Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77915714

Aktualna strona: 31070

Wydrukowano: 1113

Komunikaty Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Komunikat w sprawie opłaty od posiadania psów


 

 

Komunikat w sprawie opłaty od posiadania psów

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin stawka roczna opłaty od posiadania jednego psa wynosi:

50 zł rocznie

Opłata płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty. Opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, jeśli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego.

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Opłaty nie pobiera się:

 

 • z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych/,

   

 

 • z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,

   

 

 • od osób w wieku powyżej 65 lat – z tytułu posiadania jednego psa,

   

 

 • od właścicieli szczeniąt w wieku do 4 miesięcy,

   

 

 • za psy, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a także za psy, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

   

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Szczecinie

Ul. Beyzyma 17

71-391 Szczecin

Formy płatności podatku:

 

 • gotówką w kasie inkasenta, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 00 - 17 00

   

 

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu inkasenta 091 487-04-37.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin