Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80379047

Aktualna strona: 9984

Wydrukowano: 601

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG


Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych powstało w 1971 roku na pograniczu niemiecko-holenderskim (na obszarze pierwszego związku transgranicznego Euregio, od którego wzięto nazwę euroregion - powstał on w 1958 roku). Zrzesza ono europejskie regiony graniczne i transgraniczne (euroregiony), stanowiąc ich reprezentację wobec innych organizacji międzynarodowych i struktur Unii Europejskiej, a zarazem płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń - współpracuje ściśle m.in. z Radą Europy. Jego członkowie pochodzą zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

SERG jest organizacją non-profit, której budżet składa się w przeważającej części ze składek członkowskich. Euroregion Pomerania jest członkiem SERG formalnie od roku 1996, choć właśnie podczas walnego zgromadzenia i Kongresu SERG w grudniu 1995 roku, którego gospodarzem był Szczecin i Euroregion Pomerania uchwalono najważniejszy programowy dokument SERG "Europejską Kartę Regionów Granicznych i Transgranicznych", nazywaną od tej chwili "Kartą szczecińską" (W roku 2004 planowane jest w Szczecinie kolejne Walne Zgromadzenie Członków i Konferencja Roczna SERG, w trakcie której Karta zostanie ponownie znowelizowana).

Zgodnie ze swoim statutem, SERG działa na rzecz europejskich regionów granicznych i transgranicznych w celu reprezentowania ich interesów wobec krajowych i międzynarodowych parlamentów, organów, władz i instytucji, w celu inicjowania, wspierania i koordynowania ich współpracy w całej Europie oraz wymiany doświadczeń i informacji mającej na celu uzgadnianie i formułowanie wspólnych rozwiązań.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin