Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

bezprzetargowy najem pomieszczeń w USC w Szczecinie


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 

NAJEM POWIERZCHNI W POMIESZCZENIACH URZĘDU STANU CYWILNEGO
W SZCZECINIE

 

 

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej zaprasza do składania ofert
na bezprzetargowy najem powierzchni w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie:

 

- w Zamku Książąt Pomorskich przy ul. Korsarzy 34 – 5m²

 

w celu zapewnienia obsługi toastów w trakcie uroczystości ślubnych w 2018 r.

 

Minimalna stawka za 1m² powierzchni wynosi   90 zł   brutto.

 

Umowa najmu zawarta będzie na czas określony z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę najmu.

 

Podmioty zainteresowane najmem ww. powierzchni proszone są o składanie wniosków wraz z podaniem oferowanej ceny za 1m², za pośrednictwem faksu – 91 42 45 805 lub e-mailem – sekretariat@mjog.szczecin.pl,
do dnia 22 grudnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje w sprawie udzielane będą pod numerem telefonu: 91 424 53 25 lub 91 424 53 13.    

 

INFORMACJA O WYNIKU  -  BEZPRZETARGOWY NAJEM POWIERZCHNI W POMIESZCZENIACH URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE

 

 

Lp

przedmiot procedury bezprzetargowej

Liczba  oferentów dopuszczonych
do przetargu

Liczba oferentów niedopuszczonych
do przetargu

Stawka wywoławcza czynszu brutto
w zł za 1m²

Stawka brutto uzyskana w procedurze w zł za 1m²

Wygrywający  przetarg

1.

 

pomieszczenie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
o powierzchni 5m²

 

 1

0

90,00

130,00

 

Firma Gastronomiczno-Handlowa
Zenon Kunikowski,
Dariusz Kunikowski
ul. Rycerska 3

70-537 Szczecin

 Data publikacji: 2017/12/15
Datawygaśnięcia: 2017/12/22
IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2017/12/15 09:38:06, odpowiedzialny/a: Krzysztof Goralski, wprowadził/a: Maja Pieńkow, dnia: 2017/12/27 11:59:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maja Pieńkow 2017/12/27 11:59:46 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2017/12/15 09:39:00 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2017/12/15 09:38:06 nowa pozycja