Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków

NAJWAŻNIEJSZE PRACE FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

Dotacja może być udzielona zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.(Dz.U.03.162.1568 z późniejszymi zmianami) na prace obejmujące:

1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)   zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/01/04, odpowiedzialny/a: Miejski Konserwator Zabytków, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/12/19 08:21:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/12/19 08:21:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/05 14:01:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/13 11:14:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/12/07 13:54:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/29 11:21:23 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2015/10/28 13:04:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/10 09:30:11 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2014/12/10 08:56:26 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/08/26 14:25:00 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/08/26 14:18:52 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/06/27 08:04:18 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/06/26 12:53:19 modyfikacja wartości
Małgorzata Gwiazdowska 2012/05/22 14:13:52 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/05/16 12:09:50 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/09 10:36:32 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/05 13:47:41 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/05 13:25:25 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/05 12:41:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:58:13 nowa pozycja