy poprzednio udzielonej odpowiedzi przez Diuro Dialogu Obywatelskiego i korespondencji przesłanej organom ścigania. Biuro Informacji Publicznej 2019/12/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:48:02
 • 85864/BIP/-I/19 2019/12/11 dotyczy wykazów nieruchomości oraz lokali użytkowych Biuro Informacji Publicznej 2019/12/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/20 15:07:38
 • 84425/WGK/-V/19 2019/12/09 dotyczy zwierząt zabitych w latach 2009- 2019. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:52:23
 • 85197/BRM/-I/19 2019/12/09 dotyczy prac w Radzie Miasta w zakresie Samorządowej Karty Praw Rodzin oraz uchwały przeciw ideologii "LGBT". Biuro Rady Miasta 2019/12/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 142 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:17:10
 • 85210/BIiRO/-I/19 2019/12/09 dotyczy dokumnetów związanych z odbudową boiska przy LO z Oddziałami Integracyjnymi przy Al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2019/12/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 728 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:32:38
 • 85195/BPM/-III/19 2019/12/09 dotyczy delegacji zagranicznych Prezydenta Miasta Szczecin. Biuro Prezydenta Miasta 2019/12/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 167 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:07:13
 • 84843/BIP/-I/19 2019/12/09 dotyczy faktur i umów zużycia paliwa gazowego z ostatnich 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 15:45:29
 • 84834/BIP/-I/19 2019/12/09 dotyczy faktur i umów dotyczących zużycia paliwa gazowego dla każdego punktu poboru gazu lub licznika z okresu ostatnich 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/17 13:13:56
 • 85080/WGK/-V/19 2019/12/05 dotyczy ścieżki rowerowej przy ul. Małej Odrzańskiej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/03 11:39:28
 • 83616/WK/-I/19 2019/12/05 dotyczy wydatków na kulturę tj. imprezy, wydawnictwa itp. Wydział Kultury 2019/12/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.88 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/17 12:23:06
 • 83674/WGK/-V/19 2019/12/05 dotyczy montażu ozdób świątecznych na Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:43:42
 • 83515/WGK/-V/19 2019/12/04 dotyczy projektu przebudowy al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:55:26
 • 83613/BIP/-I/19 2019/12/04 dotyczy wydatków na kulturę - wynagrodzenia pracowników Wydziału Kultury Biuro Informacji Publicznej 2019/12/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/17 12:04:17
 • 82673/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/02 dotyczy liczby pozwoleń i zgłoszeń robót budowlanych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:51:17
 • 82663/BIP/-I/19 2019/12/02 dotyczy nieruchomości przy ul. Arkońskiej Biuro Informacji Publicznej 2019/12/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/17 13:01:31
 • załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 1.14 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/17 13:02:26
 • załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 1.12 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/17 13:02:40
 • 82251/WKiAW/-I/19 2019/12/01 dotyczy audytu wewnętrznego. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/12/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:46:49
 • 82204/WZKiOL/-X/19 2019/11/30 dotyczy wskazania podmiotu organizującego zgromadzenie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/12/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 368 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:43:40
 • 82167/BIP/-I/19 2019/11/29 dotyczy wysokości kwot przekazanych ze środków publicznych Radnemu Rady Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Osiedla Podjuchy p. Maciejowi Szyszko oraz Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Biomaszyna oraz Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury Biuro Informacji Publicznej 2019/12/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/16 13:34:06
 • Uzupełnienie odpowiedzi (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/01/13 10:36:56
 • 82013/WZKiOL/-X/19 2019/11/29 dotyczy wskazania czy działka została przeznaczona jako nieruchomość na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:05:15
 • 81341/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/28 dotyczy wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Duńskiej w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/12/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:10:26
 • 81704/WGK/-V/19 2019/11/28 dotyczy projektu organizacji ruchu obowiązującego dnia 28.04.2019 r. dla ulic Zwierzynieckiej, Kurzej i Niedźwiedziej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/18
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 117 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:27:30
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 57 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:27:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21.96 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:27:48
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.66 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:28:03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.05 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:28:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.48 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:28:31
 • 81378/BIP/-I/19 2019/11/28 dotyczy konkursu BDO/ID/2020/001 Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 790 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:39:06
 • 81244/BDO/-XXVIII/19 2019/11/27 dotyczy ilości zaangażowancyh pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego w Szczeciński Budżet Obywatelski Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/12/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 09:27:56
 • 85188/BIP/-I/19; 81009/BIP/-I/19 2019/11/27 dotyczy wskazania nieruchomości przekazanych podmiotom związanym z kościołem katolickim oraz gruntów przeznaczonych na funkcje sakralne. Biuro Informacji Publicznej 2019/12/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 877 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:33:54
 • 80861/WZKiOL/-X/19 2019/11/26 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomosci została wydana decyzja o przeznaczeniu jej na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/11/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:25:27
 • 80807/WZiON/-XXXIX/19 2019/11/26 dotyczy wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/12/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 252 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:22:31
 • 81081/BMKZ/-IV/19 2019/11/26 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:18:52
 • 81042/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/26 dotyczy przeznaczenia wskazanej działki. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:09:19
 • 80225/WOŚ/-VIII/19 2019/11/25 dotyczy kontroli w zakresie wydatków z dotacji oświatowej. Wydział Oświaty 2019/12/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 613 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:18:53
 • 80085/WIM/-II/19 2019/11/25 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31- rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/12/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:16:09
 • 79797/WGK/-V/19 2019/11/24 dotyczy alertu numeru 34990. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:02:22
 • 79790/WIM/-II/19 2019/11/24 dotyczy przebudowy od ul. Lubczyńskiej do ul. Kniewskiej. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/12/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:51:39
 • 80060/BIP/-I/19 2019/11/22 dotyczy podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych - sieć 5G Biuro Informacji Publicznej 2019/12/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 09:35:59
 • 79846/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/22 dotyczy rzutu piwnicy wskazanego lokalu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 13:58:47
 • 79141/WGK/-V/19 2019/11/21 dotyczy projektu organizacji ruchu w ciągu ul. Podgórnej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/03
 • Udzielono odpowiedzi (.jpg, 51 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 12:55:44
 • Załącznik nr 1 (.pdf, 2.46 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 12:56:15
 • Załącznik nr 2 (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 12:56:27
 • Załącznik nr 3 (.pdf, 4.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 12:56:39
 • Załącznik nr 4 (.pdf, 2.47 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 13:02:11
 • Załącznik nr 5 (.pdf, 2.73 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 13:02:27
 • Załącznik nr 6 (.pdf, 3.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/06 13:03:11
 • 79216/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/21 dotyczy działki nr 18/1 obręb 2051. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:40:34
 • 78833/BIP/-I/19 2019/11/20 dotyczy wydatków na kulturę w latach 2010 -2020 Biuro Informacji Publicznej 2019/12/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/03 14:00:28
 • 78983/BIP/-I/19 2019/11/20 dotyczy kopii uzasadnienia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kopii umowy z podmiotami, które zajmują się odholowywaniem pojazdów Biuro Informacji Publicznej 2019/12/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 392 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/03 13:26:02
 • Załącznik nr 2 (.pdf, 2.48 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/03 13:28:29
 • Załącznik nr 1 (.pdf, 2.50 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/03 13:28:13
 • 78179/BDO/-XXVIII/19 2019/11/18 dotyczy danych statystycznych ewidencji stowarzyszeń. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 618 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:07:07
 • 80984/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy działki położonej przy ul. Emilii Plater i ul. Miedzianej Biuro Informacji Publicznej 2019/11/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 500 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/09 10:54:08
 • 78183/WSS/-IV/19 2019/11/18 dotyczy dofinansowania dla prywatnych żłobków. Wydział Spraw Społecznych 2019/11/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 280 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:09:49
 • 78556/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy liczby złożonych wniosków o prawo jazdy oraz sporządzonych w 2018 r. aktów urodzenia. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:02:45
 • 78108/WS/-VIII/19 2019/11/18 dotyczy dofinansowania zawodów Triathlon Szczecin w latach 2017, 2018 i 2019 Wydział Sportu 2019/11/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 144 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/22 10:07:20
 • 77790/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy umów najmu, dzierżawy lub użytkowania Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/12/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 708 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/04 13:12:34
 • 78059/BIP/-I/19 2019/11/17 dotyczy wskazania właściciela cmentarza żydowskiego, znajdującego się na terenie Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/11/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 316 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/26 14:43:01
 • 77741/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/15 dotyczy garaży blaszanych na terenach byłej ul. Wkrzańskiej (obecnie Królewskiego) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 249 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/04 11:06:30
 • 77602/WOŚ/-VIII/19 2019/11/15 dotyczy wydatków ponoszonych w roku 2019 w przedszkolach publicznych. Wydział Oświaty 2019/11/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.40 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:29:29
 • 77668/WOŚ/-VIII/18 2019/11/15 dotyczy ilości miejsc w przedszkolach i liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Wydział Oświaty 2019/11/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 83 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:20:06
 • 77146/BDO/-XXVIII/19 2019/11/14 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 08:51:53
 • 77407/BDO/-XXVIII/19 2019/11/14 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 800 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 08:46:44
 • 77428/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/14 dotyczy metrażu wskazanego domu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:33:58
 • 77017/WZFM/-I/19 2019/11/13 dotyczy kwoty zakończonych inwestycji miejskich w roku 2016, 2017 i 2018. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/11/18
 • udzielono odpowiedzi (docx, 15 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 12:18:51
 • 76246/WMiRSPN/-0/19 2019/11/12 dotyczy korespondencji w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 826 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/12/04 08:27:13
 • 78133/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/12 dotyczy powierzchni użytkowej części mieszkalnej oraz garażu wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 341 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:58:48
 • 76359/BIP/-I/19 2019/11/12 dotyczy kart ocen zadań z edycji SBO 2020. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 317 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:59:00
 • 76276/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/12 dotyczy dzierżawienia garaży Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 07:26:45
 • 76485/BPM/-III/19 2019/11/12 dotyczy przemówień i ogłoszeń Prezydenta w związku z organizacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości Biuro Prezydenta Miasta 2019/11/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.37 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/19 13:48:38
 • 76280/WGK/-V/19 2019/11/11 dotyczy umieszczenia znaków w obrębie skrzyżowania ulic Harcerzy i Arkońskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/18 13:55:25
 • 76367/WGK/-V/19 2019/11/11 dotyczy liczby i kosztu tablic z nazwami ulic. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 71 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 12:15:15
 • 75849/BAM/-I/19 2019/11/08 dotyczy prac konkursowych w Konkursie na zagospodarowanie Placu Orła Białego Biuro Architekta Miasta 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 46 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/18 15:19:25
 • 75894/BAM/-I/19 2019/11/08 dotyczy konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie Biuro Architekta Miasta 2019/11/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 46 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/12 08:53:55
 • 77445/BIP/-I/19 2019/11/08 dotyczy liczby użytkowników wieczystych, liczby osób zameldowanych w mieście, liczby obcokrajowców Biuro Informacji Publicznej 2019/11/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/19 13:38:15
 • 75844/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/07 dotyczy planowanych przebudów w rejonie Szczawiowa- Włościańska. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:40:32
 • 75987/WGK/-V/19 2019/11/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu w ciągu Al. Papieża Jana Pawła II /odcinek pl. Grunwaldzki - pl. Żołnierza Polskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 342 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/18 13:50:00
 • 75986/WOŚ/-VIII/19 2019/11/07 dotyczy progów punktowych w szkołach. Wydział Oświaty 2019/11/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 270 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:13:27
 • 75332/WSO/-CIV/19 2019/11/06 dotyczy ilości zarejestrowanych pojazdów za lata 2018 i 2019 Wydział Spraw Obywatelskich 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 374 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/19 14:46:05
 • załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/19 14:46:35
 • załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 307 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/19 14:46:45
 • 75388/BIP/-I/19 2019/11/06 dotyczy udzielonych przez organ odpowiedzi na petycje złożone w roku 2019 Biuro Informacji Publicznej 2019/11/18
 • Załącznik nr 8 do odpowiedzi (.pdf, 1.58 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:09:42
 • Załącznik nr 9 do odpowiedzi (.pdf, 3.90 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:10:24
 • Załącznik nr 10 do odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:10:40
 • Załącznik nr 11 do odpowiedzi (.pdf, 2.99 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:10:56
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 777 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:08:02
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 2.59 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:08:20
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi (.pdf, 2.49 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:08:32
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi (.pdf, 2.35 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:08:45
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi (.pdf, 1.19 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:08:57
 • Załącznik nr 6 do odpowiedzi (.pdf, 1.09 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:09:11
 • Załącznik nr 7 do odpowiedzi (.pdf, 1.26 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/25 15:12:45
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/20 08:45:33
 • 74803/WGK/-V/19 2019/11/05 dotyczy wskazania ile drzew jest przeznaczonych do wycinki w związku z przebudową torowiska na Pl. Szarych Szeregów i węźle Wyszyńskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 144 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 12:57:42
 • 74770/WOŚ/-VIII/19 2019/11/04 dotyczy ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Wydział Oświaty 2019/11/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.90 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:56:40
 • 74427/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/31 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:15:32
 • 74425/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/31 dotyczy dokumentacji budowlanej instalacji wodnej we wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:12:41
 • 74139/BIP/-I/19, 74399/BIP/-I/19, 74398/BIP/-I/19, 74400/BIP/-I/19 2019/10/29 dotyczy nieruchomości stanowiących własność TBS-Prawobrzeże i innych Biuro Informacji Publicznej 2019/11/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 642 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/11/06 11:09:16
 • 73553/WInf/-I/19 2019/10/29 dotyczy środków przeznaczonych na zakup i amortyzację sprzętu informatycznego w latach 2015-2018. Wydział Informatyki 2019/11/07
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 13:09:24
 • 73445/WIM/-II/19 2019/10/29 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31- rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/11/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 12.75 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 13:04:50
 • 75610/BIP/-I/19 2019/10/28 dotyczy przebudowy Alei Wojska Polskiego wSzczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 401 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:53:30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.49 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:53:54
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.34 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.44 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:43
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:57
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 675 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:55:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:55:35
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.09 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:55:51
 • 72953/BIP/-I/19 2019/10/24 dotyczy zadania pn. "Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie". Biuro Informacji Publicznej 2019/10/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 12:32:55
 • 73501,75162,72635/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/10/24 dotyczy udostępnienia wskazanych w piśmie dokumentów. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 11:20:45
 • 72273/WZiON/-XXXIX/19 2019/10/23 dotyczy nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa zbytych na terenie Szczecina w latach 2009- 2019 z bonifikatą na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/11/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:27:10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:27:24
 • 72276/WZiON/-XXXIX/19 2019/10/23 dotyczy nieruchomości zbytych z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2009- 2019 . Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/10/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 10:37:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 10:37:39
 • 71529/WZKiOL/-X/19 2019/10/21 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomości wydana została decyzja o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/10/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 224 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 12:22:41
 • 71522/BMKZ/-IV/19 2019/10/21 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/10/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 12:12:32
 • 71517/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/21 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 560 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 11:49:35
 • 72946/BIP/-I/19 2019/10/21 dotyczy wysokości opłat lokalnych, podatków, użytkowania wieczystego jakie płaci TBS Prawobrzeże za działki 8/6 8/9 obręb Śródmieście. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 11:43:00
 • 71246/WOŚ/-VIII/19 2019/10/18 dotyczy dotacji oświatowych. Wydział Oświaty 2019/10/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 11:21:27
 • 72266/BIP/-I/19 2019/10/17 dotyczy TBS Prawobrzeże. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 14:07:21
 • 70939/BIP/-I/19 2019/10/15 dotyczy postępowania z zabytkowymi płytami chodnikowymi. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:58:08
 • 70415/BIP/-I/19 2019/10/11 dotyczy sieci kanalizacyjnej na wskazanym terenie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 14:05:39
 • 69279/BNW/-I/19 2019/10/11 dotyczy umowy na budowę "Fabryki Wody". Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/10/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:11:51
 • 69556/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/11 dotyczy wniosku zgłaszającego budowę na wskazanej działce. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 309 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:55:10
 • 69152/WGK/-V/19 2019/10/10 dotyczy stawek za odbiór, transport odpadów. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/18
 • udzielono odpowiedzi (docx, 36 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:32:57
 • 69659/WGK/-V/19 2019/10/10 dotyczy Hanza Tower. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:21:57
 • 68872/WIM/-II/19 2019/10/10 dotyczy wskazanych wystąpień pokontrolnych i pism. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/10/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:44:36
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.26 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:45:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.67 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:45:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.54 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:45:42
 • 68280/BIP/-I/19 2019/10/09 dotyczy odpowiedzi na wskazane petycje oraz dokumentów związanych z rewitalizacją Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 487 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:08:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.44 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:08:30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.53 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:08:47
 • 68461/BDO/-XXVIII/19 2019/10/09 dotyczy I Spotkania Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:29:35
 • 67935/BDO/-XXVIII/19 2019/10/08 dotyczy SBO 2020. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 380 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:26:57
 • 67473/WO/-III/19 2019/10/04 dotyczy liczby pracowników Urzędu Miasta Szczecin ze stażem ponad 35 lat. Wydział Organizacyjny 2019/10/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 293 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/15 10:29:44
 • 67029/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/03 dotyczy inwestycji na nieruchomosci przy ul. Popiełuszki w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.44 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/18 09:54:51
 • 66872/WS/-VIII/19 2019/10/03 dotyczy budżetu przeznaczonego na promocję kultury fizycznej i rekreację za lata 2015-2019. Wydział Sportu 2019/10/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/15 10:32:47
 • 66789/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy basenu przeciwpożarowego przy al. Piastów w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:55:15
 • 66940/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy udostępnienia treści pism podmiotom, osobom spoza urzędu przesłanych na wymienione skrzynki mailowe w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz naruszeń danych osobowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 637 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/18 10:03:17
 • 67025/WOŚ/-VIII/19 2019/10/01 dotyczy wykazu placówek oświatowych, które otrzymały dofinansowanie zakupu wyposażenia. Wydział Oświaty 2019/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:59:12
 • 65262/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/27 dotyczy postępowań o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 292 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 10:26:13
 • 65164/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.21 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 10:22:42
 • 65163/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.21 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 13:11:47
 • 64629/WSS/-IV/19 2019/09/25 dotyczy liczby osób niepełnosprawnych oraz wydanych kart parkingowych. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:21:19
 • 64754/WZFM/-I/19 2019/09/25 dotyczy inwestycji przy ul. Gwiazdy Polarnej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 551 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:23:34
 • 64440/BMKZ/-IV/19 2019/09/24 dotyczy wskazanych nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:52:10
 • 67201/BIP/-I/19 2019/09/24 dotyczy dostępu do drogi publicznej wskazanych nieruchomości. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:59:10
 • 64444/BAM/-I/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Architekta Miasta 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:48:55
 • 64596/WGK/-V/19 2019/09/24 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu w ciągu Al. Jana Pawła II w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 11:04:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 11:04:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.59 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 11:04:36
 • 65031/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 202 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:25:43
 • 64145/BMKZ/-IV/19 2019/09/23 dotyczy nieruchomości przy ul. Cynkowej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:49:07
 • 63710/WIM/-II/19 2019/09/20 dotyczy inwstycji Obwodnica Śródmieścia Szczecin- etap VI Wydział Inwestycji Miejskich 2019/10/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.31 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:20:43
 • 63715/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/20 dotyczy dokumentacji budowlanej wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:45:20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:45:05
 • 62867/WSS/-IV/19 2019/09/19 dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Spolecznej. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.64 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:12:03
 • 62934/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 53.73 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:33:22
 • 62947/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy czasowej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.22 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:36:47
 • 64545,64547/BDO/-XXIII/19 2019/09/17 dotyczy wskazanych konkursów ofert w gminie na realizację zadań publicznych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 723 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:06:05
 • 62174/IOD/-III/19 2019/09/17 dotyczy zatrudnienia IOD Inspektor Ochrony Danych 2019/09/20
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:28:34
 • 62141/BAM/-I/19 2019/09/17 dotyczy wskazania czy nieruchomości są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/25 14:38:22
 • 61415/WGK/-V/19 2019/09/16 dotyczy wskazania poszczególnych kosztów w zakresie elementów tzw. małej architektury. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:22:12
 • 61627/WOŚr/-VIII/19 2019/09/16 dotyczy opieki nad zielenią w mieście. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 12:09:13
 • 60879/WGK/-V/19 2019/09/15 dotyczy oznakowania ciągów rowerowych i pieszo - ro Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 415 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/09/30 11:48:20
 • 60595/WOŚr/-VIII/19 2019/09/13 dotyczy uzasadnienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie oszustwa przy inicjatywie "Kwiaty na ul. Kwiatowej". Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 13:59:17
 • 60548/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości są objęte ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 12:04:43
 • 60551/BAM/-I/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości znajdują się na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 13:28:00
 • 60601/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:02:01
 • 60605/WZKiOL/-X/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:18:53
 • 60386/WUiAB/-XX/III19 2019/09/12 dotyczy pozwolenia na przyłączenie pieca gazowego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 12:40:42
 • 60069/BRM/-I/19 2019/09/12 dotyczy listy zmian nazw ulic, placów w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 kwtienia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Biuro Rady Miasta 2019/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 222 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 15:27:07
 • 63545/WIM/-II/19 2019/09/12 dotyczy ekspertyzy zleconej Pracowni Projektowo Budowlenej A-PLUS w zakresie dotyczacym Portu Jachtowego Wydział Inwestycji Miejskich 2019/09/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/09/25 12:15:12
 • 59871/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/11 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 14:06:07
 • 60555/WZiON/-XXXIX/19 2019/09/11 dotyczy opłaty adiacenckiej dla wskazanych nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 384 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 11:07:41
 • 59429/WO/-III/19 2019/09/10 dotyczy stałych świadczeń przenaczanych na działalność statutową Fundacji Unia Metropolii Polskich Wydział Organizacyjny 2019/09/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 486 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/09/24 10:03:03
 • 59296/WGK/-V/19 2019/09/10 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 25.79 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/07 11:07:36
 • 59497/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/10 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 569 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 14:02:54
 • 59402/WOŚr/-VIII/19 2019/09/10 dotyczy zgłaszania przypadków spalania śmiec/odpadów. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 415 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:59:52
 • 59061/WGK/-V/19 2019/09/09 dotyczy zgłoszonych przez Radę Osiedla Pogodno wniosku do budżetu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:43:37
 • 58903/BAM/-I/19 2019/09/09 dotyczy wskazania na jakim etapie jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 40 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:40:53
 • 58319/WGK/-V/19 2019/09/05 dotyczy zmiany oznakowania. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 395 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:48:47
 • 57930/BIP/-I/19 2019/09/04 dotyczy programów/działań antydyskryminacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.60 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:33:38
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.10 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:34:00
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:34:01
 • 58010/WZiON/-XXXIX/19 2019/09/04 dotyczy budynku przy ul. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 805 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 13:54:45
 • 57938/WOŚ/-VIII/19 2019/09/03 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.36 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/26 12:28:45
 • 57720/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/03 dotyczy statystyk w zakresie mieszkalnictwa. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 12:28:23
 • 58802/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy Jarmarku Jakubowego 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 12:09:18
 • 57400/WZKiOL/-X/19 2019/09/02 dotyczy zgromadzenia z dnia 31.08.2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:27:47
 • 57303/WOŚ/-VIII/19 2019/09/02 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.40 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:17:07
 • 57404/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy ewentualnych kosztów udostępniania informacji publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 303 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 12:12:55
 • 57018/WZFM/-I/19 2019/09/02 dotyczy planowanych inwestycji w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Szczecińskiej 21 A w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 971 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:58:35
 • 57248/BIP/-I/19 2019/08/31 dotyczy edukacji mieszkańców w zakresie urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 476 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:10:04
 • 56843/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/25 13:44:06
 • 56897/BIP/-I/19 2019/08/30 dotyczy wymiany urządzeń grzewczych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:57:31
 • udzielono odpowiedzi (docx, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:57:32
 • udzielono odpowiedzi (docx, 17 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:57:33
 • 57255/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 62.79 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/25 14:11:51
 • 56542/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:45:18
 • 56546/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy festynów organizowanych przez Radę Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:50:20
 • 56543/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy budżetu Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:47:25
 • 56735/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy ilości wydanych zaświadczeń i wniosków o których mowa w ustawie z dnia 7 sierpnia 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszach. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:55:09
 • 56765/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin w trakcie upałów oraz innych podejmowanych czynności. Wydział Organizacyjny 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 12:16:53
 • 56781/WZiON/-XXIII/19 2019/08/29 dotyczy budynku przy al. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 49 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:54:25
 • 56179/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy wskazanych nieruchomości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 463 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:51:11
 • 56181/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanych nieruchomościach. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:41:20
 • 56180/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 577 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:53:39
 • 56272/WSO/-CIV/19 2019/08/28 dotyczy Profilu Kandydata na Kierowcę oraz wydanych praw jazdy. Wydział Spraw Obywatelskich 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.doc, 29 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:04:10
 • 58013/WGK/-V/19 2019/08/27 dotyczy odbioru linii autobusowej 88 z 2011 roku. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 44 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:45:30
 • 56080/WSO/-CIV/18 2019/08/27 dotyczy badań w zakresie elektromobilności. Biuro Obsługi Interesantów 2019/09/06
 • udzielono odpowiedzi (docx, 16 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:31:34
 • udzielono odpowiedzi (docx, 20 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:31:50
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 350 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 312 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 349 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:38
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:51
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 190 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:33:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 346 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:33:32
 • 56296/WKiAW/-I/19 2019/08/26 dotyczy odpowiedzi na ankietę przesłana przez CBA w 2016 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/09/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.74 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 11:58:42
 • 55811/WK/-I/19 2019/08/26 dotyczy umów zawartych z firmą SUREX od 2013 do 2019 r. Wydział Kultury 2019/09/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.78 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:59:28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.78 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:59:42
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/10 13:41:51
 • 55577/BIP/-I/19 2019/08/23 dotyczy rozwoju elektromobilności Biuro Informacji Publicznej 2019/08/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/29 14:28:29
 • 55610/WIM/-II/19 2019/08/23 dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej..." Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/28 13:16:59
 • 55017/WInf/-I/19 2019/08/21 dotyczy systemu obiegu dokumentów. Wydział Informatyki 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 11:13:16
 • 54416/WGK/-V/19 2019/08/20 dotyczy kosztu funkcjonowania diabelskiego młynu na Łasztowni. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 10:30:25
 • 54488/BPM/-III/19 2019/08/20 dotyczy praw osób LGBT. Biuro Prezydenta Miasta 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 10:59:39
 • 54265/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 11:08:54
 • 54411/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu ul. Kaszubskiej na odcinku ul. Narutowicza do ul. Drzymały. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.84 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 10:37:46
 • 56861/WGK/-V/19 2019/08/16 dotyczy zamontowania w autobusach klimatyzatorów. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 116 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:07:23
 • 54320/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy organizacji wydarzenia Pyromagic w latach 2008- 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:06:28
 • 54324/WK/-I/19 2019/08/12 dotyczy umów zawartych z firmą Surex. Wydział Kultury 2019/08/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:49:32
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.16 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:49:58
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.15 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:50:11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.32 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:50:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.81 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:50:42
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:00
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.17 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.15 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:45
 • 55009/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy uprawnień pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:12:03
 • 53097/WOŚ/-VIII/19 2019/08/09 dotyczy dotacji dla NOVA Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych. Wydział Oświaty 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:15:11
 • 52970/WOŚ/-VIII/19 2019/08/08 dotyczy wykazów zakupionych pomocy dydaktycznych. Wydział Oświaty 2019/09/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:14:22
 • 52339/BIP/-I/19 2019/08/08 dotyczy wskazanych dokumentów np. strategii, konsultacji itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:24:28
 • 52657/WGK/-V/19 2019/08/08 dotyczy umowy na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecina Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/22 12:40:54
 • 48077/WOŚ/-VIII/19 2019/08/07 dotyczy prywatnej szkoły podstawowej L. Piwoni przy ul. Piotra Skargi 23 w Szczecinie Wydział Oświaty 2019/07/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/07 11:30:25
 • 52342/BDO/-XXIII/19 2019/08/07 dotyczy ewidencji stowarzyszeń i klubów sportowych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 378 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:46:22
 • 52009/BIP/-I/19 2019/08/07 dotyczy wniosku 47330/BIP/-I/19. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 300 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:28:27
 • 51786/BMKZ/-IV/19 2019/08/06 dotyczy kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/08/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 10:32:05
 • 51278/WZFM/-I/19 2019/08/05 dotyczy wysokości spłat zobowiązań Miasta Szczecin w latach 2014-2018. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.09 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:19:36
 • 50768/WGK/-V/19 2019/08/02 dotyczy projektu organizacji ruchu obejmującego skrzyżowanie al. Piastów z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:13:14
 • 50707/BIP/-I/19 2019/08/01 dotyczy wniosków, petycji, skarg itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 392 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 14:16:04
 • 50773/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/01 dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 227 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:07:12
 • 50572/BDO/-XXVIII/19 2019/07/31 dotyczy liczby wniosków zgłoszonych do SBO 2020. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 354 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 14:20:57
 • 50822/WGK/-V/19 2019/07/31 dotyczy selektywnego segregowania śmieci. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 13:57:55
 • 50240/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/30 dotyczy budowy Parku logistycznego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 712 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:02:07
 • 50221/WGK/-V/19 2019/07/30 dotyczy stałej organizacji ruchu w ciagu ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Koński Kierat. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19.24 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:59:05
 • 50192/BDO/-XXVIII/19 2019/07/30 dotyczy zadań i wniosków SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 09:15:20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 09:15:33
 • 49769/WS/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy kwoty brutto przeznaczonej na klub koszykarski KING SZCZECIN Wydział Sportu 2019/07/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 108 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/06 13:56:39
 • 52972/WOŚ/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji Ministra Finansów w zakresie wysokości przyznanych środków na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w roku 2019. Wydział Oświaty 2019/08/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:00:23
 • 49817/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:55:52
 • 49812/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 14:41:34
 • 49816/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:53:54
 • 49809/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 285 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:58:40
 • 49811/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę na wskazaną nieruchomość. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 15:23:35
 • 49487/WUiAB/-XXIII/19; 50300/WUiAB/-XXIII/19; 50304/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/27 dotyczy stoisk sprzedaży kwiatów. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.37 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 14:37:10
 • 49767/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/27 dotyczy wpływów do budżetu Gminy Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/08/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/07 10:56:47
 • 49239/WGK/-V/19 2019/07/25 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu dot. l. Szymanowskiego na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Moniuszki Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.88 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/06 10:31:07
 • 48997/BRM/-I/19 2019/07/24 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/05 11:50:21
 • 48944/WOŚr/-0/19 2019/07/24 dotyczy realizacji zadań dotycząych zieleni publicznej w pasach drogowych Wydział Ochrony Środowiska 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 904 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/06 13:04:55
 • 48687/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/23 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/06 13:52:22
 • 50078/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy m.in. stypendiów edukacyjnych, cen wynajmu mieszkania, wielkości terenów zielonych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/19 12:43:36
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 1.28 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/19 12:43:58
 • 50082/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw tzw. "Megaustawy" Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 607 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/19 14:09:38
 • 48266/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy skanu aktualnej umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Biuro Informacji Publicznej 2019/07/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/24 12:47:45
 • 48695/WIM/-II/19 2019/07/22 dotyczy spółki KBUD. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:50:25
 • 48767/WSS/-IV/19 2019/07/22 dotyczy uchwał w zakresie zasad przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie. Wydział Spraw Społecznych 2019/08/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 207 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 13:02:44
 • 48574/WGK/-V/19 2019/07/21 dotyczy stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 10. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34.05 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:49:21
 • 48199/WGK/-V/19 2019/07/19 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 25 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:25:08
 • 47946/WINF/-I/19 2019/07/19 dotyczy produktów elektronicznych Wydawnictwa Wolters Kluwer Wydział Informatyki 2019/08/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/07 11:10:42
 • 48691/WMiRSPN/-VI/19 2019/07/18 dotyczy postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:11:55
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:13:21
 • 49067/WMiRSPN/-VI/19 2019/07/17 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 339 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:09:32
 • 48709/WKS/-IV/19 2019/07/17 dotyczy średniego wynagrodzenia brutto na poszczególnych stanowiskach Wydział Księgowości 2019/07/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/24 12:56:18
 • 47590/WGK/-V/2019 2019/07/17 dotyczy graniotowych zabytkowych płyt chodnikowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/07 10:00:29
 • 47401/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/17 dotyczy dokumentów zbycia nieruchomości przy ul. Chmurnej w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/07/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:14:37
 • 46962/WOŚ/-VIII/19 2019/07/16 dotyczy przyjęcia do prowadzenia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Wydział Oświaty 2019/07/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:06:48
 • 47859/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy stosowania przez samorządy modeli współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2019/07/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/19 15:01:40
 • 47330/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy pism wysłanych do dyrektórów szkół w zakresie promowania projektów SBO oraz ilości wniosków składancyh w trybie dostępu do informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/29 10:55:40
 • 47253/WUiAB/-XXIII/19; 47255/WUiAB/-XXIII/19; 47259/WUiAB/-XXIII/19; 47261/WUiAB/-XXIII/19; 47266/WUiAB/-XXIII/19. 2019/07/16 dotyczy stoisk kwiatów przy pl. Sprzymierzonych w Szczecinie na działkach 5/6, 20/1 z obrębu 1033. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 512 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:04:55
 • 46888/WGK/-V/19 2019/07/15 dotyczy wskazania zarządcy targowiska Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 160 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/24 13:27:20
 • 47340/BIP/-I/19 2019/07/15 dotyczy inwestycji w pasie drogowym przy ul. Pomorskiej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 254 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/29 11:28:54
 • 46164/BOI/-CIV/19 2019/07/11 dotyczy licencji na świadczenie usług przewozu taksówką Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/29 11:09:38
 • 47572/WZFM/-19 2019/07/10 dotyczy inwestycji planowej przy ul. Ostoi- Zagórskiego w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 931 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:30:07
 • 45506/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/09 dotyczy wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 308 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:54:35
 • 45591/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków do SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/29 11:33:24
 • 45990/WInf/-I/19 2019/07/09 dotyczy otwierania/udostępniania zbiorów danych Wydział Informatyki 2019/07/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/29 10:43:51
 • 45939/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji megaustawy Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/25 11:34:19
 • 45440/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/08 dotyczy dokumentacji technicznej budynku przy ul. Rudej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:53:55
 • 45063/WKiAW/-I/19 2019/07/08 dotyczy planu audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018 oraz sprawozdania z planu audytu Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 277 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:18:54
 • Załącznik 1 (.pdf, 2.02 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:19:30
 • Załącznik 2 (.pdf, 1.97 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:19:42
 • Załącznik 4 (.pdf, 4.83 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:20:23
 • Załącznik 6 (.pdf, 4.06 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:21:05
 • Załącznik 9 (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:22:02
 • Załącznik 8 (.pdf, 807 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:21:51
 • Załącznik 7 (.pdf, 4.07 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:21:18
 • Załącznik 11 (.pdf, 943 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:22:57
 • Załącznik 12 (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:23:21
 • Załącznik 13 (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:23:34
 • Załącznik 14 (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:25:32
 • Załącznik 10 (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:22:36
 • Załącznik 3 (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:20:00
 • Załącznik 5 (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 14:20:52
 • 46622/BIP/-I/19 2019/07/06 dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Biuro Informacji Publicznej 2019/07/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 222 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/19 15:09:08
 • 45037/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/05 dotyczy umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a DOM HOLDING SA. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 440 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:50:42
 • 45050/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/05 dotyczy wskazania czy w latach 2010- 2019 były prowadzone postępowania o samowole budowlaną dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:41:14
 • 45053/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/05 dotyczy decyzji budowlanych dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:44:42
 • 44567/WGK/-V/19 2019/07/04 dotyczy parkowania aut wzdłuż ul. Księcia Bogusława X w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/10 14:17:36
 • 44570/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy dostępu mieszkańców nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X do drogi publicznej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:25:02
 • 44742/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy pozwolenia na budowę i zgłoszenia wymianyy dachu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/25 09:52:45
 • 44107/WKiAW/-I/19 2019/07/02 dotyczy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/03 12:18:01
 • 44772/BIP/-I/19 2019/07/02 dotyczy warstw studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz warstw miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:40:02
 • 47355/BIP/-I/19 2019/07/01 dotyczy m.in. kwot inwestycji wpisywanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2019/07/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.92 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/25 09:58:20
 • 43870/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/01 dotyczy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku dla potrzeb funkcji biurowej oraz wskazania czasu trwania postępowania administracyjnego . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/10 13:33:13
 • 43856/WZFM/-I/19 2019/06/30 dotyczy zadłużenia oraz kosztów obsługi zobowiązań dłużnych ponoszonych przez Gminę Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/09 09:20:53
 • 43517/WS/-VIII/19 2019/06/29 dotyczy wpływów do kasu miejskiej z tytułu opłat za koszystanie z obiektów sportowych przez kluby piłkarskie Wydział Sportu 2019/07/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 671 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/11 15:03:52
 • 43515/BOI/-CIV/19 2019/06/29 dotyczy zgody na sprzedaż piwa w dniach 29.06-30.06.19 r. na terenie Gminy Miasta Szczecin. Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 59 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:48:48
 • 44583/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/27 dotyczy budowy drogi 31 na odcinku Radziszewo A6/31- Gryfino. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:59:54
 • 43214/1/BIP/-I/19 2019/06/27 dotyczy remontu budynku basenu i sali gimnastycznej (pawillon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 370 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/09 09:00:55
 • 42840/BIP/-I/19 2019/06/26 dotyczy m.in. wskazanej uchwały, pisma Wojewody, Biuro Informacji Publicznej 2019/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:32
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.19 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:46
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:58
 • 43548/BAM/-I/19 2019/06/26 dotyczy strefy rewitalizacji oraz objęcia działek strefą rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2019/07/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/02 12:58:02
 • 42848/BIP/-I/19 2019/06/26 dotyczy wymiany nawierzchni na ul. Lubczyńskiej, remontu torowisk, nawierzchni na ul. Kaszubskiej. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 13:55:37
 • 42841/WOŚr/-VIII/19 2019/06/26 dotyczy umowy CRU/19/0002659. Wydział Ochrony Środowiska 2019/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/10 13:57:14
 • 42150/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/24 dotyczy zgłoszenia budowy schodów terenowych na działce nr 2/29 obreb 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:00:31
 • 44139/BIP/-I/19 2019/06/24 dotyczy postępowania nieważnościowego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/03 13:01:03
 • 42844/WZFM/-I/19 2019/06/24 dotyczy przewidzianych inwestycji. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.58 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:09:16
 • 43296/BIP/-I/19 2019/06/21 dotyczy ekspertyz ornitologiczno - hiropterologicznych dla budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. J. Malczewskiego 22 Biuro Informacji Publicznej 2019/06/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 275 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/28 13:51:30
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 3.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/28 13:53:15
 • 41754/WGK/-V/19 2019/06/21 dotyczy publicznego transportu zbiorowego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:04:00
 • 42591/BIP/-I/19 2019/06/20 dotyczy nadzoru archiwalnego w województwie zachodniopomorskim Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/26 12:22:23
 • 43820/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy m.in. nieruchomości przekazanych kościołom i związkom wyznaniowym z terenu gminy, symboli religijnych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/01 11:13:24
 • Zalacznik nr 1 (.pdf, 593 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/01 11:16:42
 • Zalacznik nr 2 (.pdf, 696 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/01 11:16:57
 • Zalacznik nr 3 (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/01 11:17:08
 • Zalacznik nr 4 (.pdf, 575 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/01 11:17:20
 • Zalacznik nr 5 (.pdf, 419 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/01 11:17:30
 • 41514/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy umów na prototypowanie Placu Orła Białego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/03 13:09:54
 • 41170/BRM/-I/19 2019/06/18 dotyczy nagrania video z ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/07/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/02 13:04:36
 • 42365/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/17 dotyczy lokali mieszkalnych sorzedanych od 1980 roku do 1994 roku przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 330 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:44:58
 • 41189/WGK/-V/19 2019/06/17 dotyczy informacji o maksymalnych obciążeniach dopuszczalnych na ul. Piaskowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/28 11:15:48
 • 42490/BIP/-I/19 2019/06/14 dotyczy różnicy między dostępem a sużebnością dostępu do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 07:28:04
 • 40239/WO/-III/19 2019/06/14 dotyczy zatrudnienia p. Michała Wilkockiego. Wydział Organizacyjny 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 10:54:02
 • 40346/WOŚ/-VIII/19 2019/06/14 dotyczy likwidacji szkół i klas. Wydział Oświaty 2019/07/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 13:46:52
 • 40235/BMKZ/-IV/19 2019/06/13 dotyczy nieruchomości przy ul. Południowej 29 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/27 12:44:29
 • 39735/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/12 dotyczy zabudowy na działce 2/29 obr. 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 301 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 10:48:01
 • 39708/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy zabezpieczenia przed kolizją z ptakami szklanej elewacji z efektem lustra w budynku kompleksu hotelowo-biurowo-handlowego po dawnym domu towarowym Posejdon. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 09:32:35
 • 39707/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy działki 2/6 z obr. 2051 przy ul. Laurowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 405 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 09:35:20
 • 39717/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 10:38:39
 • 39514/BIP/-I/19 2019/06/10 dotyczy wydatków Prezydenta Miasta Szczecin i podległych urzedników Biuro Informacji Publicznej 2019/06/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.94 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/28 10:02:57
 • 39271/BMKZ/-IV/19 2019/06/10 dotyczy wskazania osób, które opracowały pisma oraz otrzymały nagrody za utworzenie gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 448 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/27 11:39:32
 • 38984/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy skomunikowania nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X 44 z drogą publiczną. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 325 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 09:19:20
 • 38979/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy pomnika Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/03 12:49:49
 • 38998/WS/-VIII/19 2019/06/07 dotyczy umów na najem obiektu sportowego przy ul. Orlej w Szczecinie. Wydział Sportu 2019/06/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 154 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:21:09
 • 38685/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy wyburzenia nieruchomości przy pl. Lotników 7 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 227 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/27 14:33:06
 • 38994/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy obiektu sportowego przy ul. Orlej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/27 11:51:59
 • 38613/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/06 dotyczy nieruchomości oznaczonej jako nr 5/3 z obr. 2151. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/27 13:22:18
 • 38264/BMKZ/-IV/19 2019/06/05 dotyczy dokumentów kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:35:30
 • 38271/BIiRO/-I/19 2019/06/05 dotyczy danych osobowych ornitologa. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2019/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 11:19:15
 • 38165/WOŚ/-VIII/19 2019/06/05 dotyczy liczby dzieci w przedszkolach w Szczecinie w roku szkolnym 2018/2019. Wydział Oświaty 2019/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 11:11:21
 • 37702/WOŚ/-VIII/19 2019/06/03 dotyczy danych w zakresie szkół podstawowych Wydział Oświaty 2019/07/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/08/07 13:18:07
 • 38037/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy danych osób przygotowujących projekty uchwał i wskazanej umowy. Biuro Rady Miasta 2019/06/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 558 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 10:50:03
 • 37677/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy sesji Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 489 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:31:37
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 743 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/27 11:23:08
 • 37704/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/03 dotyczy pozwolenia na budowę przy ul. Laurowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 12:21:42
 • 38518/BIP/-I/19 2019/06/02 dotyczy środków wydatkowanych na służbowe przejazdy taksówką w 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/06/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:29:44
 • 37359/BRM/-I/19 2019/05/31 dotyczy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 Biuro Rady Miasta 2019/06/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.49 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/17 09:45:48
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/28 11:37:28
 • 37074/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/31 dotyczy decyzji pozwalającej na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:38:45
 • 37379/WGK/-I/19 2019/05/31 dotyczy wskazania osoby odpowiedzialnej za rozebranie pominka Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 10:37:24
 • 37498/WIM/-0/19 2019/05/31 dotyczy projektu zagospodarowania terenu. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 10:44:04
 • 36478/WGK/-V/19 2019/05/29 dotyczy dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej terenu Al. Kwiatowej w latach 2011/2012. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/27 10:52:57
 • 36502/BRM/-I/19 2019/05/29 dotyczy nagrań sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/06/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 399 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/17 09:44:05
 • 38152/WZiON/-0/19 2019/05/29 dotyczy aktów notarialnych nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/06/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 451 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/17 12:18:11
 • 36741/BAM/-I/19 2019/05/29 dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/06/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:48:35
 • 37567/BIP/-I/19 2019/05/28 dotyczy pism protestacyjnych w sprawie ferm norek, chlewni i kurników i decyzji o pozowleniu na budowę wskazanych ferm. Biuro Informacji Publicznej 2019/06/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 14:06:51
 • 36091/BRM/-I/19 2019/05/28 dotyczy projektów uchwał. Biuro Rady Miasta 2019/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 691 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:34:53
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 743 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/06/27 11:22:34
 • 35512/WIM/-II/19 2019/05/26 dotyczy przebudowy ul. Lubczyńskiej . Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:13:37
 • 35605/BMKZ/-IV/19 2019/05/24 dotyczy wskazania czy nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 169 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 14:00:12
 • 35417/WIM/-II/19 2019/05/23 dotyczy budowy boiska sportowego przy ul. Orlej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 11:12:10
 • 34877/WOŚ/-VIII/19 2019/05/22 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 405 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 11:35:20
 • 34534/WOŚ/-VIII/19 2019/05/21 dotyczy listy szkól podstawowych, ilości uczniów oraz klas zlikwidowanych w roku 2019/2020 Wydział Oświaty 2019/06/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/01 13:44:49
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 283 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/07/01 13:45:07
 • 34536/BAM/-I/19 2019/05/21 dotyczy zaawansowania prac planistycznych. Biuro Architekta Miasta 2019/05/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 462 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 08:20:16
 • 34376/BRM/-I/19 2019/05/21 dotyczy zorganizowania na terenie Miasta Szczecin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019. Biuro Rady Miasta 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 780 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 10:50:00
 • 34531/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy wydanej decyzji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 387 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/07 11:56:59
 • 36266/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 354 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/30 10:00:37
 • 33934/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy opinii prawnej omawianej na posiedzeniu Komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Biuro Rady Miasta 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 11:31:33
 • 33965/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy wyborów do poszczególnych Rad Osiedli w latach 2011/2015. Biuro Rady Miasta 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 11:27:52
 • 34111/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dot. kontroli Fundacji Niezłomni im. Mjr Szendzielorza Łupaszi Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/05/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/28 11:22:17
 • 34107/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dotyczy pisma z podziękowaniami wręczanego przez Prezydenta podczas imprezy "Pod Platanami". Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/06/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 10:59:37
 • 35339/BIP/-I/19 2019/05/20 dotyczy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego Biuro Informacji Publicznej 2019/05/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:44:59
 • 33643/WZFM/-I/19 2019/05/17 dotyczy inwestycji sfinansowanych z kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.20 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/30 09:34:12
 • 29163/BIP/-I/19, 29164/BIP/-I/19, 29166/BIP/-I/19 2019/05/17 dotyczy utworzenia toru motocrossowego Biuro Informacji Publicznej 2019/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 487 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/06 12:21:32
 • 33479/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/16 dotyczy warunków zabudowy dla kwartału 21 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 503 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/27 13:22:58
 • 32341/BAM/-I/19 2019/05/14 dotyczy placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/29 12:51:01
 • 32178/WO/-III/19 2019/05/13 dotyczy szkoleń dla pracowników UM z zakresu dostępu do informacji publicznej Wydział Organizacyjny 2019/05/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/27 13:00:14
 • 32060/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/13 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę chodnika i schodów terenowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 484 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:21:13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:58:00
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:58:12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:58:25
 • 35247/BIP/-I/19 2019/05/12 dotyczy wyników ekspertyz dotyczących możliwości występowania w granulacie wypełniającym sztuczne nawierzchni boisk sportowych w Szczecinie substancji szkodliwych dla dzieci Biuro Informacji Publicznej 2019/05/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 377 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/29 09:24:01
 • Załącznik nr 1 (.pdf, 3.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/29 09:25:39
 • Załącznik nr 2 (.pdf, 1.26 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/29 09:26:12
 • Załącznik nr 3 (.pdf, 1.04 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/29 09:26:47
 • 31817/WO/-III/19 2019/05/10 dotyczy zmian personalnych na stanowiskach urzędniczych. Wydział Organizacyjny 2019/05/24
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 891 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 14:11:54
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 667 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 11:14:57
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 574 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 14:27:43
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 574 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 14:27:57
 • 31939/BMKZ/-IV/19 2019/05/10 dotyczy wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/05/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 422 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:42:35
 • 35183/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nierychomości przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 503 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/27 14:53:42
 • 32001/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 354 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 11:28:24
 • 32998/BIP/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości przy ul. Goleniowskiej 62 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/05/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/20 09:04:26
 • 31992/WGK/-V/19 2019/05/10 dotyczy budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:52:36
 • 31989/BAM/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości pprzy ul. Goleniowskiej 62 - rewitalizacja Biuro Architekta Miasta 2019/05/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/16 11:18:21
 • 31995/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 9/43 i 9/65 obr. 4002. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.36 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 12:43:33
 • 31977/WZKiOL/-X/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:48:10
 • 31490/WGK/-V/19 2019/05/09 dotyczy automatów przyjmujących zużyte butelki. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 478 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/28 11:54:18
 • 31512/WOŚ/-VIII/19 2019/05/09 dotyczy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Oświaty 2019/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 11:07:35
 • 31482/BIP/-I/19 2019/05/09 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Biuro Informacji Publicznej 2019/05/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/14 14:52:20
 • 33184/BIP/-I/19 2019/05/09 dotyczy umów zawartych w trybie ustawy o drogach publicznych w latach 2017 - 2018 z prywatnymi inwestorami Biuro Informacji Publicznej 2019/05/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:48:43
 • 32049/WMiRSPN/-0/19 2019/05/08 dotyczy postępowań w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości lub roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 203 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 11:18:06
 • 31038/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy działki 8/9 obr. 1035. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 10:53:36
 • 33136/BIP/-I/19 2019/05/07 dotyczy wprowadzenia w mieście ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 237 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/29 11:11:53
 • 30536/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy służebności nieruchomości przy ul. Bogusława X 44. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 404 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/07 15:13:42
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/07 15:13:56
 • 30532/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy wskazania czy TBS Prawobrzeże otrzymał dofinansowanie z UE na działania w kwartale 21. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 10:51:17
 • 30526/BGM/-X/19 2019/05/06 dotyczy dokumentacji wydzielelnia działki nr 210 obr. 1035. Biuro Geodety Miasta 2019/05/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 396 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 09:52:36
 • 30107/WInf/-I/19 2019/05/05 dotyczy informatyzacji Urzędu Wydział Informatyki 2019/05/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 390 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/06 14:23:49
 • 30106/WOś/-VIII/19 2019/05/02 dotyczy programu rządowego "Aktywna Tablica" Wydział Oświaty 2019/05/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 15:42:08
 • 29803/WZFM/-I/19 2019/04/30 dotyczy umów zaliczanych do długu publicznego w latach 2014-2015. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.39 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 12:55:57
 • 29489/WOŚ/-VIII/19 2019/04/29 dotyczy ilości dzieci uczęszczających do klas trzecich gimnazjum na terenie Szczecina w roku szkolnym 2014/2015. Wydział Oświaty 2019/04/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 09:28:59
 • 31275/BIP/-I/19 2019/04/29 dotyczy organizacji ruchu oraz składowania ziemi przy ul. Wendeńskiej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 11:00:15
 • 29153/WZP/-0/19 2019/04/27 dotyczy prowadzonych lub planowanych pracach w obrebie Strefy Ekonomicznej Trzebusz. Wydział Zarządzania Projektami 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 249 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/15 13:01:48
 • 29208/WZKiOL/-X/19 2019/04/26 dotyczy wskaznia czy dana nieruchomość jest przedmiotem świadczeń rzeczowych . Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 197 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:32:20
 • 29205/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy postępowania reprywatyzacyjnego. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 312 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:23:43
 • 29217/BMKZ/-IV/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy nieruchomość przy ul. Panieńskiej jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/14 13:30:28
 • 29204/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy nieruchomości przy ul. Panieńskiej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 11:29:10
 • 29330/BIP/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomości wydane były pozwolenia wodno prawne. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 378 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/15 12:42:45
 • 29228/BAM/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:19:45
 • 29210/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 413 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/15 12:33:52
 • 29231/WIM/-II/19 2019/04/25 dotyczy przekazania kopii umowy z inżynierem kontraktu dla zadania "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31- rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 492 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 12:27:54
 • 28552/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Felczaka 31 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 09:56:51
 • 29140/WZFM/-I/19 2019/04/25 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 290 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/06 11:23:13
 • 28929/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy dokumentów pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 235 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:04:22
 • 28370/WOŚ/-VIII/19 2019/04/24 dotyczy liczby planowanych nowych miejsc wychowania przedszkolnego od września 2019 r. Wydział Oświaty 2019/04/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 12:13:02
 • 27902/WZiON/XXXIX/19 2019/04/23 dotyczy stanu prawnego działek z obrębu 1035 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/08 11:31:14
 • 29761/BIP/-I/19 2019/04/22 dotyczy prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 788 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 11:22:01
 • 27947/WS/-VIII/19 2019/04/19 dotyczy obiektu przy ul. Orlej w Szczecinie Wydział Sportu 2019/05/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 888 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/08 12:57:53
 • 26508/WK/-I/19 2019/04/19 dotyczy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury 2019/04/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 391 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/05/08 13:05:14
 • 28396/BGM/-X/19 2019/04/19 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest objęta kolejowym terenem zamkniętym. Biuro Geodety Miasta 2019/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 508 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 12:16:26
 • 27110/BAM/-I/19 2019/04/17 dotyczy wskazania instytucji które badały procedurę konkursową na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:42:53
 • 27464/BAM/-0/19 2019/04/17 dotyczy Uchwały Krajobrazowej. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 09:44:04
 • 27322/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/16 dotyczy dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława 44 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 222 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 08:51:38
 • 26732/BAM/-I/19 2019/04/16 dotyczy decyzji o unieważnieniu konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:36:56
 • 26509/WOŚ/-VIII/19 2019/04/15 dotyczy sprawozdań budżetowych przedszkoli integracyjnych. Wydział Oświaty 2019/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 576 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:30:51
 • 28453/BIP/-I/19 2019/04/15 dotyczy wyłączenia z ruchu odcinka ul. Bogusława X Biuro Informacji Publicznej 2019/04/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/26 09:42:28
 • 26512/BAM/-I/19 2019/04/15 dotyczy wskazania czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 332 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:34:08
 • 26221/WZFM/-I/19 2019/04/14 dotyczy zadań publicznych finansowych ze środków GMS w 2018 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 12:49:08
 • 26751/BGM/-X/19 2019/04/12 dotyczy decyzji BGM/I/31/2/68/11 Biuro Geodety Miasta 2019/04/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/23 10:37:38
 • 25495/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu nr 450/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 13:36:38
 • 26126/WGKiOŚ/-V/19 2019/04/11 dotyczy dokumentacji powykonawczej terenu Alei Kwiatowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:54:46
 • 25498/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu 452/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 407 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 13:38:18
 • 25278/BRM/-I/19 2019/04/10 dotyczy wyborów do rad osiedli. Biuro Rady Miasta 2019/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 824 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 12:31:42
 • 24488/WZFM/-I/19 2019/04/08 dotyczy prosepektu informacyjnego dla działki nr 3/6, 3/39, 3/41, 3/42 z obrębu 3082 przy ul. Duńskiej w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 861 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/23 09:24:50
 • 24677/WKiAW/-I/19 2019/04/08 dotyczy audytów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/04/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 339 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/10 13:56:03
 • 25471/BIP/-I/19 2019/04/08 dotyczy wskazania stanu technicznego oraz zabezpieczenia fundamentów nieruchomości przy ul. Turkusowej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/04/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 13:02:23
 • 24969/BMKZ/-IV/19 2019/04/08 dotyczy dokumentów w zakresie kamienicy po dawnym Hotelu Piast w Szczecin. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 10:02:18
 • 24757/BS/-IV/19 2019/04/08 dotyczy korzystania przez Miasto z funduszy EOG Biuro Strategii 2019/04/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 459 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/18 10:38:23
 • 24003/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:42:49
 • 24186/BZP/-I/19 2019/04/05 dotyczy linku do strony internetowej z publikacją zamówień publicznych Biuro ds. Zamówień Publicznych 2019/04/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 16 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/23 10:17:53
 • 24691/WO/-III/19 2019/04/05 dotyczy zjawiska mobbingu w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/04/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 159 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/18 10:28:22
 • 24483/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy planów budynku przy ul. Janosika 4-7 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 09:41:07
 • 25932/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy własności lokali w oficynach. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 09:56:53
 • 24005,25222/BAM/-I/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy dana działka znajduje się w obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:52:06
 • 23999/BMKZ/-IV/19 2019/04/05 dotyczy określenia statusu konserwatorskiego nieruchomości w Szczecinie przy ul. Starkiewicza. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:38:12
 • 24296/BIP/-I/19 2019/04/05 dotyczy liczby osób zameldowanych w Szczecinie oraz wypłat z programu 500 plus. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:47:04
 • 23486/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/04 dotyczy wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy oraz polityki mieszkalnictwa socjalnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 115 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/12 09:46:18
 • 23029/BIP/-I/19 2019/04/03 dotyczy szacowania kosztów inwestcyji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/12 08:49:15
 • 23152/BMKZ/-IV/19 2019/04/03 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 624 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 11:13:09
 • 23254/WInf/-I/19 2019/04/03 dotyczy EZD. Wydział Informatyki 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/17 14:54:45
 • 23654/BAM/-I/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka leży w obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 11:55:05
 • 23150/WZKiOL/-X/19 2019/04/03 dotyczy nierchumości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/04/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 11:17:12
 • 23666/WGK/-VIII/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:34:05
 • 22652/WO/-III/19 2019/04/02 dotyczy praktyk i staży w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2019/04/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 384 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/09 14:42:09
 • 22873/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/02 dotyczy zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 273 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 10:27:21
 • 23403/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/01 dotyczy dokumentów określających aktualny stan prawny dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława X w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/17 14:58:52
 • 22306/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/29 dotyczy wniosku o uwłaszczenie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 432 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 10:08:13
 • 25508/BIP/-I/19 2019/03/29 dotyczy aktualnego przeznaczenia działki gruntowej. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 10:13:49
 • 23436/BRM/-I/19 2019/03/29 dotyczy zgłoszeń kandydatów do rad miejskich i osiedlowych. Biuro Rady Miasta 2019/04/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/12 09:44:10
 • 21913/BNW/-I/19 2019/03/28 dotyczy skanu umowy. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/04/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/12 10:07:28
 • 21589/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/28 dotyczy Studium Wykonalności budowy tramwaju wzdłuż ulicy 26 Kwietnia wraz z podaniem szacowanych kosztów inwestycji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/08 09:59:53
 • 21600/WO/-III/19 2019/03/27 dotyczy regulaminu oceny pracowników samorządowych Wydział Organizacyjny 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/28 14:11:30
 • 21265/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/27 dotyczy komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania w 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/08 10:04:48
 • 21138/WO/-III/19 2019/03/26 dotyczy Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Wydział Organizacyjny 2019/04/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.11 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/09 14:39:05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 14:12:30
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 913 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 14:09:31
 • 21138-IV.pdf (.pdf, 1.02 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 12:14:26
 • 21047/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/25 dotyczy kontaktów osób z dzikimi zwierzętami w 2016 i 2017 r. w dzielnicy Głębokie - Pilchowo w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/19 15:23:44
 • 20367/WZFM/-I/19 2019/03/22 dotyczy emisji obligacji w latach 2016- 2019. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/03/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 731 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/04 11:42:32
 • 20468/BMKZ/-IV/19 2019/03/22 dotyczy ratowania i remontu zabytkowego dworu "Sienno" w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/08 10:16:57
 • 20494/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/21 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Potulickiej 1 w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/26 13:06:28
 • 19947/BRM/-I/19 2019/03/21 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/05/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/31 10:32:29
 • 20465/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy decyzji administracyjnych skutkujących wypłatą odszkodowania. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/03
 • udzielono odpowiedź (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/08 13:15:51
 • 21945/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy korzystania przez Urząd z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych oraz bezpieczeństwa informacji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/01 15:26:47
 • 19550/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/20 dotyczy wniosków o wydanie zezwolenia na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 94 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/03 10:16:41
 • 19267/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/20 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/02 11:30:22
 • 19663/WSS/-IV/19 2019/03/20 dotyczy dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1997 - 2018 Wydział Spraw Społecznych 2019/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 337 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/03 14:56:38
 • 19226/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy aktów notarialnych, operatów szacunkowych, protokołów uzgodnień kamienic przy ul. Bogusława X Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/28 12:13:27
 • 19230/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy pozwolenia na budowę ul. Zapadła 13 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/26 10:41:19
 • 19631/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/19 dotyczy zaświadczeń wydawanych na podstawie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 353 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/17 11:23:59
 • 21770/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy uprzątnięcia terenu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/02 09:06:33
 • 19174/BOI/-CIV/19 2019/03/19 dotyczy danych dotyczących rejestru wyborców Biuro Obsługi Interesantów 2019/03/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 60 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/28 14:37:00
 • 19228/WOś/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy kryteriów naboru do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2019/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/20 10:33:41
 • 19152/BIP/-I/19 2019/03/19 dotyczy kamienicy przy ul. Krasińskiego 85 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 569 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 10:57:41
 • 18666/BNW/-I/19 2019/03/18 dotyczy regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:53:58
 • 18725/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/18 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.88 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 13:03:32
 • 18680/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/17 dotyczy długości kadencji jednostek pomocniczych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/04/01 15:20:50
 • 18430/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/17 dotyczy wskazania liczby umów i kwoty z tytułu sprzedaży lokali w latach 1990- 2018. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 406 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:49:27
 • 18413/BS/-IV/19 2019/03/16 dotyczy aktualnego stanu prac nad projektem nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin. Biuro Strategii 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 776 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 14:21:01
 • 21015/BIP/-I/19 2019/03/15 dotyczy podwyżek ceny maksymalnej dla taksówek osobowych od daty jej ustalenia Biuro Informacji Publicznej 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/28 13:32:39
 • 18067/WIM/-II/19 2019/03/15 dotyczy zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 317 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:18:14
 • 21116/BGM/-X/19 2019/03/15 dotyczy podziału wnętrza kwartału 21 działek przynależnych do kamienic przy ul. Ks. Bogusława X oraz Pl. Zgody 1 Biuro Geodety Miasta 2019/03/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/28 11:27:22
 • 18722/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/15 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 13:07:38
 • 20299/WIM/-II/19 2019/03/15 dotyczy wariantu koncepcji projektowej oraz stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektowo - kosztorysową zadania pn. "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego" w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/26 13:45:43
 • 17566/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/14 dotyczy mieszkania przy ul. Bogusława w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/28 12:09:57
 • 18608/WOŚ/-VIII/19 2019/03/13 dotyczy progów punktowych do liceów ogólnokształcących. Wydział Oświaty 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:08:00
 • 17258/WO/-III/19 2019/03/13 dotyczy pełnomocnictw i upoważnień posiadanych przez dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Organizacyjny 2019/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 676 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/26 09:02:30
 • 17551/BNW/-I/19 2019/03/13 dotyczy Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:37:21
 • 17656/WKs/-IV/19 2019/03/13 dotyczy wysokości wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w okresie od dnia 1.01.2018 r. Wydział Księgowości 2019/03/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/28 14:48:21
 • 16809/WOŚ/-VIII/19 2019/03/11 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2019/03/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 308 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:10:54
 • 16727/BIP/-I/19 2019/03/11 dotyczy obiektu tymczasowego przy ul. Karpiej 1 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 953 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 14:15:43
 • 17195/BMKZ/-IV/19 2019/03/11 dotyczy postępowania w zakresie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi elewacjami frontowymi kamienicy przy ul. Zwycięstwa 3 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 13:56:59
 • 16476/BRM/-I/19 2019/03/10 dotyczy nowelizacji statutu Miasta w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie funkcjonowania organów publicznych. Biuro Rady Miasta 2019/03/25
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 14:11:00
 • 17115/BRM/-I/19 2019/03/09 dotyczy udostępnnienia protokołu z obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biuro Rady Miasta 2019/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/20 10:20:51
 • załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 1.73 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/20 10:21:18
 • załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/20 10:21:31
 • 16143/BIP/-I/19 2019/03/08 dotyczy umów zawartych przez MOSRiR na ochronę mienia i monitoring stadionu, regulaminu stadionu oraz instrukcji ppoż Biuro Informacji Publicznej 2019/03/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 235 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/11 15:06:47
 • 16561/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy liczby instalacji spalania paliw stałych, które znajdują się w lokalach będących własnością Gminy Miasto Szczecin Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 611 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/22 09:50:19
 • 20061/WIM/-II/19 2019/03/08 dotyczy zadania pn. "Kanalizacja deszczowa DN 1000- trasa przebiegu wzdłuż obwodnicy etap VI". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/02 13:43:11
 • 24563/BRM/-I/19 2019/03/08 dotyczy skargi w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Biuro Rady Miasta 2019/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 203 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 12:58:58
 • 16234/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 13:49:37
 • 18682/BIP/-I/19 2019/03/07 dotyczy numerów służbowych telefonów służbowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 383 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:58:14
 • 16473/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/07 dotyczy ilości podań o najem lokali komunalnych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 270 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/25 10:20:00
 • 15355/WKs/-IV/19 2019/03/05 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2019/03/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/08 15:15:02
 • 15177/WInf/-I/19 2019/03/04 dotyczy liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic Szczecina. Wydział Informatyki 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 12:33:05
 • 14749/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/03 dotyczy wskazanego dokumentu. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 07:46:59
 • 14677/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/03 dotyczy wskazania miejsca publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:27:30
 • 14661/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy umów na sterylizację wolno żyjących kotów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:23:55
 • 14763/BIP/-I/19 2019/03/01 dotyczy zawierania umów oraz świadczenia usług telefonii komórkiwej Biuro Informacji Publicznej 2019/03/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 162 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 14:02:01
 • 15405/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona po zakończeniu budowy pętli autobusowo - tramwajowej Mierzyn Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 148 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/15 12:49:45
 • 15624/BDO/-XXVIII/19 2019/02/27 ddotyczy wskazania sposobu doboru osób do fokusowych konsultacji społecznych SBO. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/03/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 10:37:16
 • 15628/BRM/-I/19, 16998/BRM/-I/19 2019/02/27 dotyczy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie darmowej komunikacji dla kibiców Pogoni Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/13 13:28:38
 • 14093/BIP/-I/19 2019/02/27 dotyczy pisma przewodniego do SKO w sprawie skargi/odwołania na działalność Prezydenta z 28.12.2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 11:04:12
 • 13639/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/26 dotyczy dopłat na zasadach okreslonych w ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/02/18 10:58:20
 • 13/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/26 dotyczy dopłat na zasadach określonych w ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/01 13:58:12
 • 13341/WIM/-II/19 2019/02/26 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31- rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 12:27:02
 • 13226/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 09:51:47
 • 13233/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/06
 • udzielono odpowiedzi (.doc, 36 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 10:01:54
 • 13219/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wskazania czy dane działki znajdują się w obszarze rewitalizacji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 355 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/28 13:23:36
 • 13189/BIP/-I/19 2019/02/25 dotyczy wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" z wnioskiem w zakresie modernizacji dachu budynku przy ulicy Zakątek 1,3 lub budynku przy ulicy Zakątek 5,7,9 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/05 15:17:49
 • 13223/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy objęcia nieruchomości położonych w Szczecin Płonia uproszczonym planem urządzenia lasu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/11 14:14:14
 • 13193/BMKZ/-IV/19 2019/02/25 dotyczy formy ochrony konserwatorskiej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 09:46:29
 • 13239/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie kampusu akademików ZUT. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 09:56:22
 • 13196/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wysokości stawki opłaty adiacenckiej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 642 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 15:18:18
 • 12818/BRM/-I/19 2019/02/24 dotyczy liczby radnych zasiadających w Radzie Miasta Szczecin oraz ich szkoleń Biuro Rady Miasta 2019/03/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/07 11:36:02
 • 12916/WS/-VIII/19 2019/02/24 dot. kosztów wezwania zewnętrznej ochrony na stadion w dniu 18.01.2019 r. Wydział Sportu 2019/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/26 11:03:39
 • 11949/WZFM/-I/19 2019/02/20 dotyczy kosztów funkcjonowania Urzedu za rok 2018 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/02/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 571 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/01 11:39:02
 • 11863/BDO/-XXVIII/19 2019/02/20 dotyczy działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych prowadzonych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/06 10:18:17
 • 15616.15618/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/20 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/19 13:49:20
 • 10596/BIP/-I/19 2019/02/15 dot. wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zachodniopomorska Szczeciińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach POWR.02.10.00-00-5002/18 Biuro Informacji Publicznej 2019/02/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 292 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/27 14:59:59
 • 10580/BDO/-XXVIII/19 2019/02/15 dotyczy nieprawidłowości podczas głosowania SBO 2018, SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/28 12:49:50
 • 10986/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/14 dotyczy funkcjonowania w obrocie prawnym ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 32 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/28 12:32:55
 • 10197/BIP/-I/19 2019/02/13 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji deweloperskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2005 - 2011 Biuro Informacji Publicznej 2019/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 314 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/26 10:51:09
 • 9660/BRM/-I/19 2019/02/12 dotyczy liczby skarg, wniosków i petycji złożonych do Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/02/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1003 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/28 12:22:25
 • 9632/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/12 dotyczy dokumentacji związanej z przekroczenia w Szczecinie norm ołowiu w wodzie przenaczonej do spożycia przez ludzi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/02/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 335 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/28 12:14:36
 • 9712/WO/-III/19 2019/02/12 dotyczy petrycji rozpatrzonych przez Urząd w latach 2015/2018 Wydział Organizacyjny 2019/02/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/14 13:58:18
 • 8893/BPM/-III/19 2019/02/08 dotyczy spraw z zakresu działalności promocyjnej i komunikacyjnej Gminy Miasto Szczecin w 2018 r. Biuro Prezydenta Miasta 2019/02/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 202 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/25 10:12:19
 • 8461/WInf/-I/19 2019/02/06 dotyczy ilości dzieci urodzonych w latach 2015/2018 z podziałem na dzielnice Szczecina Wydział Informatyki 2019/02/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/08 14:18:37
 • 8346/WZiON/-XXIII/19 2019/02/06 dotyczy decyzji zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/02/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.87 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/13 14:54:45
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 365 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/13 14:54:44
 • 8032/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/05 dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 417 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/18 15:07:03
 • 10132/BIP/-I/19 2019/02/04 dotyczy wydatków z roku 2018 na zadania zrealizowane przez klub sportowy koszykówki KING Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/02/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 471 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/14 13:49:57
 • 7697/WO/-III/19 2019/02/04 dotyczy treści umów o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/02/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 883 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/18 14:09:52
 • 7431/BIP/-I/19 2019/02/03 dotyczy ilości mediacji przerowadzonych przez organ od dnia 1 czerwca 2017 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/13 13:43:53
 • 9244/BIP/-I/19 2019/02/01 dotyczy zmiany zameldowania, zamieszkania, prac interwencyjnych Biuro Informacji Publicznej 2019/02/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/14 08:53:25
 • 7326/BDO/-XXVIII/19 2019/02/01 dotyczy nieodpłatnych porad prawnych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/02/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 265 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/07 12:36:56
 • 9875/BIP/-I/18 2019/02/01 dotyczy udostępionych dokumentów urzędowych w sprawie skargi. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 622 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/13 14:46:24
 • 7140/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/01 dotyczy umowy oraz kwoty dla Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie za współpracę przy organizacji konskursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/18 08:10:26
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 1.69 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/18 08:11:02
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 396 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/18 08:11:13
 • 7673/BIP/-I/19 2019/01/31 dotyczy działań na rzecz młodzieży. Biuro Informacji Publicznej 2019/02/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.51 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/28 10:24:09
 • 6689/BIP/-I/19 2019/01/30 dotyczy zwalczania smogu w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/05 13:40:03
 • 6402/BOU/-I/19 2019/01/30 dotyczy archiwum zakładowego. Biuro Obsługi Urzędu 2019/02/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 235 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/07 09:47:09
 • 5974/BPM/-III/19 2019/01/28 dotyczy ankiety w sprawie działań Urzędu prowadzonych w mediach społecznościowych w roku 2018 Biuro Prezydenta Miasta 2019/02/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 421 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/11 13:42:47
 • 6395/WK/-I/19 2019/01/28 dotyczy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydział Kultury 2019/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 369 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/07 11:34:29
 • 5771/WO/-III/19 2019/01/28 dotyczy stanowisk kierowniczych w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/03/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.98 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/03/27 13:58:28
 • 5884/WOŚ/-VIII/19 2019/01/27 dotyczy powołania społecznego inspektora pracy w latach 2015- 2018 w placówkach oświatowych. Wydział Oświaty 2019/01/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/07 10:14:30
 • 5674/WOŚ/-VIII/19 2019/01/25 dotyczy Przedszkola Publicznego nr 74 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2019/01/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/07 10:03:58
 • 5425/BIP/-I/19 2019/01/24 dotyczy interpelacji radnego Dariusza Mateckiego i kosztu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2019 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 218 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/29 10:33:44
 • 4813/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/23 dotyczy przetargu na obsługę roweru miejskiego oraz nieprawidłowości związanych z brakiem naprawy rowerów Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 509 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/05 12:26:57
 • 4901/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/23 dotyczy inwestycji prowadzonej przez Delux Inwestment Sp. z o.o. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 250 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/04 12:45:45
 • 4810/WOŚ/-VIII/19 2019/01/23 dotyczy dotacji oświatowej. Wydział Oświaty 2019/01/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 250 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/04 12:36:37
 • 4469/BS/-IV/19 2019/01/22 dotyczy strategii i projektów na rzecz integracji migrantów Biuro Strategii 2019/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 585 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/02/05 08:29:03
 • 4754/BIP/-I/19 2019/01/22 dotyczy inwestycji budowlanych - mieszkań deweloperskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2005 - 2011 Biuro Informacji Publicznej 2019/01/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/28 14:13:53
 • 6060/BIP/-I/19 2019/01/21 dotyczy modeli drukarek, kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 207 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/07 10:33:32
 • udzielono odpowiedzi (xlsx, 10 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/07 10:33:32
 • 3852/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/18 dotyczy prac ziemnych w obrębie zbiornika wodnego w rejonie ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 869 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/29 10:04:28
 • 4044/BIP/-I/19 2019/01/17 dotyczy organizacji Festiwalu Camerimage w Szczecinie w roku 2019 Biuro Informacji Publicznej 2019/01/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 197 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/22 12:40:34
 • 2998/WO/-III/19 2019/01/16 dotyczy Pełnomocnika Prezydenta Jana Stopyry. Wydział Organizacyjny 2019/01/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/30 12:42:17
 • 6250/BIP/-I/19 2019/01/16 dotyczy braku zajęć w szkołach i udziału Prezydenta na lekcjach Biuro Informacji Publicznej 2019/01/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/30 11:26:34
 • 2710/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/15 dotyczy schodów w granicach działki nr 2/29 z obr.3096 prz ul. Bandurskiego 97 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/23 08:29:36
 • 2713/IOD/-I/19 2019/01/14 dotyczy oceny ryzyka pod kątem ochrony danych oosbowych (RODO) w związku z monitoringiem wizyjnym miejsc publicznych Inspektor Ochrony Danych 2019/01/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 415 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/16 10:59:29
 • 2456/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/14 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę obiektów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz czasu trwania postępowania administracyjnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/25 12:04:23
 • 2546/WO/-III/19 2019/01/14 dotyczy skarg na Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego oraz jej zwierzchników. Wydział Organizacyjny 2019/01/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 509 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 10:05:33
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 557 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/18 10:54:24
 • 2106/WUiAB/-XXIII/19 2019/01/10 dotyczy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/01/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 314 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/23 10:07:41
 • 1954/WS/-VIII/19 2019/01/10 dotyczy stadionu przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Wydział Sportu 2019/01/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/18 10:49:36
 • 1777/WZKiOL/-X/19 2019/01/09 dotyczy nieruchomości położeonej przy ul. Ku Słońcu 67 i 67 c w Szczecinie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/01/11
 • udzielono odpowiedzi (.doc, 39 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/17 12:34:49
 • 1772/BMKZ/-IV/19 2019/01/09 dotyczy nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 67 oraz Ku Słońcu 67c Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/01/21
 • Udzielono odpowiedzi (.jpg, 587 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/22 09:03:39
 • 1235/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/08 dotyczy zakazu przewozu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach i skuterach elektrycznych komunikacją miejską. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 961 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/23 09:34:28
 • 1382/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/01/08 dotyczy projektu remontu Al. Papieża Jana Pawła II. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 198 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/23 09:06:19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.56 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/23 09:21:06
 • 390/BIP/-I/19 2019/01/02 dotyczy wskazanych inwestycji. Biuro Informacji Publicznej 2019/01/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.81 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/17 13:22:01
 • 81009/WZKiOL/-X/18 2018/12/21 dotyczy wykrycia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/12/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 143 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:48:18
 • 80468/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/20 dotyczy wniosków o zezwolenie na utrzymanie psów raz uznanych za agresywne Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/01/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2019/01/02 11:44:49
 • 80717/WO/-III/18 2018/12/20 dotyczy wysokości wynagrodzenia pracowników, którzy prowadzili czynności kontrolne pojazdów w ramach nadzoru. Wydział Organizacyjny 2019/01/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 733 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:46:11
 • 80210/BRM/-I/18 2018/12/19 dotyczy wyboru dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji. Biuro Rady Miasta 2018/12/24
 • udzielono odpowiedzi (docx, 15 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:23:57
 • 80467/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/19 dotyczy prowadzenia przez Miasto Szczecin monitoringu jakości powietrza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/12/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/12/31 09:58:35
 • 80250/WOŚ/-VIII/18 2018/12/18 dotyczy dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych. Wydział Oświaty 2018/12/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:39:23
 • 79822/BIP/-I/18 2018/12/17 dotyczy wskazania czy na działkach zostały ustanowione formy ochorony przyrody. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:35:41
 • 79768/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/14 dotyczy wskazania danych statystycznych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:26:21
 • 79818/BIP/-I/18 2018/12/13 dotyczy planów lub zamierzeń inwestycyjnych względem wskazanej działki Biuro Informacji Publicznej 2018/12/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/12/20 14:19:08
 • 79438/WIM/-II/18 2018/12/13 dotyczy ul. Urlopowej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/12/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/12/20 14:15:49
 • 79425/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/13 dotyczy wskazania czy wnioskowane działki położone są na obszarze rewitalizacji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 312 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:21:04
 • 78945/WUiAB/-XXIII/18 2018/12/11 dotyczy uchwały krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/09 14:17:10
 • 78006/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/12/06 dotyczy projektu tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Fałata w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/12/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/12/20 14:14:13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/12/20 14:15:01
 • 77862/BRM/-I/18 2018/12/06 dotyczy noworozpoczętej kadencji Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2018/12/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/17 09:50:59
 • 76587/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/29 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 290 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/17 10:05:25
 • 77262/BIP/-I/18 2018/11/29 dotyczy korespondencji mailowej z dnia 30 listopada 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/17 10:12:48
 • 77257/BIP/I/18 2018/11/29 dotyczy ostatniej edycji SBO. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 328 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/17 10:21:20
 • 77264/BIP/-I/18 2018/11/29 dotyczy ostatniej edycji SBO. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/17 10:16:44
 • 76382/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/28 dotyczy projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 212 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/17 09:57:39
 • 76016/BIP/-I/18 2018/11/27 dotyczy zakupu dekoracji bożonarodzeniowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/15 14:02:06
 • 75895/WInf/-I/18 2018/11/27 dotyczy BZP/62/18 Wydział Informatyki 2018/12/04
 • udzielono odpowiedzi (xlsx, 12 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/04 11:32:33
 • 75475/BIP/-I/18 2018/11/23 dotyczy zestawień tabelarycznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/12/05
  77144/boi/-8 2018/11/23 dotyczy danych statystycznych z rejestru wyborców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/12/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 39 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/05 10:13:04
 • 75105/WOŚ/-VIII/18 2018/11/22 dotyczy liczby uczniów klas pierwszych szkół licealnych. Wydział Oświaty 2018/11/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 314 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 13:12:06
 • 74960/WKs/-IV/18 2018/11/22 dotyczy przychodów,wydatków Miasta w walutach obcych. Wydział Księgowości 2018/12/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 350 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/05 14:21:29
 • 75109/WOŚ/-VIII/18 2018/11/22 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2018/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.10 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 13:18:34
 • 75880/BIP/-I/18 2018/11/22 dotyczy toalet publicznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 13:08:37
 • 74865/WInf/-I/18 2018/11/21 dotyczy elektornizacji zamówień publicznych. Wydział Informatyki 2018/12/03
 • udzielono odpowiedzi (.doc, 32 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 12:49:03
 • 74471/BDO/-XXVIII/18 2018/11/20 dotyczy ewaluacji SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 375 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/05 10:05:47
 • 74549/BIP/-I/18 2018/11/19 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 12:32:06
 • 74352/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy nieruchomości przy ul. Południowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/12/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 52 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 12:40:48
 • 74358/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/11/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 293 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 12:13:54
 • 74304/WZKiOL/-X/18 2018/11/19 dotyczy informacji czy wskazane działki są przedmiotem świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/11/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 11:50:04
 • 74231/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/19 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej inwestycji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.70 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 11:44:22
 • 74336/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/19 dotyczy wskazania czy działka znajduje się na obszarze górniczym lub terenie górniczym. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 12:16:49
 • 74064/WO/-III/18 2018/11/16 dotyczy działań promujących prawo petycji wśród mieszkańców miasta. Wydział Organizacyjny 2018/11/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 107 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 11:08:06
 • 74942/BIP/-I/18 2018/11/16 dotyczy bonifikat i wykazu gruntów objętych użytkowaniem wieczystym. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 681 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/27 14:19:16
 • 73961/BDO/-XXVIII/18 2018/11/16 dotyczy wygranego zadania SBO 2019 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 11:24:37
 • 73441/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/14 dotyczy odebranych odpadów z gospodarstw domowych w 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 216 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/27 14:10:57
 • 72987/BDO/-XXVIII/18 2018/11/13 dotyczy budżetu obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/11/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 825 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/03 09:29:22
 • 73322/BIP/-I/18 2018/11/13 dotyczy informacji i dokumentacji zabudowy działki przy ul. Żaglowej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/27 13:56:34
 • 72975/BRM/-I/18 2018/11/11 dotyczy pism zawierających stanowisko i podpisanych przez Przewodniczącą Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2018/11/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/27 13:06:02
 • 72973/BIP/-I/18 2018/11/09 dotyczy wydania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w pasie drogowym. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 274 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/20 13:05:31
 • 72843/WUiAB/-XXIII/18 2018/11/09 dotyczy inwestycji "Osiedle Tarasy - Krzekowo". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 264 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/27 12:52:52
 • 72856/IOD/-I/18 2018/11/09 dotyczy ilości pism wysyłanych na adres iod@um.szczecin.pl Inspektor Ochrony Danych 2018/11/23
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/27 12:57:57
 • 71964/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/05 dotyczy rocznych wydatków na remont i budowę dróg. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 65 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/21 14:00:39
 • 71595/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/11/03 dotyczy spalania odpadów przy ul. Paproci i Świętojańskiej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/21 14:05:13
 • 72334/BGM/-X/18 2018/11/02 dotyczy decyzji BGM-I.6831.103.2017.IF Biuro Geodety Miasta 2018/11/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.33 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/27 12:48:20
 • 71854/WK/-I/18 2018/11/02 dotyczy sprawozdań finansowych Domu Kultury "Słowianin". Wydział Kultury 2018/11/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/19 11:53:10
 • 70931/BOI/-CIV/18 2018/10/30 dotyczy licencji na przewóz osób taksówką oraz ilości korporacji w mieście. Biuro Obsługi Interesantów 2018/11/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/21 14:24:45
 • 72320/BIP/-I/18 2018/10/26 dotyczy projektu czasowej organizacji ruchu ul. Gila w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/08 09:44:58
 • 69866/BPM/-III/18 2018/10/25 dotyczy filmiku zamieszczonego na YouTube. Biuro Prezydenta Miasta 2018/11/09
 • udzielono odpowiedzi (docx, 12 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/09 14:33:13
 • 69979/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/25 dotyczy inwestycji pn. "Osiedle Tarasy-Krzekowo". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/09 14:36:48
 • 69736/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazanej działki. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/10/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 300 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 12:03:59
 • 69758/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazanej działki. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 289 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 12:16:04
 • 69737/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/24 dotyczy wskazania czy działka znajduje się w obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/11/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 321 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/21 13:53:08
 • 71050/BIP/-I/18 2018/10/24 dotyczy dokumentacji wskazanej działki. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 12:12:56
 • 71612/BIP/-I/18 2018/10/23 dotyczy ilości zamówionych drobnych gadżetów w latach 2014 - 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 303 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 11:56:37
 • 69309/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/23 dotyczy dokumentacji nasadzeń drzew i krzewów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/11/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 423 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 11:20:27
 • 69335/WO/-III/18 2018/10/23 dotyczy postępowań dyscyplinarnych oraz skarg wobec Dyrektor Biura Dialogu Obywateskiego. Wydział Organizacyjny 2018/11/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 11:37:32
 • 68868/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/10/19 dotyczy wskazania liczby wniosków o lokalizacje inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Biuro Informacji Publicznej 2018/11/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 286 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/09 10:31:32
 • 69344/BNW/-I/18; 70963/BNW/-I/18 2018/10/19 dotyczy protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZWiK z dn. 18.10.2018 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/10/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 11:52:18
 • 67951/WO/-III/18 2018/10/16 dotyczy danych w zakresie zatrudnienia. Wydział Organizacyjny 2018/10/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 687 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/30 13:01:29
 • 67960/WInf/-I/18 2018/10/16 dotyczy indeksowania stron BIP. Wydział Informatyki 2018/10/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/30 13:09:46
 • 68385/WS/-VIII/18 2018/10/15 dotyczy infrastruktury sportowej. Wydział Sportu 2018/10/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/30 13:25:45
 • 67467/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/15 dotyczy ul. Glogera 26 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 174 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/30 12:56:24
 • 68102/BIP/-I/18 2018/10/13 dotyczy zezwoleń na zjazd samochodu marki Porsche w celu wykonania sesji zdjęciowej. Biuro Informacji Publicznej 2018/10/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 319 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 13:25:24
 • 66525/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/11 dotyczy oświetlenia na ul. Owocowej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/07 09:16:21
 • 66974/WZiON/-XXXIX/18 2018/10/11 dotyczy umów rozporządzających gruntem przy ul. Nad Strumieniem w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/10/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 622 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/30 12:52:01
 • 66065/BMKZ/-IV/18 2018/10/09 dotyczy budynku przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/10/16
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 379 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 12:52:25
 • 66148/WSS/-IV/18 2018/10/08 dotyczy zgody na wykorzystywanie znaku DPS Romera. Wydział Spraw Społecznych 2018/10/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/15 13:07:33
 • 65475/WSS/-IV/18 2018/10/08 dotyczy programu "Leczenie niepłodności matodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecina na lata 2019-2021". Wydział Spraw Społecznych 2018/10/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 244 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 12:43:23
 • 65225/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/10/07 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/10/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 12:26:02
 • 64899/WSS/-IV/18 2018/10/05 dotyczy projektu programu polityki zdrowotnej pn. Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecin na lata 2019- 2021. Wydział Spraw Społecznych 2018/10/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 913 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/05 12:52:06
 • 64651/WUiAB/-XXIII/18 2018/10/04 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/10
 • udzielono odpowiedzi (docx, 10 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 11:58:54
 • 63571/WO/-III/18 2018/09/30 dotyczy wynagrodzenia radców prawnych. Wydział Organizacyjny 2018/10/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 751 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/15 12:57:42
 • 63568/BDO/-XXVIII/18 2018/09/28 dotyczy stowarzyszenia "Strefa Kobiet" oraz "Lambda". Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 11:52:00
 • 63572/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/28 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 11:30:54
 • 63256/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/27 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 73 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/24 11:25:20
 • 62917/BDO/-XXVIII/18 2018/09/26 dotyczy nieodpłatnych porad prawnych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.02 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/15 13:18:21
 • 62817/BDO/-XXVIII/18 2018/09/26 dotyczy posiedzenia zespołu SBO oraz zadania SZCZECIN BEZ SMOGU. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.12 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/15 13:13:38
 • 63083/WZFM/-I/18 2018/09/24 dotyczy informacji nt. przewidzianych inwestycji . Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.08 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/04 13:24:49
 • 62460/WIM/-II/18 2018/09/24 dotyczy zadania pn. Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/09/27
  62083/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/21 dotyczy wskazania czy zostało wydane pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/01
 • udzielono odpoiwedzi (.pdf, 216 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/02 11:37:18
 • 62082/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/21 dotyczy wskazania czy prowadzone jest postępowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/10/01
 • udzielono odpoiwedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/02 11:35:24
 • 61543/BDO/-XXVIII/18 2018/09/20 dotyczy zadania Szczeciński Skuter Miejski. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 76 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/09 12:20:53
 • 61296/BIP/-I/18 2018/09/19 dotyczy zadania Szczecin Bez Smogu. Biuro Informacji Publicznej 2018/10/01
 • udzielono odpoiwedzi (.pdf, 53 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/02 13:06:51
 • 60866/WInf/-I/18 2018/09/19 dotyczy kosztu wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo księgowego ZSI-FK. Wydział Informatyki 2018/09/24
 • udzielono odpowiedzi (docx, 12 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/26 11:45:29
 • 61255/BDO/-XXVIII/18 2018/09/19 dotyczy SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/10/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/09 12:24:07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/20 12:31:54
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.15 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/20 12:32:05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/11/20 12:32:15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/12/04 10:49:25
 • 61424/WIM/-II/18 2018/09/19 dotyczy podłogi sportowej. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/09/28
 • udzielono odpoiwedzi (.pdf, 179 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/02 12:07:10
 • 60285/WOŚ/-VIII/18 2018/09/18 dotyczy ilości punktów przyznawanych podczas rekrutacji. Wydział Oświaty 2018/09/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 20 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/21 15:07:42
 • 58737/BDO/-XXVIII/18 2018/09/16 dotyczy odrzucenia projektu SBO 2019. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/26
 • udzielono odpoiwedzi (.pdf, 20 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/02 11:29:13
 • 61857/BDO/-XXVIII/18 2018/09/14 dotyczy wskazania członków Zespołu Opiniującego głosujących za odrzuceniem wskazanego projektu. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/21
 • udzielono odpoiwedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/02 13:15:03
 • 57835/BPM/-III/18 2018/09/12 dotyczy partycypowania finansowego lub organizacyjnego Gminy Miasto Szczecin oraz uczestnictwa urzędników w Marszu Równości. Biuro Prezydenta Miasta 2018/09/13
 • udzielono odpowiedzi (docx, 10 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/13 09:45:47
 • 57560/BIP/-I/18 2018/09/11 dotyczy rejestru wyborców, spisu wyborców i wskazania liczby osób zameldowanych przy ul. Niklowej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 32 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/26 12:12:20
 • 58018/WOŚ/-VIII/18 2018/09/11 dotyczy dofinansowania do zakupu wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne. Wydział Oświaty 2018/09/13
 • udzielono odpoiwedzi (.pdf, 308 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/10/02 11:14:26
 • 57354/BIP/-I/18 2018/09/11 dotyczy umowy oraz informacji na temat wykonania serwisu, konserwacji i obsługi ekspolatacyjnej węzłów cieplnych i kotłowni, stacji zmiękczania lub przepompowni/hydroforni. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 20 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/14 10:48:01
 • 57106/BOI/-CIV/18 2018/09/10 dotyczy rejestru wyborców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 99 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/12 13:40:58
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 45 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/26 12:06:18
 • 56950/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/09/10 dotyczy realizacji zadania pn. "Syrenie Stawy- centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 54 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/26 11:36:40
 • 56720/WInf/-IV/18 2018/09/09 dotyczy rejestru umów. Wydział Informatyki 2018/09/14
 • udzielono odpowiedzi (docx, 12 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/21 14:49:17
 • 56547/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/09/07 dotyczy przystanków autobusowych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/21 10:11:50
 • 56625/BDO/-XXVIII/18 2018/09/07 dotyczy organizacji pn. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/26 10:19:27
 • 56768/WUiAB/-XXIII/18 2018/09/07 dotyczy wskazanego pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/09/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/21 14:47:05
 • 56083/BDO/-XXVIII/18 2018/09/06 dotyczy zestawienia Komisji Konkursowej oraz kryteriów wyboru członków wskazanej komisji. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/21 09:30:04
 • 56997/WZFM/-I/18 2018/09/06 dotyczy inwestycji w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 50. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/09/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/26 11:39:12
 • 54735/BRM/-I/18 2018/09/02 dotyczy uchwały Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2018/09/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/26 10:05:17
 • 54725/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/31 dotyczy parkletów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 224 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 12:36:22
 • 53720/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/28 dotyczy drogi dla rowerzystów w ciągu Al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 350 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 12:34:42
 • 53416/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/27 dotyczy propozycji inwestycji wszystkich rad osiedli. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 12:31:29
 • 54174/BIP/-I/18 2018/08/25 dotyczy dzierżawy terenów przedsiębiorstwom rozrywki. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 12:26:57
 • 55780/BIP/-I/18 2018/08/24 dotyczy spisu wyborców i spisu ludności. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 117 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 12:11:47
 • 52770/BIP/-I/18 2018/08/24 dotyczy petycji, skarg i wniosków. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 123 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/07 13:58:05
 • 54120/BIP/-I/18 2018/08/22 dotyczy organizacji imprez masowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 16 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 11:01:24
 • udzielono odpowiedzi (xlsx, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 11:01:25
 • imprezy sportowe.xlsx (xlsx, 37 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 11:01:25
 • 52355/BDO/-XXVIII/18 2018/08/22 dotyczy SBO 2018. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2018/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 45 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/21 09:40:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 32 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 11:39:54
 • 52359/BMKZ/-IV/18 2018/08/22 dotyczy postępowania w BMKZ w związku z inwestycja Gminy Miasto Szczecin. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/08/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/11 11:15:27
 • 52012/BIP/-I/18 2018/08/21 dotyczy prawidłowości zrealizowanych zamówień publicznych. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 26 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/28 13:34:16
 • 52307/BNW/-I/18 2018/08/21 dotyczy wysokości wynagrodzeń prezesów wszytskich spółek komunalnych. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/08/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/06 14:32:54
 • 51971/WS/-VIII/18 2018/08/21 dotyczy kosztorysu z realizacji dotacji przekazanej do klubu piłkarskiego MKS Pogoń SzczecinS.A. Wydział Sportu 2018/08/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/28 13:59:16
 • 51483/BIP/-I/18 2018/08/20 dotyczy boiska przy ul. Orlej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 25 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/28 12:59:00
 • 51819/BGM/-X/18 2018/08/20 dotyczy terminu wprowadzenia do systemu ewidencji miast, ulic i adresów ulicy Brzeskiej. Biuro Geodety Miasta 2018/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 59 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/29 12:14:25
 • 51310/WOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2018/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 244 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/06 14:14:36
 • 51328/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy wskazanej decyzji WGKiOŚ z 2009 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/06 14:17:24
 • 51359/WZiON/-XXXIX/18 2018/08/17 dotyczy terenu położonego w rejonie ulic: Szymborskiej-Maciejowickiej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/08/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 40 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/06 14:40:01
 • 51306/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Miejskich m. Szczecin. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 503 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/06 14:27:12
 • 51295/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Gumieńce. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 254 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/06 14:07:00
 • 51294/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/08/17 dotyczy wiat przystankowych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/06 14:09:04
 • 53210/BIP/-I/18 2018/08/13 dotyczy aplikacji alert. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 52 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/28 13:44:40
 • 49720/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/08 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/17
  48877/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/06 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 17 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 11:58:41
 • 48423/WUiAB/-XXIII/18 2018/08/03 dotyczy postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 23 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 13:16:31
 • 47287/WZFM/-I/18 2018/07/30 dotyczy zadłużenia Gminy Miasto Szczecin i jednostek zależnych. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/08/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 12:19:33
 • 47306/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/30 dotyczy rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.16 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/21 11:01:22
 • 46987/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/27 dotyczy aplikacji alert. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 12:35:08
 • 46854/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/27 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/08/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 25 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 12:41:53
 • 47023/WO/-III/18 2018/07/27 dotyczy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/08/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 67 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 12:13:21
 • 39888/BMKZ/-IV/18 2018/07/27 dotyczy kamienic przy ul. Krasińskiego. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 11:54:04
 • 47437/BIP/-I/18 2018/07/27 dotyczy wskazanej działki. Biuro Informacji Publicznej 2018/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 42 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 13:07:44
 • 42864/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/25 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/12
 • udzielono odpwoiedzi (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/25 09:41:35
 • 46055/WInf/-I/18 2018/07/25 dotyczy wskazanych projektów. Wydział Informatyki 2018/07/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 09:54:02
 • 45767/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/23 dotyczy toalet przenośnych typu toi-toi. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 205 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 10:04:41
 • 45415/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/20 dotyczy wydanytch decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 26 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 09:37:18
 • 44818/BOI/-CIV/18 2018/07/18 dotyczy ilości mieszkanców. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 28 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/24 13:22:32
 • 46525/BIP/-I/18 2018/07/18 dotyczy prowadzenia mediów i wskazanych wydatków. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 72 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 14:06:27
 • 44951/BMKZ/-IV/18 2018/07/18 dotyczy karty ewidencji wskazanego zabytku. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/24
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 453 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 09:45:46
 • 44805/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy ilości przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wydział Oświaty 2018/07/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 14 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 10:22:00
 • 45248/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2018/07/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/01/15 08:16:21
 • 44963/BIP/-I/18 2018/07/18 dotyczy środków finansowych i niefinansowych oraz współpracy z organizacjami Kościoła Katolickiego. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 131 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 14:24:27
 • BIiRO-ii.1431.2.2018.JO 2018/07/18 dotyczy budowy przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 w Szczecinie. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2018/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 42 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/28 13:55:53
 • 44825/WOŚ/-VIII/18 2018/07/18 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydział Oświaty 2018/08/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 14 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/09/12 12:25:56
 • 45030/WMiRSPN/-0/18 2018/07/16 dotyczy kserokopii pisma. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/07/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 10:10:03
 • 44298/BMKZ/-IV/18 2018/07/16 dotyczy metryk wskazanych postępowań. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 10:02:07
 • 44743/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/07/16 dotyczy wskazanych ogrodów działkowych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 87 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 10:07:59
 • 44268/BOU/-I/18 2018/07/16 dotyczy wskazanej korespondencji. Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 149 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 10:41:44
 • 44086/BOI/-CIV/18 2018/07/14 dotyczy zezwolenia na zgromadzenie. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 10:36:58
 • 43918/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/13 dotyczy aplikacji alert. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 434 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/31 09:49:38
 • 43728/BS/-IV/18 2018/07/12 dotyczy największego pracodawcy w Szczecinie. Biuro Strategii 2018/08/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/20 11:33:44
 • 43173/BIP-I/18 2018/07/10 dotyczy elektronicznego zarządzania dokumentami. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/23
 • udzielono odpwoiedzi (.pdf, 302 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/25 09:24:02
 • 42850/BOI/-CIV/18 2018/07/09 dotyczy wykazu tablic rejestracyjnych. Biuro Obsługi Interesantów 2018/07/11
 • udzielono odpowiedzi (.PDF, 12.80 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/24 13:26:39
 • 42698/BOU/-I/18 2018/07/09 dotyczy poprzednio udzielonej odpowiedzi POD unp: 41612/BOU/-I/18 Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/24 13:07:53
 • 42678/BS/-IV/18 2018/07/09 dotyczy remontu kamienic z pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych. Biuro Strategii 2018/07/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 122 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/17 11:04:35
 • 42516/WZiON/-XXXIX/18 2018/07/09 dotyczy wskazanej działki. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/07/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 29 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/24 12:10:11
 • 44122/BIP/-I/18 2018/07/07 dotyczy profili lub stron na portalach społecznościowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 89 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/24 12:04:52
 • 42253/BMKZ/-IV/18 2018/07/05 dotyczy odpowiedzi na wezwanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/17 11:58:39
 • 41845/WUiAB/-XXIII/18 2018/07/05 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/17 11:56:06
 • 41821/WOŚ/-VIII/18 2018/07/04 dotyczy PP nr 72 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2018/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 37 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 12:25:59
 • 41019/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/07/02 dotyczy kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 463 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/17 10:45:23
 • 41889/BIP/-I/18 2018/07/01 dotyczy inicjatywy uchwałodawczej osób trzecich, budżetu obywatelskiego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz liczby osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2017r. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 71 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/05 12:38:40
 • 41241/WZKiOL/X/18 2018/06/30 dotyczy ilości samochodów służbowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/17 10:50:51
 • 40634/BS/-IV/18 2018/06/29 dotyczy powstania nowych miejsc pracy. Biuro Strategii 2018/07/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 36 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/12 12:54:10
 • 40631/WZFM/-I/18 2018/06/29 dotyczy wzrostu zadłużenia Miasta Szczecin w trzech ostatnich latach. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 941 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/16 12:00:39
 • 40913/BIP/-I/18 2018/06/29 dotyczy Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 29 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/03 14:18:14
 • udzielono odpowiedzi (docx, 10 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/03 14:18:23
 • 40264/WS/-VIII/18 2018/06/28 dotyczy środków przekazywanych przez samorząd klubom na szkolenia sportowe. Wydział Sportu 2018/07/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 438 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/16 11:37:03
 • 40016/BS/-IV/18 2018/06/27 dotyczy zadłużenia Miasta Szczecin. Biuro Strategii 2018/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/12 12:52:34
 • 40620/WZiON/-XXXIX/18 2018/06/27 dotyczy nieruchomosci położonych przy ul. Witkiewicza w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/07/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/16 11:43:36
 • 41612/BOU-I/18 2018/06/27 dotyczy sali ślubów . Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/16 11:45:44
 • 39877/WOŚ/-VIII/18 2018/06/26 dotyczy danych statystycznych i finansowych wskazanych szkół. Wydział Oświaty 2018/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.64 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/11 13:30:39
 • 39873/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/26 dotyczy kwot z tytułu opłat za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/11 13:20:17
 • 40257/WUiAB/-XXIII/18 2018/06/25 dotyczy uchwały dotyczącej obiektów małej architektury. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/07/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/16 11:34:32
 • 39498/BMKZ/-IV/18 2018/06/25 dotyczy ulicy Cukrowej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 11:52:30
 • 39487/BS/-IV/18 2018/06/25 dotyczy ładowarek do aut elektrycznych. Biuro Strategii 2018/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 107 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/11 13:24:28
 • 39264/BOI/-CIV/18 2018/06/23 dotyczy liczby pojazdów zarejestrowanych w mieście Szczecin. Biuro Obsługi Interesantów 2018/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 16 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 11:46:56
 • 41512/IOD/-I/18 2018/06/22 dotyczy IOD Rady Miasta Szczecin Inspektor Ochrony Danych 2018/07/04
 • udzielono odpowiedzi (docx, 10 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/11 13:17:04
 • 39118/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy alertu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 10:23:07
 • 39360/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy uchwały o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 11:01:06
 • 39245/WS/-VIII/18 2018/06/22 dotyczy kwot dotacji przekazywanych klubom sportowym w 2017 r. Wydział Sportu 2018/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 492 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 10:55:36
 • 39062/BIP/-I/18 2018/06/21 dotyczy członków rad i komisji funkcjonujących w miastach na prawach powiatu.. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 75 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 10:17:21
 • 38895/WOŚ/-VIII/18 2018/06/21 dotyczy przedszkoli. Wydział Oświaty 2018/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.48 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/09 13:23:56
 • 38739/BIP/-I/18 2018/06/20 dotyczy nośników reklamowych. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/09 13:14:43
 • 38411/WOŚ/-VIII/18 2018/06/19 dotyczy subwencji oświatowych Wydział Oświaty 2018/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/09 13:08:49
 • 38412/WOŚ/-VIII/18 2018/06/19 dotyczy subwencji oświatowych Wydział Oświaty 2018/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/09 13:07:18
 • 39990/BIP/-I/18 2018/06/19 dotyczy aktualnych umów na usługi poligraficzne. Biuro Informacji Publicznej 2018/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 29 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/11 13:35:20
 • 37910/BMKZ/-IV/18 2018/06/18 dotyczy rozbiórki wskazanych kamienic. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 314 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/02 14:25:34
 • 38078/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/18 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/28 13:48:19
 • 37406/BPM/-III/18 2018/06/14 dotyczy uchwały krajobrazowej. Biuro Prezydenta Miasta 2018/06/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/02 14:21:44
 • 37413/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/13 dotyczy decyzji i zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich, do pętli Pomorzany wraz z rozbudowa pętli". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/02 14:18:40
 • 38919/BOU/-I/18 2018/06/13 dotyczy planów adaptacji pomieszczeń na salę ślubów. Biuro Obsługi Urzędu 2018/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/10 10:01:23
 • 37382/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/13 dotyczy umów zawartych z Przesiębiorstwem Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp. z .o.o. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/02 14:10:38
 • 36531/BS/-IV/18 2018/06/11 dotyczy listy unijnych, zrealizowanych obiektów i przedsięwzięć w Szczecinie ze środków Unii Europejskiej od wstąpienia Polski do UE. Biuro Strategii 2018/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/07/02 13:58:36
 • 35698/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/06/07 dotyczy wycinki drzew przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.99 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/18 09:26:04
 • 34443/WGKiOŚ/-VII/18 2018/06/04 dotyczy remontu mostu japońskiego w Parku Kasprowicza oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 270 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/18 09:20:19
 • 35780/BNW/-I/18 2018/06/04 dotyczy spółki Remondis. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/06/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 311 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/20 09:34:16
 • 34426/WSS/-IV/18 2018/06/02 dotyczy wywiadów środowiskowych. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 301 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/11 11:10:05
 • 34711/BPM/-0/18 2018/06/01 dotyczy uchwały krajobrazowej. Biuro Prezydenta Miasta 2018/06/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 418 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/15 14:58:46
 • 34313/WSS/-IV/18 2018/06/01 dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawych. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 301 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/11 11:08:04
 • 34203/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/05/30 dotyczy mieszkań komunalnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 845 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/11 10:54:26
 • 34145/BMKZ/-IV/18 2018/05/30 dotyczy kamienicy przy al. Piastów 16. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 11:44:02
 • 33834/BMKZ/-IV/18 2018/05/30 dotyczy kamienicy byłego Hotelu "Piast". Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 741 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/18 08:44:27
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 189 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/18 08:44:28
 • 33808/WSS/-IV/18 2018/05/29 dotyczy wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wydział Spraw Społecznych 2018/06/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/11 10:52:35
 • 33498/WIM/-II/18 2018/05/29 dotyczy budowy linii tramwajowej. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 76 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/11 10:44:05
 • 28091/BMKZ/-IV/18 2018/05/28 dotyczy wskazanych umów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09
  33636/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/28 dotyczy programu "Jedna ulica rocznie". Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 387 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 10:38:43
 • 33526/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/28 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu przy ul. Felczaka w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 429 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/18 08:38:12
 • 36491/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/25 dotyczy opracowania modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 252 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/18 09:34:03
 • 33008/WIM/-II/18 2018/05/24 dotyczy decyzji ZRiD Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 18 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/28 14:51:20
 • 31979/WIM/-II/18 2018/05/22 dotyczy przebudowy ulic: Niemierzyńska, Arkońska od al. Wojska Polskiego- etap I i II. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/06/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/11 10:34:56
 • 32321/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/22 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 393 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 10:07:21
 • 32293/BRM/-I/18 2018/05/22 dotyczy załącznika do Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2018/05/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.93 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 10:05:12
 • 33029/BIP/-/18 2018/05/21 dotyczy przekazywania środków publicznych na rzecz wskazanego podmiotu. Biuro Informacji Publicznej 2018/05/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 40 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 10:49:33
 • 32026/BMKZ/-IV/18 2018/05/21 dotyczy załącznika wskazanego pisma. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/06/01
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 369 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 10:01:48
 • 31699/WO/-III/18 2018/05/20 dotyczy średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto na poszczególnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2018/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/28 14:30:13
 • 34086/BIP/-I/18 2018/05/18 dotyczy wskazanej spółki. Biuro Informacji Publicznej 2018/06/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 88 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 11:58:33
 • 31404/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/17 dotyczy pozwolenia na budowę . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 27 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 09:48:04
 • 30984/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/16 dotyczy wskazanych projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 384 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 09:04:08
 • 30858/WIM/-II/18 2018/05/16 dotyczy SPP nr 59 w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 30 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/05 14:15:41
 • 30379/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/14 dotyczy projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego dla wskazanej działki. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 28 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/05 13:55:09
 • 30384/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/14 dotyczy projektu Uchwały Krajobrazowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 32 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/28 14:46:58
 • 30437/WIM/-II/18 2018/05/14 dotyczy inwestycji przy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2018/05/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 22 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/05 14:05:04
 • 30348/BIP/-I/18 2018/05/11 dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce- Kwiatkowskiego". Biuro Informacji Publicznej 2018/05/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 29 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/28 14:42:31
 • 30250/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/05/11 dotyczy operatu wyceny wartości gruntu. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/05/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 265 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 09:35:52
 • 30051/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/10 dotyczy kopii warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/05 14:10:48
 • 29887/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/10 dotyczy realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 448 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/23 13:31:47
 • 29777/WOŚ/-VIII/18 2018/05/09 dotyczy spełnienia wymagań określoonych we wskazanym rozporządzeniu. Wydział Oświaty 2018/05/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 15 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/23 13:28:09
 • 29184/BIP/-I/18 2018/05/08 dotyczy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego. Biuro Informacji Publicznej 2018/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 20 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/10 12:45:56
 • 29362/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/08 dotyczy Placu Orła Białego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 615 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/23 12:55:12
 • 29200/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/08 dotyczy Masztu Maciejewicza. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/23 13:01:46
 • 29405/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/08 dotyczy projektu budowlanego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 190 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/23 13:17:26
 • 29396/BMKZ/-IV/18 2018/05/08 dotyczy kopii wskazanych dokumentów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/22
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 576 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/23 13:22:36
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 341 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/23 13:22:36
 • 29114/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 346 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/21 13:46:09
 • 29107/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 311 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/21 13:37:18
 • 28697/WUiAB/-XXIII/18 2018/05/04 dotyczy prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/21 13:51:24
 • 28686/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/05/04 dotyczy rocznego kosztu sprzątania bulwarów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/21 13:34:13
 • 28375/WO/-III/18 2018/05/02 dotyczy zakresu umocowania p. Pawlickiego. Wydział Organizacyjny 2018/05/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 18 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/21 12:47:50
 • 28146/BNW/-I/18 2018/04/30 dotyczy udziałowców Spółki Remondis Szczecin Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/15 12:09:55
 • 28149/BNW/-I/18 2018/04/30 dotyczy dochodów Prezydenta Miasta Szczecin z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/15 11:57:45
 • 28152/BNW/-I/18 2018/04/29 dotyczy okresów pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz osiągniętych dochodów. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/15 11:51:26
 • 28154/WO/-III/18 2018/04/28 dotyczy oświadczeń majątkowych byłego skarbnika. Wydział Organizacyjny 2018/05/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/15 14:25:10
 • 29500/WO/-III/18 2018/04/27 dotyczy protokołu z postępowania rekrutacyjnego nr 40/18. Wydział Organizacyjny 2018/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/28 14:39:43
 • 28085/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy wskazanych umów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/28 13:22:13
 • 28087/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy karty adresowej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/15 11:06:42
 • 28089/BMKZ/-IV/18 2018/04/26 dotyczy kosztów związanych z promocją Miasta Szczecin w kwartalniku " Renowacje i zabytki" o numerze 3/2016. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/28 13:26:43
 • 28070/WSS/-IV/18 2018/04/26 dotyczy polityki i programu zdrowotnego 2017 Wydział Spraw Społecznych 2018/05/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 466 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/15 10:59:08
 • 28093/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/25 dotyczy uchwały krajobrazowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 65 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/10 12:43:36
 • 27298/BNW/-I/18 2018/04/25 dotyczy udziału Gminy Miasto Szczecin w spółkach prawa handlowego działajacych w sferze sportu. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/09 11:45:24
 • 26871/BIP/-I/18 2018/04/23 dotyczy Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Biuro Informacji Publicznej 2018/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 09:22:59
 • 26932/WO/-III/18 2018/04/23 dotyczy ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych. Wydział Organizacyjny 2018/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 18 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/09 11:51:00
 • 26566/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/22 dotyczy ścieżki rowerowej na Bulwarze Piastowskim Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 338 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 13:31:48
 • 26563/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/22 dotyczy napraw i remontów torowiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 172 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 13:29:49
 • 26499/BMKZ/-IV/18 2018/04/19 dotyczy pisma Miejskiego Konserwatora Zabytków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 308 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 13:34:52
 • 26476/BIP/-I/18 2018/04/19 dotyczy wskazanych nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2018/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/26 12:02:39
 • 25909/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/18 dotyczy liczby decyzji w związku z przekroczeniem hałasu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/05/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 13:27:18
 • 26470/BIP/-I/18 2018/04/18 dotyczy remontu ulicy Kwiatowej. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/23 09:31:00
 • 25277/WGKiOŚ/-XIII/18 2018/04/16 dotyczy czynności i zadań realizowanych przez Radę Osiedla Kijewo Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 257 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 12:51:02
 • 24939/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/16 dotyczy Zespołu ds. bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 94 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/25 13:30:22
 • 24939/BIP/-I/18 2018/04/16 dotyczy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu Biuro Informacji Publicznej 2018/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 94 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/26 12:09:04
 • 25351/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/13 dotyczy zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 28 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 13:24:09
 • 24646//WIM/-I/18 2018/04/13 dotyczy podłogi w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół nr 11 w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2018/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 13:01:31
 • 25682/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/13 dotyczy zagospodarowania działek w sąsiedztwie istniejącego zbiornika wodnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 12:34:42
 • 24640/BGM/-X/18 2018/04/13 dotyczy terenu Żelechowo- Łękno Biuro Geodety Miasta 2018/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 546 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/05/07 12:02:13
 • 24245/BIP/-I/18 2018/04/12 dotyczy dzierżawy terenów miejskich przedsiębiorstwom rozrywki. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 23 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/08/30 12:37:33
 • 24086/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/04/11 dotyczy wykazu lokali Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/04/25
  24184/BNW/-I/18 2018/04/11 dotyczy bieżącego doradztwa podatkowego Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:09:12
 • 23524/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/10 dotyczy planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 280 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:21:02
 • 23893/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/10 dotyczy stałej organizacji ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:47:52
 • 25153/BIP/-I/18 2018/04/09 dotyczy drogi Panieńskiej, Środowej, Targ Rybny i Rynek nowy Biuro Informacji Publicznej 2018/04/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 29 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:54:13
 • 23274/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/09 dotyczy porządku, czystości i deratyzacji. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:18:23
 • 23559/WUiAB/-XXIII/18 2018/04/09 dotyczy ostateczności decyzji Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:04:30
 • 23290/BRM/-VIII/18 2018/04/06 dotyczy uchwały Krajobrazowej Biuro Rady Miasta 2018/04/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 23 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:57:37
 • 22921/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/06 dotyczy odłowu zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 560 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 14:12:13
 • 22536/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/05 dotyczy usługi odławiania zwierzyny Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 12:25:37
 • 22536/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/05 dotyczy korespondencji w sprawie budowy ściezki rowerowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 12:29:13
 • 33721/BIP/-I/18 2018/04/04 dotyczy kamienicy dawnego hotelu "Piast". Biuro Informacji Publicznej 2018/05/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 37 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/06/06 11:51:18
 • 22922/BRM/-I/18 2018/04/04 dotyczy uchwały Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2018/04/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 14 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 13:05:55
 • 21992/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/04/03 dotyczy pozwoleń związanych z nasadzaniem krzewów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/04/16
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/17 14:23:04
 • 23962/BIP/-I/18 2018/04/03 dotyczy korespondencji pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 23 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/11 12:31:32
 • 21717/WUiAB/-XXIII/18 2018/03/30 dotyczy pozwolenia na budowę przy ul. Krakowskiej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/04/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 240 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/24 12:19:56
 • 22543/BIP/-I/18 2018/03/27 dotyczy najmu pomieszczeń i wykazu jednostek związanych z wydawaniem dowodów osobistych i prawa jazdy. Biuro Informacji Publicznej 2018/04/06
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 57 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/17 13:50:10
 • 23359/BIP/-I/18 2018/03/27 dotyczy wskazanych inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2018/04/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/09 13:45:15
 • 21310/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/26 dotyczy toczących się postępowań. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/04/06
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/17 13:58:34
 • 21312/BIP/-I/18 2018/03/26 dotyczy zarządców wskazanych działek Biuro Informacji Publicznej 2018/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 16 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/29 10:41:43
 • 20339/WSS/-IV/18 2018/03/25 dotyczy bonu opiekuńczego Wydział Spraw Społecznych 2018/03/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/16 13:41:58
 • 20394/BGM/-X/18 2018/03/23 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość znajduje się w obrębie portu morskiego lub przystani morskiej. Biuro Geodety Miasta 2018/03/29
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 56 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/17 13:39:56
 • 19672/BOI/-CIV/18 2018/03/21 dotyczy informacji z bazy pesel Biuro Obsługi Interesantów 2018/03/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 94 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/16 13:39:01
 • 19402/BPM/-III/18 2018/03/21 dotyczy wartości brutto aktualnie świadczonej usługi monitoringu mediów. Biuro Prezydenta Miasta 2018/04/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/16 13:32:35
 • 18794/WZFM/-I/18 2018/03/19 dotyczy kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2018/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 45 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/03 13:28:17
 • 19787/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/19 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/28
  18527/WKs/-IV/18 2018/03/16 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2018/03/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 115 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/21 13:42:05
 • 18609/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/03 13:58:07
 • 18612/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29
  18618/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 556 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/03 13:51:30
 • 20981/BIP/-I/18 2018/03/16 dotyczy stadionu przy ul. Twardowskiego, boiska przy ul. Orlej, hali sportowej przy ul. Szafera, klubu Pogoń Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2018/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/30 09:45:27
 • 18615/BMKZ/-IV/18 2018/03/16 dotyczy kamienicy przy pl. Zwycięstwa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 545 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/03 13:55:09
 • 17793/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/13 dotyczy postępowań w stosunku do wskazanych nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/20 10:23:35
 • 17574/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/13 dotyczy parku Wolności Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 265 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 14:49:52
 • 17571/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/13 dotyczy wskazanego budynku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/19
 • udzielono odpowiedzi (.PDF, 710 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/04 13:54:39
 • 17217/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/12 dotyczy radnych Rady Osiedla Majowe Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 23 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 12:56:33
 • 19232/BIP/-I/18 2018/03/12 dotyczy ilości otrzymanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, podjętych uchwał, przeprowadzonych konsultacji społecznych, interpelacji radnych oraz liczby petycji. Biuro Informacji Publicznej 2018/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 33 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 13:12:04
 • 17225/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/12 dotyczy ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 422 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 14:34:58
 • 17220/WUiAB/-XXIII/18 2018/03/12 dotyczy pozwoleń na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 13:55:42
 • 16541/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/09 dotyczy informacji finansowych rad osiedli Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 37 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 12:44:54
 • 15815/WS/-VIII/18 2018/03/06 dotyczy sekcji piłki nożnej mężczyzn Wydział Sportu 2018/03/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 694 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 12:05:48
 • 15771/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/03/05 dotyczy rejestru cen i wartości nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 319 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 11:56:51
 • 15418/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/05 dotyczy planowanych remontów Mostu Długiego i Portowego. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/21 13:57:46
 • 15503/WO/-III/18 2018/03/05 dotyczy wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto na poszczególnych stanowiskach we wskazanych biurach i wydziałach Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2018/03/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 16 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/19 14:40:44
 • 15421/BSiMSP/-0/18 2018/03/05 dotyczy nieruchomości gruntowych które w latach 2015-2016 Gmina nabyła jako spadkobierca ustawowy Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa 2018/03/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 38 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/21 13:55:35
 • 15150/WZiON/-XXXIX/18 2018/03/04 dotyczy opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/04/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 89 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/04/10 12:18:47
 • 15169/WKiAW/-I/18 2018/03/03 dotyczy dokumentów kontrolnych związanych z rzeźbą "Fryga" Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2018/03/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/28 10:51:20
 • 15202/BPM/-III/18 2018/03/02 dotyczy kosztów i rozliczeń delegacji zagranicznych Prezydenta Miasta w latach 2015-2018. Biuro Prezydenta Miasta 2018/03/16
 • udzielono odpowiedzi (xlsx, 15 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/21 13:31:57
 • 14759/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/03/01 dotyczy programu Kawka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/21 13:26:31
 • 14570/WZKiOL/-X/18 2018/03/01 dotyczy kwoty umowy o utrzymanie w czystości zbiorników wody gaśniczej. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018/03/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/19 11:09:56
 • 13915/BMKZ/-IV/18 2018/02/27 dotyczy wskazanej nieruchomości Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/19 09:15:13
 • 13916/BIP/-I/18 2018/02/27 dotyczy Parku im. Jana Kasprowicza Biuro Informacji Publicznej 2018/03/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/14 12:49:16
 • 13913/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/27 dotyczy wskazanych działek Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/14 12:52:43
 • 13484/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/26 dotyczy kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Panieńskiej 10 i Środkowej 6 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 48 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/14 12:20:50
 • 13709/BNW/-I/18 2018/02/26 dotyczy spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/03/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/14 12:47:47
 • 13722/BMKZ/-IV/18 2018/02/26 dotyczy decyzji konserwatora w sprawie nieruchomości przy ul. Panieńskiej 10 i ul. Środkowej 6 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/05
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 268 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/14 13:15:35
 • 13704/BPM/-III/18 2018/02/26 dotyczy listy wyjazdów Prezydenta Miasta w latach 2012-2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.05 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/14 12:12:32
 • 13719/BMKZ/-IV/18 2018/02/26 dotyczy wpisu do rejestru zabytków budynków przy ul. Kniewskiej 9,11,13 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/05
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 288 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/14 13:17:46
 • 13486/WMiRSPN/-XXIII/18 2018/02/26 dotyczy postępowań administracyjnych nieruchomosci przy ul. Kniewskiej 9,11,13 w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/03/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 20 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/15 11:17:43
 • 12987/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/23 dotyczy lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2023 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/03/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/12 12:45:07
 • 13221/WIM/-II/18 2018/02/23 dotyczy wskazanych pism Wydział Inwestycji Miejskich 2018/03/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 327 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/12 12:38:05
 • 12924/WZiON/-XXXIX/18 2018/02/22 dotyczy umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/12 13:35:22
 • 12704/BDO/-XXVIII/18 2018/02/21 dotyczy BOP/SP/2018/31 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2018/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 26 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/12 13:18:20
 • 12710/BDO/-XXVIII/18 2018/02/21 dotyczy BOP/SP/2018/30 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 2018/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 22 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/12 13:20:54
 • 11887/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/19 dotyczy ekspertyzy technicznej Tramprojekt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 703 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/09 10:58:12
 • 12207/BMKZ/-IV/18 2018/02/19 dotyczy nieruchomosci przy ul. Cukrowej 67. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2018/03/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/12 12:49:08
 • 11942/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/19 dotyczy raportu oraz danych źródłowych w gospodartwach domowych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/05 11:20:17
 • 11890/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/19 dotyczy informacji o sposobie naprawy torowiska na ul. Krzywoustego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/09 11:07:49
 • 11863/BNW/-I/18 2018/02/19 dotyczy regulaminu konkursów na członków zarządów spółek miejskich Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018/03/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/09 10:39:18
 • 11981/WUiAB/-XXIII/18 2018/02/19 dotyczy pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2018/02/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/09 11:10:12
 • 13218/BIP/-I/18 2018/02/17 dotyczy wskazanych pomników w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2018/03/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 42 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2018/03/12 14:23:49
 • 11568/WGKiOŚ/-VIII/18 2018/02/17 dotyczy dokumenów związanych z odławianiem i transportem zwierząt w latach 2012-2017. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018/03/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 722 KB)