Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78118986

Aktualna strona: 6952

Wydrukowano: 804

Podsumowanie realizacji - Program "Nasz Dom"


PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU "NASZ DOM"

W latach 1998 i 1999 w ramach tego programu wykonano 229 remontów, które Miasto dofinansowało kwotą 3.546.712 zł, przy zgłoszonym zapotrzebowaniu na kwotę ok. 9 mln zł. Budżet 1998 r.: 2.000.000 zł (po zm.: 2,3mln). - wyk: 2.293.276 zł; w 1999 r.: 1.300.000 - wyk: 1.253.436 zł. Większość nakładów poniesiono na remonty kapitalne dachów oraz ocieplenie elewacji budynków.

Program "Nasz DOM" w latach: 

 • 2000 r.: dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez program "Nasz Dom
  wyniosło 1.203.374 zł (budżet:1.800.000 zł)
  . Wykonano 39 remontów: 22 remonty dachu, ocieplono 10 budynków, dofinansowano 1 remont kapitalny budynku, dokonano wymiany 2 dźwigów osobowych i modernizacji 1 węzła cieplnego

 • 2001r.: dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez program "Nasz Dom"
  wyniosło 607.855 zł (budżet: 500.000 zł). Wykonano 4 remonty: remont kapitalny 1 budynku, remont 1dźwigu osobowego, dofinansowano remonty 2 budynków, które uległy zdarzeniom losowym: Jagiellońska 24 i Montwiłła 2-11,

   
 • 2002 r.: dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez program "Nasz Dom
  wyniosło 500.000 zł (budżet: 500. 000 zł). Wykonano 24 remonty.

 • 2003 r.: dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez program "Nasz Dom"
  wyniosło 466.135 zł (budżet: 500. 000 zł). Wykonano 34 remonty: 24 remonty dachów, 4 remonty elewacji, remonty balkonów 3 budynków, wzmocnienie konstrukcji 2 budynków, izolację poziomą i pionową 1 budynku.

   
 • 2004 r.: dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez program "Nasz Dom"
  wyniosło 1.463.756 zł (budżet: 1.500. 000 zł). Wykonano 66 remontów: 26 remontów dachów, 13 remontów elewacji, remonty balkonów 3 budynków, wzmocnienie konstrukcji 2 budynków, wym. inst. elektrycznej w 16 budynkach, wym. stolarki okiennej w 2 budynkach, modernizację węzła i inst. c.o. w 2 budynkach, wymianę przyłączy gazowych w 1 budynku oraz remont dźwigu osob. w 1 budynku
   
 • 2005 r.: dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez program "Nasz Dom"
  wyniosło: 1.974.472,61 z ł (budżet: 2.000.000 zł). Wykonano remonty w 76 budynkach, w tym: 31 remontów dachów, 13 kompleksowych termomodernizacji budynków (z uzyskaniem premii termomodern.), remonty balkonów 3 budynków, remont elewacji 3 budynków, wzmocnienie konstrukcji 4 budynków, wymianę instalacji elektrycznej w 11 budynkach, wymianę stolarki okiennej i/lub bram klatek schodowych w 9 budynkach, wykonanie izolacji poziomej i pionowej w 3 budynkach, wymianę przyłączy gazowych w 2 budynku, remont i modernizację dźwigów osobowych w 4 budynkach.

 • 2006 r.: dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez program "Nasz Dom"
  wyniosło: 2.715.927  z ł (budżet: 3.000.000 zł). Zrealizowano 110 umów o dofinansowanie remontów części wspólnych budynków, w ramach których wykonano: 39 remontów dachów, 17 kompleksowych termomodernizacji budynków, remonty balkonów 5 budynków, remont elewacji 6 budynków, wzmocnienie konstrukcji 2 budynków, wymianę instalacji elektrycznej w 34 budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych w 2 budynkach, izolację poziomą i pionową w 1 budynku, wymianę dźwigów osobowych w 6 budynkach. 
 • 2007 r. dofinansowanie z Programu wyniosło: 2.413.855 zł (budżet: 2.500.000 zł)
  Zrealizowano 76 umów o dofinansowanie remontów części wspólnych budynków, w ramach których wykonano: 25 kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 5 remontów elewacji, remonty balkonów w 4 budynkach, wymianę instalacji elektrycznej w 6 budynkach, 18 remontów dachów, remonty wzmacniające konstrukcję 4 budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych w 1 budynku, izolację poz.- pion. 1 budynku, inst. wod.-kan. w 2 budynkach, kompleksowy remont prześwitów bramowych 5 budynków frontowych, w 3 budynkach wymieniono dźwigi osobowe.

Od początku istnienia Programu wydatkowano z budżetu Miasta: 14.892.087 zł na dofinansowanie 660 remontów części wspólnych nieruchomości, których łączna wartość wyniosła ok. 70 mln zł


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin