Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Mapa Akustyczna Miasta Szczecin

Strategiczna Mapa Hałasu Miasta Szczecin 2022

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy do sporządzenia strategicznych map hałasu, które mają stanowić podstawowe źródło danych wykorzystywanych do:

  • informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
  • opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska,
  • tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem,
  • planowania strategicznego,
  • planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowy zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposób ich prezentacji oraz formę ich przekazania określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1325), które zastąpiło nieaktualne już rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1340).

 Strategiczna Mapa Hałasu Miasta Szczecin 2022 jest opublikowana w Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - obie jej wersje (opisowa i wektorowa).

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/06/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/09/01 07:51:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/09/01 07:51:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/09/01 07:47:03 modyfikacja wartości
Damian Daciuk 2022/08/31 10:59:12 modyfikacja wartości
Damian Daciuk 2022/08/31 10:44:48 modyfikacja wartości
Damian Daciuk 2022/08/31 10:40:17 modyfikacja wartości
Damian Daciuk 2022/08/31 10:39:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/20 13:29:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/20 13:01:48 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/20 12:57:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/20 12:50:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/01 12:08:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/01 10:51:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/17 13:18:05 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 14:55:36 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:37:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:32:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:29:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/30 13:47:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/09/26 08:32:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/25 08:59:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/24 14:34:33 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/24 14:31:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/22 16:49:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/09/22 15:27:19 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/09/22 15:26:47 nowa pozycja