Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Wykaz Nr 14/ZBiLK/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. dotyczący oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ  Nr  14/ZBiLK/2012

z dnia 13 lipca 2012 r.

 Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi(z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe  położone na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

Bł. Królowej Jadwigi

KW brak

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 20/21

Parter

Oficyna

budynek wolnostojący

Kr. Jadwigi 23

47,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

600,00

2.

Bł. Królowej Jadwigi

KW brak

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 20/21

Parter

Oficyna

budynek wolnostojący

Kr. Jadwigi 23

48,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

600,00

3.

ul. Bł. Wincentego

Kadłubka 24a

KW 135968

Nad Odrą 205

(3205)

Dz. nr 20/10

Parter

Front

wejście od strony podwórka

23,25

(w tym powierzchnia

wspólna 6,92 m²)

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

4.

ul. Ks. Jana Długosza 24, 25,

ul. Zygmunta Krasińskiego 6

KW SZ1S/00179794/9

Nad Odrą  26

(3026)

Dz. nr  24/30

Parter

Front

ul. Długosza 24/20a

10,63

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

5,00

600,00

5.

ul. Dworcowa 19

KW 64011

Śródmieście 39 (1039)

Dz. nr 25

Piwnica

Front

114,61

Handel

Usługi

Magazyn

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

600,00

6.

ul. Ks. Hugona Kołłątaja 22

KW SZ1S/00043469/0

Nad Odrą 26 (3026)

Dz. nr 97

Piwnica

Front

40,58

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,50

 

 

600,00

7.

ul. Ks. Hugona Kołłątaja 23

KW 43468

Nad Odrą 26

(3026)

Dz. nr 96

Piwnica

Front

 

28,67

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

8.

ul. Nad Odrą 30

KW 124513

Nad Odrą  63 (3063)

Dz. nr  2/12

Parter

Front

18,86

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

9.

ul. Elizy Orzeszkowej 11, 15, ul. Mikołaja Reja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

ul. Marii Rodziewiczówny1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 16, 16a

KW  SZ1S/00040739/3

Nad Odrą  26 (3026)

Dz. nr  64

Piwnica

Front

ul. M. Reja 9

45,44

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,50

 

 

600,00

10.

ul. Swarożyca

KW SZ1S/00035861/9

Śródmieście  28

(1028)

Dz. nr  2/23

ul. Swarożyca 8

Parter

Oficyna

35,66

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

11.

ul. Szarotki 18

KW SZ1S/00035872/9

Śródmieście  28

(1028)

Dz. nr 41

Parter

Piwnica

Front

58,53

35,53

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

12.

ul. Szarotki 17

KW SZ1S/00035873/6

Śródmieście 28

(1028)

Dz. nr 42

Parter

Front

33,58

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

15,00

 

 

600,00

13.

ul. Świętojańska 37

KW 111316

Nad Odrą  31

(3031)

Dz. nr 9/7

Parter

Front

68,47

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

14.

ul. Władysława Stanisława Reymonta 33

KW SZ1S/00058149/9

Pogodno 68 (2068)

Dz. nr 1/1

Piwnica

Front

109,55

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

15.

ul. Zakopiańska 13, 14

KW SZ1S/00064523/0

Pogodno 41

(2041)

Dz. nr 72

Piwnica

Front

ul. Zakopiańska 13

34,90

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

16.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

 

Śródmieście 17 (1017)

Dz. nr 82

Piwnica

Front

29,96

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

Uwagi:

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 r.

 

 Data publikacji: 2012/07/20
Datawygaśnięcia: 2012/08/10
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/07/20 16:29:59, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2012/07/20 16:29:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2012/07/20 16:29:59 nowa pozycja