Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Poprawa jakości powietrza - ANKIETA - edycja 1a

Poprawa jakości powietrza - ANKIETA - edycja 1a

Poprawa jakości powietrza - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
Część 1 - Program pilotażowy – KAWKA (edycja 1a)

Szczecin uczestniczy w ogólnopolskim programie, który umożliwia poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki niemu mieszkańcy mogą otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny, na przyłączenie się do miejskiej sieci cieplnej. Chętni mogą zgłaszać się do programu wypełniając ankietę.

Wdrażanie programu zakłada poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2.

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie i uzyskaniem dotacji na modernizacje systemów ogrzewania na niżej opisanych zasadach zachęcamy do wydrukowania i wypełnienia poniższej ankiety.

Ankietę można również otrzymać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32), a następnie wypełnioną można złożyć w Urzędzie Miasta, przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłać elektronicznie (w postaci skanu) na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz
z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym
z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym

Udział w programie polega na spełnieniu wymogu likwidacji ww. źródeł ciepła (pieców) w budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin w obszarach przekroczeń substancji powietrza zaprezentowanych na poniższych mapach, obejmujących dzielnice:

  • obszar nr 1: Śródmieście, Nowe Miasto, Pogodno, Niebuszewo, Drzetowo -Grabowo,
  • obszar nr 2: Os. Słoneczne, Zdroje, Os. Majowe, Dąbie
  • obszar nr 3: Bukowo, Gocław - obszar ograniczony ulicami: Bukowską, Nad Stołczynką, Szosą Polską, Dzielnicową, Bogumińską, Górną.

Ponadto, warunkiem uczestnictwa w edycji 1a jest zobowiązanie się do wykonania modernizacji oraz przedstawienia dokumentów do rozliczenia modernizacji do dnia 30 listopada 2015r.

Termin złożenia ankiety do 27 lutego 2015r. (włącznie).

W przypadku dodatkowych pytań kontakt pod nr tel.: 91 42 45 845.
 

Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/02/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2016/03/03 08:18:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2016/03/03 08:18:26 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/02/16 12:18:41 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/02/16 12:15:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/02/10 10:40:43 nowa pozycja