Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Komunikaty Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Komunikat w sprawie opłaty od posiadania psów

 

 

Komunikat w sprawie opłaty od posiadania psów

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin stawka roczna opłaty od posiadania jednego psa wynosi:

50 zł rocznie

Opłata płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty. Opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, jeśli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego.

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Opłaty nie pobiera się:

 

 • z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych/,

   

 

 • z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,

   

 

 • od osób w wieku powyżej 65 lat – z tytułu posiadania jednego psa,

   

 

 • od właścicieli szczeniąt w wieku do 4 miesięcy,

   

 

 • za psy, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a także za psy, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

   

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Szczecinie

Ul. Beyzyma 17

71-391 Szczecin

Formy płatności podatku:

 

 • gotówką w kasie inkasenta, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 00 - 17 00

   

 

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu inkasenta 091 487-04-37.

udostępnił: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2008/01/04, odpowiedzialny/a: Dorota Brzozwska, wprowadził/a: Marcin Śniady, dnia: 2018/03/27 10:35:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Śniady 2018/03/27 10:35:42 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2013/08/16 08:53:20 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2013/08/16 08:40:57 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2013/08/16 08:40:25 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2010/03/30 08:54:01 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2010/03/30 08:52:19 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2010/03/30 08:49:06 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2009/05/20 12:41:53 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2008/01/04 13:24:25 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2007/01/03 09:11:53 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2006/04/04 15:07:44 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2006/04/04 15:04:44 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2006/01/02 13:08:46 nowa pozycja