Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

O wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego


GŁOSZENIE

Prezydenta MIasta Szczecin

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Szczecin

informuje

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, powstałego w wyniku prac geodezyjnych, wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina: 2062, 2063, 2067, 2068, 2070, 2072.

Wyłożenie nastąpi w terminie: od dnia 23 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r. w godzinach: od 9:00 do 15:00, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, I piętro, sala nr 151.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ewidencyjne w zakresie gruntów, budynków i lokali, ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych stron, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.

Upoważniony pracownik Urzędu Miasta, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym powyżej terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu, określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Biuro Geodety Miasta

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2022/05/09, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2022/05/09 13:51:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2022/05/09 13:51:47 nowa pozycja