Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zainicjowane projekty międzynarodowe Miasta Szczecin - archiwum

Debaty Transgraniczne 2010-2011

Projekt „Debaty Transgraniczne” realizowany jest przez Gminę Miasto Szczecin oraz Powiat Uecker-Randow przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Interreg IV A. W swym założeniu projekt obejmuje cykl sześciu spotkań, które odbędą się zarówno w Szczecinie jak i w Niemczech w okresie od września 2010 do lutego 2011 roku. Projekt obejmuje także wydanie publikacji podsumowującej przebieg i wnioski ze spotkań.
Debaty skierowane są przede wszystkim do przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, organizacji pozarządowych, uczelni oraz innych środowisk związanych bezpośrednio lub pośrednio z tematyką współpracy transgranicznej.

Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na aspekty współpracy transgranicznej, identyfikacja potencjałów i wyzwań, określenie problemów wynikających z różnych porządków prawnych, identyfikacja wspólnych projektów transgranicznych, stworzenie standardów współpracy transgranicznej opartej na wspólnym długofalowym planowaniu projektowym.

Tematem pierwszej debaty są polsko-niemieckie relacje transgraniczne w latach 1945 – 1991.
Pierwsze dwie debaty mają charakter historycznego wprowadzenia do dzisiejszego stanu stosunków polsko - niemieckich, przy założeniu, że bez zrozumienia drogi dojścia do dzisiejszego "dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy" nie sposób uświadomić sobie, jakim fenomenem jest dzisiejsza, bardzo efektywna polsko-niemiecka współpraca transgraniczna i znakomite sąsiedzkie stosunki społeczne.
 

Tematy kolejnych debat:
Relacje transgraniczne w latach 1991 – 2004 (październik 2010)
Dyskusja dotyczyć będzie min. kulisów tworzenia Euroregionów (w szczególności Euroregionu Pomerania), a także roli programów przedakcesyjnych, które umożliwiły finansowanie wspólnych przedsięwzięć transgranicznych.
Przykłady dobrych praktyk we współpracy transgranicznej i ich znaczenie dla kształtowania relacji międzyludzkich – KOMUNIKACJA TRANSGRANICZNA (styczeń 2011) Tematyka związana z mediami na pograniczu i mediami pogranicza, kwestiami związanymi z ich finansowaniem oraz możliwością kształtowania partnerstwa pomiędzy mediami a administracją publiczną.
Przykłady dobrych praktyk we współpracy transgranicznej i ich znaczenie dla kształtowania relacji międzyludzkich – GOSPODARKA TRANSGRANICZNA (styczeń 2011) Kwestie związane z funkcjonowaniem wspólnego transgranicznego rynku pracy. Szczególna uwaga zwrócona na otwarcie rynku pracy przez Niemcy w 2011 roku - szanse i zagrożenia jakie mogą się z tym wydarzeniem łączyć.
Efektywne formy współpracy transgranicznej (luty 2011)
Prezentacja współpracy w okresie ostatnich dwóch dekad pod kątem efektywności struktur Euroregionu, jego zalet i deficytów, a jednocześnie podjęta zostanie próba porównania Euroregionu z nowym instrumentem współpracy jakim jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.
Przyszłość współpracy transgranicznej po 2013 roku (luty 2011)
W odniesieniu do tematyki unijnej pojawią się pytania o formy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej preferowane w przyszłości przez UE, pytania o uwzględnienie w nowym okresie finansowania po roku 2014 potrzeb obszarów transgranicznych i o efektywne wykorzystanie ewentualnych środków.

 

udostępnił: arybacki, wytworzono: 2010/12/08, odpowiedzialny/a: arybacki, wprowadził/a: Andrzej Rybacki, dnia: 2010/12/08 10:32:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Rybacki 2010/12/08 10:32:52 modyfikacja wartości
Andrzej Rybacki 2010/12/08 09:46:08 nowa pozycja