Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Wykaz Nr 17/ZBiLK/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. dotyczący oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ  Nr  17/ZBiLK/2012

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
(z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe  położone na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

I Piętro

Front

Nr lokalu U/6

123,10

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

8,00

600,00

2.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

I Piętro

Front

Nr lokalu U/7

7,97

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

8,00

600,00

3.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

I Piętro

Front

Nr lokalu U/10

67,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

8,00

 

 

600,00

4.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

I Piętro

Front

Nr lokalu U/11A

 

68,08

(w tym powierzchnia komunikacyjna 4,54 m²)

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

8,00

600,00

5.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

Piwnica

I Piętro

Front

Nr lokalu U/12

110,12

201,43

(w tym powierzchnia komunikacyjna 9,35 m²)

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

8,00

600,00

6.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

I Piętro

Front

Nr lokalu U/13

66,50

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

8,00

 

 

600,00

7.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

Piwnica

Parter

Front

Nr lokalu U/15/2

90,89

94,14

(w tym powierzchnia komunikacyjna 13,36 m²)

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

12,00

 

 

600,00

 

Uwagi:

 

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty
  za zużyte media.
 6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 11. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 7 sierpnia 2012 r. do dnia  28  sierpnia 2012 r.

 

 

 Data publikacji: 2012/08/07
Datawygaśnięcia: 2012/08/28
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/08/07 08:35:44, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Iwona Socha, dnia: 2012/08/07 08:35:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Socha 2012/08/07 08:35:39 nowa pozycja