Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego


OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 23 .11.2022 r.

o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego

sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina o numerach:

2075, 2076, 2077, 2078, 2079

 

 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm. ), Prezydent Miasta Szczecin

ogłasza,

że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wyżej wymienionych obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i w dniu 4 listopada 2022r. zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego został wyłożony do wglądu w terminie: od dnia 11 lipca 2022r. do dnia 29 lipca 2022r. w Urzędzie Miasta Szczecin. Informację
o terminie i miejscu wyłożenia ogłoszono 24 czerwca 2022 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego powyższej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po terminie określonym powyżej traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Biuro Geodety Miasta

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2022/11/24, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2022/11/24 10:27:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2022/11/24 10:27:48 nowa pozycja