Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Wykaz Nr 13/ZBiLK/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. dotyczący oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ  Nr  13/ZBiLK/2012

z dnia 13 lipca 2012 r.

 Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe  położone na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

al. Bohaterów Warszawy 5

KW SZ1S/00078337/0

Pogodno 148 (2148)

Dz. nr 127

Parter

Piwnica

Front

 

213,92

  95,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

2.

ul. Teofila Firlika 38

KW SZ1S/00044422/6

Nad Odrą 14 (3014)

Dz. nr 11/27

Parter

Piwnica

Front

19,00

10,80

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

3.

ul. Franciszka Karpińskiego1,  ul. Elizy Orzeszkowej 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

KW SZ1S/00062431/4

Nad Odrą 26 (3026)

Dz. nr 1/3

Parter

Front

ul. Karpińskiego 1

 

18,00

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

4.

ul. Krzysztofa Kolumba 7, 8

KW 140406

Śródmieście 47 (1047)

Dz. nr 9/18

Parter

Front

ul. Kolumba 8

 

34,83

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

5.

ul. Krzysztofa Kolumba 12

KW 140402

 

Śródmieście 47 (1047)

Dz. nr 9/14

Parter

Front

 

 

58,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

6.

ul. Zygmunta Krasińskiego 89

KW 50271

Śródmieście 2 (1002)

Dz. nr 9/6

Parter

Front

17,08

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

7.

ul. Jacka Malczewskiego 2

KW 90011

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 78

I Piętro

Front

126,13

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

8.

ul. Parkowa 28

SZ1S/00077749/4

Nad Odrą  14 (3014)

Dz. nr 29

Parter

Front

18,39

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

 

600,00

9.

ul. Parkowa 8

KW SZ1S/00035854/7

Śródmieście  28

(1028)

Dz. nr  38

Piwnica

Front

25,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

600,00

10.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19

KW SZ1S/00051603/1

Śródmieście  25

 (1025)

Dz. nr 81

Parter

Piwnica

Front

159,75

  22,98

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

11.

ul. Sławomira 20

KW SZ1S/00076411/9

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr 96

Parter

Front

16,22

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

12.

ul. Swarożyca 12

KW SZ1S/00035868/8

Śródmieście  28

(1028)

Dz. nr  33

Parter

Front

19,19

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

13.

ul. Śląska 23

KW SZ1S/00026300/3

Śródmieście  25

(1025)

Dz. nr 168

Parter

Front

25,16

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

14.

ul. Władysława Łokietka 26

KW SZ1S/00027294/4

Śródmieście  42

(1042)

Dz. nr 79

Piwnica

Front

34,56

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

15.

al. Papieża Jana Pawła II 45

KW SZ1S/00113619/9

Śródmieście 32

(1032)

Dz. nr 31

Piwnica

Przedsionek przed wejściem do lokalu

Front

57,15

  1,75

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

15,00

 

 

600,00

16.

ul. Bolesława Krzywoustego 2

KW 42724

Śródmieście 41 (1041)

Dz. nr 62

Piwnica

Front

28,64

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

20,00

 

 

600,00

Uwagi:

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 r.

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty
  za zużyte media.
 5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 9. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 10. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 Data publikacji: 2012/07/20
Datawygaśnięcia: 2012/08/10
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/07/20 16:23:40, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2012/07/20 16:23:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2012/07/20 16:23:40 nowa pozycja