Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin został przyjęty uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XII/274/15  z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 26.05.2020 r.) obecnie obowiązujący

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 25.02.2020 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 25.06.2019 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 30.10.2018 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 12.09.2017 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 25.04.2017 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 28.02.2017 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 22.11.2016 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 17.05.2016 r.) 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (dokument zaktualizowany dn. 19.04.2016 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.10.2015 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13.04.2016 r. w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodaki Niskoemisyjnej

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13.05.2016 r. w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodaki Niskoemisyjnej

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada.2016 r. w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodaki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia.2017 r. w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca.2019 r. w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lutego.2020 r. w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin podjęła działania ukierunkowane na aktualizację listy działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin (PGN). Tym samym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców, oraz wspólnot mieszkaniowych zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do PGN. Przekazane informacje o planowanych działaniach/przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin.

Kto może zgłaszać działania do  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Interesariuszami mogą być m.in.:

 • wspólnoty mieszkaniowe
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Jakie działania można zgłaszać do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin?

Działania realizowane na terenie Gminy Miasto Szczecin, dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Przewidywany harmonogram aktualizacji PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin jest dokumentem otwartym i tworzonym przez wszystkie zainteresowane podmioty. Harmonogram rzeczowo - finansowy PGN będzie aktualizowany w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez interesariuszy. W bieżącym roku przewiduje się aktualizacje w następujących terminach:

 • 24.03.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 07.01.2020 r.
 • 28.04.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 11.02.2020 r.
 • 26.05.2020  r.-  zgłoszenia przyjmowane do 10.03.2020 r.
 • 23.03.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 07.04.2020 r.
 • 07.07.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 21.04.2020 r.
 • 08.09.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 23.06.2020 r.
 • 20.10.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 04.08.2020 r.
 • 24.11.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 08.09.2020 r.
 • 15.12.2020 r. - zgłoszenia przyjmowane do 29.09.2020 r. 

 

Powyższe terminy stanowią przewidywany harmonogram aktualizacji przedmiotowego dokumentu w 2020 r. W przypadku braku zgłoszeń w wyznaczonym terminie przyjmowania wniosków, aktualizacja dokumentu nie będzie dokonywana.
Przewidywane terminy aktualizacji PGN na dany rok kalendarzowy będą umieszczone na przedmiotowej stronie  do 31 stycznia danego roku. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów aktualizacji PGN.

Jak można przystąpić do PGN?

Należy wypełnić poniższy formularz i przekazać w następujący sposób:

 • w formie elektronicznej na adres e-mailowy: pgn@um.szczecin.pl
  lub
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska, Pl. Armii Krajowej 1,
  70-456 Szczecin

Każde przyjęte zgłoszenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie potwierdzone drogą elektroniczną  lub telefonicznie. 
W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 091-43-51-149 lub 091-42-45-838.

Zgłoszenie działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich.

Zgłaszane zadania realizowane ze środków finansowych Gminy Miasto Szczecin, powinny być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W innych przypadkach nieuwzględnionych w niniejszej informacji, w tym innych terminów aktualizacji dokumentu oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Panią Agatą Kowalczyk, pod numerem tel. 91-43-51-149 lub e-mail: akowalc@um.szczecin.pl.

Załączniki:

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2016/03/25, odpowiedzialny/a: Agata Kowalczyk, wprowadził/a: Agata Kowalczyk, dnia: 2020/07/29 10:15:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kowalczyk 2020/07/29 10:15:35 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/07/29 10:14:12 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/07/29 10:13:31 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/07/29 10:10:39 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/02/19 10:58:44 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/20 13:19:00 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/08 08:12:11 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/08 08:03:28 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/07/23 10:38:02 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/07/23 10:17:22 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/07/23 09:39:46 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/06/18 07:58:03 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/06/18 07:52:43 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/06/18 07:50:56 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/06/18 07:43:03 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/06/18 07:31:38 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/05/22 08:08:11 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/05/14 11:58:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2019/02/13 13:36:28 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2018/11/23 13:24:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2018/11/23 13:21:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2018/11/23 13:16:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2018/09/19 13:23:35 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2018/09/18 14:37:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2018/09/18 14:36:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/10/26 12:31:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/10/26 12:28:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/05/23 14:51:54 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/05/11 08:54:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/05/11 08:51:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/05/11 08:50:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/05/11 08:49:26 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/05/11 08:47:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/04/25 12:28:38 modyfikacja wartości
Małgorzata Wójcik 2017/04/25 12:26:42 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/03/21 10:21:31 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/03/21 10:12:30 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/03/07 12:23:53 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/03/07 12:13:12 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/01/12 11:30:55 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/01/12 11:28:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/01/12 10:58:50 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/01/12 10:54:27 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/01/12 10:51:32 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/01/12 10:45:40 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/01/12 10:43:48 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2016/11/29 13:08:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2016/11/29 09:34:27 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2016/11/24 11:38:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2016/11/24 11:36:25 modyfikacja wartości