Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Biura Geodety Miasta

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Biuro Geodety Miasta informuje o prowadzeniu prac geodezyjnych, mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina.

Modernizacja ewidencji zostanie wykonana w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez  jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Poniżej przedstawiam linki do:

Zarządzeń Prezydenta Miasta:

Ogłoszeń Prezydenta Miasta

Ogłoszen Prezydenta Miasta o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Zawiadomień o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków 

Ogłoszeń o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2021/01/21, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2022/11/24 10:58:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2022/11/24 10:58:16 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/11/10 08:54:17 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/08/05 13:37:22 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/06/24 12:05:03 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/06/21 15:13:31 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/05/09 13:57:26 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/04/08 13:32:03 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/03/28 13:59:23 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/03/14 10:01:16 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/03/10 10:05:10 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/02/02 14:20:49 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/01/03 13:11:17 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/01/03 12:49:48 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/01/03 12:44:22 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/12/14 11:24:21 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/12/10 14:10:49 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/11/15 12:30:14 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/11/15 12:02:23 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/05/26 15:03:38 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/05/26 15:01:17 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/01/21 13:23:29 nowa pozycja