Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Wykaz Nr 15/ZBiLK/12 z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczący oddania w najem na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, garaże położone na terenie Miasta Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

WYKAZ Nr  15/ZBiLK/2012

z dnia 18 lipca 2012 r.

 Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. (z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

Położenie

nieruchomości

Księga wieczysta

(KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie

Nr garażu

Powierzchnia

garażu

w m²

Droga dojazdowa

w m²

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

 

OGRANICZENIA

PRZETARGU

1.

ul. Lipowa 14

KW 102412

Nad Odrą 73  (3073)

Dz. nr 20/15

brak Nr

20,99

50,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Lipowa 14

2.

ul. Golęcińska,

ul. Nad Odrą 113, 115, 117, 121,

ul. Górska

KW SZ1S/00187210/1

Nad Odrą 72  (3072)

Dz. nr 3/4

brak Nr

9,89

50,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Nad Odrą 113, 115, 117, 121

3.

ul. Stołczyńska  143

KW SZ1S/00100430/6

Nad Odrą 21

(3021)

Dz. nr 32/3

Nr 5

18,60

50,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Stołczyńska 143

4.

Częściowo w granicach portu morskiego

ul. Światowida 30, 31, 32, 36, 36a, 46, 47, 49

KW SZ1S/00203265/0

Nad Odrą 90

(3090)

Dz. nr 17/6

Nr 3

14,83

50,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Światowida 36, 36a

5.

ul. Willowa 14, 16, 18

KW SZ1S/00067009/2

Nad Odrą 18

(3018)

Dz. nr 47

brak Nr

14,10

11,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Willowa 14, 16, 18

6.

ul. Królowej Korony Polskiej

KW 131796

Śródmieście 23 (1023)

Dz. nr 9/8

brak Nr

ul. Kr. KoronyPolskiej 17

16,22

brak

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Królowej Korony Polskiej 17

7.

ul. Bł. Królowej Jadwigi

KW SZ1S/00186603/6

Śródmieście

42 (1042)

Dz. nr 20/17

Nr 2

ul. Królowej Jadwigi 25

11,51

5,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul.  Bł. Kr. Jadwigi 25 front i oficyna

ul. Bł. Kr. Jadwigi 24

front i oficyna

8.

ul. Gabriela Narutowicza

KW SZ1S/00180325/1

Śródmieście

42 (1042)

Dz. nr 24/27

Nr 1

16,81

30,83

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

Al. Piastów 42a, 42b, 42c, 43

9.

ul. Księcia Bogusława X 42 – oficyna

KW SZ1S/00189599/5

Śródmieście

35 (1035)

Dz. nr 32/11

brak Nr

14,00

5,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Ks. Bogusława 42

front i oficyna

10.

ul. Xawerego Dunikowskiego 40

KW SZ1S/00065003/6

Śródmieście

54 (1054)

Dz. nr 57

Nr 3

14,63

10,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Xawerego Dunikowskiego 40

 Termin wnoszenia czynszu:

 - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m ², za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30 %.

UWAGI DODATKOWE:

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za 1 m² powierzchni garażu oraz stawkę 0,40 zł/m²
    za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23 %).
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.
  7.  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 r.Data publikacji: 2012/07/20
Datawygaśnięcia: 2012/08/10
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/07/20 16:36:05, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2012/07/20 16:36:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2012/07/20 16:36:05 nowa pozycja