Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykaz informacji udostępnianych na wniosek

Numer sprawy Data złożenia Przedmiot wniosku Jednostka organizacyjna Data załatwienia Dokumenty *
19658/BIP/-I/21 2021/04/05 dotyczy mandatów karnych nałożonych przez Staraż Miejską w latach 2010 - 2015 Biuro Informacji Publicznej 2021/04/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/20 15:18:34
 • 18146/BIP/-I/21 2021/03/31 dotyczy Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla Miasta Szczecin na lata 2016 - 2021 Biuro Geodety Miasta 2021/04/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/20 15:10:08
 • 17731/BIP/-I/21 2021/03/30 dotyczy dokumentów w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego przy zawarciu umowy dzierżawy wskazanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/04/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 12:34:08
 • 17809/BIP/-I/21 2021/03/29 dotyczy udzielonej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 udzielanej przedsiębiorcom Biuro Informacji Publicznej 2021/04/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 777 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/09 15:37:46
 • 16195/WUiAB/-XXIII/21 2021/03/22 dotyczy pozwolenia na ustawienie tablicy reklamowej przy ul. Duńskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 15:14:30
 • 15588/BIP/-I/21 2021/03/19 dotyczy instalacji szyldów, tablic reklamowych lokalu "Babcia gotuje" przy ul. Niepodległości 18-22 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 815 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 13:06:22
 • 15332/BIP/-I/21 2021/03/15 dotyczy odnalezionych Prezydenta Piotra Zaremby Biuro Informacji Publicznej 2021/03/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.04 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 12:56:21
 • 15108/BIP/-I/21 2021/03/14 dotyczy kolizji i wypadków samochodowych ze skutkiem śmiertelnym od roku 2015 Biuro Informacji Publicznej 2021/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 714 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/03/23 14:50:33
 • 15415/BIP/-I/21 2021/03/04 dotyczy toczących się lub zakończonych postępowań w sprawie wskazanej niezabudowanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 12:48:42
 • 15414/BIP/-I/21 2021/03/03 dotyczy danych na temat placówek oświatowych Biuro Informacji Publicznej 2021/03/31
 • Udzielono odpowiedzi_1 (.pdf, 689 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 12:38:26
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 878 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 12:38:38
 • 12414/WUiAB/-XXIII/21 2021/03/01 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę oraz czasu trawania postępowań administracyjnych Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 920 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 14:54:21
 • 11152/BIP/-I/21 2021/02/23 dotyczy pozwu Miasta Szczecin przeciwko Ministerstwu Edukacji Narodowej w sprawach subwencji oświatowej Biuro Informacji Publicznej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 13:13:07
 • 11300/BIP/-I/21 2021/02/22 dotyczy c\zystości w centrum Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2021/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 13:16:30
 • 10739/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/22 dotyczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki przy ul. Ostoi Zagórskiego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 15:07:48
 • 10492/BIP/-I/21 2021/02/22 dotyczy wypłaconych odszkodowań, wykupu nieruchomości oraz decyzji o warunkach zabudowy ul. Dworskiej i Pl. Tobruckiego Biuro Informacji Publicznej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.25 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/03/23 15:03:59
 • 10510/BIP/-I/21 2021/02/19 dotyczy wniosku o zdjęcie ochrony konserwatorskiej z budynku przy ul. Wszystkich Świętych 70 oraz ogłaszania przetargów przez NiOL Biuro Informacji Publicznej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 766 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/06 13:24:12
 • 10101/WOŚ/-VIII/21 2021/02/18 dotyczy placówek mogących ubiegać się o środki finansowe w ramach podziału części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2021 r. - wyposażenie w pomoce dydaktyczne Wydział Oświaty 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 726 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:38:51
 • 10580/BIP/-I/21 2021/02/17 dotyczy zmian w budżecie Miasta w wyniku których nastąpiło usunięcie zadań z budżetu obywatelskiego, liczby projektów oraz kwoty przeznaczonej na realizację zadań w 2020 r. Biuro Informacji Publicznej 2021/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 733 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/03/23 14:59:35
 • 9323/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/16 dotyczy projektu zagospodarowania terenu przy ul. Bogumińskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 14:57:20
 • 8581/WOSr/-VIII/21 2021/02/10 dotyczy drona monitorującego rodzaj dymów wydobywających się z kominów, liczby lotów kontrolnych dronem w latach 2020 - 2021, liczby nałożonych mandatów za złą jakość paliwa Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:48:49
 • 7766/WOŚr/-VIII/21 2021/02/06 dotyczy sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 643 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 13:07:46
 • 7759/WS/-VIII/21 2021/02/05 dotyczy środków publicznych przekazanych Klubowi Pogoń Szczecin w roku 2020 oraz innej pomocy publicznej Wydział Sportu 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 594 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 13:14:19
 • 7524/BDO/-XXVIII/21 2021/02/04 dotyczy realizacji inicjatywy lokalnej w latach 2018, 2019 i 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/02/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 330 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 14:36:00
 • 7154/WIM/-II/21 2021/02/03 dotyczy przebudowy torowiska w ramach zadania "Przebudowa ulic: Potulickiej - Narutowicza w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 450 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 13:37:44
 • 7143/WIM/-II/21 2021/02/03 dotyczy zadania pn"Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)" w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi_1 (.pdf, 698 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 14:42:55
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 14:43:09
 • 6811/BIP/-I/21 2021/02/02 dotyczy ilości zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej oraz udzielonych w tym trybie odpowiedzi w latach 2018, 2019 i 2020 Biuro Informacji Publicznej 2021/02/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 469 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:18:07
 • 8638/WOŚr/VIII/21 2021/02/02 dotyczy decyzji o odłowie i odstrzale redukcyjnym zwierzyny za rok 2019 i 2020 na terenie Miasta Szczecin Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:52:20
 • 6310/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy informacji nt. wolnych lokali mieszkalnych w zasobach miejskich Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 665 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 12:59:32
 • 6587/BIP/-I/21 2021/02/01 dotyczy wskazania zarządcy garaży przy ul.Asnyka/ Boguchwały w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:09:21
 • 6880/WOŚr/-VII/21 2021/02/01 dotyczy objęcia nieruchomości położonych przy Pl. Brama Portowa 1 i 2 uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 14:31:10
 • 6878/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy roszczeń o zwrot lub innych postępowań dotyczących roszczeń do tytułu prawnego w stosunku do wskazanych nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:22:56
 • 6882/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej przy Pl Brama Portowa 1 i 2 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 612 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/04/16 15:03:08
 • 6304/WGK/-V/21 2021/02/01 dotyczy poziomu hałasu na ul. Felczaka w związku z wprowadzeniem tras linii autobusów miejskich Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:42:31
 • 6672/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy wszczętych postępowań dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych/restytucyjnych dla wskazanej nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:20:22
 • 6875/BIP/-I/21 2021/02/01 dotyczy dostępu wskazanych nieruchomości do drogi publicznej oraz uchwały kategoryzacyjnej drogi Biuro Informacji Publicznej 2021/02/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:14:38
 • 6886/WZKiOL/-X/21 2021/02/01 dotyczy wskazania czy nieruchomość położona przy Bramie Portowej 1 i 2 znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi Biuro Informacji Publicznej 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/03/23 15:14:22
 • 6870/BIP/-I/21 2021/02/01 dotyczy określenia czy wskazane nieruchomości są położone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, obszarze rewitalizacji, obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Informacji Publicznej 2021/02/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 740 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:20:57
 • 6106/WZFM/-I/21 2021/01/30 dotyczy stanu zobowiązań Miasta Szczecin na dzień 31.12.2020 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.54 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 15:34:54
 • 6810/BIP/-I/21 2021/01/29 dotyczy planowanych wydatków w budżecie Miasta Szczecin 2021 związanych z fotowoltaiką, pompami ciepła, remontami dachów Biuro Informacji Publicznej 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 09:02:30
 • 6007/BDO/-XXVIII/21 2021/01/29 dotyczy liczby głosujących na poszczególne projekty w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 167 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 15:38:07
 • 6919/WMiRSPN/-XIII/21 2021/01/29 dotyczy wszczętych postępowań w sprawie roszczeń reprywatyzacyjnych/restytucyjnych w stosunku do wskazanej nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 224 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:29:10
 • 6122/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/01/28 dotyczy nieruchomości gruntowej przy ul. Drzymały i Potulickiej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 234 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 12:54:14
 • 5683/WZFM/-I/21 2021/01/28 dotyczy informacji o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Unii Lubelskiej i ul. Zakładowej Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1021 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 15:28:17
 • 5453/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/01/28 dotyczy przeznaczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Mazurskiej 19a Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 12:51:37
 • 5821/BIP/-I/21 2021/01/28 dotyczy wskazania terenów pod budowę farm fotowoltaicznych Biuro Informacji Publicznej 2021/02/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 645 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:24:11
 • 5811/WOŚ/-VIII/21 2021/01/27 dotyczy kwoty brutto oraz daty wystawienia faktury do umowy CRU/20/0000683 Wydział Oświaty 2021/02/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 13:33:26
 • 5358/BIP/-I/21 2021/01/26 dotyczy zakupu map ewidencyjnych wskazanej działki w Dąbiu Biuro Informacji Publicznej 2021/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:12:03
 • 4809/BIP/-I/21 2021/01/25 dotyczy umowy na świadczenie usług w zakresie serwisów rowerów, stacji samoobsługowych/samodzielnych napraw rowerów lub sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych Biuro Informacji Publicznej 2021/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 559 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:39:54
 • 5509/BIP/-I/21 2021/01/25 dotyczy dezycji oraz postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Biuro Informacji Publicznej 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 332 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 08:59:45
 • 4749/WOŚ/-VIII/21 2021/01/23 dotyczy wydatków z tytułu sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku I ACa 305/19 Wydział Oświaty 2021/01/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 10:25:45
 • 4468/BIP/-I/21 2021/01/22 dotyczy umowy/umów z Klubem Motorowym Szczecin, na podstawie której Klub dyspnuje tytułem prawnym do gminnej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 651 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:27:03
 • 4260/BDO/-XXVIII/21 2021/01/22 dotyczy wniosków o realizację zadań publicznych z własnej inicjatywy organizacji Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 10:18:18
 • 4279/WOŚ/-VIII/21 2021/01/22 dotyczy wykazu placówek publicznych w Szczecinie, które mają w swojej ofercie bezpłatne zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Wydział Oświaty 2021/01/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 722 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 10:21:52
 • 4003/WIM/-II/21 2021/01/22 dotyczy zadania pn. "Przebudowa ulic: Potulickiej - Narutowicza w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2021/01/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 572 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 13:35:09
 • 5420/BIP/-I/21 2021/01/22 dotyczy konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 937 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:36:51
 • 3920/BMRK/-II/21 2021/01/21 dotyczy wykazu osób świadczących nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, wskazanych w ofertach Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 234 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/22 13:02:37
 • 4061/WZP/-IV/21 2021/01/21 dotyczy dokumentów w sprawie budowy stadionu Pogoni w Szczecinie Wydział Zarządzania Projektami 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/23 09:58:40
 • 3425/WO/-III/21 2021/01/20 dotyczy wieku i płci pracowników Urzędu Miasta Szczecin oraz liczby zatrudnionych Wydział Organizacyjny 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 610 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 15:44:18
 • 3249/WGK/-V/21 2021/01/18 dotyczy informacji na temat rozmów, spotkań i ustaleń w sprawie organizacji ruchu na ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/02/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 15:47:30
 • 2711/BZP/-I/21 2021/01/16 dotyczy prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych. Biuro ds. Zamówień Publicznych 2021/01/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 902 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:27:46
 • 3764/BIP/-I/21 2021/01/16 dotyczy przyszłych zakładanych realizacji w Gminie Miasto Szczecin związanych z budową lokalnych lub przyobiektowych oczyszczalni ścieków w latach 2021 - 2023 Biuro Informacji Publicznej 2021/01/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 512 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/12 15:33:21
 • 2627/WS/-III/21 2021/01/15 dotyczy dokumentów w oparciu o które wybrano firmę Netto jako sponsora hali sportowej Wydział Sportu 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 682 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/19 13:09:21
 • 2205/WUiAB/-XXVIII/21 2021/01/14 dotyczy wskazanej decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/01/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 318 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:23:18
 • 2708/BDO/-XXVIII/21 2021/01/14 dotyczy kart oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn."Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 r." Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 793 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 15:29:38
 • 2185/WUiAB/-XXIII/21 2021/01/13 dotyczy pozowlenia na budowę oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji przy ul. Miodowej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/01/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 931 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 15:07:42
 • 1763/WUiAB/-XXVIII/21 2021/01/12 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/01/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 327 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:09:45
 • 1888/WZFM/-I/21 2021/01/11 dotyczy wysokości kwoty pomocy finansowej jaką otrzymała Gmina Miasto Szczecin w roku 2020 na walkę ze skutkami pandemii od Rządu RP. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/01/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1011 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:13:06
 • 1314/WIM/-II/21 2021/01/11 dotyczy projektu przebudowy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2021/01/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.27 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:00:19
 • 1453/BOI/-CIV/21 2021/01/11 dotyczy licencji na przewóz osób taksówką. Biuro Obsługi Interesantów 2021/01/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 224 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:02:48
 • 1827/BIiRO/-I/21 2021/01/08 dotyczy korespondencji z projektantem zadania "Budowa boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie" Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/01/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.99 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 14:59:56
 • 1114/WOŚ/-VIII/21 2021/01/08 dotyczy wysokości wyngrodzenia duchownych zatrudnionych w szkołach. Wydział Oświaty 2021/01/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 728 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:33:53
 • 900/BIP/-I/21 2021/01/07 dotyczy planowanych inwestycji kanalizacyjnych w 2019 r. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/01/14 10:36:08
 • 886/WZiON/-XXXIX/21 2021/01/07 dotyczy podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa wskazanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/01/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 45 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/17 09:06:21
 • 3793/BIP/-I/21 2021/01/07 dotyczy korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 810 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:31:11
 • 548/WIM/-II/21 2021/01/06 dotyczy remontu ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2021/01/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:27:27
 • 4/WOŚ/-VIII/21 2021/01/04 dotyczy wysokości subwencji dla placówki na wszytskie dzieci z orzeczeniami, przeznaczenie tych subwencji i wskazany czas na wykorzystanie. Wydział Oświaty 2021/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.51 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:14:04
 • 166/BIP/-I/21 2021/01/04 dotyczy wskazanych inwestycji. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.11 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:18:35
 • 3/BIP/-I/21 2021/01/03 dotyczy liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do Urzędu Miasta Szczecin w latach 2005, 2010, 2015, 2020. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:10:46
 • 69502/BIP/-I/20 2020/12/31 dotyczy błędów na kartach do głosowania. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.02 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/14 13:32:39
 • 68633/BPM/-III/20 2020/12/28 dotyczy rozdawania przez Prezydenta Miasta Szczecin żywności Biuro Prezydenta Miasta 2021/01/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/01/11 13:42:35
 • 68307/BAM/-I/20 2020/12/24 dotyczy Katalogu Mebli Miejskich. Biuro Architekta Miasta 2021/01/07
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:49:37
 • 68271/WZiON/-XXXIX/20 2020/12/23 dotyczy podstawy prawnej nabycia wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/01/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 705 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:40:12
 • 68269/WZiON/-XXXIX/20 2020/12/23 dotyczy podstawy prawnej nabycia nieruchomości zlokalizowanej na działce 21/4 i 22/4 obr. 4214 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/12/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 769 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/30 11:23:31
 • 68670/WS/-VIII/20 2020/12/22 dotyczy opracowań wykonanych w ramach oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia pn." Wybór operatora hali widowiskowo - sportowej przy ul. Szafera". Wydział Sportu 2020/12/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 290 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/02/19 13:05:33
 • 67877/BIP/-I/20 2020/12/22 dotyczy wniosku wraz z załącznikami złożonego przez Wiskord Szczecin do BDO/IK/2021/006 oraz ewentualnych kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:23:54
 • 68141/BMKZ/-IV/20 2020/12/22 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości widnieją w Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.62 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:44:41
 • 68119/BAM/-I/20 2020/12/22 dotyczy wskazania czy dana działka znajduje się na obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 50 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:36:06
 • 68132/WZKiOL/-X/20 2020/12/22 dotyczy wydania decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych w stosunku do wskazanych nieruchomości. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/01/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 472 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:31:07
 • 67754/BIP/-I/20 2020/12/20 dotyczy protokołu przeglądu kończącego gwarancję obiektu Centrum Dialogu Przełomy Biuro Informacji Publicznej 2020/12/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 598 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/30 12:06:26
 • 67647/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/18 dotyczy uchwalenia Uchwały Rady Miasta Szczecin dotyczącej działek położonych przy ul. Wolframowej, ul. Kobaltowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 12:39:13
 • 67988/BIP/-I/20 2020/12/18 dotyczy wskazania terenów pod farmy fotowoltaiczne Biuro Informacji Publicznej 2020/12/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 817 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/30 12:03:36
 • 67479/BIP/-I/20 2020/12/18 dotyczy wniosków o usunięcie drzew. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.19 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:51:35
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 499 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:51:16
 • 67653/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/18 dotyczy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 336 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 12:42:44
 • 67386/BMKZ/-IV/20 2020/12/18 dotyczy dokumentów w zakresie kamienicy po dawnym Hotelu Piast w Szczecinie wytworzonych i otrzymanych przez GMS po dniu 17 października 2019 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:57:00
 • 67187/BOI/-CIV/20 2020/12/17 dotyczy liczby aktywnych i nieaktywnych instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii. Biuro Obsługi Interesantów 2020/12/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 413 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/30 11:09:33
 • 66998/WIM/-II/20 2020/12/16 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Potulickiej w Szczecinie". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/12/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 909 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:45:24
 • 66481/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/14 dotyczy wskazanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:40:21
 • 66337/WGK/-V/20 2020/12/11 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Św. Marcina i Kazimierza Królewicza Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 142 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/17 14:16:25
 • 66380/WZKiOL/-X/20 2020/12/11 dotyczy oceny prawno-karnej Akcji Stop Pedofilii. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/12/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.14 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:33:14
 • 66137/BRM/-I/20 2020/12/10 dotyczy interpelacji składanych przez radnych Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2020/12/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 780 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/17 14:07:52
 • 66196/BIP/-I/20 2020/12/08 dotyczy nadania ul. Narzędziowej statusu drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2020/12/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 477 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/17 14:40:34
 • 65306/BIP/-I/20 2020/12/07 dotyczy umowy na wzniesienie pomnika Świętej Jadwigi Andegaweńskiej Królowej Polski Biuro Informacji Publicznej 2020/12/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 486 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/09 10:38:35
 • 66832/BIP/-I/20 2020/12/05 dotyczy audytu bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 626 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:29:53
 • 65131/WGK/-V/20 2020/12/04 dotyczy stałej organizacji ruchu przy ul. Felczaka w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:21:19
 • 65115/WGK/-V/20 2020/12/04 dotyczy decyzji w sprawie zamknięcia Cmentarza Centralnego w Szczecinie w dniach 1 i 2 listopada 2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/17 14:26:21
 • 66605/BIP/-I/20 2020/12/04 dotyczy wskazania zatwierdzonych firm podwykonawczych oraz terminu zakończenia robót na wskazanych inwestycjach. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 777 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:18:03
 • 65243/WGK/-V/20 2020/12/04 dotyczy inwestycji "Park Przygodna II" Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/17 14:28:29
 • 65137/WGK/-V/20 2020/12/03 dotyczy raportu z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji ulic Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 401 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/17 13:59:01
 • 64947/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/03 dotyczy inwestycji przy ul. Waryńskiego 21a, 21 b w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/30 10:28:11
 • 64832/USC/-XXXIV/20 2020/12/03 dotyczy danych nt. urodzeń, liczby małżeństw itp. w latach 2018- 2020. Urząd Stanu Cywilnego 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 606 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:08:31
 • 63914/WGK/-V/20 2020/11/30 dotyczy raportu końcowego i sprawozdań w ramach umowy CRU/20/0000483 w sprawie remontu mostu nad Jeziorem Rusałka w Parku Kasprowicza Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/17 14:56:32
 • 64061/WZiON/-XXXIX/20 2020/11/30 dotyczy wniosków Prezydenta Miasta Szczecin o udzielenie bonifikaty, o której mowa w art.68 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami za okres od 01.01.2007r. do dnia 30 listopada 2020r. w odniesieniu do nieruchomości sprzedawanych osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 902 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/30 10:52:20
 • 63316/WIM/-II/20 2020/11/25 dotyczy budowy ulicy Urlopowej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/12/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 648 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:33:29
 • 63586/BIP/-I/20 2020/11/25 dotyczy pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2020/12/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/03 14:09:34
 • 63372/WOŚ/-VIII/20 2020/11/25 dotyczy ostatnich 3 decyzji w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej od szkoły lub przedszkola publicznego. Wydział Oświaty 2020/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 512 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:37:52
 • 63330/BMKZ/-IV/20 2020/11/24 dotyczy umów zawartych z p. Demkowieczem Henrykiem przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:44:13
 • 63254/BDO/-XXVIII/20 2020/11/24 dotyczy naboru wniosków do budżetu obywatelskiego w zakresie listy poparcia. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 981 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:02:42
 • 63218/WZiON/-XXXIX/20 2020/11/24 dotyczy podstaw prawnych nabycia wskazanej działki. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/11/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 672 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:25:26
 • 63192/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/11/24 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/12/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/01 12:51:56
 • 63234/BMKZ/-IV/20 2020/11/24 dotyczy nieruchomości nr 4/1 obr. 4002- czy obiekty widnieją w Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.02 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/28 11:47:35
 • 63087/WOŚr/-VIII/20 2020/11/23 dotyczy decyzji o wyłączeniu z gruntów produkcji rolnej. Wydział Ochrony Środowiska 2020/12/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 636 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:17:48
 • 63079/WUiAB/-XXIII/20 2020/11/23 dotyczy lokalizacji inwestycji towarzyszacej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/11/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 773 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/01 12:46:03
 • 63070/WZKiOL/-X/20 2020/11/23 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/11/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 172 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/01 12:39:58
 • 63086/WOŚr/-VIII/20 2020/11/23 dotyczy nieruchomości 4/11 z obr. 4002 - czy znajduje się na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Wydział Ochrony Środowiska 2020/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 11:56:49
 • 63071/BAM/-I/20 2020/11/23 dotyczy informacji czy wskazana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2020/11/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 50 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/01 13:14:35
 • 62899/BDO/-XXVIII/20 2020/11/23 dotyczy inicjatywy lokalnej polegającej na wykonaniu elementów infrastruktury. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/12/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 147 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:09:52
 • 63085/BIP/-I/20 2020/11/23 dotyczy kategorii dróg publicznych na wskazanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2020/12/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 482 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/03 10:42:09
 • 63352/BIP/-I/20 2020/11/21 dotyczy rozstrzygnięcia ostatniego sporu kompetencyjnego. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:07:08
 • 62623/BDO/-XXVIII/20 2020/11/20 dotyczy posiedzenia Zespołu Opiniującego SBO 2021 z dnia 19.11.2020 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 800 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:12:20
 • 62862/BDO/-XXVIII/20 2020/11/20 dotyczy korespondencji z MSWiA w zakresie SBO. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 403 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:30:08
 • 62618/BDO/-XXVIII/20 2020/11/20 dotyczy filmu z nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu Opiniującego SBO 2021 z dnia 19.11. 2020 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 591 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:23:27
 • 62639/BDO/-XXVIII/20 2020/11/20 dotyczy posiedzenia Zespołu Opinującego SBO 2021 z dnia 19.11.2020 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/11/24
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:08:22
 • 62616/BIP/-I/20 2020/11/19 dotyczy symboli religinych. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 782 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/03 07:43:43
 • 61958/WKiAW/-I/20 2020/11/16 dotyczy akt sprawy, pism, wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2020/11/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 234 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/01 12:25:07
 • 62109/BDO/-XXVIII/20 2020/11/16 dotyczy systemu informatycznego do współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/11/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 488 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:20:04
 • 61793/BRM/-I/20 2020/11/13 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2020/11/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/01 12:11:40
 • 61749/BIP/-I/20 2020/11/13 dotyczy ekspertyz budowlanych wykonywanych przez mgr inż.l Henryka Demkowicza w latach 2000 - 2020 w ramach umów zawartych z Gminą Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2020/11/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 578 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/12/01 13:09:43
 • 62909/BIP/-I/20 2020/11/13 dotyczy informacji o właścicielu wskazanej działki. Biuro Informacji Publicznej 2020/11/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 606 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/01 12:18:06
 • 61358/WGK/-V/20 2020/11/11 dotyczy Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/11/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 91 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/17 12:46:38
 • 61308/WOŚr/-VII/20 2020/11/10 dotyczy wycięcia drzew na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska 2020/11/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 579 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/23 12:17:33
 • 60689/WUiAB/-XXIII/20 2020/11/05 dotyczy robót na nieruchomości przy ul. Grzegorza z Sanoka w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/11/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 11:49:24
 • 60655/WZiON/-XXXIX/20 2020/11/05 dotyczy zbycia nieruchomości na rzecz Kościoła Katolickiego w latach 1990- 2020. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/12/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 457 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:53:04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:53:47
 • 60644/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/11/05 dotyczy dzierżaw na rzecz kościoła w latach 1990- 2020. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/11/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 10:07:39
 • 60351/WOŚ/-VIII/20 2020/11/04 dotyczy oferty szkół ponadpodstawowych. Wydział Oświaty 2020/11/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 747 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 11:38:49
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 839 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 11:39:04
 • 60309/WUiAB/-XXIII/20 2020/11/03 dotyczy inwestycji realizowanej przy ul. Cukrowej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/11/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/17 12:24:13
 • 59675/WGK/-V/20 2020/10/30 dotyczy zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu ul. Grzymińskiej w Szczecinie, między ul. Dębogórską, a ul. Studzienną. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/10/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.16 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:33:20
 • 59777/WUiAB/-XXIII/20 2020/10/30 dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę oraz wydanych w związku z tym decyzji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/11/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 384 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:37:27
 • 59561/WUiAB/-XXIII/20 2020/10/29 dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/11/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 506 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:24:30
 • 59380/WOŚ/-VIII/20 2020/10/29 dotyczy języka ukraińskiego w szkołach. Wydział Oświaty 2020/11/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 10:56:58
 • 60156/WUiAB/-XXIII/20 2020/10/29 dotyczy pozwolenia na budowę werandy pod wskazanym adresem. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/11/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:47:22
 • 59605/WGK/-V/20 2020/10/29 dotyczy wydatków Rad Osiedli w latach 2015 do dnia złożenia wniosku. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/11/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:28:03
 • 60207/WIM/-II/20 2020/10/28 dotyczy tunelu średnicowego i badań geologicznych. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/11/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.51 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:18:18
 • 60450/BIP/-I/20 2020/10/28 dotyczy środków finansowych niewykorzystanych w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2020 Biuro Informacji Publicznej 2020/11/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 715 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/23 12:40:43
 • 59387/BIP/-I/20 2020/10/28 dotyczy strategii Miasta w zakresie problematyki wód opadowych Biuro Informacji Publicznej 2020/11/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 559 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/23 12:31:22
 • 59104/BIP/-I/20 2020/10/26 dotyczy odholowywania aut. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 573 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 10:47:00
 • 58931/BDO/-XXVIII/20 2020/10/26 dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/11/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 615 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:16:08
 • 59048/BIP/-I/20 2020/10/26 dotyczy środków unijnych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Gminę Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2020/11/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.52 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/23 12:34:39
 • 59424/BIP/-I/20 2020/10/24 dotyczy przekazania działki u zbiegu ul. Gwarnej i ul. Romantycznej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/16 14:58:06
 • 58678/WZiON/-XXXIX/20 2020/10/24 dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Świętej Kingi 3 i udzielenia bonifikaty Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/10/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/29 15:11:13
 • 58675/BDO/-XXVIII/20 2020/10/23 dotyczy kart ocen zadań SBO 2021, pism dotyczących konsultacji SBO 2021. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/11/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 756 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 11:22:37
 • 58613/WS/-VIII/20 2020/10/23 dotyczy umowy najmu/dzierżawy stadionu miejskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie, wsparcia finansowego udzielanego spółce Pogoń Szczecin S.A. Wydział Sportu 2020/10/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 254 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/28 09:22:45
 • 58379/WZiON/-XXXIX/20 2020/10/22 dotyczy wysokości stawki adiacenckiej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/11/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/16 14:24:40
 • 58963/BIP/-I/20 2020/10/22 dotyczy spraw prowadzonych w stosunku do nieruchomości położonej na działce 71, 70/4 oraz 72/1 z obrębu 4070 Biuro Informacji Publicznej 2020/11/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 568 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/04 14:59:10
 • 58402/BIP/-I/20 2020/10/22 dotyczy kolejowego terenu zamkniętego. Biuro Informacji Publicznej 2020/11/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 621 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 10:40:11
 • 58380/BAM/-I/20 2020/10/22 dotyczy obszaru rewitalizacji, zdegradowanego i Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/10/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 63 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/16 14:21:23
 • 58251/BOI/-CIV/20 2020/10/22 dotyczy liczby instruktorów jazdy w ewidencji oraz liczby wydanych zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego Biuro Obsługi Interesantów 2020/10/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 901 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/28 08:52:59
 • 58417/BOI/-CIV/20 2020/10/22 dotyczy uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie zamykania i otwierania placówek handlowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych. Biuro Obsługi Interesantów 2020/10/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 419 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 11:28:38
 • 58377/WOŚr/-VIII/20 2020/10/22 dotyczy klasy i rodzaju gleby - działka nr 71, 70/4 oraz 72/1 z obrębu 4070 Wydział Ochrony Środowiska 2020/11/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/03 14:27:09
 • 58384/WOŚr/-VIII/20 2020/10/22 dotyczy objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu oraz decyzji o inwentaryzacji stanu lasu Wydział Ochrony Środowiska 2020/11/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 257 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/17 11:10:31
 • 58195/BIP/-I/20 2020/10/21 dotyczy budynku przy al. Wojska Polskiego 76 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 760 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/16 14:17:30
 • 57960/WGK/-V/20 2020/10/20 dotyczy dokumentacji projektowej, technicznej i geodezyjnej budowy ul. Kluka w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/10/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 11:53:09
 • 57442/WSO/-CIV/20 2020/10/19 dotyczy przekazywania akt ewidencji ludności do Archiwum Państwowego w Szczecinie Wydział Spraw Obywatelskich 2020/10/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 573 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/21 10:17:00
 • 57439/WOŚ/-VIII/20 2020/10/19 dotyczy nauczania języka ukraińskiego w szkole. Wydział Oświaty 2020/10/28
 • udzielono odpowiedzi (docx, 22 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/17 09:10:32
 • 57522/WKs/-IV/20 2020/10/19 dotyczy wierzytelności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Wydział Księgowości 2020/10/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 399 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/16 14:36:49
 • 57399/BGM/-X/20 2020/10/18 dotyczy nazwy ulicy Ignacego Łyskowskiego w Szczecinie. Biuro Geodety Miasta 2020/10/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.19 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/28 11:05:27
 • 57909/BIP/-I/20 2020/10/13 dotyczy wielkości zasobu nieruchomości Miasta Szczecin oraz sposobu jego gospodarowania w latach 2019 - 2020 Biuro Informacji Publicznej 2020/10/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 459 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/23 13:28:50
 • 56436/WIM/-II/20 2020/10/12 dotyczy odtworzenia nawierzchni ul. Wendeńskiej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/10/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 437 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/28 09:37:53
 • 56433/WGK/-V/20 2020/10/12 dotyczy opracowania koncepcji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Przygodnej w Szczecinie" Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/10/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/11/26 12:31:05
 • 56425/WGK/-V/20 2020/10/09 dotyczy umów dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na składowiska odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/10/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 145 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/28 09:42:46
 • 56022/WGK/-V/20 2020/10/08 dotyczy robót oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Felczaka na odcinku pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Unisławy Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/10/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 161 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/20 10:18:08
 • 56029/BIP/-I/20 2020/10/08 dotyczy zapisu monitoringu kamery umieszczonej na budynku UM szczecin na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II - ul. Felczaka - Pl. Armii Krajowej oraz informacji nt. dziennej liczby petentów w UM Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2020/10/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/20 10:22:08
 • 55889/WInf/-I/20 2020/10/08 dotyczy dostępu do systemu informacji prawnej Wydział Informatyki 2020/10/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 754 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/21 10:20:56
 • 55888/WSS/-IV/20 2020/10/08 dotyczy szczepień przeciw grypie dla osób starszych Wydział Spraw Społecznych 2020/10/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/14 14:22:06
 • 56195/BIP/-XXIII/20 2020/10/08 dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie- Sadlińskie Łęgi" w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 637 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/28 10:35:48
 • 56544/BIP/-I/20; 56545/BIP/-I/20; 56543/BIP/-I/20; 56546/BIP/-I/20 2020/10/07 dotyczy działki numer 129, obręb 2 w Świnoujściu. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 15:01:07
 • 55723/BNW/-I/20 2020/10/07 dotyczy zawartej umowy. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2020/10/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/19 13:12:49
 • 55669/BRM/-I/20 2020/10/07 dotyczy uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przekazania na rzecz Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia oraz stenogramów z sesji Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2020/10/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.24 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/20 10:30:34
 • 55198/WOŚr/-VIII/20 2020/10/05 dotyczy wycinki drzew z terenu nieruchomości przy ul. Pokładowej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/10/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 424 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/28 09:55:13
 • 55379/BIP/-I/20 2020/10/05 dotyczy wskazania wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Przyszłości" z dnia 8.09.2014 r. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 483 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 14:51:34
 • 55591/BIP/-I/20 2020/10/05 dotyczy umowy na świadczenie usług w zakresie serwisów rowerów, stacji samoobsługowych/samodzielnych napraw rowerów itp. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 580 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/08 09:56:26
 • 55541/WUiAB/-XXIII/20 2020/10/05 dotyczy decyzji budowlanych w zakresie przebudowy powierzchni strychowej i dachów wskazanych nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/10/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 571 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 14:56:29
 • 55577/BIP/-I/20; 55064/BIP/-I/20; 55065/BIP/-I/20 2020/10/03 dotyczy nieruchomości 11/3 obręb 30. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.72 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/19 13:01:43
 • 55039/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/10/03 dotyczy roszczeń o zwrot nieruchomości. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 14:45:44
 • 55195/USC/-XXIV/20 2020/10/02 dotyczy liczby wydanych aktów urodzeń i aktów zgonów w latach 2015 - 2019 oraz od I-IX 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego 2020/10/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 791 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/20 10:39:29
 • 54619/BIP/-I/20 2020/10/01 dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przesiadkowego z parkingiem kubaturowym na terenie Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/10/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/14 14:16:58
 • 54604/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/10/01 dotyczy zarządzania budynkami i lokalami mieszkanymi stanowiącymi własność i współwłasność Gminy Miasto Szczecin. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/10/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 14:21:40
 • 54831/BIP/-I/20 2020/10/01 dotyczy kosztów pracy radcy prawnego. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/20 13:30:53
 • 54461/WGK/-V/20 2020/09/30 dotyczy informacji zebranych przez liczniki zliczające ruch rowerowy. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/10/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.18 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 14:12:10
 • 54613/WUiAB/-XXIII/20 2020/09/30 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu robót budowlanych po 1.05.2020 r. dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/10/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 842 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 14:31:20
 • 54226/BIP/-I/20, 54219/BIP/-I/20, 54223/BIP/-I/20, 54201/BIP/-I/20, 54238/BIP/-I/20 2020/09/29 dotyczy nieruchomości położonej na działce 5/3 w obrębie 151-P w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/10/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.07 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/20 09:43:27
 • 54195/WUiAB/-XXIII/20 2020/09/29 dotyczy decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla nieruchomości o nr 5/3 obręb ewidencyjny 151-P. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 628 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/09 11:41:29
 • 54212/BMKZ/-IV/20 2020/09/29 dotyczy objęcia ochroną zabytków działki nr 5/3 obręb 151-P w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/10/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 14:06:52
 • 54197/BAM/-I/20 2020/09/29 dotyczy Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 61 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/13 13:58:17
 • 53646/WInf/-I/20 2020/09/28 dotyczy cyfryzacji gmin. Wydział Informatyki 2020/10/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1016 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/19 12:33:04
 • 53858/BIP/-I/20 2020/09/28 dotyczy listu intencyjnego zawartego z Grupą Inwestorów w przedmiocie: Budowa i eksploatacja parkingowca wraz z funkcją hotelową na Pl. Zawiszy Czarnego w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/09/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/14 14:06:56
 • 55585/WZiON/-XXXIX/20 2020/09/28 dotyczy sprzedaży działki. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/10/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 488 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 13:51:11
 • 54789/BIP/-I/20 2020/09/27 dotyczy umówi i porozumień zawartych przez Gminę Miasto Szczecin z Aeroklubem Polskim oraz Aeroklubem Szczecińskim Oddział Regionalny Aerolubu Polskiego Biuro Informacji Publicznej 2020/10/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 377 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/14 13:52:10
 • 46841/WOŚ/-VIII/20 2020/09/26 dotyczy dotacji oświatowych. Wydział Oświaty 2020/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 858 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/03 11:48:29
 • 53384/BIP/-I/20 2020/09/24 dotyczy protokołów i wyników pomiarów zanieczyszczeń emitowanych w związku z ruchem na ul. Felczaka w Szczecinie oraz opinii ZDiTM odnośnie kursowania komunikacji miejskiej w ciągu ul. Felczaka od Al. Wojska Polskiego do ul. Unisławy Biuro Informacji Publicznej 2020/10/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 989 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/14 14:13:00
 • 53178/BIP/-I/20 2020/09/23 dotyczy floty pojazdów osobowych oraz kosztów użytkowania pojazdów Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2020/10/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 796 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/14 13:48:07
 • 52784/WOŚ/-VIII/20 2020/09/22 dotyczy nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie. Wydział Oświaty 2020/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.53 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/23 13:40:43
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.06 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/05 10:22:38
 • 51659/WInf/-I/20 2020/09/21 dotyczy liczby maili wysłanych do Urzędu Miasta Szczecin w latach 2016 - 2019 Wydział Informatyki 2020/09/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 464 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/10/02 11:00:30
 • 52098/WSO/-CIV/20 2020/09/21 dotyczy wykazu mieszkańców, wyborców i ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich 2020/09/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 715 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/05 10:13:17
 • 51150/BIP/-I/20 2020/09/18 dotyczy umów zawartych ze Stowarzyszeniem "Aeroklub Szczeciński" Biuro Informacji Publicznej 2020/09/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 605 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/23 10:30:43
 • 51181/WO/-III/20 2020/09/18 dotyczy kwoty brutto wraz z kosztami pracodawcy dla wskazanych osób. Wydział Organizacyjny 2020/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 983 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/05 09:42:39
 • 50967/WIM/-II/20 2020/09/17 dotyczy skargi na projektanta firmy Pass Project. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/09/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 377 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/24 14:51:03
 • 50639/BDO/-XXVIII/20 2020/09/16 dotyczy wskazanych Zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/09/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/08 13:02:01
 • 50863/WGK/-V/20 2020/09/16 dotyczy danych zebranych przez liczniki automatyczne zliczające ruch rowerowy. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/09/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.99 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/05 09:33:14
 • 50251/WO/-III/20 2020/09/15 dotyczy Inspektora Ochrony Danych. Wydział Organizacyjny 2020/09/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.75 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/09 11:12:52
 • 50408/WGK/-V/20 2020/09/15 dotyczy uruchomienia komunikacji miejskiej na ul. Przygodnej na Gumieńcach Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/09/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/29 14:42:21
 • 50280/WGK/-V/20 2020/09/15 dotyczy komunikacji miejskiej na ul. Przygodnej w celu dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/09/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/29 14:45:07
 • 50229/BDO/-XXVIII/20 2020/09/15 dotyczy list obecności. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/11/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 478 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/11/24 10:50:32
 • 50245/BIP/-I/20 2020/09/15 dotyczy "bunkru" przy ul. Kwiatowej 1 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/09/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 668 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/05 09:15:03
 • 49590/WOŚ/-VIII/20 2020/09/11 dotyczy zaleceń Prezydenta Miasta w zakresie organizacji wycieczek szkolnych. Wydział Oświaty 2020/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/24 14:43:59
 • 49589/BIP/-I/20 2020/09/11 dotyczy umów w zakresie kompensacji miejsc postojowych. Biuro Informacji Publicznej 2020/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 463 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/05 08:58:58
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 578 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/10/05 09:00:11
 • 49782/WIM/-II/20 2020/09/11 dotyczy inwestycji drogowej na skrzyżowaniu ul. Podbórzańskiej i ul. Kredowej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/09/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/16 13:39:09
 • 49521/WGK/-V/20 2020/09/10 dotyczy czynszu na targowiskach miejskich w okresie trwania stanu epidemicznego Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/09/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/16 13:35:16
 • 50428/BIP/-I/20 2020/09/09 dotyczy słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2020/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 404 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/24 14:33:34
 • 48930/WIM/-II/20 2020/09/08 dotyczy kopii dokumentu stanowiącego odstąpienia od umowy - budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Podbórzańskiej i ul. Kredowej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/09/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 323 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:50:13
 • 48586/WUiAB/-XXIII/20 2020/09/07 dotyczy inwestycji "Osiedle Tarasy- Krzekowo". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/09/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.48 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:30:41
 • 48594/WZFM/-I/20 2020/09/07 dotyczy kosztów utrzymania urzędu za 2019 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/09/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.48 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/24 14:12:20
 • 51487/BIP/-I/20 2020/09/07 dotyczy wskazanych pism kierowanych do skarg oraz odpowiedzi na skargę. Biuro Informacji Publicznej 2020/09/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:38:07
 • 48798/BNW/-I/20; 48801/BNW/-II/20 2020/09/07 dotyczy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2020/09/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:42:52
 • 48140/WUiAB/-XXIII/20 2020/09/03 dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przy ul. Bronowickiej 25 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/09/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:20:06
 • 48228/WOŚ/-VIII/20 2020/09/03 dotyczy progów puntowych profili szkół ponadpodstawowych z naboru 2020/2021. Wydział Oświaty 2020/09/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.57 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:26:48
 • 48203/BAM/-I/20 2020/09/03 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość została objęta projektem uchwały krajobrazowej. Biuro Architekta Miasta 2020/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 85 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:23:02
 • 47904/WGK/-V/20 2020/09/02 dotyczy remontu placu zabaw przy Jeziorku Słonecznym. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/09/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:11:55
 • 48546/WSS/-IV/20 2020/09/02 dotyczy przekroczenia norm hałasu na ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych 2020/09/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 601 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/24 14:20:14
 • 47912/BIiRO/-I/20 2020/09/02 dotyczy przebudowy budynku w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Klonowica 14 w Szczecinie. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2020/09/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 492 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:16:04
 • 47887/WOŚr/-VIII/20 2020/09/01 dotyczy mapy akustycznej Szczecina oraz ruchu autobusów na ul. Felczaka w Szczecinie. Wydział Ochrony Środowiska 2020/09/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.27 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:06:20
 • 47519/BDO/-XXVIII/20 2020/08/31 dotyczy frekfencji Szczecińskiej Rady Dział. Pożytku Publ. oraz zespołów ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/09/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 13:57:20
 • 47468/WZFM/-I/20 2020/08/31 dotyczy inwestycji prowadzonych w otoczeniu ul. Chłodnej w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/09/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.76 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/03 15:19:16
 • 47701/BIP/-I/20 2020/08/31 dotyczy zestawienia tabelarycznego obejmującego sprawy z zakresu informacji publicznej na które organ otrzymał skargi. Biuro Informacji Publicznej 2020/09/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.66 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 14:01:51
 • 47390/WGK/-V/20 2020/08/28 dotyczy zbiórki i składowania odpadów przy nieruchomości na ul. Bieszczadzkiej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 696 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 13:42:32
 • 47473/WPiOL/-XX/20 2020/08/28 dotyczy wysokości utraconych dochodów Gminy z tytułu zwolnień od podatków od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej za lata 2014 - 2018 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2020/09/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 350 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/14 14:16:09
 • 46572/WOŚ/-VIII/20 2020/08/24 dotyczy pomocy, rekompensaty oraz świadczeń pieniężnych dla wskazanego przedszkola. Wydział Oświaty 2020/09/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.28 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/03 11:42:38
 • 47327/WGK/-V/20 2020/08/24 dotyczy zmiany organizacji ruchu na ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/09/07
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 381 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/08 09:57:43
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 451 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/08 09:57:01
 • 46624/BIP/-I/20 2020/08/22 dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych roślinności przy ul. Kwiatowej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/08/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/08/27 08:30:01
 • 46302/WInf/-I/20 2020/08/21 dotyczy publikacji na Biuletynie Informacji Publicznej. Wydział Informatyki 2020/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1006 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/03 11:28:23
 • 46326/WOŚ/-VIII/20 2020/08/20 dotyczy subwencji oświatowych. Wydział Oświaty 2020/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 572 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 14:00:49
 • 46332/WOŚ/-VIII/20 2020/08/20 dotyczy subwencji oświatowych. Wydział Oświaty 2020/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 576 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 14:03:28
 • 44955/WUiAB/-XXIII/20; 45895/WUiAB/-XXIII/20 2020/08/19 dotyczy wskazanego obiektu budowlanego przy ul. Łukasińskiego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 940 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 12:38:29
 • 45777/BIP/-I/20 2020/08/18 dotyczy zadań publicznych Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury oraz kwoty z umowy. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 846 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 13:24:49
 • 45727/BDO/-XXVIII/20 2020/08/18 dotyczy budżetu gminy na zadania w ramach uproszczonej oferty zadania publicznego, budżetu na wsparcie sportu oraz zadań i wsparcia finansowego organizacji pozarządowych w roku 2020. Biuro Informacji Publicznej 2020/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.80 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/23 13:36:04
 • 45471/WOŚ/-VIII/20 2020/08/16 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2020/08/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/03 13:12:41
 • 45459/WOŚr/-VIII/20 2020/08/15 dotyczy decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew na skarpie przy Zamku Książąt Pomorskich. Wydział Ochrony Środowiska 2020/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/03 13:16:10
 • 46026/WGK/-V/20 2020/08/14 dotyczy zatwierdzenia stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Felczaka na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Unisławy w Szczecin. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 13:55:49
 • 45846/BIP/-I/20 2020/08/14 dotyczy wskazania terminu usunięcia usterki ronda na ul. Kwiatowej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 386 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 13:16:54
 • 45278/BIP/-I/20 2020/08/13 dotyczy wynagrodzenia, wykształcenia i podstaw podania obwodu pnia platana. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 510 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 13:12:14
 • 45131/BIP/-I/20 2020/08/13 dotyczy wydatków na infrastrukturę rowerową w latach 2015- 20120. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 599 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 13:06:59
 • 45064/WUiAB/-XXIII/20 2020/08/13 dotyczy pozwolenia na budowę/przebudowę lokalu przy ul. Jagiellońskiej w Szczecin. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 253 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 13:01:43
 • 45072/WZiON/-XXXIX/20 2020/08/13 dotyczy podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości w rejonie ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/08/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 795 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/03 11:07:48
 • 45088/WUiAB/-XXIII/20 2020/08/13 dotyczy montażu okien połaciowych na dachu budynku przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 936 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 12:53:02
 • 44908/WZFM/-I/20 2020/08/12 dotyczy wskazania planowanych inwestycji w odległości 1 km od działki nr 3/4 z obrębu Pogodno 49. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/08/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 911 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 12:05:23
 • 44544/WGK/-V/20 2020/08/11 dotyczy zmian organizacji ruchu na ul. Felczaka w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/28 12:44:51
 • 44730/BIP/-I/20 2020/08/11 dotyczy umowy dzierżawy gruntu, listu intencyjnego, przebudowy Dworca Centralnego. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.27 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 12:12:18
 • 44799/WGK/-V/20 2020/08/11 dotyczy analizy poprawności gospodarowania odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/08/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 598 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/09/02 14:10:37
 • 44648/BPPP/-I/20 2020/08/11 dotyczy budowy Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym, Dworca Centralnego. Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2020/08/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 12:34:40
 • 44339/WGK/-V/20 2020/08/07 dotyczy zmian tras autobusów za rok 2019 i 2020. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/08/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 13:38:35
 • 44137/WUiAB/-XXIII/20 2020/08/06 dotyczy porozumienia ze spółką, miejsc postojowych przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie i planu zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 571 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 11:35:03
 • 44129/WGK/-V/20 2020/08/06 dotyczy kategorii drogi, znkau B-36 przy ul. Grzymińskiej oraz wyłączenia ul. Bardzińskiej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/08/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 75 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 11:29:49
 • 44171/BIP/-I/20 2020/08/06 dotyczy właściciela i zarządcy drogi na wysokości ul. Cukrowej 4 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 620 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/11 13:13:06
 • 44054/WOŚ/-VIII/20 2020/08/06 dotyczy wykazu szkół z informacją o progach puntowych uzyskanych przez kandydatów biorących udział w rekrutacji do klas 1 szkół ponadpostawowych na rok 2020/2021. Wydział Oświaty 2020/08/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 499 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/09/03 11:01:51
 • 43622/WKiAW/-I/20 2020/08/04 dotyczy protokołu z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w 2010 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2020/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 280 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 14:14:22
 • 43332/WIM/-II/20; 44945/WIM/-II/20 2020/08/03 dotyczy budowy szkoły w rejonie ul. Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/08/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 405 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 11:17:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 149 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 11:17:38
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 950 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 11:17:07
 • 37087/WUiAB/-XXIII/20 2020/08/01 dotyczy planowanej budowy na działce nr 45/57 obr. 3004 w rejonie ul. Kordiana i ul. Doroty w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/07/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 706 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 10:31:35
 • 43399/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/31 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy, przekroju budynku oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/08/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1021 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/11 13:07:43
 • 43360/BIP/-I/20 2020/07/30 dotyczy podstaw podwyżek za odbiór odpadów oraz przeprowadzonej kontroli. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.03 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/11 13:03:37
 • 42959/WGK/-V/20 2020/07/30 dotyczy cmentarzy, miejsc pochówku. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/08/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/12 12:20:23
 • 43116/BNW/-I/20 2020/07/30 dotyczy wskazania osób pracujących w urzędzie i pełniących jednocześnie funkcje w spółkach Gminy Miasto Szczecin. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2020/08/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/21 11:06:26
 • 43114/BIP/-I/20 2020/07/30 dotyczy utylizacji padłych zwierząt, odpadów pochodzenia zwierzęcego. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 612 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 14:05:20
 • 43264/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/30 dotyczy funkcji budynku i kwalifikacji pożarowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/08/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/11 12:44:45
 • 42778/BIP/-I20 2020/07/29 dotyczy planowanego przez Miasto zakupu wskazanych działek. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:47:54
 • 42914/WOŚ/-VIII/20 2020/07/29 dotyczy załączników A4 do wniosków jednostki o zwiększenie środków z subwencji oświatowej. Wydział Oświaty 2020/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 601 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/11 12:29:12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 332 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/11 12:28:43
 • 42665/BIP/-I/20 2020/07/28 dotyczy dokumentów na podstawie któych organ stwierdził nieprawidłowowści wydatkowania środków publicznych. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/12 12:47:11
 • 42690/BIP/-I/20 2020/07/28 dotyczy informacji na temat wskazanych nieruchomości. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:23:35
 • 42720/BIP/-I/20 2020/07/28 dotyczy strefy ekonomicznej, obszaru rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 455 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:35:22
 • 43319/WZFM/-I/20 2020/07/28 dotyczy budynków wielorodzinnych przy ul. Tenisowej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.36 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/11 12:47:28
 • 42445/WOŚ/-VIII/20 2020/07/28 dotyczy subwencji z rezerwy oświatowej 0,4% z tytułu wyposażenia w pomoce pracowni z fizyki, chemii, geografi i biologii. Wydział Oświaty 2020/07/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 558 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 12:28:59
 • 43320/WZFM/-I/20 2020/07/28 dotyczy budynków wielorodzinnych przy ul. Ostoi- Zagórskiego w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 911 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 14:09:28
 • 42700/BIP/-I/20 2020/07/28 dotyczy dostępu wskazanych niertuchomości do drogi publicznej oraz inwestycji drogowych. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 662 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:39:28
 • 42925/BIP/-I/20 2020/07/27 dotyczy dokumentów w sprawie czasowej organizaji ruchu, obniżenia podatków oraz odblokowania dojazdu do myjni. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:44:49
 • 42065/BIP/-I/20 2020/07/24 dotyczy ilości decyzji administracyjnych wydanych w latach 2019- 2020. Biuro Informacji Publicznej 2020/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 900 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:14:24
 • 42055/WZiON/-XXXIX/20 2020/07/24 dotyczy wskazania podstawy prawnej wpisania Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/07/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 524 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 12:23:44
 • 42250/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/07/24 dotyczy wszczętych postępowań dla wskazanych nieruchomości. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/08/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 886 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 12:20:38
 • 42058/BIP/-I/20 2020/07/23 dotyczy prac i robót budowlanych na terenie Pl. Zawiszy Czarnego w szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/07/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 725 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:05:43
 • 41965/BIP/-I/20 2020/07/23 dotyczy informacji o dostępie do drogi publicznej dla wskazanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2020/07/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 456 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/08/04 14:37:03
 • 41978/BAM/-I/20 2020/07/23 dotyczy wskazania czy teren znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/07/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 75 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 12:07:14
 • 41976/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/23 dotyczy decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę na wskazanych działkach. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/08/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 909 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:10:27
 • 41975/WZKiOL/-X/20 2020/07/23 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych na rzecz obrony RP. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/07/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 178 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 11:59:33
 • 41927/WSS/-IV/20 2020/07/23 dotyczy uchwały w sprawie środków na ekonomiczne usamodzielnienie się. Wydział Spraw Społecznych 2020/07/28
 • udzielono odpowiedzi (1927, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 11:56:41
 • 41982/BMKZ/-IV/20 2020/07/23 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/08/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.42 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 12:13:13
 • 41499/WInf/-I/20 2020/07/21 dotyczy systemu EZD. Wydział Informatyki 2020/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 75 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 13:57:21
 • 41068/WKiAW/-I/20 2020/07/20 dotyczy audytu wewnętrznego. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2020/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 11:22:10
 • 41272/BIP/-I.20 2020/07/20 dotyczy nasadzeń platanów w ramach projektu rewitalizacji Al. Wojska Polskiego Biuro Informacji Publicznej 2020/08/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 898 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/08/04 13:58:56
 • 41131/WIM/-II/20 2020/07/20 dotyczy przebudowy ul. Lubczyńskiej od ronda do skrzyżowania z ul. Kniewską Wydział Inwestycji Miejskich 2020/07/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/08/05 13:01:16
 • 41469/WIM/-II/20 2020/07/20 dotyczy Decyzji nr 9/2019 z dnia 22.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwodnica Śródmieścia. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.05 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 11:52:53
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 751 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 11:51:05
 • 40813/WZP/-IV/20 2020/07/17 dotyczy wsparcia użytkowników samochodów elektrycznych. Wydział Zarządzania Projektami 2020/07/24
 • udzielono odpowiedzi (docx, 14 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/12 12:54:40
 • 40733/BRM/-I/20 2020/07/16 dotyczy wynagrodzeń przy obsłudze wyborów. Biuro Rady Miasta 2020/07/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 802 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 10:53:10
 • 40506/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/15 dotyczy studium uwarunkowań . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/07/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 767 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/07 12:56:58
 • 40876/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/14 dotyczy zgłoszenia prac budowlanych- budowy wiaty? Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 11:18:57
 • 40612/BAM/-I/20 2020/07/14 dotyczy uchwalenia gminnego programu rewitalizacji oraz ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2020/07/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 880 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/20 14:26:10
 • 39928/USC/-XXIV/20 2020/07/13 dotyczy liczby zgonów ludzi urodzonych w poszczególnych latach. Urząd Stanu Cywilnego 2020/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 13:49:12
 • 33985/BIiRO/-I/20 2020/07/13 dotyczy umowy między Gminą Miasto Szczecin a firma MIGBUD w zakresie "Likwidacji kotłownii, budowy kotłowni gazowej wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania (...) oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2020/07/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 509 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 12:09:50
 • 39844/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/11 dotyczy pozwolenia na budowę VII etapu budowy obwodnicy biegnącej przez dzielnicę Pogodno. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 560 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 10:45:43
 • 40382/BIP/-I/20 2020/07/10 dotyczy wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Biuro Informacji Publicznej 2020/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 479 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 13:56:47
 • 39876/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/09 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 722 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 15:11:01
 • 37981/BAM/-I/20 2020/07/06 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Architekta Miasta 2020/07/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 59 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/20 14:22:40
 • 38022/WOŚr/-VIII/20 2020/07/06 dotyczy inwentaryzacji dendrologicznej obszaru objetego projektem Syrenich Stawów. Wydział Ochrony Środowiska 2020/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 14:03:49
 • 37731/WGK/-V/20 2020/07/05 dotyczy odśnieżania ulic i koszenia trawy w roku 2019/2020 . Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/07/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 10:39:46
 • 37246/BMRK/-II/20 2020/07/02 dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2020/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/04 10:36:51
 • 36834/WGK/-V/20 2020/07/01 dotyczy likwidacji ekoportu przy ul. Słowińców w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/07/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 13:17:40
 • 36827/WUiAB/-XXIII/20 2020/07/01 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych w latach 2018-2020. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/07/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 719 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 13:15:01
 • 36926/BIP/-I/20 2020/07/01 dotyczy uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej Biuro Informacji Publicznej 2020/07/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 591 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/07 09:55:05
 • 36850/BRM/-I/20 2020/07/01 dotyczy posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15.06.2020 r. Biuro Rady Miasta 2020/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 13:21:07
 • 36604/WO/-III/20 2020/06/30 dotyczy ocen okresowych dyrektora i pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego oraz Sekretarza Miasta od 2016 - 2020 r. Wydział Organizacyjny 2020/07/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 965 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 11:21:15
 • 36967/BOI/-CIV/20 2020/06/30 dotyczy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% w roku 2017, 2018 i 2019 Biuro Obsługi Interesantów 2020/07/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 399 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 12:31:24
 • 37080/WUiAB/-XXIII/20 2020/06/30 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę dla farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/07/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.07 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/08/12 12:59:16
 • 36122/BIP/-I/20 2020/06/29 dotyczy wysokości wynagrodzeń brutto pracowników MOPR w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 463 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 13:04:23
 • 36433/WOŚ/-VIII/20 2020/06/29 dotyczy subewencji w ramach kryteriów podziału 0,4 % rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 Wydział Oświaty 2020/07/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 709 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 11:34:46
 • 35901/WZiON/-XXXIX/20 2020/06/29 dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/07/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 673 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 15:28:40
 • 35933/WO/-III/20 2020/06/29 dotyczy liczby etatów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na dzień 30.04.2020 r. Wydział Organizacyjny 2020/07/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 687 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/03 09:50:20
 • 36292/WOŚ/-VIII/20 2020/06/29 dotyczy wskazania szkół, które złożyły wnioski o subwencję na doposażenie pracownii przyrodniczych w Szczecinie Wydział Oświaty 2020/07/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 653 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 11:29:48
 • 36357/BIP/-I/20 2020/06/29 dotyczy załącznika do Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie nr XI/96/86 z dnia 31.01.1986 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bukowo - Golęciono Górne Biuro Informacji Publicznej 2020/06/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 485 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/30 13:41:34
 • 35985/WOŚ/-VIII/20 2020/06/27 dotyczy informacji o progach punktowych uzyskanych przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Wydział Oświaty 2020/07/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.46 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/20 14:32:29
 • 38193/BIP/-I/20 2020/06/26 dotyczy zgody na wykonanie muralu pod Trasą Zamkową zawierającego cytaty z twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Biuro Informacji Publicznej 2020/07/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 505 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 13:26:56
 • 35589/WSS/-IV/20 2020/06/25 dotyczy Żłobka Miejskiego nr 8 "Wróbelki" przy ul. Niedziałkowskiego 49 Wydział Spraw Społecznych 2020/06/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 15:19:42
 • 35528/BRM/-I/20 2020/06/25 dotyczy uchwały zmieniającej nazwy ulic na nowe na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Biuro Rady Miasta 2020/07/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 632 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 15:25:26
 • 35684/WSS/-IV/20 2020/06/25 dotyczy programu metody sztucznego zapłodnienia. Wydział Spraw Społecznych 2020/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 11:12:45
 • 36111/BIP/-I/20 2020/06/24 dotyczy Domu Kultury w Podjuchach przy ul. Karpiej i Szlamowej. Biuro Informacji Publicznej 2020/07/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 434 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 11:07:13
 • 34486/BIP/-I/20 2020/06/22 dotyczy kontroli wskazanych stowarzyszeń. Biuro Informacji Publicznej 2020/07/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.06 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 10:56:58
 • 34752/WZFM/-I/20 2020/06/22 dotyczy inwestycji drogowych w zakresie 1 km od ul. Szarotki 22 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/07/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.97 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/03 13:01:37
 • 34312/BIP/-I/20 2020/06/22 dotyczy jednostek pomocnicznych. Biuro Informacji Publicznej 2020/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.83 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 10:45:50
 • 34901/BOI/-CIV/20 2020/06/19 dotyczy wartości sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii w latach 2017 - 2019 Biuro Obsługi Interesantów 2020/06/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 379 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 12:29:19
 • 34376/BIP/-I/20 2020/06/18 dotyczy zakwalifikowania ul. Racibora w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/06/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 480 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 10:51:53
 • 33868/WPiOL/-XX/20 2020/06/18 dotyczy liczby wydanych decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od nieruchomości rolnych, leśnych itp. w latach 2017 - 2019 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2020/07/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 92 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/07/14 11:49:08
 • 33649/WUiAB/-XXIII/20 2020/06/16 dotyczy postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku przy ul. Wejherowskiej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/30 12:09:31
 • 34021/WSS/-IV/20 2020/06/16 dotyczy udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Społecznych 2020/06/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 676 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/24 09:37:30
 • 33419/WSS/-IV/20 2020/06/16 dotyczy kosztów ponoszonych przez Gminę na osoby bezdomne Wydział Spraw Społecznych 2020/06/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/25 14:50:44
 • 35520/BIP/-I/20; 35522/BIP/-I/20; 35513/BIP/-I/20; 35516/BIP/-I/20; 35529/BIP-I/20; 35531/BIP/-I/20; 35532/BIP/-I/20; 35534/BIP/-I/20; 35535/BIP/-I/20; 35511/BIP/-I/20 2020/06/15 dotyczy prawidłowości wykonania piłkochwytów na wskazanych inwestycjach. Biuro Informacji Publicznej 2020/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/26 14:48:41
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/26 14:48:27
 • 32672/WO/-III/20 2020/06/12 dotyczy okresowych ocen wskazanych pracowników samorządowych z okresu ostatnich 5 lat. Wydział Organizacyjny 2020/06/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/30 11:55:18
 • 32892/BDO/-XXVIII/20 2020/06/12 dotyczy wyników ostatniego głosowania w budżecie obywatelskim. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.xls, 57 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 10:33:37
 • 32892.docx (docx, 18 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/07/16 10:33:22
 • 32701/WOŚr/-VIII/20 2020/06/12 dotyczy Zespołu ds. ochrony terenów zieleni miejskiej. Wydział Ochrony Środowiska 2020/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 556 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/30 12:01:56
 • 33841/BIP/-I/20 2020/06/10 dotyczy archiwalnych wersji stron BIP. Biuro Informacji Publicznej 2020/06/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/26 14:16:27
 • 32404/BIP/-I/20 2020/06/09 dotyczy partycypacji obywateli w zarządzaniu Miastem Biuro Informacji Publicznej 2020/06/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.69 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/23 09:18:52
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/23 09:19:15
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 589 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/23 09:19:28
 • 32302/WOŚr/-VIII/20 2020/06/08 dotyczy pochodzenia gleby na wskazanej nieruchomości. Wydział Ochrony Środowiska 2020/06/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/26 14:13:12
 • 32172/BSiMSP/-I/20 2020/06/08 dotyczy nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin od 14.02.2003 r. Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa 2020/06/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.63 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/24 09:27:53
 • 32335/WSS/-IV/20 2020/06/08 dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży Wydział Spraw Społecznych 2020/06/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 668 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/24 09:35:29
 • 32333/WUiAB/-XXIII/20 2020/06/08 dotyczy objęcia nieruchomości MPZP lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/06/17
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/30 11:49:02
 • 32326/WZiON/-XXXIX/20 2020/06/08 dotyczy wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/06/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 394 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/26 14:20:24
 • 31590/WO/-III/20 2020/06/06 dotyczy zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta Szczecin od stycznia 2010 r. do czerwca 2020 r. Wydział Organizacyjny 2020/06/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 511 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/16 10:35:28
 • 31135/BIP/-I/20 2020/06/04 dotyczy organizacji wydarzenia "Dni Morza 2019" Biuro Informacji Publicznej 2020/06/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/16 10:38:38
 • 30799/BDO/-XXVIII/20 2020/06/03 dotyczy ograniczenia lokalizacji projektów SBO 2021 na terenie należącym do Gminy Miasto Szczecin. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/06/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 42 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/26 13:56:21
 • 31033/BRM/-I/20 2020/06/03 dotyczy posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz działań rad osieli Biuro Rady Miasta 2020/06/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 424 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/18 11:37:58
 • 30443/BPPP/-I/20 2020/06/01 dotyczy planowanego przedsięwzięcia na terenie Placu Zawiszy w Szczecinie Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2020/06/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/23 10:37:12
 • 30422/BGM/-X/20 2020/05/30 dotyczy numerycznego modelu pokrycia terenu Gminy Miasto Szczecin Biuro Geodety Miasta 2020/06/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 933 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/23 10:45:37
 • 30442/BIP/-I/20, 30571/WO/-III/20, 30985/WO/-III/20 2020/05/29 dotyczy liczby opinii prawnych, korespondencji z organami ścigania, ograniczania mieszkańcom możliwości wyrażania krytyki Biuro Informacji Publicznej 2020/06/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.33 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/16 10:59:14
 • 30521/BIP/-I/20 2020/05/29 dotyczy stosowania w przestrzeni publicznej środków ochrony roślin lub innych preparatów zawierających w składzie glifosat Biuro Informacji Publicznej 2020/06/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/02 14:38:58
 • 30262/WIM/-II/20 2020/05/28 dotyczy wypłaty odszkodowania w ramach odpowiedzialności OC projektanta - wadliwe słupy piłkochwytów na boisku Wydział Inwestycji Miejskich 2020/06/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 841 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/16 10:30:36
 • 30154/WGK/-V/20 2020/05/28 dotyczy Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021" oraz "Polityki rozwoju systemu wodociągowo - kanalizacyjnego, w tym kanalizacji opadowej w m.Szczecin" Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/06/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/05 14:16:21
 • 30243/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/28 dotyczy postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku przy ul. Wejherowskiej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 639 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/30 11:37:41
 • 29847/BIP/-I/20 2020/05/26 dotyczy dzierżawy lub zarządu terenem zlokalizowanym na wewbnętrznym dziedzińcu kwartału pomiędzy ul. Bema i ul. Sikorskiego Biuro Informacji Publicznej 2020/06/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 424 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/16 10:53:08
 • 29632/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/26 dotyczy projektu budowlanego w sprawie przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Swarożyca w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/06/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/02 14:00:45
 • 29714/BIP/-I/20 2020/05/26 dotyczy etapu wdrażania wieloletniego harmonogramu zmian na Starym Mieście oraz etapu realizacji wskazanych zadań w roku 2020 Biuro Informacji Publicznej 2020/06/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.59 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/16 11:12:26
 • 30341/BIP/-I/20 2020/05/26 dotyczy remontu (przebudowy) ulicy Pomorskiej, Stacyjnej i Racławickiej Biuro Informacji Publicznej 2020/06/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 408 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/02 14:35:35
 • 29569/BAM/-I/20 2020/05/25 dotyczy uwzględnienia w zasobach planistycznych Gminy Miasto Szczecin trasy linii elektroenergetycznych a/400 kV relacji Krajnik - Morzyczyn oraz b/220 kV relacji Krajnik - Morzyczyn Biuro Architekta Miasta 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/29 15:13:28
 • 29837/WZFM/-I/20 2020/05/25 dotyczy inwestycji w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Uczniowskiej 4C w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/06/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.39 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/16 10:42:02
 • 29453/WO/-III/20 2020/05/22 dotyczy organizacji szkolenia w zakresie "Projektowanie uniwersalne, dostępność i obsługa osób z niepełnosprawnością" Wydział Organizacyjny 2020/05/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 508 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/29 15:08:50
 • 29217/BDO/-XXVIII/20 2020/05/21 dotyczy zielonego budżetu obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/06/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/24 10:55:40
 • 29116/BIP/-I/20 2020/05/21 dotyczy podmiotu administrującego profil "Radni i osiedlowcy Pomorzan" na portalu społecznościowym Facebook Biuro Informacji Publicznej 2020/05/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 12:41:42
 • 29111/WZiON/-XXXIX/20 2020/05/21 dotyczy wydatków Gminy Miasto Szczecin na określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w 2019 r. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/05/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/25 11:58:18
 • 29027/WO/-III/20 2020/05/20 dotyczy liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin na dzień 30.04.2020 r. Wydział Organizacyjny 2020/05/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 409 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/25 11:49:52
 • 29222/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/20 dotyczy pozowlenia na budowę na działce przy ul. Pana Tadeusza w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 10:48:59
 • 28619/WZKiOL/-X/20 2020/05/19 dotyczy skanów umów CRU/20/0001454 i CRU/20/0001455 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/05/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1018 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/19 12:53:39
 • 28626/WO/-III/20 2020/05/19 dotyczy zakresu obowiązków pracowników w Wydziale Gospodarki Komunalnej obsługujących Alert Miejski Wydział Organizacyjny 2020/06/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.15 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/01 14:35:15
 • 28609/WZiON/-XXXIX/20 2020/05/18 dotyczy wysokości wpływu do budżetu Gminy Miasto Szczecin w 2019 r. z tytułu opłaty adiacenckiej oraz wysokości budżetu Gminy Miasto Szczecin w 2019 r. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/05/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 454 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/25 11:54:49
 • 27994/WOŚr/-VIII/20 2020/05/13 dotyczy wykazów zawierających informacje o środowisku Wydział Ochrony Środowiska 2020/05/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 13:06:31
 • 28054/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/13 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Granicznej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/05/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 508 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/18 12:58:57
 • 28007/WIM/-II/20 2020/05/12 dotyczy korespondencji z pracownią KING-DOM Architekturyw sprawie uszkodzeń piłko-chwytów przy ul. Orlej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 10:37:23
 • 28009/WIM/-II/20 2020/05/12 dotyczy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z robotami objętymi umową CRU 16/0002495 Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 10:41:45
 • 28161/WUiAB/-XXIII/20 2020/05/12 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozowlenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/05/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 574 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/19 12:51:02
 • 27899/WIM/-II/20 2020/05/12 dotyczy rozbuodwy wraz z przebuodwą oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2020/05/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 383 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 11:53:59
 • 27591/WO/-III/20 2020/05/11 dotyczy przetargu na świadczenia Medycyny Pracy Wydział Organizacyjny 2020/05/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.05 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/25 11:45:27
 • 27458/BIP/-I/20 2020/05/08 dotyczy grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Szczecin w latach 2015 - 2020 Biuro Informacji Publicznej 2020/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/15 13:58:22
 • 27480/BIP/-I/20 2020/05/07 dotyczy energii elektrycznej oraz punktów poboru energii Biuro Informacji Publicznej 2020/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/15 14:03:59
 • 26848/BIP/-I/20 2020/05/06 dotyczy rozbudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Hożej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 514 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 11:26:32
 • 26751/WK/-I/20 2020/05/05 dotyczy sprawozdań z realizacji sezonowego planu działania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za lata 2017,2018 i 2019 Wydział Kultury 2020/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 587 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 11:40:10
 • 29730/BNW/-I/20 2020/05/04 dotyczy pozowlenia na budowę rurociągu tymczasowego na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Floriana Krygiera przed rzeką Regalicą Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2020/06/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/03 12:21:54
 • 27584/WOŚ/-VIII/20 2020/05/04 dotyczy podziału części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy V kryterium dofinansowania Wydział Oświaty 2020/05/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/14 15:12:41
 • 26521/BIP/-I/20 2020/05/04 dotyczy rozbudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Hożej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 513 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/27 11:24:32
 • 25989/WSO/-CIV/20 2020/04/29 dotyczy przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/14 12:21:58
 • 25863/WSO/-CIV/20 2020/04/28 dotyczy przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/14 12:19:26
 • 25656/WSO/-CIV/20 2020/04/27 dotyczy przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 517 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/14 12:17:58
 • 25431/WUiAB/-XXIII/20 2020/04/24 dotyczy realizacji inwestycji drogowej stanowiącej VII etap "Obwodnicy Sródmieścia Szczecin" Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/14 12:07:42
 • 25434/BDO/-XXVIII/20 2020/04/24 dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia "Pamiętajmy o ogrodach" Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/04/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 365 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/14 12:03:32
 • 24957/WO/-III/20 2020/04/22 dotyczy nagród i premii przyznanych Prezydentowi, zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta, pełnomocnikom i dyrektorom jednostek w 2020 r. Wydział Organizacyjny 2020/05/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 12:42:50
 • 24925/BIP/-I/20 2020/04/22 dotyczy prototypowania Placu Orła Białego Biuro Informacji Publicznej 2020/05/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 654 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 12:40:17
 • 24942/WK/-I/20 2020/04/20 dotyczy umowy i programów działania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Wydział Kultury 2020/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 210 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/14 11:56:57
 • 24359/WO/-III/20 2020/04/16 dotyczy świadczenia pracy przez osoby pełniace funkcje publiczne zajmujące najwyższe stanowiska w Gminie Miasto Szczecin Wydział Organizacyjny 2020/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 749 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 10:21:48
 • 25356/BIP/-I/20 2020/04/16 dotyczy przetargów na dostawę autobusów w latach 2010 - 2019 Biuro Informacji Publicznej 2020/04/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 770 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:44:25
 • 25527/BIP/-I/20 2020/04/16 dotyczy nieruchomości nabywanych w związku z budową dróg publicznych Biuro Informacji Publicznej 2020/04/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:48:13
 • 24079/WUiAB/-XXIII/20 2020/04/15 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Krzewinkowej 42 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 265 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 13:18:51
 • 23669/WO/-III/20 2020/04/10 dotyczy świadczenia pracy od początku 2020 r. przez Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta oraz inne osoby wymienione we wniosku Wydział Organizacyjny 2020/05/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.21 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/01 14:08:31
 • 23744/WIM/-II/20 2020/04/10 dotyczy "Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2020/04/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 13:11:36
 • 23746/BRM/-I/20 2020/04/09 dotyczy sesji Rady Miasta Szczecin z dnia 9.04.2020 r. Biuro Rady Miasta 2020/06/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 628 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/06/23 10:57:59
 • 23659/BIP/-I/20 2020/04/09 dotyczy prowadzonych postępowań administracyjnych dot. decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy w zakresie odnawialnych źródeł energii Biuro Informacji Publicznej 2020/04/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:42:22
 • 23280/WUiAB/-XXIII/20 2020/04/08 dotyczy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleni8u na budowę dla wskazanych działek Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 220 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/17 15:20:19
 • 23196/WSS/-IV/20 2020/04/07 dotyczy bonu opiekuńczego Wydział Spraw Społecznych 2020/04/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 669 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 13:05:03
 • 22834/BDO/-XXVIII/20 2020/04/03 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/04/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 343 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 12:40:26
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 133 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 12:40:53
 • 22750/WOŚr/-VIII/20 2020/04/02 dotyczy inwentaryzacji drzewostanu na dzień jego zbycia przez Gminę Miasto Szczecin dla działki nr 80 obr. 22 Wydział Ochrony Środowiska 2020/04/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 153 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 11:50:54
 • 22749/WS/-VIII/20 2020/04/02 dotyczy wskazania hal sportowych, pływalni, siłowni z których korzystać mogą weteranii Wydział Sportu 2020/04/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/10 10:26:07
 • 22418/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/31 dotyczy służebności przesyłu na nieruchomościach przy ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/04/08
 • Udzielono odpowidzi (.pdf, 699 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/09 08:40:39
 • 22343/BAM/-I/20 2020/03/31 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Architekta Miasta 2020/04/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 449 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 11:33:17
 • 22421/WZiON/-XXXIX/20 2020/03/31 dotyczy przetargu nieograniczonego na zbycie terenu inwestycyjnego, składającego się z działek 7/9, 7/15, 7/16 z obr. 4002 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/04/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 178 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 11:15:12
 • 22409/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/31 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych, których przedmiotem są nieruchomości położone na działkach: 1/27 oraz 1/33 obr. 4003, 1/12, 1/13 oraz 1/14 obr. 4003, 4 obr. 4003, 1/18, 1/19, 1/21, 1/23, 1/29 oraz 1/32 obr. 4003, 1/10 oraz 1/31 obr. 4003, 1/6 oraz 1/22 obr. 4003, 1/26 obr. 4003, 1/20 obr. 4003, 1/25 obr. 4003 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 11:09:51
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 378 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 11:09:59
 • 22225/WUiAB/-XIII/20 2020/03/30 dotyczy decyzji 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 636 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 12:53:18
 • 22037/WO/-III/20 2020/03/27 dotyczy liczby pracowników Urzędu Miasta Szczecin świadczacych pracę oraz formy ich pracy Wydział Organizacyjny 2020/04/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 343 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 10:42:16
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 10:42:39
 • 21639/WKs/--IV/20 2020/03/24 dotyczy obsługi bankowej Urzedu Miasta Szczecin Wydział Księgowości 2020/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 417 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/07 13:23:51
 • 21644/BIP/-I/20 2020/03/23 dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Milczańskiej w Szczecinie (obszar rewitalizacji, obszar ochrony uzdrowiskowej, obszar specjalnej strefy ekonomicznej itp.) Biuro Informacji Publicznej 2020/03/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 730 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:41:48
 • 22532/BMKZ/-IV/20 2020/03/23 dotyczy nieruchomości połozonej w miejscowości Łozienica, gmina Goleniów Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/04/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/06 10:40:29
 • 22489/WZFM/-I/20 2020/03/20 dotyczy inwestycji przy ul. Śląskiej 47 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2020/04/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 811 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 13:00:17
 • 21217/WO/-III/20 2020/03/19 dotyczy liczby pracowników świadczących pracę oraz formy ich pracy Wydział Organizacyjny 2020/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 417 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 10:27:16
 • 21218/WO/-III/20 2020/03/19 dotyczy świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2020/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 10:29:01
 • 21131/WIM/-II/20 2020/03/18 dotyczy funkcji kierownika robót w ramach zadania "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/03/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/26 13:17:51
 • 21007/WS/-VIII/20 2020/03/17 dotyczy dozoru obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Modrej w Szczecinie Wydział Sportu 2020/04/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.83 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 10:14:11
 • 20726/WZKiOL/-X/20 2020/03/16 dotyczy oddania Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Kordeckiego na cele walki z koronawirusem Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/07 09:12:26
 • 20803/WSS/-IV/20 2020/03/13 dotyczy systemu usługi teleopieki na terenie Gminy Miasto Szczecin Wydział Spraw Społecznych 2020/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.37 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/15 13:17:46
 • 21303/BIP/-I/20 2020/03/12 dotyczy otrzymania dodatkowej subewncji oświatowej przez szkoły oraz informacji o planowanych inwestycjach Biuro Informacji Publicznej 2020/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.88 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:41:11
 • 20453/WInf/-I/20 2020/03/11 dotyczy utrzymywanych przez Urząd portali internetowych Wydział Informatyki 2020/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 690 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/17 15:29:53
 • 20183/BDO/-XXVIII/20 2020/03/11 dotyczy udzielonej odpowiedzi w sprawie kosztów oraz realizacji zadań SBO Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 260 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 09:59:27
 • 19982/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/10 dotyczy wydanych decyzji o pozowleniu na budowę oraz decyzji poprzedzającej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku położonego przy ul. Piwnej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/19 13:52:04
 • 19491/BMKZ/-IV/20 2020/03/09 dotyczy kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zespole dawnej fabryki papieru Skolwin Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/07 09:00:13
 • 19442/BIP/-I/20 2020/03/09 dotyczy rozkładu potoków pasażerskich i samochodowych w obszarze nowego mostu Trasy Zamkowej i Mostu Długiego Biuro Informacji Publicznej 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 661 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:39:39
 • 19445/WOŚ/-VIII/20 2020/03/09 dotyczy protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 19.06.2019 r. na stanowisko dyrektora Szkoły Publicznej nr 10 w Szczecinie Wydział Oświaty 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/06 13:38:23
 • 19265/WS/-VIII/20 2020/03/09 dotyczy umowy zawartej z Fundacją Szczeciński Klub Tenisowy PROMASTERS Wydział Sportu 2020/03/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/07 08:50:20
 • 19477/WGK/-V/20 2020/03/09 dotyczy zniszczenia ulicy Ornej na Skolwinie i remontu Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/06 13:43:44
 • 19464/WGK/-V/20 2020/03/09 dotyczy dokończenia budowy ulicy Inwalidzkiej i doprowadzenia jej do Przęsocina Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 55 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/06 13:45:45
 • 19467/WGK/-V/20 2020/03/09 dotyczy przebudowy skrzyzowania ul. Ornej, Celulozowej i Stołczyńskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/06 13:41:06
 • 19472/BIP/-I/20, 19474/BIP/-I/20 2020/03/09 dotyczy przeznaczenia wskazanych działek gruntowych oraz statusu drogi Biuro Informacji Publicznej 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 502 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:40:14
 • 19073/BIP/-I/20 2020/03/07 dotyczy numeru telefonu słozbowego Prezydenta Miasta Szczecin, opłaty za telefon oraz bilingów Biuro Informacji Publicznej 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 721 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:37:25
 • 19076/BIP/-I/20 2020/03/07 dotyczy umów na prototypowanie Placu Orła Białego Biuro Informacji Publicznej 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 444 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:37:54
 • 18964/WUiAB/-XXIII/20, 18965/WUiAB/-XXIII/20, 18970/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/06 dotyczy działki położonej u zbiegu ulic Gwarnej-Nastrojowej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 353 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 12:51:38
 • 19080/BDO/-XXVIII/20 2020/03/06 dotyczy ewaluacji SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 10:02:39
 • 18884/WGK/-V/20 2020/03/06 dotyczy utrzymania czystości w Mieście po zwierzetach domowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/04/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 312 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/17 15:24:31
 • 18606/BIP/-I/20 2020/03/05 dotyczy powierzchni reklamowych. Biuro Informacji Publicznej 2020/03/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 427 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/19 13:45:47
 • 18336/BPM/-III/20 2020/03/05 dotyczy środków na promocję Miasta Biuro Prezydenta Miasta 2020/04/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 169 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 14:02:42
 • załącznik do odpowiedzi (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 14:03:00
 • 20727/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/05 dotyczy operatów szacunkowych dot. nieruchomości gruntowych niezabudowanych w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 463 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/06 13:20:47
 • 19348/WOŚ/-VIII/20 2020/03/05 dotyczy wskazania szkół podstawowych w Szczecinie które korzystały z dofinansowania z rezerwy oświatowej 0,4 % Wydział Oświaty 2020/03/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/19 14:08:15
 • 19223/BIP/-I/20 2020/03/05 dotyczy ceny za zakup energii elektrycznej oraz wskazania terminu obowiązywania umów na zakup energii elektrycznej Biuro Informacji Publicznej 2020/03/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 640 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:38:32
 • 18285/WGK/-V/20 2020/03/04 dotyczy umowy na zastępstwo inwestycyjne w sprawie przebudowy torowisk tramwajowych w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/19 14:27:35
 • 18237/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/03/04 dotyczy pism w sprawie nieruchomości przy ul. Niklowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/03/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 248 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/06 13:10:38
 • 18326/WOŚr/-VIII/20 2020/03/04 dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Wydział Ochrony Środowiska 2020/03/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 276 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 12:59:02
 • 18308/WOŚr/-VIII/20 2020/03/04 dotyczy dokumentów przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej wraz z budową urządzeń i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" prz ul. Janosika 1 w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska 2020/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 282 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/19 13:47:30
 • 17654/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy działki połozonej przy ul. Romantycznej i Gwarnej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/11 14:27:11
 • 17904/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy wykorzystania przez inwestortów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/11 12:44:01
 • 17447/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy decyzji o pozowoleniu na budowę dla nieruchomości przy zbiegu ulic Romantycznej i Gwarnej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/11 15:00:19
 • 17482/WIM/-II/20 2020/03/03 dotyczy wycinki drzew i krzewów na Wyspie Grodzkiej Wydział Inwestycji Miejskich 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.57 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 13:31:27
 • 18198/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/03 dotyczy liczby wydanych pozwoleń na budowę wydanych w latach 2004 - 2020 dla Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 649 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/19 14:24:32
 • 17470/WUiAB/-XXIII/20 2020/03/02 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w latach 2006 - -2020 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 416 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/19 15:22:45
 • 17463/BIP/-I/20 2020/03/01 dotyczy wpływów do Gminy Miasto Szczecin z podatków Biuro Informacji Publicznej 2020/03/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.04 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:36:26
 • 17335/WGK/-V/20 2020/02/28 dotyczy informacji nt. pomiarów ruchu realizowanych przez Gmine Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 44 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 13:26:07
 • 17155/BIP/-I/20 2020/02/28 dotyczy wycinki drzew przy ul. Janosika w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 641 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:35:43
 • 20627/BZP/-I/20 2020/02/27 dotyczy skanów ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 11 autobusów zeroemisyjnych Biuro ds. Zamówień Publicznych 2020/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/07 09:08:15
 • 16566/BIP/-I/20 2020/02/27 dotyczy przekazania i wykorzystania środków unijnych Biuro Informacji Publicznej 2020/04/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.69 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/13 09:45:51
 • 16105/WGK/-V/20 2020/02/26 dotyczy zmiany organizacji ruchu w kwartale ul. Okulickiego/Wrocławskiej-Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 805 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 13:19:20
 • 15951/BDO/-XXVIII/20 2020/02/26 dotyczy projektów zgłoszonych do SBO 2018 oraz dokumentów zadania "Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście" Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/03/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/19 14:35:20
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 1.98 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2021/03/19 10:33:59
 • 16167/WZiON/-XXXIX/20, 16171/WZiON/-XXXIX/20 2020/02/26 dotyczy podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa wskazanych nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 511 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/03 10:21:12
 • 14991/WS/-VIII/20 2020/02/24 dotyczy dokumentów złożonych do konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 r. przez Klub Sportowy Wiskord Wydział Sportu 2020/03/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 154 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 13:06:18
 • 14697/BOI/-CIV/20 2020/02/21 dotyczy koncesji na alkohol dla sklepu Biedronka. Biuro Obsługi Interesantów 2020/03/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:50:57
 • 14876/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/21 dotyczy planu schodów i strychu we wskazanej nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 249 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:55:21
 • 14344/WGK/-V/20 2020/02/20 dotyczy podstaw prawnych, decyzji i kryteriów posadowienia pojemników na odpady Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/03/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 227 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 15:38:36
 • 14314/WZP/-IV/20 2020/02/20 dotyczy wskazania czy w ramach programu "GEPARD II - transport niskoemisyjny" został wyłoniony wykonawca Wydział Zarządzania Projektami 2020/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 692 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 15:51:17
 • 14620/WZiON/-XXXIX/20 2020/02/20 dotyczy aktualnego wykazu nieruchomości wynikającego z art. 136 ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/03/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:58:54
 • 14459/BDO/-XXVIII/BDO 2020/02/20 dotyczy składu Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert nr BDO/SP/2020/013 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/03 10:13:19
 • 13429/BIP/-I/20 2020/02/18 dotyczy świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych oraz bezpieczeństwa informacji Biuro Informacji Publicznej 2020/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 561 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:33:04
 • 13777/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/18 dotyczy projektu budynku przy ul. Brązowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/03/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 237 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:13:20
 • 13135/WZP/-IV/20 2020/02/17 dotyczy wniosku o dofinansowanie projektu- zakup bezemisyjnego taboru autobusów. Wydział Zarządzania Projektami 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 424 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 12:39:52
 • 13033/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/17 dotyczy oklejenia witryny sklepowej drogerii w biurowcu Posejdon. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 09:15:21
 • 13045/WZP/-IV/20 2020/02/17 dotyczyprogramu pn. "GEPARD II- transport niskoemisyjny". Wydział Zarządzania Projektami 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 12:31:32
 • 12712/BDO/-XXVIII/20 2020/02/16 dotyczy postępowania nadzorczego w sprawie uchwały nr V/154/19 . Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 09:06:16
 • 13122/WGK/-V/20 2020/02/14 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu ul. Staromłyńska Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/03/16 15:35:32
 • 12148/WO/-III/20 2020/02/13 dotyczy nagród w roku 2019 przyznanych pracownikom Urzędu Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2020/04/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 25.87 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/06/25 12:01:01
 • 12633/WGK/-V/20 2020/02/13 dotyczy sposobu załatwienia Alertu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 433 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 14:09:28
 • 12075/WOŚr/-VIII/20 2020/02/13 dotyczy urządzeń badających jakość powietrza. Wydział Ochrony Środowiska 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:53:30
 • 11683/WOŚr/-VIII/20 2020/02/12 dotyczy współpracy UM Szczecin z firmą Strix- rehabilitacja dzikich zwierząt. Wydział Ochrony Środowiska 2020/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 326 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:56:05
 • 11661/BIP/-I/20 2020/02/12 dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej pod wskazanym adresem Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:31:06
 • 11655/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/12 dotyczy decyzji o pozowleniu na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.63 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:47:49
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.82 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:48:02
 • 14908/WIM/-II/20 2020/02/11 dotyczy umowy z projektantem. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.96 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 14:06:54
 • 11741/BIP/-I/20 2020/02/11 dotyczy wniosków Rady Osiedla Gumieńce. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:34:40
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.75 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:34:59
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:35:52
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.07 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:36:05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 264 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:36:25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 424 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:36:50
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 448 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:37:07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:37:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:34:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:37:45
 • 10323/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/11 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.92 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/03 13:46:09
 • 11852/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/11 dotyczy decyzji nr 686/19 z dnia 22.05.2019 r. oraz decyzji nr 994/19 z dnia 16.07.2019 r. o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 373 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 13:45:36
 • 10719/WINF/-I/20 2020/02/10 dotyczy stron Biuletynu Informacji Publicznej Wydział Informatyki 2020/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 908 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/25 11:52:48
 • 14591/BIP/-I/20 2020/02/10 dotyczy zwiedzania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie oraz Akademii Sztuki. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:33:41
 • 10936/BPM/-III/20 2020/02/10 dotyczy raportu o stanie gminy. Biuro Prezydenta Miasta 2020/02/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 707 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/24 13:57:08
 • 10842/WSS/-IV/20 2020/02/10 dotyczy półsanatoriów studenckich. Wydział Spraw Społecznych 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/24 13:34:24
 • 10333/WIM/-II/20 2020/02/08 dotyczy decyzji ZRID nr 10/82011. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 176 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:52:28
 • 11099/BMKZ/-IV/20 2020/02/07 dotyczy wskazania czy wymienione działki i obiekty na nich posadowione są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:39:32
 • 10144/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/07 dotyczy rozbiórki budynków. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/24 14:46:35
 • 10286/BAM/-I/20 2020/02/07 dotyczy wskazania czy dane działki znajdują się w obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/02/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 72 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:55:31
 • 11097/BMKZ/-IV/20 2020/02/07 dotyczy wskazania czy wymienione nieruchomości są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/03/02 12:36:29
 • 10753/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:04:06
 • 11933/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy ofert wygranych organizacji w konkursie BDO/ID/2020/001 Biuro Informacji Publicznej 2020/02/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 504 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:01:01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.88 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:22:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 13.25 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:22:37
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 14.37 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:22:53
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.00 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:23:07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.32 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:23:21
 • 9961/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy pism dotyczących budynku przy ul. Niklowej 11 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.04 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:36:57
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.37 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:36:44
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 476 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 12:55:11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.35 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 12:55:21
 • 10737/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 205 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:13:00
 • 10746/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:06:37
 • 10298/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla działki 139/5 obręb 1037. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:04:18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:04:48
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.29 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:04:35
 • 9944,9948,9952,9957/WGK/-V/20 2020/02/06 dotyczy zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:44:14
 • 10291/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu który znajduje się w budynku przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 190 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 12:29:30
 • 10752/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 234 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:02:28
 • 10749/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 317 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:05:21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 430 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/04/17 15:11:49
 • 10742/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/02/06 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/02/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:08:02
 • 9963/BIP/-I/20 2020/02/06 dotyczy przekazania nieudostepnionych na BIP odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej za okres 2019.02.06- 2020.02.06, wykazu nieopublikowanych odpowiedzi oraz wykazu spraw zarejestrowanych za lata 2015- 2020. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 696 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 12:57:41
 • 9164/BIP/-I/20 2020/02/05 dotyczy pozwoleń na budowę stacji bazowych telefonii komókowych wydanych wobec instytucji kościelnych Biuro Informacji Publicznej 2020/02/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1013 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:28:45
 • 9939/WIM/-II/20 2020/02/05 dotyczy decyzji o usunięciu drzewa na terenie działki 9/12 obręb 2148. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.46 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 11:07:44
 • 9369/WUiAB/-XXIII/20 2020/02/05 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:48:15
 • 9446/WK/-I/20 2020/02/05 dotyczy umowy z Dyrektorem Filharmonii Szczecińskiej, planu finansowego na rok 2019, 2020 oraz sprawozdania za rok 2018. Wydział Kultury 2020/02/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:09:20
 • 9122/WOŚr/-VIII/20 2020/02/04 dotyczy zmian w zakresie uchwały antysmogowej lub programu czystego powietrza. Wydział Ochrony Środowiska 2020/02/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.36 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/20 09:14:47
 • 9139/BIP/-I/20 2020/02/04 dotyczy podwyższenia opłat za wywóz odpadów Biuro Informacji Publicznej 2020/02/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.33 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:27:48
 • 8690/WKiAW/-I/20 2020/02/03 dotyczy zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2020/02/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:04:10
 • 11668/BIP/-I/20; 11670/BIP/-I/20, 11674/BIP/-I/20 2020/02/03 dotyczy wskazania czy wobec działki o nr 9/17 obręb Dąbie 51 toczą się postępowania reprywatyzacyjne bądź inne postępowania administracyjne. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:32:13
 • 9180/BRM/-I/20 2020/02/03 dotyczy uchwały w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką". Biuro Rady Miasta 2020/02/14
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:44:51
 • 9475/WUiAB/-XXIII/19 2020/02/03 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz czasu trwania postępowań administracyjnych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 08:01:55
 • 8214/WS/-VIII/20 2020/02/03 dotyczy obiektu sportowego przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. Wydział Sportu 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 128 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:04:41
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.89 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:04:59
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.53 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:05:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 120 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:05:31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.40 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:05:45
 • 8270/BIP/-I/20 2020/02/02 dotyczy toalet publicznych oraz toalet i łazienek w budynkach Urzędu Miasta oraz Filii Biuro Informacji Publicznej 2020/02/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:27:03
 • 8225/WZiON/-XXXIX/20 2020/02/02 dotyczy sprzedaży wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/02/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 07:54:01
 • 7999/BIP/-I/20 2020/01/30 dotyczy budowy kaplicy przy ul. Bronowickiej Biuro Informacji Publicznej 2020/01/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:26:24
 • 7416/BDO/-XXVIII/20 2020/01/30 dotyczy otwartego konkursu ofert BDO/ID/2020/004 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/11 10:46:40
 • 6966/BDO/-XXVIII/20 2020/01/29 dotyczy zadania pn. Butelkomaty dla Szczecina. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:38:46
 • 8625/WIM/-II/20 2020/01/29 dotyczy dokumentacji projektowej oraz kosztów przebudowy ul. Lubczyńskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 12:52:50
 • 6933/WS/-VIII/20 2020/01/29 dotyczy Klubu Sportowego Wiskord Szczecin. Wydział Sportu 2020/02/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 09:15:03
 • 9537/BIP/-I/20 2020/01/28 dotyczy publikacji wyników poszczególnych edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Informacji Publicznej 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:30:19
 • 7032/BNW/-I/20 2020/01/28 dotyczy zawartych ubezpieczeń. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2020/02/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:06:49
 • 6435/WSS/-IV/20 2020/01/28 dotyczy działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wydział Spraw Społecznych 2020/01/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 12:41:12
 • 6444/BRM/-I/20 2020/01/27 dotyczy pism w sprawie skargi z dnia 14 maja 2018 r. Biuro Rady Miasta 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 10.46 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/11 10:59:33
 • 6513/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/27 dotyczy projektu budowlanego nieruchomości przy ul. Zaściankowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 240 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:11:52
 • 6437/BIP/-I/20 2020/01/27 dotyczy pism wpływających do organu w okresie 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2020/02/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 513 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:23:51
 • 6414/BDO/-XXVIII/20 2020/01/27 dotyczy dokumentacji złożonej przez K.S. Wiskord. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 500 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:29:39
 • 6895/BRM/-I/20 2020/01/24 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Rady Miasta 2020/02/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 908 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 12:11:53
 • 6937/BMKZ/-IV/20 2020/01/24 dotyczy ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Struga w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:05:52
 • 5949/WZKiOL/-X/20 2020/01/24 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/01/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 10:36:48
 • 5446/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/23 dotyczy stanu prawnego nieruchomości przy ul. Husarów 1 w Szczecinie, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/02/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:49:25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.42 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:49:40
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:49:53
 • 5915/BIP/-I/20 2020/01/23 dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.07 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:22:15
 • 5237/BDO/-XXVIII/20 2020/01/22 dotyczy ewaluacji SBO 2020 oraz prototypowania Placu Orła Białego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 488 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 11:12:28
 • 6887/BIP/-I/20 2020/01/22 dotyczy inwestycji zlokalizowanej na działce 16/2 (obręb 1002) pomiędzy ulicami Niemierzyńską i Krasińskiego. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 791 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:24:43
 • 4864/WSS/-IV/20 2020/01/22 dotyczy polityki zdrowotnej miasta. Wydział Spraw Społecznych 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/07 14:01:42
 • 4857/BDO/-XXVIII/20 2020/01/21 dotyczy spotkania i przekazania nagród członkom Zespołu Opiniującego SBO, które odbyło się w styczniu 2018 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/02/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/07 13:57:04
 • 4902/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy wolontariatu w Radzie Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/03 14:50:13
 • 4896/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy gospodarki odpadami. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 14:29:39
 • 4861/BIP/-I/20 2020/01/21 dotyczy działań podjętych przez Radę Osiedla Gumieńce w latach 2014 - 2019 w związku z brakiem budynków oświatowych oraz przeludnionych szkołach na terenie dzielnicy Gumieńce Biuro Informacji Publicznej 2020/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 768 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:21:33
 • 5007/BRM/-I/20 2020/01/21 dotyczy sesji Rady Miasta Szczecin z dn. 25.06.2019 r. Biuro Rady Miasta 2020/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/26 11:22:45
 • 4886/WGK/-V/20 2020/01/21 dotyczy uczestnictwa właściceli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 301 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/24 14:27:23
 • 5923/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/01/20 dotyczy umów zawartych pomiędzy Gminy Miasto Szczecin a Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Morza. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/01/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 09:58:38
 • 7481/BIP/-I/20 2020/01/20 dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi Biuro Informacji Publicznej 2020/01/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:25:34
 • 4652/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/20 dotyczy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 570 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:04:14
 • 4045/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/19 dotyczy pozwolenia na budowę portu jachtowego "Marina Dąbie". Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 472 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 13:12:24
 • 4049/WIM/-II/20 2020/01/19 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/01/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 305 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 14:25:37
 • 4024/BRM/-I/20 2020/01/18 dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin. Biuro Rady Miasta 2020/02/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.06 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 13:54:26
 • 5055/WOŚr/-VIII/20 2020/01/17 dotyczy Planu Urządzenia Lasów Miejskich Wydział Ochrony Środowiska 2020/01/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/03 15:06:57
 • 4984/WZION/-XXX/20 2020/01/17 dotyczy nieruchomosci gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/03 15:02:57
 • 3672/WZiON/-II/20 2020/01/16 dotyczy daty i kosztów pozyskiwania działki pod inwestycję kolej metroplitarna. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/02/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 12:08:28
 • 3326/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/15 dotyczy wszelkiej dokumentacji budowalnej dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 884 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/04 12:01:06
 • 3220/WGK/-V/20 2020/01/15 dotyczy przebyudowy ul. Grota - Roweckiego oraz projektu przejścia podziemnego przy ul. Wyzwolenia Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 13:26:44
 • 3292/BDO/-XXVIII/20 2020/01/14 dotyczy wyników głosowania w poszczecgólnych edycjach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 517 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 11:27:59
 • 2582/BMKZ/-IV/20 2020/01/13 dotyczy protokołu ostatniej kontroli dawnej drukarni. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/01/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:55:44
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 647 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:00
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 665 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:13
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 611 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:27
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:56:39
 • 2454/WIM/-II/20 2020/01/13 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła kominikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:44:39
 • 2533/BDO/-XXVIII/19 2020/01/13 dotyczy konkursu BDO/ID 2020/004. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 179 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 10:59:01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.80 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 10:59:20
 • 2173/BDO/-XXVIII/20 2020/01/10 dotyczy wszelkich dokumentów, notatek, analiz itp o których mówiła Dyrektor BDO na konferencji prasowej w dniu 7 stycznia 2020 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/12/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/07 13:25:04
 • 1591/WZiON/-XXXIX/20 2020/01/09 dotyczy odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 344 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:37:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 594 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:36:54
 • 1507/BRM/-I/20 2020/01/09 dotyczy zawiadomienia p. Rafała Miszczuka o zdarzeniu w OKW Nr 163 w Szczecinie Biuro Rady Miasta 2020/01/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/17 11:35:15
 • 1885/BRM/-I/20 2020/01/09 dotyczy Komisji Rewizyjnej Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2020/01/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/17 12:03:03
 • 1892/WS/-VIII/20 2020/01/09 dotyczy usług w zakresie sportowym dla weteranów Wydział Sportu 2020/01/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/23 13:51:51
 • 1297/BIP/-I/20 2020/01/08 dotyczy lotów dronem. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 980 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:20:35
 • 1555/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/08 dotyczy pozwolenia na budowę nieruchomości przy ul. Mochnackiego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:29:10
 • 1169/BPM/-III/20 2020/01/08 dotyczy monitoringu mediów dla Gminy Miasto Szczecin Biuro Prezydenta Miasta 2020/01/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/24 12:31:42
 • 1210/BIP/-I/20 2020/01/07 dotyczy kwoty przekazanej na organizację Sylwestra Miejskiego 2018/2019. Biuro Informacji Publicznej 2020/01/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 483 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/05/05 13:18:41
 • 1162/WZKiOL/-X/20 2020/01/07 dotyczy zgromadzenia publicznego z dnia 10.10.2019 r. przy ul. Papieża Pawła VI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/01/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/23 10:36:40
 • 1012/BDO/-XXVIII/20 2020/01/07 dotyczy ilości głosów oddanych na projekt Spacerowy Szczecin Zachwycająca Wielkopolska. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/16
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 11:15:00
 • 901/WS/-VIII/20 2020/01/05 dotyczy środków publicznych przekazanych Klubowi Pogoń Szczecin w roku 2019 Wydział Sportu 2020/01/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/23 13:48:43
 • 166/WUiAB/-XXIII/20 2020/01/02 dotyczy liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz dokonanych zgłoszeń w zakresie wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/01/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:47:05
 • 358/WMiRSPN/-XXIII/19 2020/01/02 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/01/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/24 10:48:43
 • 91392/BOI/-CIV/19 2019/12/29 dotyczy ilości przeprowadzonych kontroli podmiotów zajmujących się przewozem osób. Biuro Obsługi Interesantów 2020/01/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:30:08
 • 90186/WOŚ/-VIII/19 2019/12/24 dotyczy organu prowadzącego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wydział Oświaty 2020/01/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 511 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:15:19
 • 91935/WGK/-V/19 2019/12/23 dotyczy remontu ul. Smoczej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 113 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/03 12:08:47
 • 89025/BIP/-I/19 2019/12/19 dotyczy wycinki topoli na terenie ogrodu za budynkiem Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/12/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/20 14:58:43
 • 88438/WUiAB/-XXVIII/19 2019/12/19 dotyczy dokumentacji wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:08:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.00 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:08:32
 • 89052/BAM/-I/19 2019/12/19 dotyczy wskazanych działek. Biuro Architekta Miasta 2019/12/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 65 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 13:24:05
 • 87982/BIP/-I/19 2019/12/18 dotyczy organizacji w latach 2015 - 2019 marszów równości, festiwali różnorodnosci, zgromadzeń LGBT Biuro Informacji Publicznej 2020/01/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 725 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/02 11:09:12
 • 87327/BMKZ/-IV/19 2019/12/17 dotyczy kamienicy przy ul. Św. Ducha 1 w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.jpg, 723 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 09:24:33
 • Udzielono odpowiedzi (.jpg, 256 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 09:27:30
 • 87828/WKs/-IV/19 2019/12/17 dotyczy płatności bezgotówkowych. Wydział Księgowości 2019/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 429 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 12:57:18
 • 87369/BIP/-I/19 2019/12/17 dotyczy umów ze wskazanymi podmiotami i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz tych podmiotów. Biuro Informacji Publicznej 2020/02/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/05 10:37:45
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/05 10:37:18
 • 87247/BMKZ/-IV/19 2019/12/16 dotyczy kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 562 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 12:51:14
 • 77823/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/14 dotyczy powierzchni mieszkania i garażu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 341 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:19:12
 • 77336/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/12/14 dotyczy stawek czynszu dzierżawnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 571 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/04 08:21:29
 • 86917/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/13 dotyczy obiektu przy ul. Klonowica 20 D w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 11:14:42
 • 86921/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/13 dotyczy projektu budowlanego wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/01/16 11:21:06
 • 86676/BAM/-I/19 2019/12/13 dotyczy zaktualizowania danych w zakresie podjętej uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Biuro Architekta Miasta 2019/12/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 260 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 15:48:34
 • 86442/BRM/-I/19 2019/12/13 dotyczy pisma złożonego do Biura Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/12/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:37:38
 • 86427/BIP/-I/19 2019/12/11 dotyczy poprzednio udzielonej odpowiedzi przez Diuro Dialogu Obywatelskiego i korespondencji przesłanej organom ścigania. Biuro Informacji Publicznej 2019/12/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:48:02
 • 85864/BIP/-I/19 2019/12/11 dotyczy wykazów nieruchomości oraz lokali użytkowych Biuro Informacji Publicznej 2019/12/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/20 15:07:38
 • 84425/WGK/-V/19 2019/12/09 dotyczy zwierząt zabitych w latach 2009- 2019. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:52:23
 • 84843/BIP/-I/19 2019/12/09 dotyczy faktur i umów zużycia paliwa gazowego z ostatnich 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 15:45:29
 • 85197/BRM/-I/19 2019/12/09 dotyczy prac w Radzie Miasta w zakresie Samorządowej Karty Praw Rodzin oraz uchwały przeciw ideologii "LGBT". Biuro Rady Miasta 2019/12/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 142 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:17:10
 • 85210/BIiRO/-I/19 2019/12/09 dotyczy dokumnetów związanych z odbudową boiska przy LO z Oddziałami Integracyjnymi przy Al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2019/12/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 728 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:32:38
 • 84834/BIP/-I/19 2019/12/09 dotyczy faktur i umów dotyczących zużycia paliwa gazowego dla każdego punktu poboru gazu lub licznika z okresu ostatnich 12 miesięcy Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/17 13:13:56
 • 85195/BPM/-III/19 2019/12/09 dotyczy delegacji zagranicznych Prezydenta Miasta Szczecin. Biuro Prezydenta Miasta 2019/12/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 167 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 12:07:13
 • 85080/WGK/-V/19 2019/12/05 dotyczy ścieżki rowerowej przy ul. Małej Odrzańskiej w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/01/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/03 11:39:28
 • 83674/WGK/-V/19 2019/12/05 dotyczy montażu ozdób świątecznych na Al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:43:42
 • 83616/WK/-I/19 2019/12/05 dotyczy wydatków na kulturę tj. imprezy, wydawnictwa itp. Wydział Kultury 2019/12/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.88 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/17 12:23:06
 • 83515/WGK/-V/19 2019/12/04 dotyczy projektu przebudowy al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:55:26
 • 83613/BIP/-I/19 2019/12/04 dotyczy wydatków na kulturę - wynagrodzenia pracowników Wydziału Kultury Biuro Informacji Publicznej 2019/12/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/17 12:04:17
 • 82673/WUiAB/-XXIII/19 2019/12/02 dotyczy liczby pozwoleń i zgłoszeń robót budowlanych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:51:17
 • 82663/BIP/-I/19 2019/12/02 dotyczy nieruchomości przy ul. Arkońskiej Biuro Informacji Publicznej 2019/12/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/17 13:01:31
 • załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 1.14 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/17 13:02:26
 • załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 1.12 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/17 13:02:40
 • 82251/WKiAW/-I/19 2019/12/01 dotyczy audytu wewnętrznego. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/12/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:46:49
 • 82204/WZKiOL/-X/19 2019/11/30 dotyczy wskazania podmiotu organizującego zgromadzenie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/12/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 368 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:43:40
 • 82167/BIP/-I/19 2019/11/29 dotyczy wysokości kwot przekazanych ze środków publicznych Radnemu Rady Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Osiedla Podjuchy p. Maciejowi Szyszko oraz Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Biomaszyna oraz Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury Biuro Informacji Publicznej 2019/12/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/16 13:34:06
 • Uzupełnienie odpowiedzi (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/01/13 10:36:56
 • 82013/WZKiOL/-X/19 2019/11/29 dotyczy wskazania czy działka została przeznaczona jako nieruchomość na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:05:15
 • 81341/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/28 dotyczy wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Duńskiej w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/12/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:10:26
 • 81704/WGK/-V/19 2019/11/28 dotyczy projektu organizacji ruchu obowiązującego dnia 28.04.2019 r. dla ulic Zwierzynieckiej, Kurzej i Niedźwiedziej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/18
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 117 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:27:30
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 57 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:27:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21.96 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:27:48
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.66 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:28:03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.05 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:28:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.48 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:28:31
 • 81378/BIP/-I/19 2019/11/28 dotyczy konkursu BDO/ID/2020/001 Biuro Informacji Publicznej 2019/12/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 790 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:39:06
 • 81244/BDO/-XXVIII/19 2019/11/27 dotyczy ilości zaangażowancyh pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego w Szczeciński Budżet Obywatelski Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/12/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 09:27:56
 • 85188/BIP/-I/19; 81009/BIP/-I/19 2019/11/27 dotyczy wskazania nieruchomości przekazanych podmiotom związanym z kościołem katolickim oraz gruntów przeznaczonych na funkcje sakralne. Biuro Informacji Publicznej 2019/12/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 877 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:33:54
 • 80861/WZKiOL/-X/19 2019/11/26 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomosci została wydana decyzja o przeznaczeniu jej na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/11/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:25:27
 • 80807/WZiON/-XXXIX/19 2019/11/26 dotyczy wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/12/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 252 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:22:31
 • 81081/BMKZ/-IV/19 2019/11/26 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/27 11:18:52
 • 81042/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/26 dotyczy przeznaczenia wskazanej działki. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:09:19
 • 80225/WOŚ/-VIII/19 2019/11/25 dotyczy kontroli w zakresie wydatków z dotacji oświatowej. Wydział Oświaty 2019/12/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 613 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:18:53
 • 80085/WIM/-II/19 2019/11/25 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31- rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/12/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:16:09
 • 79797/WGK/-V/19 2019/11/24 dotyczy alertu numeru 34990. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 14:02:22
 • 79790/WIM/-II/19 2019/11/24 dotyczy przebudowy od ul. Lubczyńskiej do ul. Kniewskiej. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/12/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:51:39
 • 80060/BIP/-I/19 2019/11/22 dotyczy podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych - sieć 5G Biuro Informacji Publicznej 2019/12/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 09:35:59
 • 79846/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/22 dotyczy rzutu piwnicy wskazanego lokalu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/12/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 13:58:47
 • 79141/WGK/-V/19 2019/11/21 dotyczy projektu organizacji ruchu w ciągu ul. Podgórnej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/12/03
 • Udzielono odpowiedzi (.jpg, 51 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 12:55:44
 • Załącznik nr 1 (.pdf, 2.46 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 12:56:15
 • Załącznik nr 2 (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 12:56:27
 • Załącznik nr 3 (.pdf, 4.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 12:56:39
 • Załącznik nr 4 (.pdf, 2.47 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 13:02:11
 • Załącznik nr 5 (.pdf, 2.73 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 13:02:27
 • Załącznik nr 6 (.pdf, 3.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/06 13:03:11
 • 79216/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/21 dotyczy działki nr 18/1 obręb 2051. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:40:34
 • 78983/BIP/-I/19 2019/11/20 dotyczy kopii uzasadnienia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kopii umowy z podmiotami, które zajmują się odholowywaniem pojazdów Biuro Informacji Publicznej 2019/12/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 392 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/03 13:26:02
 • Załącznik nr 2 (.pdf, 2.48 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/03 13:28:29
 • Załącznik nr 1 (.pdf, 2.50 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/03 13:28:13
 • 78833/BIP/-I/19 2019/11/20 dotyczy wydatków na kulturę w latach 2010 -2020 Biuro Informacji Publicznej 2019/12/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/03 14:00:28
 • 78183/WSS/-IV/19 2019/11/18 dotyczy dofinansowania dla prywatnych żłobków. Wydział Spraw Społecznych 2019/11/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 280 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:09:49
 • 78179/BDO/-XXVIII/19 2019/11/18 dotyczy danych statystycznych ewidencji stowarzyszeń. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 618 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:07:07
 • 80984/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy działki położonej przy ul. Emilii Plater i ul. Miedzianej Biuro Informacji Publicznej 2019/11/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 500 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/09 10:54:08
 • 78556/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy liczby złożonych wniosków o prawo jazdy oraz sporządzonych w 2018 r. aktów urodzenia. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:02:45
 • 78108/WS/-VIII/19 2019/11/18 dotyczy dofinansowania zawodów Triathlon Szczecin w latach 2017, 2018 i 2019 Wydział Sportu 2019/11/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 144 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/22 10:07:20
 • 77790/BIP/-I/19 2019/11/18 dotyczy umów najmu, dzierżawy lub użytkowania Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/12/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 708 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/04 13:12:34
 • 78059/BIP/-I/19 2019/11/17 dotyczy wskazania właściciela cmentarza żydowskiego, znajdującego się na terenie Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2019/11/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 316 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/26 14:43:01
 • 77741/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/15 dotyczy garaży blaszanych na terenach byłej ul. Wkrzańskiej (obecnie Królewskiego) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 249 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/04 11:06:30
 • 77602/WOŚ/-VIII/19 2019/11/15 dotyczy wydatków ponoszonych w roku 2019 w przedszkolach publicznych. Wydział Oświaty 2019/11/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.40 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 12:29:29
 • 77668/WOŚ/-VIII/18 2019/11/15 dotyczy ilości miejsc w przedszkolach i liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Wydział Oświaty 2019/11/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 83 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:20:06
 • 77428/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/14 dotyczy metrażu wskazanego domu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/12/13 11:33:58
 • 77146/BDO/-XXVIII/19 2019/11/14 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 08:51:53
 • 77407/BDO/-XXVIII/19 2019/11/14 dotyczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 800 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/10 08:46:44
 • 77017/WZFM/-I/19 2019/11/13 dotyczy kwoty zakończonych inwestycji miejskich w roku 2016, 2017 i 2018. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/11/18
 • udzielono odpowiedzi (docx, 15 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 12:18:51
 • 76246/WMiRSPN/-0/19 2019/11/12 dotyczy korespondencji w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 826 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/12/04 08:27:13
 • 78133/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/12 dotyczy powierzchni użytkowej części mieszkalnej oraz garażu wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 341 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:58:48
 • 76359/BIP/-I/19 2019/11/12 dotyczy kart ocen zadań z edycji SBO 2020. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 317 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:59:00
 • 76276/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/11/12 dotyczy dzierżawienia garaży Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 07:26:45
 • 76485/BPM/-III/19 2019/11/12 dotyczy przemówień i ogłoszeń Prezydenta w związku z organizacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości Biuro Prezydenta Miasta 2019/11/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.37 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/19 13:48:38
 • 76280/WGK/-V/19 2019/11/11 dotyczy umieszczenia znaków w obrębie skrzyżowania ulic Harcerzy i Arkońskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/18 13:55:25
 • 76367/WGK/-V/19 2019/11/11 dotyczy liczby i kosztu tablic z nazwami ulic. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 71 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 12:15:15
 • 75894/BAM/-I/19 2019/11/08 dotyczy konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie Biuro Architekta Miasta 2019/11/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 46 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/12 08:53:55
 • 75849/BAM/-I/19 2019/11/08 dotyczy prac konkursowych w Konkursie na zagospodarowanie Placu Orła Białego Biuro Architekta Miasta 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 46 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/18 15:19:25
 • 77445/BIP/-I/19 2019/11/08 dotyczy liczby użytkowników wieczystych, liczby osób zameldowanych w mieście, liczby obcokrajowców Biuro Informacji Publicznej 2019/11/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/19 13:38:15
 • 75844/WUiAB/-XXIII/19 2019/11/07 dotyczy planowanych przebudów w rejonie Szczawiowa- Włościańska. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:40:32
 • 75986/WOŚ/-VIII/19 2019/11/07 dotyczy progów punktowych w szkołach. Wydział Oświaty 2019/11/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 270 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 12:13:27
 • 75987/WGK/-V/19 2019/11/07 dotyczy projektów stałej organizacji ruchu w ciągu Al. Papieża Jana Pawła II /odcinek pl. Grunwaldzki - pl. Żołnierza Polskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 342 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/18 13:50:00
 • 75332/WSO/-CIV/19 2019/11/06 dotyczy ilości zarejestrowanych pojazdów za lata 2018 i 2019 Wydział Spraw Obywatelskich 2019/11/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 374 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/19 14:46:05
 • załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/19 14:46:35
 • załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 307 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/19 14:46:45
 • 75388/BIP/-I/19 2019/11/06 dotyczy udzielonych przez organ odpowiedzi na petycje złożone w roku 2019 Biuro Informacji Publicznej 2019/11/18
 • Załącznik nr 8 do odpowiedzi (.pdf, 1.58 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:09:42
 • Załącznik nr 9 do odpowiedzi (.pdf, 3.90 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:10:24
 • Załącznik nr 10 do odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:10:40
 • Załącznik nr 11 do odpowiedzi (.pdf, 2.99 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:10:56
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 777 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:08:02
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 2.59 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:08:20
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi (.pdf, 2.49 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:08:32
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi (.pdf, 2.35 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:08:45
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi (.pdf, 1.19 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:08:57
 • Załącznik nr 6 do odpowiedzi (.pdf, 1.09 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:09:11
 • Załącznik nr 7 do odpowiedzi (.pdf, 1.26 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/25 15:12:45
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/20 08:45:33
 • 74803/WGK/-V/19 2019/11/05 dotyczy wskazania ile drzew jest przeznaczonych do wycinki w związku z przebudową torowiska na Pl. Szarych Szeregów i węźle Wyszyńskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/11/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 144 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 12:57:42
 • 74770/WOŚ/-VIII/19 2019/11/04 dotyczy ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Wydział Oświaty 2019/11/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.90 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/17 16:56:40
 • 74425/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/31 dotyczy dokumentacji budowlanej instalacji wodnej we wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:12:41
 • 74427/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/31 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/21 11:15:32
 • 74139/BIP/-I/19, 74399/BIP/-I/19, 74398/BIP/-I/19, 74400/BIP/-I/19 2019/10/29 dotyczy nieruchomości stanowiących własność TBS-Prawobrzeże i innych Biuro Informacji Publicznej 2019/11/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 642 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/11/06 11:09:16
 • 73445/WIM/-II/19 2019/10/29 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31- rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/11/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 12.75 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 13:04:50
 • 73553/WInf/-I/19 2019/10/29 dotyczy środków przeznaczonych na zakup i amortyzację sprzętu informatycznego w latach 2015-2018. Wydział Informatyki 2019/11/07
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 13:09:24
 • 75610/BIP/-I/19 2019/10/28 dotyczy przebudowy Alei Wojska Polskiego wSzczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/11/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 401 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:53:30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.49 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:53:54
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.34 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.44 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:43
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:54:57
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 675 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:55:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:55:35
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.09 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 12:55:51
 • 72953/BIP/-I/19 2019/10/24 dotyczy zadania pn. "Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie". Biuro Informacji Publicznej 2019/10/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 12:32:55
 • 73501,75162,72635/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/10/24 dotyczy udostępnienia wskazanych w piśmie dokumentów. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 11:20:45
 • 72276/WZiON/-XXXIX/19 2019/10/23 dotyczy nieruchomości zbytych z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2009- 2019 . Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/10/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 10:37:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/13 10:37:39
 • 72273/WZiON/-XXXIX/19 2019/10/23 dotyczy nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa zbytych na terenie Szczecina w latach 2009- 2019 z bonifikatą na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/11/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:27:10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:27:24
 • 71522/BMKZ/-IV/19 2019/10/21 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/10/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 12:12:32
 • 71529/WZKiOL/-X/19 2019/10/21 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomości wydana została decyzja o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/10/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 224 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 12:22:41
 • 72946/BIP/-I/19 2019/10/21 dotyczy wysokości opłat lokalnych, podatków, użytkowania wieczystego jakie płaci TBS Prawobrzeże za działki 8/6 8/9 obręb Śródmieście. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 11:43:00
 • 71517/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/21 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/11/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 560 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 11:49:35
 • 71246/WOŚ/-VIII/19 2019/10/18 dotyczy dotacji oświatowych. Wydział Oświaty 2019/10/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/11/04 11:21:27
 • 72266/BIP/-I/19 2019/10/17 dotyczy TBS Prawobrzeże. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 14:07:21
 • 70939/BIP/-I/19 2019/10/15 dotyczy postępowania z zabytkowymi płytami chodnikowymi. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:58:08
 • 70415/BIP/-I/19 2019/10/11 dotyczy sieci kanalizacyjnej na wskazanym terenie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 14:05:39
 • 69279/BNW/-I/19 2019/10/11 dotyczy umowy na budowę "Fabryki Wody". Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/10/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:11:51
 • 69556/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/11 dotyczy wniosku zgłaszającego budowę na wskazanej działce. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 309 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:55:10
 • 69659/WGK/-V/19 2019/10/10 dotyczy Hanza Tower. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:21:57
 • 69152/WGK/-V/19 2019/10/10 dotyczy stawek za odbiór, transport odpadów. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/18
 • udzielono odpowiedzi (docx, 36 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:32:57
 • 68872/WIM/-II/19 2019/10/10 dotyczy wskazanych wystąpień pokontrolnych i pism. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/10/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:44:36
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.26 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:45:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.67 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:45:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.54 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:45:42
 • 68461/BDO/-XXVIII/19 2019/10/09 dotyczy I Spotkania Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:29:35
 • 68280/BIP/-I/19 2019/10/09 dotyczy odpowiedzi na wskazane petycje oraz dokumentów związanych z rewitalizacją Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 487 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:08:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.44 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:08:30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.53 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:08:47
 • 67935/BDO/-XXVIII/19 2019/10/08 dotyczy SBO 2020. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 380 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/25 13:26:57
 • 67473/WO/-III/19 2019/10/04 dotyczy liczby pracowników Urzędu Miasta Szczecin ze stażem ponad 35 lat. Wydział Organizacyjny 2019/10/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 293 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/15 10:29:44
 • 66789/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy basenu przeciwpożarowego przy al. Piastów w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:55:15
 • 67029/WUiAB/-XXIII/19 2019/10/03 dotyczy inwestycji na nieruchomosci przy ul. Popiełuszki w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.44 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/18 09:54:51
 • 66872/WS/-VIII/19 2019/10/03 dotyczy budżetu przeznaczonego na promocję kultury fizycznej i rekreację za lata 2015-2019. Wydział Sportu 2019/10/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/15 10:32:47
 • 66940/BIP/-I/19 2019/10/03 dotyczy udostępnienia treści pism podmiotom, osobom spoza urzędu przesłanych na wymienione skrzynki mailowe w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz naruszeń danych osobowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 637 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/18 10:03:17
 • 67025/WOŚ/-VIII/19 2019/10/01 dotyczy wykazu placówek oświatowych, które otrzymały dofinansowanie zakupu wyposażenia. Wydział Oświaty 2019/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:59:12
 • 65262/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/27 dotyczy postępowań o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 292 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 10:26:13
 • 65163/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.21 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 13:11:47
 • 65164/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/26 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 6.21 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 10:22:42
 • 64754/WZFM/-I/19 2019/09/25 dotyczy inwestycji przy ul. Gwiazdy Polarnej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/10/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 551 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:23:34
 • 64629/WSS/-IV/19 2019/09/25 dotyczy liczby osób niepełnosprawnych oraz wydanych kart parkingowych. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:21:19
 • 64440/BMKZ/-IV/19 2019/09/24 dotyczy wskazanych nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:52:10
 • 67201/BIP/-I/19 2019/09/24 dotyczy dostępu do drogi publicznej wskazanych nieruchomości. Biuro Informacji Publicznej 2019/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:59:10
 • 64444/BAM/-I/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Architekta Miasta 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:48:55
 • 64596/WGK/-V/19 2019/09/24 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu w ciągu Al. Jana Pawła II w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 11:04:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 11:04:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 8.59 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/10 11:04:36
 • 65031/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/24 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 202 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:25:43
 • 64145/BMKZ/-IV/19 2019/09/23 dotyczy nieruchomości przy ul. Cynkowej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:49:07
 • 63710/WIM/-II/19 2019/09/20 dotyczy inwstycji Obwodnica Śródmieścia Szczecin- etap VI Wydział Inwestycji Miejskich 2019/10/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.31 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:20:43
 • 63715/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/20 dotyczy dokumentacji budowlanej wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/10/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:45:20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:45:05
 • 62934/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 53.73 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:33:22
 • 62867/WSS/-IV/19 2019/09/19 dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Spolecznej. Wydział Spraw Społecznych 2019/10/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.64 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/08 14:12:03
 • 62947/WGK/-V/19 2019/09/19 dotyczy czasowej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.22 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 09:36:47
 • 64545,64547/BDO/-XXIII/19 2019/09/17 dotyczy wskazanych konkursów ofert w gminie na realizację zadań publicznych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/10/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 723 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/09 10:06:05
 • 62174/IOD/-III/19 2019/09/17 dotyczy zatrudnienia IOD Inspektor Ochrony Danych 2019/09/20
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:28:34
 • 62141/BAM/-I/19 2019/09/17 dotyczy wskazania czy nieruchomości są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/25 14:38:22
 • 61415/WGK/-V/19 2019/09/16 dotyczy wskazania poszczególnych kosztów w zakresie elementów tzw. małej architektury. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:22:12
 • 61627/WOŚr/-VIII/19 2019/09/16 dotyczy opieki nad zielenią w mieście. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 12:09:13
 • 60879/WGK/-V/19 2019/09/15 dotyczy oznakowania ciągów rowerowych i pieszo - ro Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 415 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/09/30 11:48:20
 • 60595/WOŚr/-VIII/19 2019/09/13 dotyczy uzasadnienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie oszustwa przy inicjatywie "Kwiaty na ul. Kwiatowej". Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 13:59:17
 • 60551/BAM/-I/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości znajdują się na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 13:28:00
 • 60601/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:02:01
 • 60605/WZKiOL/-X/19 2019/09/13 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 14:18:53
 • 60548/BMKZ/-IV/19 2019/09/13 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości są objęte ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/09/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 12:04:43
 • 63545/WIM/-II/19 2019/09/12 dotyczy ekspertyzy zleconej Pracowni Projektowo Budowlenej A-PLUS w zakresie dotyczacym Portu Jachtowego Wydział Inwestycji Miejskich 2019/09/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/09/25 12:15:12
 • 60069/BRM/-I/19 2019/09/12 dotyczy listy zmian nazw ulic, placów w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 kwtienia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Biuro Rady Miasta 2019/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 222 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 15:27:07
 • 60386/WUiAB/-XX/III19 2019/09/12 dotyczy pozwolenia na przyłączenie pieca gazowego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 12:40:42
 • 59871/WUiAB/-XXIII/19 2019/09/11 dotyczy wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 14:06:07
 • 60555/WZiON/-XXXIX/19 2019/09/11 dotyczy opłaty adiacenckiej dla wskazanych nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 384 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 11:07:41
 • 59429/WO/-III/19 2019/09/10 dotyczy stałych świadczeń przenaczanych na działalność statutową Fundacji Unia Metropolii Polskich Wydział Organizacyjny 2019/09/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 486 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/09/24 10:03:03
 • 59296/WGK/-V/19 2019/09/10 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 25.79 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/10/07 11:07:36
 • 59497/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/10 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 569 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 14:02:54
 • 59402/WOŚr/-VIII/19 2019/09/10 dotyczy zgłaszania przypadków spalania śmiec/odpadów. Wydział Ochrony Środowiska 2019/09/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 415 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:59:52
 • 59061/WGK/-V/19 2019/09/09 dotyczy zgłoszonych przez Radę Osiedla Pogodno wniosku do budżetu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:43:37
 • 58903/BAM/-I/19 2019/09/09 dotyczy wskazania na jakim etapie jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/09/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 40 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:40:53
 • 58319/WGK/-V/19 2019/09/05 dotyczy zmiany oznakowania. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 395 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:48:47
 • 57930/BIP/-I/19 2019/09/04 dotyczy programów/działań antydyskryminacyjnych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.60 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:33:38
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.10 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:34:00
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:34:01
 • 58010/WZiON/-XXXIX/19 2019/09/04 dotyczy budynku przy ul. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 805 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 13:54:45
 • 57720/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/09/03 dotyczy statystyk w zakresie mieszkalnictwa. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/09/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/27 12:28:23
 • 57938/WOŚ/-VIII/19 2019/09/03 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.36 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/26 12:28:45
 • 57018/WZFM/-I/19 2019/09/02 dotyczy planowanych inwestycji w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Szczecińskiej 21 A w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 971 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:58:35
 • 57400/WZKiOL/-X/19 2019/09/02 dotyczy zgromadzenia z dnia 31.08.2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:27:47
 • 58802/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy Jarmarku Jakubowego 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 12:09:18
 • 57404/BIP/-I/19 2019/09/02 dotyczy ewentualnych kosztów udostępniania informacji publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 303 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 12:12:55
 • 57303/WOŚ/-VIII/19 2019/09/02 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.40 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:17:07
 • 57248/BIP/-I/19 2019/08/31 dotyczy edukacji mieszkańców w zakresie urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 476 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:10:04
 • 56843/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/25 13:44:06
 • 57255/WGK/-V/19 2019/08/30 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 62.79 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/25 14:11:51
 • 56897/BIP/-I/19 2019/08/30 dotyczy wymiany urządzeń grzewczych. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:57:31
 • udzielono odpowiedzi (docx, 19 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:57:32
 • udzielono odpowiedzi (docx, 17 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:57:33
 • 56542/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:45:18
 • 56781/WZiON/-XXIII/19 2019/08/29 dotyczy budynku przy al. Niepodległości 17 w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 49 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:54:25
 • 56546/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy festynów organizowanych przez Radę Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:50:20
 • 56543/WGK/-V/19 2019/08/29 dotyczy budżetu Rady Osiedla Bukowe- Klęskowo. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:47:25
 • 56735/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy ilości wydanych zaświadczeń i wniosków o których mowa w ustawie z dnia 7 sierpnia 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszach. Biuro Informacji Publicznej 2019/09/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 13:55:09
 • 56765/BIP/-I/19 2019/08/29 dotyczy skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin w trakcie upałów oraz innych podejmowanych czynności. Wydział Organizacyjny 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 12:16:53
 • 56179/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy wskazanych nieruchomości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 463 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:51:11
 • 56181/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanych nieruchomościach. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 12:41:20
 • 56180/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/28 dotyczy informacji o wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 577 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:53:39
 • 56272/WSO/-CIV/19 2019/08/28 dotyczy Profilu Kandydata na Kierowcę oraz wydanych praw jazdy. Wydział Spraw Obywatelskich 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.doc, 29 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:04:10
 • 58013/WGK/-V/19 2019/08/27 dotyczy odbioru linii autobusowej 88 z 2011 roku. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 44 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:45:30
 • 56080/WSO/-CIV/18 2019/08/27 dotyczy badań w zakresie elektromobilności. Biuro Obsługi Interesantów 2019/09/06
 • udzielono odpowiedzi (docx, 16 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:31:34
 • udzielono odpowiedzi (docx, 20 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:31:50
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 350 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 312 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 349 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:38
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:32:51
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 190 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:33:16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 346 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/11 11:33:32
 • 56296/WKiAW/-I/19 2019/08/26 dotyczy odpowiedzi na ankietę przesłana przez CBA w 2016 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/09/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.74 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 11:58:42
 • 55811/WK/-I/19 2019/08/26 dotyczy umów zawartych z firmą SUREX od 2013 do 2019 r. Wydział Kultury 2019/09/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.78 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:59:28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.78 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:59:42
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/10 13:41:51
 • 55610/WIM/-II/19 2019/08/23 dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej..." Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/28 13:16:59
 • 55577/BIP/-I/19 2019/08/23 dotyczy rozwoju elektromobilności Biuro Informacji Publicznej 2019/08/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/29 14:28:29
 • 55017/WInf/-I/19 2019/08/21 dotyczy systemu obiegu dokumentów. Wydział Informatyki 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 11:13:16
 • 54416/WGK/-V/19 2019/08/20 dotyczy kosztu funkcjonowania diabelskiego młynu na Łasztowni. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 10:30:25
 • 54488/BPM/-III/19 2019/08/20 dotyczy praw osób LGBT. Biuro Prezydenta Miasta 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 10:59:39
 • 54265/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/09/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 11:08:54
 • 54411/WGK/-V/19 2019/08/19 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu ul. Kaszubskiej na odcinku ul. Narutowicza do ul. Drzymały. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 7.84 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/05 10:37:46
 • 56861/WGK/-V/19 2019/08/16 dotyczy zamontowania w autobusach klimatyzatorów. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 116 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/20 13:07:23
 • 54320/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy organizacji wydarzenia Pyromagic w latach 2008- 2019. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:06:28
 • 54324/WK/-I/19 2019/08/12 dotyczy umów zawartych z firmą Surex. Wydział Kultury 2019/08/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:49:32
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.16 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:49:58
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.15 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:50:11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.32 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:50:26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.81 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:50:42
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:00
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.17 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.15 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/09/30 13:51:45
 • 55009/BIP/-I/19 2019/08/12 dotyczy uprawnień pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:12:03
 • 53097/WOŚ/-VIII/19 2019/08/09 dotyczy dotacji dla NOVA Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych. Wydział Oświaty 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:15:11
 • 52970/WOŚ/-VIII/19 2019/08/08 dotyczy wykazów zakupionych pomocy dydaktycznych. Wydział Oświaty 2019/09/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:14:22
 • 52339/BIP/-I/19 2019/08/08 dotyczy wskazanych dokumentów np. strategii, konsultacji itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:24:28
 • 52657/WGK/-V/19 2019/08/08 dotyczy umowy na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecina Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/22 12:40:54
 • 48077/WOŚ/-VIII/19 2019/08/07 dotyczy prywatnej szkoły podstawowej L. Piwoni przy ul. Piotra Skargi 23 w Szczecinie Wydział Oświaty 2019/07/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/07 11:30:25
 • 52342/BDO/-XXIII/19 2019/08/07 dotyczy ewidencji stowarzyszeń i klubów sportowych. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 378 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:46:22
 • 52009/BIP/-I/19 2019/08/07 dotyczy wniosku 47330/BIP/-I/19. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 300 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:28:27
 • 51786/BMKZ/-IV/19 2019/08/06 dotyczy kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/08/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 10:32:05
 • 51278/WZFM/-I/19 2019/08/05 dotyczy wysokości spłat zobowiązań Miasta Szczecin w latach 2014-2018. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.09 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:19:36
 • 50768/WGK/-V/19 2019/08/02 dotyczy projektu organizacji ruchu obejmującego skrzyżowanie al. Piastów z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:13:14
 • 50773/WUiAB/-XXIII/19 2019/08/01 dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 227 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:07:12
 • 50707/BIP/-I/19 2019/08/01 dotyczy wniosków, petycji, skarg itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 392 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 14:16:04
 • 50572/BDO/-XXVIII/19 2019/07/31 dotyczy liczby wniosków zgłoszonych do SBO 2020. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 354 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 14:20:57
 • 50822/WGK/-V/19 2019/07/31 dotyczy selektywnego segregowania śmieci. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 13:57:55
 • 50240/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/30 dotyczy budowy Parku logistycznego w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 712 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 13:02:07
 • 50221/WGK/-V/19 2019/07/30 dotyczy stałej organizacji ruchu w ciagu ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Koński Kierat. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 19.24 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:59:05
 • 50192/BDO/-XXVIII/19 2019/07/30 dotyczy zadań i wniosków SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/08/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 09:15:20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 09:15:33
 • 49812/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 14:41:34
 • 49816/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:53:54
 • 49809/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 285 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:58:40
 • 49769/WS/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy kwoty brutto przeznaczonej na klub koszykarski KING SZCZECIN Wydział Sportu 2019/07/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 108 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/06 13:56:39
 • 52972/WOŚ/-VIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji Ministra Finansów w zakresie wysokości przyznanych środków na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w roku 2019. Wydział Oświaty 2019/08/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/26 12:00:23
 • 49817/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/08/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:55:52
 • 49811/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/29 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę na wskazaną nieruchomość. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 15:23:35
 • 49487/WUiAB/-XXIII/19; 50300/WUiAB/-XXIII/19; 50304/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/27 dotyczy stoisk sprzedaży kwiatów. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.37 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 14:37:10
 • 49767/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/27 dotyczy wpływów do budżetu Gminy Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/08/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/07 10:56:47
 • 49239/WGK/-V/19 2019/07/25 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu dot. l. Szymanowskiego na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Moniuszki Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.88 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/06 10:31:07
 • 48944/WOŚr/-0/19 2019/07/24 dotyczy realizacji zadań dotycząych zieleni publicznej w pasach drogowych Wydział Ochrony Środowiska 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 904 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/06 13:04:55
 • 48997/BRM/-I/19 2019/07/24 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/05 11:50:21
 • 48687/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/23 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/06 13:52:22
 • 50082/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw tzw. "Megaustawy" Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 607 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/19 14:09:38
 • 50078/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy m.in. stypendiów edukacyjnych, cen wynajmu mieszkania, wielkości terenów zielonych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/19 12:43:36
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 1.28 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/19 12:43:58
 • 48695/WIM/-II/19 2019/07/22 dotyczy spółki KBUD. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/08/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:50:25
 • 48266/BIP/-I/19 2019/07/22 dotyczy skanu aktualnej umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Biuro Informacji Publicznej 2019/07/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 239 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/24 12:47:45
 • 48767/WSS/-IV/19 2019/07/22 dotyczy uchwał w zakresie zasad przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie. Wydział Spraw Społecznych 2019/08/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 207 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 13:02:44
 • 48574/WGK/-V/19 2019/07/21 dotyczy stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 10. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/08/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34.05 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/16 12:49:21
 • 48199/WGK/-V/19 2019/07/19 dotyczy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 25 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:25:08
 • 47946/WINF/-I/19 2019/07/19 dotyczy produktów elektronicznych Wydawnictwa Wolters Kluwer Wydział Informatyki 2019/08/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/07 11:10:42
 • 48691/WMiRSPN/-VI/19 2019/07/18 dotyczy postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:11:55
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:13:21
 • 48709/WKS/-IV/19 2019/07/17 dotyczy średniego wynagrodzenia brutto na poszczególnych stanowiskach Wydział Księgowości 2019/07/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/24 12:56:18
 • 49067/WMiRSPN/-VI/19 2019/07/17 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 339 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:09:32
 • 47401/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/17 dotyczy dokumentów zbycia nieruchomości przy ul. Chmurnej w Szczecinie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/07/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:14:37
 • 47590/WGK/-V/2019 2019/07/17 dotyczy graniotowych zabytkowych płyt chodnikowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/07 10:00:29
 • 46962/WOŚ/-VIII/19 2019/07/16 dotyczy przyjęcia do prowadzenia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Wydział Oświaty 2019/07/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:06:48
 • 47859/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy stosowania przez samorządy modeli współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2019/07/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/19 15:01:40
 • 47330/BIP/-I/19 2019/07/16 dotyczy pism wysłanych do dyrektórów szkół w zakresie promowania projektów SBO oraz ilości wniosków składancyh w trybie dostępu do informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/29 10:55:40
 • 47253/WUiAB/-XXIII/19; 47255/WUiAB/-XXIII/19; 47259/WUiAB/-XXIII/19; 47261/WUiAB/-XXIII/19; 47266/WUiAB/-XXIII/19. 2019/07/16 dotyczy stoisk kwiatów przy pl. Sprzymierzonych w Szczecinie na działkach 5/6, 20/1 z obrębu 1033. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 512 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/08/14 12:04:55
 • 46888/WGK/-V/19 2019/07/15 dotyczy wskazania zarządcy targowiska Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 160 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/24 13:27:20
 • 47340/BIP/-I/19 2019/07/15 dotyczy inwestycji w pasie drogowym przy ul. Pomorskiej Biuro Informacji Publicznej 2019/07/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 254 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/29 11:28:54
 • 46164/BOI/-CIV/19 2019/07/11 dotyczy licencji na świadczenie usług przewozu taksówką Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/29 11:09:38
 • 47572/WZFM/-19 2019/07/10 dotyczy inwestycji planowej przy ul. Ostoi- Zagórskiego w Szczecinie. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 931 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 13:30:07
 • 45506/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/09 dotyczy wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 308 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:54:35
 • 45990/WInf/-I/19 2019/07/09 dotyczy otwierania/udostępniania zbiorów danych Wydział Informatyki 2019/07/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/29 10:43:51
 • 45591/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków do SBO 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/29 11:33:24
 • 45939/BDO/-XXVIII/19 2019/07/09 dotyczy konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji megaustawy Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/07/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/25 11:34:19
 • 45440/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/08 dotyczy dokumentacji technicznej budynku przy ul. Rudej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 238 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:53:55
 • 45063/WKiAW/-I/19 2019/07/08 dotyczy planu audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018 oraz sprawozdania z planu audytu Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 277 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:18:54
 • Załącznik 1 (.pdf, 2.02 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:19:30
 • Załącznik 2 (.pdf, 1.97 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:19:42
 • Załącznik 4 (.pdf, 4.83 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:20:23
 • Załącznik 6 (.pdf, 4.06 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:21:05
 • Załącznik 9 (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:22:02
 • Załącznik 8 (.pdf, 807 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:21:51
 • Załącznik 7 (.pdf, 4.07 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:21:18
 • Załącznik 11 (.pdf, 943 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:22:57
 • Załącznik 12 (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:23:21
 • Załącznik 13 (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:23:34
 • Załącznik 14 (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:25:32
 • Załącznik 10 (.pdf, 3.30 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:22:36
 • Załącznik 3 (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:20:00
 • Załącznik 5 (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 14:20:52
 • 46622/BIP/-I/19 2019/07/06 dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Biuro Informacji Publicznej 2019/07/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 222 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/19 15:09:08
 • 45050/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/05 dotyczy wskazania czy w latach 2010- 2019 były prowadzone postępowania o samowole budowlaną dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:41:14
 • 45037/WZiON/-XXXIX/19 2019/07/05 dotyczy umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a DOM HOLDING SA. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 440 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:50:42
 • 45053/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/05 dotyczy decyzji budowlanych dla wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 12:44:42
 • 44570/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy dostępu mieszkańców nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X do drogi publicznej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/07/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:25:02
 • 44742/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/04 dotyczy pozwolenia na budowę i zgłoszenia wymianyy dachu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/25 09:52:45
 • 44567/WGK/-V/19 2019/07/04 dotyczy parkowania aut wzdłuż ul. Księcia Bogusława X w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/10 14:17:36
 • 44772/BIP/-I/19 2019/07/02 dotyczy warstw studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz warstw miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:40:02
 • 44107/WKiAW/-I/19 2019/07/02 dotyczy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/07/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/03 12:18:01
 • 47355/BIP/-I/19 2019/07/01 dotyczy m.in. kwot inwestycji wpisywanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2019/07/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.92 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/25 09:58:20
 • 43870/WUiAB/-XXIII/19 2019/07/01 dotyczy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku dla potrzeb funkcji biurowej oraz wskazania czasu trwania postępowania administracyjnego . Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/10 13:33:13
 • 43856/WZFM/-I/19 2019/06/30 dotyczy zadłużenia oraz kosztów obsługi zobowiązań dłużnych ponoszonych przez Gminę Miasto Szczecin w latach 2014 - 2019 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/09 09:20:53
 • 43517/WS/-VIII/19 2019/06/29 dotyczy wpływów do kasu miejskiej z tytułu opłat za koszystanie z obiektów sportowych przez kluby piłkarskie Wydział Sportu 2019/07/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 671 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/11 15:03:52
 • 43515/BOI/-CIV/19 2019/06/29 dotyczy zgody na sprzedaż piwa w dniach 29.06-30.06.19 r. na terenie Gminy Miasta Szczecin. Biuro Obsługi Interesantów 2019/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 59 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:48:48
 • 44583/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/27 dotyczy budowy drogi 31 na odcinku Radziszewo A6/31- Gryfino. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/12 11:59:54
 • 43214/1/BIP/-I/19 2019/06/27 dotyczy remontu budynku basenu i sali gimnastycznej (pawillon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 370 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/09 09:00:55
 • 42840/BIP/-I/19 2019/06/26 dotyczy m.in. wskazanej uchwały, pisma Wojewody, Biuro Informacji Publicznej 2019/07/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:32
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.19 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:46
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:59:58
 • 43548/BAM/-I/19 2019/06/26 dotyczy strefy rewitalizacji oraz objęcia działek strefą rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2019/07/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/02 12:58:02
 • 42848/BIP/-I/19 2019/06/26 dotyczy wymiany nawierzchni na ul. Lubczyńskiej, remontu torowisk, nawierzchni na ul. Kaszubskiej. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 13:55:37
 • 42841/WOŚr/-VIII/19 2019/06/26 dotyczy umowy CRU/19/0002659. Wydział Ochrony Środowiska 2019/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/10 13:57:14
 • 42844/WZFM/-I/19 2019/06/24 dotyczy przewidzianych inwestycji. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.58 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:09:16
 • 42150/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/24 dotyczy zgłoszenia budowy schodów terenowych na działce nr 2/29 obreb 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/07/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:00:31
 • 44139/BIP/-I/19 2019/06/24 dotyczy postępowania nieważnościowego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/03 13:01:03
 • 41754/WGK/-V/19 2019/06/21 dotyczy publicznego transportu zbiorowego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:04:00
 • 43296/BIP/-I/19 2019/06/21 dotyczy ekspertyz ornitologiczno - hiropterologicznych dla budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. J. Malczewskiego 22 Biuro Informacji Publicznej 2019/06/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 275 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/28 13:51:30
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 3.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/28 13:53:15
 • 42591/BIP/-I/19 2019/06/20 dotyczy nadzoru archiwalnego w województwie zachodniopomorskim Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/26 12:22:23
 • 43820/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy m.in. nieruchomości przekazanych kościołom i związkom wyznaniowym z terenu gminy, symboli religijnych itp. Biuro Informacji Publicznej 2019/08/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/01 11:13:24
 • Zalacznik nr 1 (.pdf, 593 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/01 11:16:42
 • Zalacznik nr 2 (.pdf, 696 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/01 11:16:57
 • Zalacznik nr 3 (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/01 11:17:08
 • Zalacznik nr 4 (.pdf, 575 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/01 11:17:20
 • Zalacznik nr 5 (.pdf, 419 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/01 11:17:30
 • 41514/BIP/-I/19 2019/06/19 dotyczy umów na prototypowanie Placu Orła Białego. Biuro Informacji Publicznej 2019/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/03 13:09:54
 • 41170/BRM/-I/19 2019/06/18 dotyczy nagrania video z ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/07/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/02 13:04:36
 • 41189/WGK/-V/19 2019/06/17 dotyczy informacji o maksymalnych obciążeniach dopuszczalnych na ul. Piaskowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/28 11:15:48
 • 42365/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/17 dotyczy lokali mieszkalnych sorzedanych od 1980 roku do 1994 roku przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 330 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 14:44:58
 • 40239/WO/-III/19 2019/06/14 dotyczy zatrudnienia p. Michała Wilkockiego. Wydział Organizacyjny 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 10:54:02
 • 42490/BIP/-I/19 2019/06/14 dotyczy różnicy między dostępem a sużebnością dostępu do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 07:28:04
 • 40346/WOŚ/-VIII/19 2019/06/14 dotyczy likwidacji szkół i klas. Wydział Oświaty 2019/07/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/08 13:46:52
 • 40235/BMKZ/-IV/19 2019/06/13 dotyczy nieruchomości przy ul. Południowej 29 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/27 12:44:29
 • 39735/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/12 dotyczy zabudowy na działce 2/29 obr. 3096. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 301 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 10:48:01
 • 39708/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy zabezpieczenia przed kolizją z ptakami szklanej elewacji z efektem lustra w budynku kompleksu hotelowo-biurowo-handlowego po dawnym domu towarowym Posejdon. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 09:32:35
 • 39707/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy działki 2/6 z obr. 2051 przy ul. Laurowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 405 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 09:35:20
 • 39717/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/11 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 10:38:39
 • 39514/BIP/-I/19 2019/06/10 dotyczy wydatków Prezydenta Miasta Szczecin i podległych urzedników Biuro Informacji Publicznej 2019/06/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.94 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/28 10:02:57
 • 39271/BMKZ/-IV/19 2019/06/10 dotyczy wskazania osób, które opracowały pisma oraz otrzymały nagrody za utworzenie gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 448 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/27 11:39:32
 • 38979/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy pomnika Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/07/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/03 12:49:49
 • 38998/WS/-VIII/19 2019/06/07 dotyczy umów na najem obiektu sportowego przy ul. Orlej w Szczecinie. Wydział Sportu 2019/06/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 154 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/18 14:21:09
 • 38984/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy skomunikowania nieruchomości przy ul. Ks. Bogusława X 44 z drogą publiczną. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 325 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 09:19:20
 • 38994/WGK/-V/19 2019/06/07 dotyczy obiektu sportowego przy ul. Orlej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/27 11:51:59
 • 38685/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/06/07 dotyczy wyburzenia nieruchomości przy pl. Lotników 7 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 227 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/27 14:33:06
 • 38613/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/06 dotyczy nieruchomości oznaczonej jako nr 5/3 z obr. 2151. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/27 13:22:18
 • 38264/BMKZ/-IV/19 2019/06/05 dotyczy dokumentów kamienicy po dawnym Hotelu Piast. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:35:30
 • 38165/WOŚ/-VIII/19 2019/06/05 dotyczy liczby dzieci w przedszkolach w Szczecinie w roku szkolnym 2018/2019. Wydział Oświaty 2019/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 11:11:21
 • 38271/BIiRO/-I/19 2019/06/05 dotyczy danych osobowych ornitologa. Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2019/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 11:19:15
 • 37702/WOŚ/-VIII/19 2019/06/03 dotyczy danych w zakresie szkół podstawowych Wydział Oświaty 2019/07/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/08/07 13:18:07
 • 38037/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy danych osób przygotowujących projekty uchwał i wskazanej umowy. Biuro Rady Miasta 2019/06/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 558 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 10:50:03
 • 37704/WUiAB/-XXIII/19 2019/06/03 dotyczy pozwolenia na budowę przy ul. Laurowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 12:21:42
 • 37677/BRM/-I/19 2019/06/03 dotyczy sesji Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 489 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:31:37
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 743 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/27 11:23:08
 • 38518/BIP/-I/19 2019/06/02 dotyczy środków wydatkowanych na służbowe przejazdy taksówką w 2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/06/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:29:44
 • 37074/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/31 dotyczy decyzji pozwalającej na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:38:45
 • 37359/BRM/-I/19 2019/05/31 dotyczy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 Biuro Rady Miasta 2019/06/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.49 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/17 09:45:48
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/28 11:37:28
 • 37379/WGK/-I/19 2019/05/31 dotyczy wskazania osoby odpowiedzialnej za rozebranie pominka Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ul. Nehringa w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 10:37:24
 • 37498/WIM/-0/19 2019/05/31 dotyczy projektu zagospodarowania terenu. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/26 10:44:04
 • 36478/WGK/-V/19 2019/05/29 dotyczy dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej terenu Al. Kwiatowej w latach 2011/2012. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/06/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/27 10:52:57
 • 38152/WZiON/-0/19 2019/05/29 dotyczy aktów notarialnych nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/06/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 451 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/17 12:18:11
 • 36741/BAM/-I/19 2019/05/29 dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego. Biuro Architekta Miasta 2019/06/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:48:35
 • 36502/BRM/-I/19 2019/05/29 dotyczy nagrań sesji Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/06/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 399 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/17 09:44:05
 • 37567/BIP/-I/19 2019/05/28 dotyczy pism protestacyjnych w sprawie ferm norek, chlewni i kurników i decyzji o pozowleniu na budowę wskazanych ferm. Biuro Informacji Publicznej 2019/06/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 14:06:51
 • 36091/BRM/-I/19 2019/05/28 dotyczy projektów uchwał. Biuro Rady Miasta 2019/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 691 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:34:53
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 743 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/06/27 11:22:34
 • 35512/WIM/-II/19 2019/05/26 dotyczy przebudowy ul. Lubczyńskiej . Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 12:13:37
 • 35605/BMKZ/-IV/19 2019/05/24 dotyczy wskazania czy nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/06/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 169 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 14:00:12
 • 35417/WIM/-II/19 2019/05/23 dotyczy budowy boiska sportowego przy ul. Orlej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2019/06/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 11:12:10
 • 34877/WOŚ/-VIII/19 2019/05/22 dotyczy progów punktowych. Wydział Oświaty 2019/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 405 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 11:35:20
 • 34534/WOŚ/-VIII/19 2019/05/21 dotyczy listy szkól podstawowych, ilości uczniów oraz klas zlikwidowanych w roku 2019/2020 Wydział Oświaty 2019/06/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/01 13:44:49
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 283 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/07/01 13:45:07
 • 34536/BAM/-I/19 2019/05/21 dotyczy zaawansowania prac planistycznych. Biuro Architekta Miasta 2019/05/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 462 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 08:20:16
 • 34376/BRM/-I/19 2019/05/21 dotyczy zorganizowania na terenie Miasta Szczecin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019. Biuro Rady Miasta 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 780 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 10:50:00
 • 34531/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy wydanej decyzji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 387 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/07 11:56:59
 • 36266/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/21 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 354 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/30 10:00:37
 • 33934/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy opinii prawnej omawianej na posiedzeniu Komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Biuro Rady Miasta 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 11:31:33
 • 34107/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dotyczy pisma z podziękowaniami wręczanego przez Prezydenta podczas imprezy "Pod Platanami". Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/06/03
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 10:59:37
 • 35339/BIP/-I/19 2019/05/20 dotyczy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego Biuro Informacji Publicznej 2019/05/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:44:59
 • 33965/BRM/-I/19 2019/05/20 dotyczy wyborów do poszczególnych Rad Osiedli w latach 2011/2015. Biuro Rady Miasta 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/05 11:27:52
 • 34111/BDO/-XXVIII/19 2019/05/20 dot. kontroli Fundacji Niezłomni im. Mjr Szendzielorza Łupaszi Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/05/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/28 11:22:17
 • 33643/WZFM/-I/19 2019/05/17 dotyczy inwestycji sfinansowanych z kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.20 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/30 09:34:12
 • 29163/BIP/-I/19, 29164/BIP/-I/19, 29166/BIP/-I/19 2019/05/17 dotyczy utworzenia toru motocrossowego Biuro Informacji Publicznej 2019/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 487 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/06 12:21:32
 • 33479/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/16 dotyczy warunków zabudowy dla kwartału 21 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 503 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/27 13:22:58
 • 32341/BAM/-I/19 2019/05/14 dotyczy placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/29 12:51:01
 • 32060/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/13 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę chodnika i schodów terenowych. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 484 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:21:13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:58:00
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:58:12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 10:58:25
 • 32178/WO/-III/19 2019/05/13 dotyczy szkoleń dla pracowników UM z zakresu dostępu do informacji publicznej Wydział Organizacyjny 2019/05/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/27 13:00:14
 • 35247/BIP/-I/19 2019/05/12 dotyczy wyników ekspertyz dotyczących możliwości występowania w granulacie wypełniającym sztuczne nawierzchni boisk sportowych w Szczecinie substancji szkodliwych dla dzieci Biuro Informacji Publicznej 2019/05/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 377 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/29 09:24:01
 • Załącznik nr 1 (.pdf, 3.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/29 09:25:39
 • Załącznik nr 2 (.pdf, 1.26 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/29 09:26:12
 • Załącznik nr 3 (.pdf, 1.04 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/29 09:26:47
 • 31817/WO/-III/19 2019/05/10 dotyczy zmian personalnych na stanowiskach urzędniczych. Wydział Organizacyjny 2019/05/24
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 891 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 14:11:54
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 667 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 11:14:57
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 574 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 14:27:43
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 574 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 14:27:57
 • 31939/BMKZ/-IV/19 2019/05/10 dotyczy wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/05/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 422 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:42:35
 • 35183/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nierychomości przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 503 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/27 14:53:42
 • 31992/WGK/-V/19 2019/05/10 dotyczy budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:52:36
 • 31995/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 9/43 i 9/65 obr. 4002. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/06/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.36 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/28 12:43:33
 • 31989/BAM/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości pprzy ul. Goleniowskiej 62 - rewitalizacja Biuro Architekta Miasta 2019/05/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/16 11:18:21
 • 32001/WUiAB/-XXIII/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 354 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 11:28:24
 • 32998/BIP/-I/19 2019/05/10 dotyczy nieruchomości przy ul. Goleniowskiej 62 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/05/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/20 09:04:26
 • 31977/WZKiOL/-X/19 2019/05/10 dotyczy decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 13:48:10
 • 31512/WOŚ/-VIII/19 2019/05/09 dotyczy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Oświaty 2019/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 11:07:35
 • 31490/WGK/-V/19 2019/05/09 dotyczy automatów przyjmujących zużyte butelki. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/05/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 478 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/28 11:54:18
 • 31482/BIP/-I/19 2019/05/09 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Biuro Informacji Publicznej 2019/05/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/14 14:52:20
 • 33184/BIP/-I/19 2019/05/09 dotyczy umów zawartych w trybie ustawy o drogach publicznych w latach 2017 - 2018 z prywatnymi inwestorami Biuro Informacji Publicznej 2019/05/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:48:43
 • 32049/WMiRSPN/-0/19 2019/05/08 dotyczy postępowań w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości lub roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 203 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 11:18:06
 • 31038/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy działki 8/9 obr. 1035. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 10:53:36
 • 30532/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy wskazania czy TBS Prawobrzeże otrzymał dofinansowanie z UE na działania w kwartale 21. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 10:51:17
 • 33136/BIP/-I/19 2019/05/07 dotyczy wprowadzenia w mieście ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 237 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/29 11:11:53
 • 30536/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/05/07 dotyczy służebności nieruchomości przy ul. Bogusława X 44. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 404 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/07 15:13:42
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/07 15:13:56
 • 30526/BGM/-X/19 2019/05/06 dotyczy dokumentacji wydzielelnia działki nr 210 obr. 1035. Biuro Geodety Miasta 2019/05/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 396 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 09:52:36
 • 30107/WInf/-I/19 2019/05/05 dotyczy informatyzacji Urzędu Wydział Informatyki 2019/05/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 390 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/06 14:23:49
 • 30106/WOś/-VIII/19 2019/05/02 dotyczy programu rządowego "Aktywna Tablica" Wydział Oświaty 2019/05/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 15:42:08
 • 29803/WZFM/-I/19 2019/04/30 dotyczy umów zaliczanych do długu publicznego w latach 2014-2015. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.39 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 12:55:57
 • 29489/WOŚ/-VIII/19 2019/04/29 dotyczy ilości dzieci uczęszczających do klas trzecich gimnazjum na terenie Szczecina w roku szkolnym 2014/2015. Wydział Oświaty 2019/04/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/28 09:28:59
 • 31275/BIP/-I/19 2019/04/29 dotyczy organizacji ruchu oraz składowania ziemi przy ul. Wendeńskiej w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 11:00:15
 • 29153/WZP/-0/19 2019/04/27 dotyczy prowadzonych lub planowanych pracach w obrebie Strefy Ekonomicznej Trzebusz. Wydział Zarządzania Projektami 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 249 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/15 13:01:48
 • 29217/BMKZ/-IV/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy nieruchomość przy ul. Panieńskiej jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/05/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/14 13:30:28
 • 29208/WZKiOL/-X/19 2019/04/26 dotyczy wskaznia czy dana nieruchomość jest przedmiotem świadczeń rzeczowych . Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 197 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:32:20
 • 29205/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy postępowania reprywatyzacyjnego. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/05/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 312 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:23:43
 • 29210/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 413 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/15 12:33:52
 • 29204/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/26 dotyczy nieruchomości przy ul. Panieńskiej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 11:29:10
 • 29330/BIP/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dla danej nieruchomości wydane były pozwolenia wodno prawne. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 378 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/15 12:42:45
 • 29228/BAM/-I/19 2019/04/26 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 297 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:19:45
 • 29231/WIM/-II/19 2019/04/25 dotyczy przekazania kopii umowy z inżynierem kontraktu dla zadania "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31- rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 492 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 12:27:54
 • 28552/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Felczaka 31 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 09:56:51
 • 29140/WZFM/-I/19 2019/04/25 dotyczy budowy Aquaparku " Fabryka Wody" Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 290 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/06 11:23:13
 • 28929/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/25 dotyczy dokumentów pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/05/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 235 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 10:04:22
 • 28370/WOŚ/-VIII/19 2019/04/24 dotyczy liczby planowanych nowych miejsc wychowania przedszkolnego od września 2019 r. Wydział Oświaty 2019/04/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 12:13:02
 • 27902/WZiON/XXXIX/19 2019/04/23 dotyczy stanu prawnego działek z obrębu 1035 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/08 11:31:14
 • 29761/BIP/-I/19 2019/04/22 dotyczy prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Biuro Informacji Publicznej 2019/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 788 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 11:22:01
 • 27947/WS/-VIII/19 2019/04/19 dotyczy obiektu przy ul. Orlej w Szczecinie Wydział Sportu 2019/05/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 888 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/08 12:57:53
 • 26508/WK/-I/19 2019/04/19 dotyczy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury 2019/04/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 391 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/05/08 13:05:14
 • 28396/BGM/-X/19 2019/04/19 dotyczy wskazania czy dana nieruchomość jest objęta kolejowym terenem zamkniętym. Biuro Geodety Miasta 2019/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 508 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 12:16:26
 • 27110/BAM/-I/19 2019/04/17 dotyczy wskazania instytucji które badały procedurę konkursową na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:42:53
 • 27464/BAM/-0/19 2019/04/17 dotyczy Uchwały Krajobrazowej. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/14 09:44:04
 • 27322/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/16 dotyczy dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława 44 w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 222 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/08 08:51:38
 • 26732/BAM/-I/19 2019/04/16 dotyczy decyzji o unieważnieniu konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Biuro Architekta Miasta 2019/04/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:36:56
 • 26509/WOŚ/-VIII/19 2019/04/15 dotyczy sprawozdań budżetowych przedszkoli integracyjnych. Wydział Oświaty 2019/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 576 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:30:51
 • 26512/BAM/-I/19 2019/04/15 dotyczy wskazania czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 332 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/07 10:34:08
 • 28453/BIP/-I/19 2019/04/15 dotyczy wyłączenia z ruchu odcinka ul. Bogusława X Biuro Informacji Publicznej 2019/04/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/26 09:42:28
 • 26221/WZFM/-I/19 2019/04/14 dotyczy zadań publicznych finansowych ze środków GMS w 2018 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 12:49:08
 • 26751/BGM/-X/19 2019/04/12 dotyczy decyzji BGM/I/31/2/68/11 Biuro Geodety Miasta 2019/04/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/23 10:37:38
 • 26126/WGKiOŚ/-V/19 2019/04/11 dotyczy dokumentacji powykonawczej terenu Alei Kwiatowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:54:46
 • 25495/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu nr 450/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 13:36:38
 • 25498/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/11 dotyczy gruntu 452/20 obr. 4197. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 407 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 13:38:18
 • 25278/BRM/-I/19 2019/04/10 dotyczy wyborów do rad osiedli. Biuro Rady Miasta 2019/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 824 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/25 12:31:42
 • 24488/WZFM/-I/19 2019/04/08 dotyczy prosepektu informacyjnego dla działki nr 3/6, 3/39, 3/41, 3/42 z obrębu 3082 przy ul. Duńskiej w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/04/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 861 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/23 09:24:50
 • 24677/WKiAW/-I/19 2019/04/08 dotyczy audytów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2019/04/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 339 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/10 13:56:03
 • 25471/BIP/-I/19 2019/04/08 dotyczy wskazania stanu technicznego oraz zabezpieczenia fundamentów nieruchomości przy ul. Turkusowej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/04/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 13:02:23
 • 24969/BMKZ/-IV/19 2019/04/08 dotyczy dokumentów w zakresie kamienicy po dawnym Hotelu Piast w Szczecin. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 10:02:18
 • 24757/BS/-IV/19 2019/04/08 dotyczy korzystania przez Miasto z funduszy EOG Biuro Strategii 2019/04/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 459 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/18 10:38:23
 • 24003/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 214 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:42:49
 • 24186/BZP/-I/19 2019/04/05 dotyczy linku do strony internetowej z publikacją zamówień publicznych Biuro ds. Zamówień Publicznych 2019/04/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 16 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/23 10:17:53
 • 23999/BMKZ/-IV/19 2019/04/05 dotyczy określenia statusu konserwatorskiego nieruchomości w Szczecinie przy ul. Starkiewicza. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:38:12
 • 24005,25222/BAM/-I/19 2019/04/05 dotyczy wskazania czy dana działka znajduje się w obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 296 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:52:06
 • 24691/WO/-III/19 2019/04/05 dotyczy zjawiska mobbingu w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2019/04/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 159 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/18 10:28:22
 • 25932/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy własności lokali w oficynach. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 09:56:53
 • 24483/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/05 dotyczy planów budynku przy ul. Janosika 4-7 w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 09:41:07
 • 24296/BIP/-I/19 2019/04/05 dotyczy liczby osób zameldowanych w Szczecinie oraz wypłat z programu 500 plus. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:47:04
 • 23486/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/04 dotyczy wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy oraz polityki mieszkalnictwa socjalnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 115 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/12 09:46:18
 • 23254/WInf/-I/19 2019/04/03 dotyczy EZD. Wydział Informatyki 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/17 14:54:45
 • 23654/BAM/-I/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka leży w obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 11:55:05
 • 23152/BMKZ/-IV/19 2019/04/03 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/08
 • udzielono odpowiedzi (.jpg, 624 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 11:13:09
 • 23029/BIP/-I/19 2019/04/03 dotyczy szacowania kosztów inwestcyji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/12 08:49:15
 • 23150/WZKiOL/-X/19 2019/04/03 dotyczy nierchumości położonej przy ul. Cynkowej w Szczecinie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019/04/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 11:17:12
 • 23666/WGK/-VIII/19 2019/04/03 dotyczy wskazania czy dana działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 12:34:05
 • 22873/WUiAB/-XXIII/19 2019/04/02 dotyczy zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/04/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 273 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 10:27:21
 • 22652/WO/-III/19 2019/04/02 dotyczy praktyk i staży w Urzędzie Miasta Szczecin. Wydział Organizacyjny 2019/04/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 384 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/09 14:42:09
 • 23403/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/04/01 dotyczy dokumentów określających aktualny stan prawny dostępu do drogi publicznej nieruchomości przy ul. Bogusława X w Szczecinie. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/04/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/17 14:58:52
 • 22306/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/29 dotyczy wniosku o uwłaszczenie. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 432 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 10:08:13
 • 25508/BIP/-I/19 2019/03/29 dotyczy aktualnego przeznaczenia działki gruntowej. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/18 10:13:49
 • 23436/BRM/-I/19 2019/03/29 dotyczy zgłoszeń kandydatów do rad miejskich i osiedlowych. Biuro Rady Miasta 2019/04/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/12 09:44:10
 • 21913/BNW/-I/19 2019/03/28 dotyczy skanu umowy. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/04/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/12 10:07:28
 • 21589/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/28 dotyczy Studium Wykonalności budowy tramwaju wzdłuż ulicy 26 Kwietnia wraz z podaniem szacowanych kosztów inwestycji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/08 09:59:53
 • 21600/WO/-III/19 2019/03/27 dotyczy regulaminu oceny pracowników samorządowych Wydział Organizacyjny 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/28 14:11:30
 • 21265/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/27 dotyczy komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania w 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/04/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/08 10:04:48
 • 21138/WO/-III/19 2019/03/26 dotyczy Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Wydział Organizacyjny 2019/04/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.11 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/09 14:39:05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 14:12:30
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 913 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/06/11 14:09:31
 • 21138-IV.pdf (.pdf, 1.02 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/07/01 12:14:26
 • 21047/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/25 dotyczy kontaktów osób z dzikimi zwierzętami w 2016 i 2017 r. w dzielnicy Głębokie - Pilchowo w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2019/04/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/19 15:23:44
 • 20468/BMKZ/-IV/19 2019/03/22 dotyczy ratowania i remontu zabytkowego dworu "Sienno" w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/08 10:16:57
 • 20367/WZFM/-I/19 2019/03/22 dotyczy emisji obligacji w latach 2016- 2019. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/03/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 731 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/04 11:42:32
 • 20465/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy decyzji administracyjnych skutkujących wypłatą odszkodowania. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/03
 • udzielono odpowiedź (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/08 13:15:51
 • 20494/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/21 dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Potulickiej 1 w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/26 13:06:28
 • 21945/BIP/-I/19 2019/03/21 dotyczy korzystania przez Urząd z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych oraz bezpieczeństwa informacji Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/01 15:26:47
 • 19947/BRM/-I/19 2019/03/21 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta. Biuro Rady Miasta 2019/05/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.30 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/05/31 10:32:29
 • 19663/WSS/-IV/19 2019/03/20 dotyczy dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1997 - 2018 Wydział Spraw Społecznych 2019/04/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 337 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/03 14:56:38
 • 19267/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/20 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/02 11:30:22
 • 19550/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/20 dotyczy wniosków o wydanie zezwolenia na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 94 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/03 10:16:41
 • 19152/BIP/-I/19 2019/03/19 dotyczy kamienicy przy ul. Krasińskiego 85 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/04/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 569 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 10:57:41
 • 19226/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy aktów notarialnych, operatów szacunkowych, protokołów uzgodnień kamienic przy ul. Bogusława X Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/28 12:13:27
 • 21770/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy uprzątnięcia terenu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 215 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/02 09:06:33
 • 19631/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/19 dotyczy zaświadczeń wydawanych na podstawie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 353 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/17 11:23:59
 • 19174/BOI/-CIV/19 2019/03/19 dotyczy danych dotyczących rejestru wyborców Biuro Obsługi Interesantów 2019/03/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 60 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/28 14:37:00
 • 19228/WOś/-VIII/19 2019/03/19 dotyczy kryteriów naboru do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2019/03/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/20 10:33:41
 • 19230/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/19 dotyczy pozwolenia na budowę ul. Zapadła 13 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/26 10:41:19
 • 18725/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/18 dotyczy stałej organizacji ruchu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.88 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 13:03:32
 • 18666/BNW/-I/19 2019/03/18 dotyczy regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:53:58
 • 18680/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/17 dotyczy długości kadencji jednostek pomocniczych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/04/01 15:20:50
 • 18430/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/17 dotyczy wskazania liczby umów i kwoty z tytułu sprzedaży lokali w latach 1990- 2018. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 406 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:49:27
 • 18413/BS/-IV/19 2019/03/16 dotyczy aktualnego stanu prac nad projektem nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin. Biuro Strategii 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 776 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 14:21:01
 • 21015/BIP/-I/19 2019/03/15 dotyczy podwyżek ceny maksymalnej dla taksówek osobowych od daty jej ustalenia Biuro Informacji Publicznej 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/28 13:32:39
 • 18067/WIM/-II/19 2019/03/15 dotyczy zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 317 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:18:14
 • 20299/WIM/-II/19 2019/03/15 dotyczy wariantu koncepcji projektowej oraz stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektowo - kosztorysową zadania pn. "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego" w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/26 13:45:43
 • 18722/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/15 dotyczy pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 13:07:38
 • 21116/BGM/-X/19 2019/03/15 dotyczy podziału wnętrza kwartału 21 działek przynależnych do kamienic przy ul. Ks. Bogusława X oraz Pl. Zgody 1 Biuro Geodety Miasta 2019/03/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/28 11:27:22
 • 17566/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/14 dotyczy mieszkania przy ul. Bogusława w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.20 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/28 12:09:57
 • 18608/WOŚ/-VIII/19 2019/03/13 dotyczy progów punktowych do liceów ogólnokształcących. Wydział Oświaty 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:08:00
 • 17258/WO/-III/19 2019/03/13 dotyczy pełnomocnictw i upoważnień posiadanych przez dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Organizacyjny 2019/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 676 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/26 09:02:30
 • 17551/BNW/-I/19 2019/03/13 dotyczy Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 281 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:37:21
 • 17656/WKs/-IV/19 2019/03/13 dotyczy wysokości wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w okresie od dnia 1.01.2018 r. Wydział Księgowości 2019/03/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/28 14:48:21
 • 16809/WOŚ/-VIII/19 2019/03/11 dotyczy progów punktowych do szkół. Wydział Oświaty 2019/03/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 308 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/14 13:10:54
 • 16727/BIP/-I/19 2019/03/11 dotyczy obiektu tymczasowego przy ul. Karpiej 1 w Szczecinie. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 953 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 14:15:43
 • 17195/BMKZ/-IV/19 2019/03/11 dotyczy postępowania w zakresie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi elewacjami frontowymi kamienicy przy ul. Zwycięstwa 3 w Szczecinie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 13:56:59
 • 16476/BRM/-I/19 2019/03/10 dotyczy nowelizacji statutu Miasta w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie funkcjonowania organów publicznych. Biuro Rady Miasta 2019/03/25
 • udzielono odpowiedzi (docx, 13 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 14:11:00
 • 17115/BRM/-I/19 2019/03/09 dotyczy udostępnnienia protokołu z obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biuro Rady Miasta 2019/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/20 10:20:51
 • załącznik nr 1 do odpowiedzi (.pdf, 1.73 MB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/20 10:21:18
 • załącznik nr 2 do odpowiedzi (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/20 10:21:31
 • 16561/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy liczby instalacji spalania paliw stałych, które znajdują się w lokalach będących własnością Gminy Miasto Szczecin Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 611 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/22 09:50:19
 • 16143/BIP/-I/19 2019/03/08 dotyczy umów zawartych przez MOSRiR na ochronę mienia i monitoring stadionu, regulaminu stadionu oraz instrukcji ppoż Biuro Informacji Publicznej 2019/03/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 235 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/11 15:06:47
 • 24563/BRM/-I/19 2019/03/08 dotyczy skargi w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Biuro Rady Miasta 2019/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 203 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/23 12:58:58
 • 16234/WUiAB/-XXIII/19 2019/03/08 dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/25 13:49:37
 • 20061/WIM/-II/19 2019/03/08 dotyczy zadania pn. "Kanalizacja deszczowa DN 1000- trasa przebiegu wzdłuż obwodnicy etap VI". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/02 13:43:11
 • 18682/BIP/-I/19 2019/03/07 dotyczy numerów służbowych telefonów służbowych. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 383 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:58:14
 • 16473/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/03/07 dotyczy ilości podań o najem lokali komunalnych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 270 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/25 10:20:00
 • 15355/WKs/-IV/19 2019/03/05 dotyczy obsługi bankowej Wydział Księgowości 2019/03/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/08 15:15:02
 • 15177/WInf/-I/19 2019/03/04 dotyczy liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic Szczecina. Wydział Informatyki 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 12:33:05
 • 14677/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/03 dotyczy wskazania miejsca publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:27:30
 • 14749/WZiON/-XXXIX/19 2019/03/03 dotyczy wskazanego dokumentu. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2019/04/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/02/19 07:46:59
 • 14661/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy umów na sterylizację wolno żyjących kotów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/04/01 12:23:55
 • 15405/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/03/01 dotyczy organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona po zakończeniu budowy pętli autobusowo - tramwajowej Mierzyn Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 148 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/15 12:49:45
 • 14763/BIP/-I/19 2019/03/01 dotyczy zawierania umów oraz świadczenia usług telefonii komórkiwej Biuro Informacji Publicznej 2019/03/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 162 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 14:02:01
 • 15624/BDO/-XXVIII/19 2019/02/27 ddotyczy wskazania sposobu doboru osób do fokusowych konsultacji społecznych SBO. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2019/03/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 10:37:16
 • 15628/BRM/-I/19, 16998/BRM/-I/19 2019/02/27 dotyczy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie darmowej komunikacji dla kibiców Pogoni Szczecin Biuro Rady Miasta 2019/03/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/13 13:28:38
 • 14093/BIP/-I/19 2019/02/27 dotyczy pisma przewodniego do SKO w sprawie skargi/odwołania na działalność Prezydenta z 28.12.2018 r. Biuro Informacji Publicznej 2019/03/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 11:04:12
 • 13341/WIM/-II/19 2019/02/26 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31- rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku A6". Wydział Inwestycji Miejskich 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 12:27:02
 • 13639/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/26 dotyczy dopłat na zasadach okreslonych w ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2020/02/18 10:58:20
 • 13/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/26 dotyczy dopłat na zasadach określonych w ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/01 13:58:12
 • 13219/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wskazania czy dane działki znajdują się w obszarze rewitalizacji. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/02/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 355 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/02/28 13:23:36
 • 13189/BIP/-I/19 2019/02/25 dotyczy wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" z wnioskiem w zakresie modernizacji dachu budynku przy ulicy Zakątek 1,3 lub budynku przy ulicy Zakątek 5,7,9 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2019/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/05 15:17:49
 • 13223/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy objęcia nieruchomości położonych w Szczecin Płonia uproszczonym planem urządzenia lasu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 230 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/11 14:14:14
 • 13239/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie kampusu akademików ZUT. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 09:56:22
 • 13193/BMKZ/-IV/19 2019/02/25 dotyczy formy ochrony konserwatorskiej. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019/03/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 09:46:29
 • 13196/WMiRSPN/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy wysokości stawki opłaty adiacenckiej. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/03/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 642 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 15:18:18
 • 13226/WGKiOŚ/-VIII/19 2019/02/25 dotyczy dostępu do drogi publicznej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2019/03/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 09:51:47
 • 13233/WUiAB/-XXIII/19 2019/02/25 dotyczy pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2019/03/06
 • udzielono odpowiedzi (.doc, 36 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2019/03/12 10:01:54
 • 12818/BRM/-I/19 2019/02/24 dotyczy liczby radnych zasiadających w Radzie Miasta Szczecin oraz ich szkoleń Biuro Rady Miasta 2019/03/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/03/07 11:36:02
 • 12916/WS/-VIII/19 2019/02/24 dot. kosztów wezwania zewnętrznej ochrony na stadion w dniu 18.01.2019 r. Wydział Sportu 2019/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Jadczak, dnia: 2019/02/26 11:03:39
 • 11949/WZFM/-I/19 2019/02/20 dotyczy kosztów funkcjonowania Urzedu za rok 2018 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2019/02/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 571 KB)