Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Wkaz Nr 16/ZBiLK/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczący wydzierżawienia na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego grunty pod lokalizację garaży położone na terenie Miasta Szczecin


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Garaże

WYKAZ nr 16/ZBiLK/12

z dnia 18 lipca  2012 r.

 Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
oraz Zarządzenia nr 283/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca  2010 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe (z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego grunty położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

Nr

działki

Nr 

obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

zabudowy

(m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego  miesięcznie 

za 1  m²

Ograniczenia przetargu

Część dz. nr  9/7

Nad Odrą 31

(3031)

Świętojańska 37

KW 111316

30,00

tymczasowy garaż blaszany

2,50 zł + 23% VAT

0,40 zł + 23% VAT (dojazd)

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Świętojańska 37

Część dz. nr 14/21

Nad Odrą 31

(3031)

ul. Świętojańska

ul. Księcia Ziemowita

KW SZ1S/00183628/6

18,00

tymczasowy garaż blaszany

2,50 zł + 23% VAT

0,40 zł + 23% VAT (dojazd)

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul.  Księcia Ziemowita 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6

Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą, ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 UWAGI DODATKOWE:

  • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy i uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za 1 m² terenu pod garaż oraz stawkę 0,40 zł/m² za teren pod drogi i place manewrowe.
  • Zgodnie z Zarządzeniem Nr 258/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe stawka opłat netto za 1m² terenu pod garażem:

-od 01 stycznia 2013 r.  3,00 zł,  przy czym stawki wyższe od 3,00 zł osiągnięte w drodze przetargu pozostawia się na niezmienionym poziomie, natomiast stawki niższe od 3,00 zł osiągnięte w drodze przetargu podwyższa się do kwoty 3,00 zł.

 - od 01 stycznia 2014 r. 3,50 zł, przy czym stawki wyższe od 3,50 zł osiągnięte w drodze przetargu pozostawia się na niezmienionym poziomie, natomiast stawki niższe od 3,50 zł osiągnięte w drodze przetargu podwyższa się do kwoty 3,50 zł.

  • W trakcie realizacji inwestycji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy dzierżawy, obowiązuje stawka opłaty za dzierżawę w wysokości 0,60 zł/m² miesięcznie.
  • W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg – bez zwrotu poniesionych kosztów.
  • W przypadku, gdyby dzierżawca nie uzyskał pozwolenia na budowę z przyczyn od niego niezależnych, następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.
  • Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawiony teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym
    w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 pkt 4 kpc.

 UWAGA:  w przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 20 lipca 2012 r.  do dnia 10 sierpnia 2012 r.

                                  

 

 Data publikacji: 2012/07/20
Datawygaśnięcia: 2012/08/10
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/07/20 16:41:36, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2012/07/20 16:41:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2012/07/20 16:41:35 nowa pozycja